BURSA 07.09.2018
mărește imaginea
       Centenarul este mai mult decât o simplă ocazie aniversară. Cei 100 de ani de nouă Europă se constituie într-o unitate de cunoaștere, un cronotop cu funcție epistemologică axială în procesul de cunoaștere și de memorare a Europei profunde și a unității de destin a neamului românesc. Un dialog asupra Centenarului este, de aceea, un dialog despre luminile centenarului, adică despre ceea ce putem înțelege și învăța din cei 100 de ani de la Mare Unire Întregitoare a românilor, care se suprapune peste cel mai însemnat prag al Europei, grație căruia putem vorbi despre Noua Europă, Europa națiunilor, nu a imperiilor, o Europă care a rupt lanțul subordinaționismului devenind primul continent locuit de popoare libere, asociate printr-un tratat comunalist, de inspirație testamentară vădită, Tratatul de la Trianon. Deschidem aici seria dialogurilor despre luminile Centenarului spre triumful deplin al științei mărturisitoare ca să se risipească ceața de pe zorii dimineții popoarelor și să fie denunțate forțele saturniene care împing lumea spre un ciclu de nouă domnie a forțelor întunericului, după cum afirmă profesorul Ilie Bădescu, director al Institutului de Sociologie al Academiei și membru corespondent al Academiei Române. În ce privește comentariile lansate în urma publicării primei părți, profesorul Bădescu mulțumește tuturor cititorilor BURSA și îi asigură că singura tabără din care face parte este aceea a Culturii Vieții, a Referendumului pentru Familie, a Adevărului revelat. Continuăm dialogul cu această a doua parte a interviului (urmând să continuăm seria interviurilor cu domnul Ilie Bădescu), în care arătăm că, în contra acestor forțe, românii sunt primii care s-au opus armat bolșevismului încă de acum 100 de ani și chiar au stopat avansul lui european, exprimându-se constant, ca popor, împotriva comunismului, a culturii morții, Centenarul Marii Uniri putând fi considerat și un Centenar al luptei anticomuniste, ca un omagiu adus tuturor celor care și-au dat viața sau și-au sacrificat tinerețea în închi­sori, în Lumina Învierii, pentru a se opune acestei forțe întunecate de ocupație. În același context, profesorul Bădescu se exprimă și asupra naționalismului, internaționalismului antinațional și antisemitismului.

 
     (Interviu cu Ilie Bădescu, director al Institutului de Sociologie al Academiei și membru corespondent al Academiei Române, partea a II-a)
     
