Conferința BURSA - Dezvoltarea Romaniei 2018
200 DE ANI DE LUPTĂ
BURSA 05.06.2018

 

 

Florian Goldstein, București - 31.05.2018
 
       "Să nu dai cu camătă fratelui tău nici argint, nici pâine, nici nimic din câte se pot da cu camătă."
       (Deuteronomul, 23.19.)

 
     Aceasta care urmează este cea mai bogată lis­tă de evenimente care au marcat năzuința pentru reformarea sis­temului bancar, pentru revizuirea sistemului de creditare și al emisiunii de bani, dar lista ar putea deveni și mai bogată. pe două căi: adăugând ceea ce deja s-a petrecut și voi fi ignorat fără voie, dar și prin consemnarea viitoarelor bătălii, această altă cale fiind o sursă certă de îmbogățire a istoriei celor două secole de încleștări în jurul reformelor monetare.
     O astfel de bătălie, dar una fără precedent, va avea loc la 10 iunie, cînd se va ține Referendumul elvețian intitulat "Bani Suverani". 
     
     1824:
     David Ricardo (1772 - 1823) propune, în studiul "Plan for the establishment of a National Bank" (lucrare publicată postum, London: J. Murray, 1824), introducerea unei bănci centrale de rezervă completă, în care pot avea conturi firmele și cetățenii obișnuiți, negând astfel necesitatea depunerii în depozite la băncile comerciale, caz în care băncile comerciale își vor pierde poziția centrală în economie și vor deveni similare cu furnizorii de utilități.
     Pagina 3, opera citată: "Este evident, așadar, că, dacă Guvernul însuși ar fi singurul emitent de bani de hârtie, în loc să îi împrumute de la Bancă, singura diferență ar fi cu privire la dobândă; banca nu ar mai primi dobânda, iar Guvernul nu ar mai plăti-o, dar toate celelalte clase din comunitate ar fi exact în aceeași poziție în care se află acum."
     https://books.google.ro/books?id=j-ozAQAAMAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
     
     16 martie 1933:
     "Planul Chicago" - un set de reforme bancare, inspirate de ideile lui David Ricardo, pornind de la economiștii de la Universitatea din Chicago, conceput în urma Marii Depresiuni din 1929-1933 (plan susținut de economiști notabili, precum Irving Fisher, Frank H. Knight, Lloyd W. Mints, Henry Schultz, Henry C Simons, Garfield V. Cox, directorul Aaron, Paul H. Douglas și Albert G. Hart) - a propus eliminarea sistemului rezervelor fracționare și impunerea de rezerve de 100% pentru depozite.
     Legea bancară americană din 1935 a instituționalizat asigurarea federală a depozitelor și separarea activităților bancare comerciale și de investiții, reușind să restabilească încrederea publicului în sistemul bancar, ceea ce a făcut ca discuțiile privind reforma ban­cară să fie părăsite (cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Chicago_plan).
     
     1935:
     Studiul " Bani 100% ", de Irving Fisher, cu subtitlul "Conceput că să mențină băncile lichide 100%; să prevină inflația și deflația; în general, să însănătoșească ori să prevină depresiunile; și să șteargă datoria națională."
     Primele fraze din "Prefață":
     "Propunerea «Bani 100%» - ca să ridice rezervele la depozitele la vedere, de la aproximativ 10%, la 100% - poate să pară uimitoare, la început. Dar este un fapt istoric că, la începuturile expansiunii depozitării bancare, a fost necesară o rezervă de 100%. Revenirea acum la acest vechi sistem de 100%, cu reajustările cerute de condițiile moderne, ar restrânge efectiv incidența inflației și deflației monetare în sistemul nostru actual; care înseamnă că ar opri, de fapt, crearea și distrugerea iresponsabilă a fluxului monetar prin miile de bănci comerciale care acționează acum ca tot atâtea monetarii private. Pentru aceste rațiuni, sistemul de 100% ar fi un mare avantaj, chiar pentru bancheri." (cf.https://scholar.google.ro/citations?user=UpKwSrsAAAAJ&hl =en&oi=sra)
     
     NOTĂ: Fisher s-a discreditat grav prin declarațiile sale repetate, de-a lungul a  nouă zile înainte de prăbușirea Bursei din New York, din 24 octombrie 1929, când a prezis că prețurile acțiunilor "au atins ceea ce pare a fi un platou permanent înalt". Șocate de orbirea lui Fisher, preferințele s-au îndreptat spre ideile lui Keynes. 
     
