Articol publicat pe site-ul BURSA On Line, ediția din 18.12.2017
PSD propune modificarea Legii privind combaterea faptelor de corupție
click aici
     Un grup de 15 parlamentari PSD propun modificarea Legii privind combaterea faptelor de corupție astfel încât fapta să fie incriminată doar dacă foloasele obținute sunt în beneficiul celui care o comite, nu și al unei alte persoane, făcându-se referire doar la foloasele materiale.

     "Sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani următoarele fapte, dacă sunt săvârșite în scopul obținerii pentru sine de bani, bunuri ori alte foloase materiale necuvenite", se arată în inițiativa legislativă, care elimină formularea "pentru altul" existentă în forma actuală a articolului 12 al Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, relatează News.ro.

     De asemenea, inițiatorii fac referire doar la foloasele materiale obținute în urma unui act de corupție.

     Se arată în expunerea de motive semnată de către deputatul PSD Cătălin Rădulescu, următoarele:

     "Sintagma pentru sine sau pentru altul a urmărit, în concepția legiuitorului, evitarea situației în care autorul faptei, deși comite o infracțiune, ar putea să invoce în apărarea sa faptul că nu este beneficiarul foloaselor rezultate. În fapt, o asemenea abordare nu are legătură cu realitatea. Astfel, este absurd să presupunem faptul că o persoană comite o asemenea infracțiune fără niciun fel de interese sau beneficiu personal, doar pentru a aduce foloase necuvenit unei terțe persoane".

     De asemenea, inițiativa legislativă definește operațiunile financiare ca fiind operațiuni care "antrenează circulația de capital, operațiuni de bancă, de schimb valutar sau de credit, operațiuni de plasament în burse, în asigurări, în plasament mutual ori privitor la conturile bancare și cele asimilate acestora, tranzacții comerciale interne și internaționale".

     "Pentru a fi efectuate ca acte de comerț, operațiunile financiare trebuie să constituie un act de speculă sau o acțiune de intermediere în circulația bunurilor, făcută în mod organizat", mai arată inițiatorii, completând astfel prevederea referitoare la sancționarea operațiunilor financiare și a actelor de comerț incompatibile cu funcția, anunță News.ro 
Vlad Dobrea
 

 

.