     *  O privire asupra anului 2018: forțele fracturii, forțele unității
     
     
     *  Ce înseamnă Anul Centenarului
     
     Victor Roncea: Aș porni, în aceas­tă a doua parte a interviului, cu o întrebare legată de motivarea pragmatică a discuției noastre. Anul aniversar al Marii Uniri s-a scurs aproape și conștiința publică românească este dominată de un duh al zavistiei și al unei teribile risipiri. În literatura chestiunii nu s-a făcut mai nimic. Nici măcar nu există o politică de reeditare a lucrărilor monumentale dedicate acelui moment. Marile personalități militante și precursoare ale Marii Uniri de la 1918, ca Mihai Eminescu și Mihai Viteazul, sau Avram Iancu și Gheorghe Cârțan, ca să dau doar câteva exemple, lipsesc complet din omagierea publică. Ce se întâmplă?
     Ilie Bădescu: Ai subliniat foarte bine starea de spirit din cuprinsul primelor opt luni ale anului aniversar. Editurile stau departe de cărțile însemnate ale acelui moment. Revis­tele par și ele destul de frigide la problematica Marii Uniri Întregitoare. În tot acest timp, site-urile dedicate Trianonului abundă în materiale de circulație internațională, fiind scrise în engleză, în care predomină un duh revizionist, deși chestiunea Trianonului este dincolo de cercul de interese al unor state locale, fie acestea și unele foarte zgomotoase în chestiune, precum Ungaria. Responsabilitatea României, ca și a Poloniei, de pildă, în această chestiune este foarte mare, fiindcă moștenirea Versailles-ului și deci a Trianonului este una de însemnătate europeană, nicidecum de relevanță provincială, bilaterală. O discuție pe temă este, așadar, binevenită, mai ales că vine în completarea unor intervenții de maximă comprehensiune precum sunt cele ale președintelui Academiei Româ­ne, Acad. Ioan Aurel Pop, îndrituit prin calitatea sa de istoric excepțional să intervină în dezbaterea publică, nu doar în studiul aplicat al domeniului.
     Victor Roncea: Ce înseamnă, de fapt, Anul Centenarului?
     Ilie Bădescu: Enorm de mult, deși nu multe. Mult, fiindcă anul Centenarului este anul reasumării, nu doar al unei identități întregite denumită România, ci al unei Europe unite pentru prima dată într-o formulă curat europeană, bazată pe un nou model de pace, Pacea națiunilor suverane, iudeo-creștine. Modelul are o istorie a lui, care a trecut de 300 de ani. Este vorba despre modelul Westfalian, consacrat prin Pacea de la Westphalia, de la 1648, unde a participat și Principatul Transilvaniei (Ungaria după Mohacs, 1526, nu mai exista pe hartă ca stat: devenise pașalâc). Acest model este reasertat la Trianon prin tratatul care a confirmat existența națiunilor iudeo-creștine suverane, pământenia românilor în patrulaterul carpato-danubiano-ponto-baltic, universalitatea statelor-națiuni în tot cadranul european, legitimitatea monarhiilor constituțional-creștine în Europa sud-estică, libertatea bulevardului geopolitic al Dunării și a strâmtorilor, care nu mai erau controlate de imperii, modulația naționalistă a liberalismului, ceea ce înseamnă o miraculoasă conjunctio opositorum, o coincidență a opușilor în una și aceeași formulă guvernamentală etc.. Acestea multe sunt fațetele multului confirmat pentru Europa la Trianon, pe care încearcă astăzi, după represiunea bolșevică, să-l anihileze într-un nou tumult forțele internaționalismului anticreștin și antinațional.
     
     *  Naționalism, internaționalism, globalism, stânga, dreapta
     
     Victor Roncea: Anul Centenarului este ocazia redeschiderii unor dosare culturale controversate, precum este și dosarul unei fracturi persis­tente a culturii române și care nu dă semne de vindecare, separând persoa­ne, opere, sisteme de gândire etc.. Convențional, aceste două fronturi au fost socotite de stânga și de dreapta. Dar, după cum vedem în spațiul politic din România, cât și în subteranul lui, mișcări pretinse de dreapta, construite în laboratoare, sunt, de fapt, de inspirație și formație bolșevică, internaționalistă, mimând însă chiar și naționalismul. Am putea să lărgim discuția noastră pe această latură?