     Iulie 1939:
     "Un program pentru reforma monetară" (atribuit economiștilor Paul H. Douglas, Irving Fisher, Frank D. Graham, Earl J. Hamilton, Wilford I. King și Charles R. Whittlesey). După o recuperare economică aparentă la mijlocul anilor 1930, America a intrat în recesiunea din 1937-1938, iar elementele-cheie ale "Planului Chicago" au revenit într-o propunere de proiect intitulată "Un program pentru reforma monetară", dar acesta nu a fost niciodată publicat și nu a condus la nicio consecință în legislație.
     (cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Chicago_plan)
     
     4 iunie 1963:
      Președintele SUA, John F. Kennedy, emite "Ordinul Executiv 11110", prin care a permis Secretarului Trezoreriei (echivalentul ministrului finanțelor, este membru al cabinetului președintelui) să elibereze certificate de argint (certificatele de argint sunt un tip de bani reprezentativi - bancnote - eliberați între anii 1878 și 1964, în Statele Unite, ca parte a circulației monedei de hârtie), dacă ar fi fost necesare, în timpul perioadei de tranziție corespunzătoare planului președintelui Kennedy să elimine certificatele de argint și să folosească bancnotele emise de FED.
     (cf. https://www.congress.gov/bill/112th-congress/house-bill/2990)
     NOTĂ: 
     Ziaristul american Jim Marrs, în cartea sa "Crossfire" (1989), a susținut că "Ordinul Executiv 11110" a reprezentat un efort al pre­ședintelui  SUA să țină în frâu FED, luându-i din putere și transferând-o Trezoreriei, prin înlocuirea bancnotelor FED cu certificate de argint, și că forțele care i s-au opus ar fi putut juca un rol în asasinarea, după o jumătate de an, a lui  John F. Kennedy, la 22 noiembrie 1963.
     
     2008:
     În urma crizei financiare internaționale, natura banilor și crearea de bani au devenit subiecte de dezbatere, fiind preluate de politicieni în SUA, Islanda, Marea Britanie, Olanda, Elveția și Uniunea Europeană.
     
     2011:
     Elveția - Ia ființă "Asociația Modernizării Monetare".
     
     21 septembrie 2011:
     Congresul SUA, congres­manul Dennis Kucinich in­troduce Pro­iectul de Lege NEED - "The Național Emergency Employment Defense Act":
     "(b) Scopuri-
     (3) Să abolească creația de bani sau de putere de cumpărare, de către persoane private, servindu-se de depozite pentru împrumuturi, prin rezervele fracționare bancare sau prin orice alte mijloace.
     (4) Să permită Guvernului Federal să investească sau să introducă bani noi în circulație prin împrumuturi, după cum este autorizat de Congres și să ofere mijloace pentru investiții publice în infrastructură.
     (5) Subordonarea Sistemului Federal de Rezervă Trezoreriei Statelor Unite și alte dispoziții pentru reorganizarea Sistemului Federal Reserve."
     (cf. https://www.govtrack.us/congress/bills/112/hr2990/text)
     Kucinich a declarat că proiectul de lege ar elimina puterea de a crea bani a Fed, "proprietate privată și controlată", și ar restabili autoritatea Congresului SUA de a "crea bani fără dobândă".
     Introducerea proiectului de lege a fost susținută cu entuziasm de " American Monetary Institute" (entitate nonprofit, întemeiată de Stephen Zarlenga, în 1996, dedicată reformei monetare) și de alți adversari ai sistemului bancar cu rezerve fracționare, precum și de oponenții Fed, în general, precum " Positive Money" (organizație nonprofit, întemeiată de Ben Dyson, în 2010, cu sedii în Londra și Bruxelles, susținând reforme monetare).
     Până acum, Proiectul NEED nu a fost introdus în dezbaterea Congresului, neavând suficienți susținători și nici legislație însoțitoare.
     
     August 2012:
     În rezumatul studiului lor "The Chicago Plan Revisited", dat publicității de Fondul Monetar Internațional (FMI), ca "document în lucru" destinat dezbaterii, Jaromir Benes și Michael Kumhof, afirmă:
     "În urma Marii Depresiuni, economiști americani de frunte au avansat o propunere de reformă monetară care a devenit cunoscută sub numele de "Planul de la Chicago". Ea a avut în vedere separarea funcțiilor monetare și de creditare ale sistemului bancar, cerând 100% rezervă de sprijin pentru depozite.
     Irving Fisher (1936) a susținut următoarele avantaje pentru acest plan:
     (1) Un control mult mai bun asupra unei surse majore de fluctuații ale ciclului de afaceri, de creșteri și contracții bruște ale creditelor bancare și ale aprovizionării cu bani nou creați de bănci.
     (2) Eliminarea completă a " bank runs" [Nota mea: pe baza evaluării că banca va înceta să funcționeze, au loc retrageri masive de bani].
     (3) Reducerea drastică a datoriei publice (nete).
     (4) Reducerea drastică a datoriei private, deoarece crearea de bani nu mai necesită simultan creare de creanțe.
     Studiem aceste afirmații încorporând detaliat și atent calibrat un model al sistemului bancar, într-un model DSGE al economiei SUA. Noi găsim sprijin pentru toate cele patru pretenții ale lui Fisher. În plus, câștigurile de ieșire ("output gains") se apropie de 10 % și inflația poate scădea la zero fără a crea probleme pentru desfășurarea politicii monetare".
     
     Octombrie 2012:
     Fosta membră a Mișcării islandeze de stânga a verzilor, fondatoare a partidului "Grupul de solidaritate al democrației și al bunăstării", Lilja Mosesdottir, a prezentat o rezoluție în Althingi (parlamentul islandez), prin care a propus ca ministrul islandez de finanțe să formeze un comitet care să revadă "cum poate fi realizată separarea creării de bani de funcția de împrumut a sistemului bancar prin eliminarea dreptului acordat sis­temului bancar de a crea noi de­pozite prin împrumuturi. " (cf. " Money Issuance/ Alternative Monetary Systems - A report commissioned by the Icelandic Prime Minis­ter's Office" /KPMG/2016)
     Rezoluția nu a intrat la vot în Althingi, dar preocupările de această natură au continuat în rândurile autorităților și oficialilor din Islanda.
     
     Iunie 2014:
     "Asociația Modernizării Monetare" din Elveția declanșează colectarea de semnături în favoarea Inițiativei populare pentru "Bani Suverani", reușind să adune mai mult decât necesarul pentru solicitarea unui Referendum.
     
     20 noiembrie 2014:
     Parlamentul britanic dezbate crearea de bani, pentru prima dată în 170 de ani.
     Conservatorul Steve Baker a declarat: "Ne aflăm într-o criză a datoriilor de proporții istorice, deoarece de prea mult timp băncile își maximizează profitul împrumutând bani, pe care îi creează ca datorii, cu prea puține restricții efective asupra comportamentului lor și toate riscurile acestei creații forțează asupra contribuabilului și asta sub egida puterii statului ", adăugând: "Banii nu sunt neutri. Ei redistribuie veniturile reale de la săraci la cei bogați, în ansamblu. Acest efect de distribuire este esențial pentru înțelegerea efectului noilor bancnote asupra societății. Este cauza principală a aproape tuturor conflictelor care se rotesc în jurul producției de bani și în jurul relațiilor dintre creditori și debitori ". (cf. http://positivemoney.org/2014/11/mps-debated-money-creation/)
     