     Ilie Bădescu: E, cu adevărat, convențională clasificarea aceasta, fiind­că după căderea Cortinei de fier, diviziunea "stânga-dreapa" a lăsat locul uneia mai semnificative: naționalism-internaționalism (mai ales în varianta lui de "internaționalism antinațional", cum l-a definit D. Gusti). Ca să înțelegem lucrurile, ar trebui să facem o incursiune tipologizantă în veacul al XIX-lea, când cele două mișcări s-au profilat în deplinătatea lor tipologică. Secolul al XIX-lea a fost considerat, cu deplin temei, secolul revoluțiilor. Se poate adăuga: al revoluțiilor sociale și naționale. Faptul acesta a imprimat întregului secol o formulă dualistă: revoluțiile sociale se mișcau în aceeași albie cu revoluțiile naționale păstrându-și, însă, profilul distinct și relativa autonomie categorială. În vreme ce revoluțiile naționale aveau legături adânci cu duhul popoarelor, fiind îndreptate împotriva nedreptății și dominației imperiilor asupra popoarelor, ca ființe morale, colective, revoluțiile sociale se iscau dintr-o apăsare teribilă a claselor sociale, exercitată de vechiul regim (rezemat pe imperii). Inamicul celor două revoluții era cam același: imperiul cu sistemul său de apăsări și de extorcări, dar linia programului lor și deci obiectivele celor două tipuri de revoluții se diferențiau într-o măsură însemnată. Revenind la dualismul celor două formule ale spiritului revoluționar - socială și națională - vom sesiza o a doua distincție care vizează, de data aceasta, cadrele propagării lor. Revoluțiile sociale puteau fi ușor internaționalizate și lucrul acesta s-a și întâmplat prin lucrarea diferitelor structuri organizaționale oculte, culminând cu cele trei internaționale socialiste și comuniste, care au recuperat în manifestarea lor formula rețelelor internaționale. Revoluțiile naționale, însă, erau determinate, prin matricea lor, să rămână în cadre naționale, singura lor formă de manifestare pe scene internaționale fiind "cooperările", un fel de consocieri cu celelalte națiuni în marea mișcare suveranis­tă mondială, din care s-a și născut dreptul statelor suverane, doctrina independenței și a libertății popoarelor etc.. Cele două formule au mers împreună până la momentul 1917, al așa numitei "Revoluții din Octombrie", când, practic, bolșevicii au rupt orice legătură cu mișcările naționale și deci cu doctrina "ridicării poporului", aceasta fiind deja socotită reacționară, reprimată ca dușmană a revoluției. Practic, revoluția bolșevică nu se înrudește cu revoluțiile sociale din veacul anterior decât în semnele de la suprafață. În spatele ei, opera viclean o formațiune diabolică visând la o dominație nouă și o victorie atât împotriva ideii naționale, cât și împotriva lui Dumnezeu. Ei voiau nu o eliberare a popoarelor din opresiunea imperiilor, ci instaurarea unei dominații noi bazată pe anihilarea diferențelor naționale și a credinței în Dumnezeu. Naționalis­mul intrase în conflict deschis cu bolșevismul și, deci, cu doctrina internaționalistă asociată lui, Kominternis­mul, o formulă doctrinară nouă, a unei rețele internaționaliste, cunoscuta Internațională comunistă sau Kominternul, care va genera formula pe deplin cristalizată a "internaționalismului antinațional", cum l-a definit D. Gusti. Sub această formulă îl regăsim la lucru și în zilele noastre într-o sfidare antinațională și anticreștină, de fapt antibiblistă, fiindcă, de la Kropotnik încoace contestarea Vechiului Testament capătă profil tot atât de bine conturat ca și a Noului Testament.
     