     Ianuarie 2015:
     Organizația olandeză neguvernamentală Ones Geld (Banii Noștri) a lansat o inițiativă cetățenească, solicitând dezbaterea parlamentară a subiectului creației de bani, inițiativă în favoarea căreia a colectat rapid peste 100.000 de semnături (ar fi fost necesare doar 40.000).
     Pe 21 aprilie 2015, inițiativa a fost prezentată președintelui Comisiei pentru inițiative cetățenești în Parlamentul olandez, în prezența a cinci membri ai parlamentului, iar la 14 octombrie a avut loc o audiere privind crearea banilor, în Parlament.
     
     Martie 2015:
     Un membru al Partidului Progresiv islandez, Frosti Sigurjosson, șeful Comisiei parlamentare islandeze pentru eco­nomie și comerț, a fost în­sărcinat de fos­tul premier Sigmundur Davíx Gunnlaugsson (care era și șeful Partidului Progresist) să afle de ce criza financiară din 2008-2011 a lovit Islanda în mod deosebit; în studiul său "Reforma monetară - un sistem monetar mai bun pentru Islanda", Frosti conchide că principala problemă constă în creația de bani de către băncile comerciale private si pledează pentru controlul monetar de către stat.
     
     NOTĂ: Reuters a publicat un articol ironic la adresa studiului lui Frosti Sigurjosson, încheind sarcastic: "Puterea bancilor care creează bani ar putea fi amenințată de o revoluție monetară care a început în Reykjavík". (cf http://blogs.reuters.com/edward-hadas/2015/04/08/iceland-may-have-cure-to-bad-banking/
     La data de 6 aprilie 2018, în calitate de membru al Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale a Islandei, Frosti Sigurjosson informează: " Conturile anuale ale Băncii Centrale pentru anul 2017 au fost publicate ieri la reuniunea anuală a Băncii. Pe p. 41 este confirmarea Consiliului de administrație cu privire la conținutul conturilor anuale, dar eu ca membru al Consiliului și, la cererea mea, am impus următoarea notiță: «Frosti Sigurjonsson crede că bancnotele și monedele nu ar trebui debitate în bilanț »." (cf. https://frostis.is/bokhald-sedlabankans-eru-sedlar-skuld/#more-1442)
     
     Decembrie 2015/2016:
     Guvernul elvețian primește o petiție intitulată "Pentru o monedă apărată de criză: bani emiși numai de Banca Națională " (inițiativă cunos­cută sub numele de "Bani suverani" - "Sovereign Money"), semnată de peste 111 000 de cetățeni, care solicită un Referendum (conform Constituției elvețiene, cetățenii pot iniția un Referendum național privind o propunere de modificare a Constituției în cazul în care peste 100.000 de semnături pot fi colectate într-o perioadă de maximum 18 luni; rezultatele acestor referendumuri sunt obligatorii).
     În februarie 2016, Consiliul Federal și-a exprimat opoziția față de inițiativa populară, invocând largi riscuri neprevăzute de autorii revizuirii sistemului monetar, care ar amenința întreaga economie.
     Asociația Elvețiană a Bancherilor (SBA) a anunțat că "respinge cu fermitate inițiativa Banilor Suverani" și afirmă că va pune în pericol "prosperitatea Elveției", susținând că:
     - Birocratizează și limitează furnizarea de bani economiei. Împrumuturile ar deveni mai scumpe pentru toate companiile. În special, consecințele ar fi suportate de IMM-uri, care sunt prea mici pentru piața de capital și care se bazează pe împrumuturi bancare.
     - Împiedică investițiile solide, ceea ce ar duce la pierderea locurilor de muncă.
     - Duce la mulți ani de incertitudine în ceea ce privește piața financiară elvețiană. Centrul financiar elvețian, care are o importanță internațională, ar fi pus în pericol.
     SBA a mai susținut că inițiativa i-ar afecta și pe cetățenii elvețieni, deoarece:
     - Îi pedepseste pe deponenți cu dobânzi.
     - Reduce economia, iar deficitele fiscale rezultate ar trebui compensate de toți. Promisiunea profitului crescut din crearea de bani (senioraj) în beneficiul publicului larg este un basm.
     - Face ipotecile mai scumpe. Visul de a avea propria casă ar deveni astfel viabil pentru un număr mai redus de cetățeni elvețieni.
     Inițiativa "Vollgeld", care a inițiat colecția de semnături, a răspuns criticii SBA, într-o scrisoare publică.
     
     16 martie 2016:
     Parlamentul olandez dezbate crearea de bani, posibilitatea trecerii la un sistem SM ("Sovereign Money"- bani suverani) și adoptă două propuneri pentru studierea sistemelor monetare actuale și alternative. La dezbateri au participat și reprezentanții Autorității pentru Piețele Financiare, dar a fost înregistrată și prezența tăcută a reprezentanților Băncii Centrale și ai Băncii ING.
     
     5 septembrie 2016:
     Compania de consultanță KPMG a lansat un nou Raport comandat de primul ministru al Islandei, " Money Issuance/ Alternative Monetary Systems", cu scopul să clarifice principalele caracteristici ale unui sistem monetar suveran, așa cum susține Miș­carea Internațională pentru Reforma Monetară (dar fără să sugereze adoptarea sau res­pingerea sa).
     31 ianuarie 2018:
     Berna anunță organizarea Referendumului elvețian, pentru 10 iunie 2018:
      "Consiliul Federal a decis să supuna votului popular din 10 iunie 2018 următoarele subiecte:
     Inițiativa populară din 1 decembrie 2015 "Pentru o monedă apărată de criză: bani emiși numai de Banca Națională (Inițiativa Vollgeld) "(2017 7471);
     Legea federală din 29 septembrie 2017 privind jocurile de noroc (LJAr) (2017 FF 5891)."
     https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-69654.html
     
     Mai 2018:
     Banca An­gliei - Docu­ment de lucru - "Extinderea banilor restrânși: politica monetară cu o monedă digitală a băn­cii cen­trale":
     "Această lucrare discută despre moneda digitală a băncii centrale (CBDC) și impactul său potențial asupra mecanismului de transmisie monetară. [...]Concluzionăm că politica monetară ar putea funcționa asemănă­tor cu cea din prezent, prin modificarea prețului sau cantității banilor băncii centrale și că această transmitere poate chiar să se consolideze pentru o modificare a instrumentelor de politică." (Bank of England/Staff Working Paper No. 724).
     Lucrarea a fost comentată pe site-ul Positie Money:
     "O formă de CBDC ("Central Bank Digital Currency") a fost recomandată în raportul recent al "Positive Money" despre "Viitorul numerarului" ("The Future of Cash"), care a cerut Băncii Angliei să emită o versiune digitală a lirei sterline pentru a însoți bancnotele și monedele fizice. În mod eficient, acest lucru ar permite cetățenilor obișnuiți să stocheze bani și să facă tranzacții fără risc prin intermediul unui cont la banca centrală, în loc să se bazeze pe băncile private, care dețin în prezent majoritatea banilor electronici (și, prin urmare, majoritatea banilor din întregimea lor)."
     (http://positivemoney.org/ 2018/05/positive-moneys-digital-cash-proposals-find-support-new-bank-england-research/)

 link: Revoluția bancară din Elveția

 link: Sistemul bancar elvețian

 link: Sistemul elvețian al democrației directe

 link: Crearea banilor și funcționarea sistemului bancar în economia modernă
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 
Trimite părerea ta.
Nume (maxim 50 caractere)
E-mail (optional)
Titlu (maxim 50 caractere)
Mesaj
 
REGULAMENTUL MESAJELOR
Acord
Prin trimiterea opiniei ne confirmați că ați citit regulamentul de mai sus și că vă asumați prevederile sale !