     *  Internaționalismul antinațional
     
     Victor Roncea: Ați vrea să vă referiți mai în detaliu la chestiunea internaționalismului antinațional?
     Ilie Bădescu: Internaționalismul antinațional (de formulă cominternis­tă și neocominternistă actuală) se opintește împotriva întregii fundații iudeo-creștine a Europei. Chestiunea se definise, precum am precizat deja, în cadrul mișcării și doctrinei bolșevice, cu manifestările lor atroce din Rusia, împotriva ortodoxiei și, deci, a Bisericii, în principiu, și deopotrivă împotriva poporului binecredincios (duhul doctrinei bolșevice revine pe scena publică în exprimări neocominterniste, precum o atestă terorismul limbajului unui atac recent contra BOR, la care s-ar cuveni să ne referim într-un cadru special). Bolșevicii nu mai aveau nevoie de doctrina revoluțiilor naționale, ei se împiedicau în propensiunea lor planetaristă de ideea revoluțiilor naționale, suveraniste, idee pe care o voiau eliminată, ieri, cominterniștii, o vor eliminată neocominterniștii, azi, de pe scena gândirii. Doctrina troțkistă a revoluției mondiale și cea leninist-stalinistă, a provocării rupturilor la nivelul verigii slabe a sistemului, intraseră fatalmente în conflict cu ideea de veac XIX a ridicării popoarelor împotriva oricărei formule de subordinaționalism. Practic, din 1918, cele două direcții de propagare a mișcărilor de tip revoluționar, direcția socială anarhis­tă și cea națională restauratoare, devin chiar inamice, ceea ce îi permite lui D. Gusti să vorbească deja, precum am precizat mai înainte, despre două tipuri de internaționalism: național și antinațional. Curios este că internaționalismul poate deveni antinațional, dar naționalismul nu devine anti-internațional decât în formula sa imperialistă, cum s-a întâmplat cu stalinismul care a rupt lumea în două și a inițiat politicile izolaționiste sovietice, de izolare a popoarelor prin efectul de lagăr al sistemului comunist și deci prin ruptura totală față de lumea cealaltă, occidentală. La rândul său, prin politica de containement, Occidentul aderase și el la ideea ruperii lumilor și astfel războiul rece s-a mondializat. Însă izul separaționist nu este produsul ideii naționale, ci al ideologiei de sistem, a celor două sisteme opuse, care intraseră deja în noul tip de război, acela al ideologiilor, cum l-a tipologizat Huntington, numit și "război rece". Războiul rece nu este produsul naționalismelor, ci al sistemelor de tip imperialist. Noua doctrină a internaționalismului antinațional, de tip bolșevic, dar și de tip neoliberal-hegemonic și globalist, învățase să folosească conjuncturile mișcărilor sociale - legitime - îndreptându-le împotriva mișcărilor și a ideilor naționale, legitime și ele, evident. O formulă ciudată se născuse în Europa Centrală în cadrul imperiului dualist, unde centrala maghiară a imperiului va încerca să folosească revoluțiile sociale de tip pașoptist împotriva revoluțiilor naționale ale românilor, slavilor de sud etc., adică împotriva mișcărilor de eliberare națională din imperiul dualist. Profitând de circumstanța că imperiul austriac ieșise slăbit din ciocnirea cu forțele revoluțiilor pașoptiste, dieta de la Budapesta a folosit suprastructura dualis­tă în interesul oligarhiei proprii și împotriva românilor transilvăneni. Așa se face că primii care au developat formula dualistă, devoalând specificul utilizării ei ca tehnică dominatoare antiromânească, vor fi memorandiștii trănsilvăneni, care au demontat acest fenomen al dualismului în cadrul Memorandumului adresat Împăratului Francisc Josif I la 1892. Procesul memorandiștilor va și atrage o mondializare mediatică a revoluției naționale a românilor transilvăneni, dat fiind că reacția opiniei publice contra încarcerării memorandiștilor capătă rază duocontinentală și, astfel, doctrina revoluțiilor naționale, în formulă transilvăneană, se internaționalizează ea însăși. Apare astfel deja un internaționalism național, curent care va fi puternic contestat, tot mai contes­tat după primul război mondial.
     
     *  Centenarul războiului antibolșevic
     
     Victor Roncea: Cum se leagă revoluția națională de războiul împotriva bolșevismului, mai precis care au fost fazele transformării mișcărilor de eliberare națională în război contra bolșevismului universal, ținând seama de faptul că bolșevismul de ieri, sovietist, este același cu cel de azi, neocominternist, cu prelungiri în doctrina "corectitudinii politice", după cum mi-a spus într-un interviu cunoscutul disident anticomunist rus Bukovski. La noi, acest război cu valorile naționale, duce la o nouă tentativă de epurare a culturii române de opere și valori cruciale ale acesteia, precum viața și opera unor vârfuri românești și universale, ca Mircea Vulcănescu, Mircea Eliade și alții?
     Ilie Bădescu: Noul ciclu, al naționalismului deschis, revoluția națională, devine pe deplin comprehensibil prin războiul împotriva bolșevismului, prin transformarea mișcărilor de eliberare națională în război contra bolșevismului universal. Bukovski arată că forțele care susțin bolșevis­mul cu noile lui forme provin din afara regimurilor politice și a unor arii ale planetei. Acest nou tip de bolșevism susține energetic și eliminarea operei de valoare universală și chiar a memoriei publice a lui Mircea Vulcănescu, mort în pușcăriile bolșevice din România și menit unei a doua epurări, încă mai nedemnă decât prima, la ani buni după căderea regimului comunist. Războiul împotriva bolșevismului (care de fapt face parte din cruciada popoarelor creștine contra bolșevismului internaționalist anticristic, chiar antiteist și antinațional) începuse încă în 1918. Armata română avea deja patru ani de război, fiindcă, prin ramura sa transilvăneană participase la ciocnirea dintre cele două imperii, austriac și țarist, iar prin ramura sa regățeană (din Vechiul Regat) intrase direct în marea ciocnire a forțelor lumii noi, grupate în jurul Antantei, cu forțele care nutreau năzuința imperialismelor nordice, revigorată prin sovietism și, practic, deja aliată, după Brest-Litovsk, cu Germania, și sudic, austro-ungar, de perpetuare a vechii ordini supranaționale în Europa Centrală și Răsăriteană. Geopolitic, în 1918, prin decizia trupelor conduse de generalul Ernest Broșteanu de a trece Prutul pentru a restabili ordinea răsturnată de trupele bolșevice în Basarabia, începuse deja un alt tip de război mondial, înlăuntrul celui vechi al popoarelor contra imperiilor. Era vorba despre războiul popoarelor cu imperiul nou, ideologic, reprezentat atunci de sistemul ideocratic bolșevic, care își instaurase celula canceroasă la Moscova și, după o scurtă alianță, la Brest Litovsk cu Germania, atașată de vechiul tipar imperial, va declanșa ofensiva în Europa Centrală. După ce a dat jos regimul pravoslavnic al Romanovilor, instaurând regimul anarho-nihilist al noului Marut bicefal, sub cele două nume circumstanțiale, Lenin și Troțki, bolșevicii au declanșat planul invaziei noului păgânism spre Europa Centrală și, de acolo, mai departe așa cum o atestă conceptul troțkist de "export al revoluției", pentru a declanșa o "revoluție mondială", de fapt un haos mondial controlat abil de forțele nihilismului antiteist al stelei roșii în cinci colțuri. Nu întâmplător, acest simbol stelar roșu era conceput ca un simbol contrar stelei verotestamentare în șase colțuri și simbolului crucii, adică celor două simboluri biblice. Noul val devastator al stelei roșii era, în mod vădit, stârnit de surse din afara Bibliei, și, ca atare, din afara realității (nu intru aici în detalii legate de simbolismul stelei în cinci colțuri, mă refer doar la faptul că Troțki a adoptat-o, punând pe ea culoarea roșie, ca simbol al armatei revoluției mondiale, ce-ar fi urmat să se întindă peste toate cele cinci continente ale planetei). Răbufnirea acestei stihii, menită să șteargă de pe pământ rânduiala covenantală de sorginte biblică, se izbește în Europa Centrală de armatele creștine ale celor două popoare creștine, polonez și român.
     
     *  Prăbușirea duhovnicească a armatei ruse explică triumful bolșevismului în Rusia ortodoxă
     