1.   Mesaj eliminat conform regulamentului
    (mesaj trimis de Redacția în data de 05.06.2018, ora 00:29)  
 ...


 
2.  Mesaj eliminat conform regulamentului
    (mesaj trimis de Redacția în data de 05.06.2018, ora 00:58)  
 ...


 
  2.1.   Mesaj eliminat conform regulamentului  (răspuns la opinia nr. 2 )
    (mesaj trimis de Redacția , in data de 05.06.2018, ora 02:41)
 
  ...


 
3.  Felicitari!
    (mesaj trimis de Pribeagul în data de 05.06.2018, ora 07:36)  
 O stradanie, un efort si o cunoastere magnifice!


 
4.  criptomonedele cistiga teren
    (mesaj trimis de chirila mihai în data de 06.06.2018, ora 11:06)  
 in viitor ul apropiat o parte f mare din tot felul de bani se vor regasi in criptomonede pe telefoanele oamenilor sau pur si simplu telefoane care vor contine criptosi atunci banii creati de sute de ani cu datorii imense in spate vor disparea sau se vor devaloriza puternic pina la zero iar cei care au adunat averi imense sume de bani ori imprumutate ori depozitate vor pierde totul dar ca sa si poata mentine averea imensa trebuie sa le asigure celor din jur o stabilitate financiara nu prin indatorare trebuie gasite alte cai


 
Aceeasi sectiune (Banci Asigurari)
Piaţa de Capital
     Indicii de pe Bursa de Valori București (BVB) au închis în teritoriu pozitiv, lichiditatea totală fiind de 73,31 milioane de lei (15,7 milioane de euro).  click să citești tot articolul
Piaţa de Capital
     Principalii indici bursieri de pe Wall Street, SUA, au deschis ședința de tranzacționare de astăzi în apreciere.  click să citești tot articolul
Piaţa de Capital
LA MIJLOCUL ȘEDINȚEI:
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a înregistrat, în prima parte a ședinței de tranzacționare de astăzi, o lichiditate de 43,4 milioane lei (9,34 milioane de euro).  click să citești tot articolul
Bănci-Asigurări
     * Dolarul a coborât cu 2,26 bani în fața monedei naționale
     * Francul s-a apreciat la 4,1351 lei
      Banca Națională a României (BNR) a anunțat, astăzi, un curs de referință de 4,6559 lei pentru moneda europeană, în apreciere cu 0,40 bani, comparativ cu ședința anterioară, când euro a fost cotat la 4,6519 lei.  click să citești tot articolul
Piaţa de Capital
     Indicii bursieri europeni au deschis ședinta de tranzacționare de astăzi în apreciere.  click să citești tot articolul
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
21.09.2018
BVB
     * Rulaj de 47 milioane de lei, peste media anului
     
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a încheiat ședința de tranzacționare de joi preponderent în teritoriul pozitiv, opt dintre...  click să citești tot articolul
20.09.2018
BVB
     * Scădere de 0,53% pentru BET-NG
     
     Volumul de tranzacționare înregistrat în ședința de la mijlocul săptămânii a Bursei de Valori București (BVB) a fost de 33,45 milioane de lei, dintre care...  click să citești tot articolul
20.09.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au urcat ieri, pe fondul câștigurilor din sectorul materiilor prime.  click să citești tot articolul
19.09.2018
BVB
     * Toți indicii bursieri au închis în creștere
     * Tranzacții cu aproape 3% din MedLife, efectuate pe piața "deal"
     
     Lichiditatea înregistrată în ședința de tranzacționare de ieri la...  click să citești tot articolul
19.09.2018
BURSELE DIN LUME
     Piețele europene au urmat un curs mixt ieri, după ce administrația americană a decis să impună taxe vamale de 10% pe importuri chinezești de 200 de miliarde de dolari.  click să citești tot articolul
18.09.2018
BVB
     * Rulaj de 42 milioane de lei, în apropierea mediei acestui an
     