     Victor Roncea: Cum se explică triumful bolșevismului într-o Rusie ortodoxă, atașată totuși de valori creștine? A contat așa de mult jocul german, ținând seama de faptul că și Germania l-a introdus clandestin pe Lenin în Rusia susținând planul anarhizant al acestuia în inima imperiului țarist?
     Ilie Bădescu: A contat și asta, dar nu decisiv. Bolșevismul a reușit în Rusia pentru că acolo a căzut frontiera Duhului înlăuntrul armatei ruse, al cărei spirit a fost dizolvat prin efectul valului anarhizant al unui duh rău, duhul răzvrătirii în numele trupului. Armata era formată din opresații vechiului imperiu și viclenia bolșevică a constat în propovăduirea unei noi soterii, a unei eliberări a trupului cu prețul vânzării sufletului. Acesta era nucleul târgului invizibil, dar vădit mai târziu, când gulagul bolșevic se va umple de ruși, în frunte, evident, cu rușii creștini, adică tocmai cu apărătorii crucii în fața cumplitei deflagrații anticreștine și antiumane, care năzuia transformarea omului cu suflet și iubire de Dumnezeu în cadavru viu, cum îl numise vizionar Tolstoi, adică în om cu lucirea feței cucerite la duhul urii și al dezbinării fraților. Soteriologia aceasta imanentist-istoricistă care propovăduiește libertatea trupului, prin dezlănțuirea dezlânat-anarhizantă a patimilor și râvnirilor trupești este miza acelor democrații din care este eliminată eclesia, chemare lui Dumnezeu la un tip de ordine înălțătoare, eliberatoare de orice dependențe față de apucăturile din lumea decăzută de la cele înalte, ruptă de ordinea cerească. La momentul în care Ernest Broșteanu trecea Prutul cu trupele sale din corpul armatei creștine, a unui rege creștin, apărător al noii ordini anunțate de Puterile Antantei (titlu premonitor, profetic), de dincolo de linia imperiului roșu, Troțki devoala tehnica noii ofensive. Leon Troțki, comandant al Armatei Roșii, adică a forței care trecuse în subordinea noului Marut (fără ca acea armată să bănuie măcar pe cine va sluji), propunea o invazie asupra României, care, sublinia el: "va fi urmată de o răspândire a bolșevimului în rândul Armatei Române, așa cum s-a întâmplat în cazul Ucrainei". Bieții soldați ruși, mulți dintre ei cu suflet creștin, nu puteau bănui ce forță cumplită se stârnise în lume cu ajutorul unei armate, fidelă până ieri Crucii, și devenită peste noapte brațul înarmat al stihiei noi, antiteiste. Troțki înțelesese că locul frontierei apărătoare a ordinii celei bune și deci asupra căreia trebuia dirijat asaltul, era tocmai corpul armatelor. Armatele popoarelor europene erau formate din soldați creștini, erau deci armate creștine. Acolo trebuia concentrat asaltul, cu ele trebuia început războiul și experiența din Rusia atesta în parte plauzibilitatea noului război. Acesta era un război împotriva frontierei Duhului și această frontieră era apărată de armatele creștine. Când aceste armate ar fi decreștinate și deci anarhizate, scoase din ordinea ecleziei militans, războiul împotriva crucii ar fi câștigat. Lucrul acesta se putea produce pe două căi: 1) prin instaurarea în forță a unor regimuri marionetă acolo unde puterea militară era slăbită, așa cum s-a întâmplat în Ungaria prin regimul lui Bela Kuhn și parțial în Bavaria; 2) prin anarhizarea armatelor creștine, provocată de duhul potrivnic al noului Marut bolșevic și deci prin anihilarea frontierei Duhului apărată tocmai de corpul armatelor creștine. Dacă acele armate ar fi încetat să mai fie creștine, cauza ar fi fost pierdută, ordinea eclesiei militans ar fi fost răsturnată în Europa și ar fi urmat o epocă a barbariei anticris­tice și deci a unei represiuni așa de cumplite încât atunci ar fi fost sfârșitul Europei Christiana.
     
     A consemnat Victor Roncea
     
     (va urma) 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 
Trimite părerea ta.
Nume (maxim 50 caractere)
E-mail (optional)
Titlu (maxim 50 caractere)
Mesaj
 
REGULAMENTUL MESAJELOR
Acord
Prin trimiterea opiniei ne confirmați că ați citit regulamentul de mai sus și că vă asumați prevederile sale !
Aceeasi sectiune (Politica)
Internaţional
     Principalii indici bursieri de pe Wall Street, New York, au închis în depreciere.  click să citești tot articolul
Internaţional
LA MIJLOCUL ȘEDINȚEI,
     Principalii indici bursieri asiatici erau în depreciere la mijlocul ședinței de tranzacționare de astăzi.  click să citești tot articolul
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
175 milioane metrii cubi de apă
Jurnal Bursier
23.10.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa s-au înscris pe un curs ușor pozitiv ieri, pe fondul redresării pieței din Italia, generată de faptul că agenția de rating Moody's a informat că nu va retrograda imediat țara...  click să citești tot articolul
23.10.2018
BVB
     * Rulaj de doar 28 milioane de lei
       * Rulaj de doar 28 milioane de lei
     
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a înregistrat un debut pozitiv de săptămână din punctul de vedere al cotațiilor, șapte dintre cei nouă...  click să citești tot articolul
22.10.2018
     * Rulaj de 39,86 milioane de lei
     Șapte dintre cei nouă indici ai Bursei de Valori București (BVB) au terminat ultima ședință de tranzacționare a săptămânii ușor în teritoriul pozitiv, în contextul...  click să citești tot articolul
22.10.2018
     Acțiunile tranzacționate la bursele din Europa au urmat un curs negativ vineri, din cauza rezultatelor financiare dezamăgitoare raportate de unele companii din sectorul auto și cel al...  click să citești tot articolul
19.10.2018
BVB
     * BET-NG, singurul indice în creștere
       * BET-NG, singurul indice în creștere
     
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a înregistrat, în ședința de tranzacționare de joi, deprecieri pentru opt dintre cei nouă indici,...  click să citești tot articolul
19.10.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au crescut ieri, în baza rezultatelor financiare anunțate de companii.  click să citești tot articolul
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 22 octombrie 2018
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sârbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
2.8814
2.3863
3.0994
4.0659
0.1807
0.6256
0.2259
4.6671
5.2855
1.4444
3.5941
0.2397
0.4927
1.0873
0.0621
0.4516
0.7172
4.0557
0.2831
1.0917
0.5844
0.0552
0.3584
0.2103
2.6694
0.0394
0.1443
1.1042
0.6279
0.1238
159.4364
5.6439
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
22.10.2018
THE VENICE COMMISSION CLAIMS:
     * Klaus Iohannis is asking for the resignation of Tudorel Toader as minister of Justice
     * Ludovic Orban: "We are at risk of saying goodbye to Schengen, and goodbye to European funds"
     
     On Friday, the Venice Commission passed the report concerning the amendment of the laws of justice and the criminal legislation by the PSD-ALDE majority parliamentary coalition. In its opinion, the Commission expresses its concern over the fact that many of the changes made to the Criminal Code and the Criminal Procedure Code in Romania seriously weaken the effectiveness of the criminal justice system when it comes to fighting corruption, violent crimes and organized crime.  click here to read the entire article
15.10.2018
     Italian finance minister, Giovanni Tria, recently said that the yield of government bonds is not justified by the fundamental aspects of the budget and it is expecting a drop in them, in order for "the negative effects on the banking system to be avoided".  click here to read the entire article
12.10.2018
     * American president criticized the central bank for raising the interest rates
     * Bloomberg: The richest people in the world have lost 99 billion dollars following the drops in the stock market
     * Liviu Moldovan, financial analyst: "There is no real danger of us being faced with a stock market crash"
     
     The stock markets of the world saw major drops yesterday, especially those in Asia and Europe, following the Wednesday evolutions of the American markets. Yesterday, on the markets, panic came as a result of American president Donald Trump against the central bank (Federal Reserve - Fed), concerning the interest rate hikes.  click here to read the entire article
01.10.2018
REPORT FROM ROME
     Some people mistake direct democracy with "the popular democracy regime" of communism. No, it is called direct democracy, because the decision is not mediated by representatives.  click here to read the entire article
26.09.2018
THE ROMANIAN DEVELOPMENT CONFERENCE STRATEGY / LÁSZLÓ BORBÉLY, STATE ADVISOR:
     * "We should more seriously concern ourselves with the durable development concept"
     