     Cinci dintre cei nouă indici ai Bursei de Valori București (BVB) au încheiat prima ședință de tranzacționare a săptămânii ușor în...  click să citești tot articolul
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 21 septembrie 2018
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sârbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
2.8801
2.3806
3.0614
4.1351
0.1822
0.6242
0.2206
4.6559
5.2123
1.4386
3.5050
0.2364
0.4852
1.0851
0.0595
0.4496
0.6306
3.9517
0.2773
0.9692
0.5774
0.0547
0.3541
0.2093
2.6455
0.0394
0.1409
1.0759
0.6269
0.1220
153.4508
5.5550
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
14.09.2018
MREPORT BY TRANSPARENCY INTERNATIONAL
     Globalization has also brought with it an unpleasant effect: cross-border corruption. According to the intermediate report Exporting Corruption for the year 2018, a document drawn up by the organization Transparency International, there is a practice among powerful foreign companies of bribing the public servants of another country when they want to enter the local market.  click here to read the entire article
07.09.2018
DEPUTY VIRGIL POPESCU, VICEPRESIDENT OF THE COMMISSION FOR INDUSTRIES AND SERVICES
     The offshore law will once again reach the Commission, in one or two weeks, according to Mr. Virgil Popescu, the vice-president of the Commission for Industries and Services, the Chamber of Deputies.  click here to read the entire article
05.09.2018
MRS. FIREA'S VERBAL BOMBS
     * "There have been attempts for the prefect to be made a scapegoat"
     * "The support from the government wasn't much to talk about, so if it were withdrawn, there wouldn't be much of a difference"
     Bucharest's General Mayor was heard on Tuesday as a witness by the prosecutors of the General Prosecutor's Office in the case concerning the events which happened on August 10th in Victoriei Square. Before going into the Prosecutors' Department building, Gabriela Firea said she stood by her statements made immediately after the meeting of the National Executive Committee of the PSD and said: "I always speak based on facts, not just in this particular case, but in other areas as well, including politics. I will be answering to the questions of the prosecutor who contacted me and told me I was supposed to be heard in the case which is now being investigated concerning the intervention of the gendarmes on August 10th".  click here to read the entire article
31.08.2018
     The particularly hot weather and the conditions of extreme draught in Europe have brought to light terrible warnings from the past.
     Associated Press recently wrote that in the riverbed of the Elba in the Czech Republic have resurfaced the giant stones known as "the hunger stones", which have indicated over time, the coming of hard times.
     "When you see me, weep", is written on one of these stones, which seems to be considered the best hydrological benchmark in Europe. The inscription is in German and dates back to 1616.
     A detailed analysis of the stone inscriptions was published by the Czech researchers in the "Climate of the Past" magazine in 2013 (author's note: "Droughts in the Czech Lands, 1090-2012 AD", April 2013).  click here to read the entire article
29.08.2018
     * Claudiu Cazacu, XTB România: "United States companies have posted results that even exceeded the analysts' expectations, which were already for 2-figure profit increases"
     * Liviu Moldovan, financial analyst: "Currently, investors have a «blind» faith in the stock markets, in general, and in that of the US, in particular"
     For the first time in the history of the American markets, Nasdaq has surpassed the psychological level of 8,000 points.
     In the August 27 session, the Standard & Poor's 500 (S&P 500) index also reached an all time high, ending the trading session at almost 2,897 points.  click here to read the entire article
27.08.2018
     The capital market was marked, last week, by a number of controversial statements tied to the listing of Digi Communications, starting from the statements made recently by Darius Vâlcov, state advisor on the team of the prime-minister, who wrote on his Facebook page that he has asked the Financial Oversight Authority (ASF) if it was true that the book value of the Digi shares was 1 leu and 8 bani, and pointed out that at the time of the IPO, the shares of Digi were listed at 40 lei and are currently priced at 28 lei (30% down) and keep going down.  click here to read the entire article
23.08.2018
     Angela Merkel inaugurated the highway in December 2005, less than a month after she became chancellor of Germany.
     The highway was built on the territory of the former East Germany, connects Lubeck and the Polish border, after the junction with A11, and goes through the electoral precinct of chancellor Merkel.  click here to read the entire article