     The National Strategy for Sustainable Development of Romania will be completed by October 1st, according to Laszlo Borbely, State Counselor, Head of the Department for Sustainable Development of the Government, who states:  click here to read the entire article
14.09.2018
MREPORT BY TRANSPARENCY INTERNATIONAL
     Globalization has also brought with it an unpleasant effect: cross-border corruption. According to the intermediate report Exporting Corruption for the year 2018, a document drawn up by the organization Transparency International, there is a practice among powerful foreign companies of bribing the public servants of another country when they want to enter the local market.  click here to read the entire article
07.09.2018
DEPUTY VIRGIL POPESCU, VICEPRESIDENT OF THE COMMISSION FOR INDUSTRIES AND SERVICES
     The offshore law will once again reach the Commission, in one or two weeks, according to Mr. Virgil Popescu, the vice-president of the Commission for Industries and Services, the Chamber of Deputies.  click here to read the entire article
05.09.2018
MRS. FIREA'S VERBAL BOMBS
     * "There have been attempts for the prefect to be made a scapegoat"
     * "The support from the government wasn't much to talk about, so if it were withdrawn, there wouldn't be much of a difference"
     Bucharest's General Mayor was heard on Tuesday as a witness by the prosecutors of the General Prosecutor's Office in the case concerning the events which happened on August 10th in Victoriei Square. Before going into the Prosecutors' Department building, Gabriela Firea said she stood by her statements made immediately after the meeting of the National Executive Committee of the PSD and said: "I always speak based on facts, not just in this particular case, but in other areas as well, including politics. I will be answering to the questions of the prosecutor who contacted me and told me I was supposed to be heard in the case which is now being investigated concerning the intervention of the gendarmes on August 10th".  click here to read the entire article
31.08.2018
     The particularly hot weather and the conditions of extreme draught in Europe have brought to light terrible warnings from the past.
     Associated Press recently wrote that in the riverbed of the Elba in the Czech Republic have resurfaced the giant stones known as "the hunger stones", which have indicated over time, the coming of hard times.
     "When you see me, weep", is written on one of these stones, which seems to be considered the best hydrological benchmark in Europe. The inscription is in German and dates back to 1616.
     A detailed analysis of the stone inscriptions was published by the Czech researchers in the "Climate of the Past" magazine in 2013 (author's note: "Droughts in the Czech Lands, 1090-2012 AD", April 2013).  click here to read the entire article
29.08.2018
     * Claudiu Cazacu, XTB România: "United States companies have posted results that even exceeded the analysts' expectations, which were already for 2-figure profit increases"
     * Liviu Moldovan, financial analyst: "Currently, investors have a «blind» faith in the stock markets, in general, and in that of the US, in particular"
     For the first time in the history of the American markets, Nasdaq has surpassed the psychological level of 8,000 points.
     In the August 27 session, the Standard & Poor's 500 (S&P 500) index also reached an all time high, ending the trading session at almost 2,897 points.  click here to read the entire article
27.08.2018
     The capital market was marked, last week, by a number of controversial statements tied to the listing of Digi Communications, starting from the statements made recently by Darius Vâlcov, state advisor on the team of the prime-minister, who wrote on his Facebook page that he has asked the Financial Oversight Authority (ASF) if it was true that the book value of the Digi shares was 1 leu and 8 bani, and pointed out that at the time of the IPO, the shares of Digi were listed at 40 lei and are currently priced at 28 lei (30% down) and keep going down.  click here to read the entire article
23.08.2018
     Angela Merkel inaugurated the highway in December 2005, less than a month after she became chancellor of Germany.
     The highway was built on the territory of the former East Germany, connects Lubeck and the Polish border, after the junction with A11, and goes through the electoral precinct of chancellor Merkel.  click here to read the entire article
20.08.2018
THE NATIONAL MINERAL RESOURCES AGENCY, IN A NOTIFICATION TO THE PRIME-MINISTER:
     The Romanian government has lost over 8 billion lei, between 2006-2018, following the failure to update the royalties paid by the oil and gas companies, says Gigi Dragomir, the president of the National Mineral Resources Agency (ANRM), in a report sent to the prime-minister.  click here to read the entire article
15.08.2018
      * (Interview with Radu Grațian Ghețea, President - CEO of CEC Bank)
     In banking there are many risks and that is why banks need to be flexible and have as diverse an exposure as possible, which take the market circumstances at the time into account, says Radu Grațian Ghețea, President and CEO of CEC Bank. He told us, in an interview: "We have to adapt to what is happening in the market and we need to do things in such a way that the economic activity and that of the bank both function properly. If we're going with the idea that we want to eliminate every risk, then we'll just stop doing anything. For instance, we have been and we are a bank which heavily funds agriculture, which also means animal husbandry. A few years ago, our exposure to the aviculture sector was rather significant, and when the avian flu came we had to cover some non-performing loans on that segment. Now that the avian flu is done, we are facing the swine flu. What should we do, stop lending?"
     Reporter: Lately, there have been opinions from some experts who are saying that there is a wave of non-performing loans of the ones taken out by the First Home Program. What is your comment on these statements?  click here to read the entire article
08.08.2018
     * (Interview with Laszlo Diosi, OTP Bank CEO)
     Reporter: How would you describe the banking market, at the present time?
     Laszlo Diosi: Even though there are plenty of challenges, there are also many opportunities for the Romanian banking system. The lessons of the financial-economic crisis have resulted in a better regulated framework, stable, transparent and predictable. The guiding line of the policies developed by the authorities that are qualified, but in particular by those with a regulatory and oversight role has been characterized by a balance between profitability and systemic safety.
     But there is no shortage of challenges. We are talking here about challenges which concern the digitalization of the banking system and the national and international legislation. The entire system needs to align with complex and sometimes confused regulations.
     Recorded by Emilia Olescu  click here to read the entire article
.