20.08.2018
THE NATIONAL MINERAL RESOURCES AGENCY, IN A NOTIFICATION TO THE PRIME-MINISTER:
     The Romanian government has lost over 8 billion lei, between 2006-2018, following the failure to update the royalties paid by the oil and gas companies, says Gigi Dragomir, the president of the National Mineral Resources Agency (ANRM), in a report sent to the prime-minister.  click here to read the entire article
15.08.2018
      * (Interview with Radu Grațian Ghețea, President - CEO of CEC Bank)
     In banking there are many risks and that is why banks need to be flexible and have as diverse an exposure as possible, which take the market circumstances at the time into account, says Radu Grațian Ghețea, President and CEO of CEC Bank. He told us, in an interview: "We have to adapt to what is happening in the market and we need to do things in such a way that the economic activity and that of the bank both function properly. If we're going with the idea that we want to eliminate every risk, then we'll just stop doing anything. For instance, we have been and we are a bank which heavily funds agriculture, which also means animal husbandry. A few years ago, our exposure to the aviculture sector was rather significant, and when the avian flu came we had to cover some non-performing loans on that segment. Now that the avian flu is done, we are facing the swine flu. What should we do, stop lending?"
     Reporter: Lately, there have been opinions from some experts who are saying that there is a wave of non-performing loans of the ones taken out by the First Home Program. What is your comment on these statements?  click here to read the entire article
08.08.2018
     * (Interview with Laszlo Diosi, OTP Bank CEO)
     Reporter: How would you describe the banking market, at the present time?
     Laszlo Diosi: Even though there are plenty of challenges, there are also many opportunities for the Romanian banking system. The lessons of the financial-economic crisis have resulted in a better regulated framework, stable, transparent and predictable. The guiding line of the policies developed by the authorities that are qualified, but in particular by those with a regulatory and oversight role has been characterized by a balance between profitability and systemic safety.
     But there is no shortage of challenges. We are talking here about challenges which concern the digitalization of the banking system and the national and international legislation. The entire system needs to align with complex and sometimes confused regulations.
     Recorded by Emilia Olescu  click here to read the entire article
31.07.2018
     * (Interview with Dan Paul, the president of the Association of Brokers)
     The management of the Bucharest Stock Exchange (BVB) needs to find out from brokers whether Romania truly needs a derivatives market, says Dan Paul, the president of the Association of Brokers, who was kind enough to grant BURSA an interview.  click here to read the entire article
27.07.2018
THE DĂNCILĂ GOVERNMENT AFTER SIX MONTHS
     Now we know why prime-minister Dăncilă was in a hurry to announce the activity report for the first six months at the helm of the Romanian government: the nice tale of the hike of pensions and salaries wasn't supposed to be overshadowed by the evolution of budget expenses, whose increase has led the deficit of the consolidated general budget to 1.61% of the GDP, from 0.88% after the first five months of the year.  click here to read the entire article
23.07.2018
BECAUSE AN AGREEMENT ON THE PRICE COULDN'T BE REACHED,
     The public offer started by Vimetco and Conef for a stake of at most 53.77% of the shares of Alro Slatina (Alro) has been unsuccessful, as the issuer announced that due to the unfavorable market conditions, the shareholders, company and underwriters couldn't agree on a price for the volume of 383.79 million shares put up for sale.  click here to read the entire article
23.07.2018
ECONOMIC ANALYST AURELIAN DOCHIA PREDICTS:
     * According to Eurostat, Romania has the biggest governmental deficit in the EU
     The hike of some taxes, in the near future, is unavoidable, according to economic analyst Aurelian Dochia.
     His statement comes as, in the first quarter, the government's deficit has seen an increase over the last quarter of 2017, according to data by the European Statistics Office (Eurostat).  click here to read the entire article
13.07.2018
Russia World Cup
     The final tournament of the World Football Cup will end with a gala representation, the duel between Croatia and France. France, the with the most expensive players in the tournament, has met the expectations, Croatia is the biggest surprise the of the competition.  click here to read the entire article
.