BURSA 11.09.2018
mărește imaginea
     (Interviu cu Ilie Bădescu, director al Institutului de Sociologie al Academiei și membru corespondent al Academiei Române, partea a III-a)
     
     *  Primul Război Mondial din perspectivă creștină
     
     Victor Roncea: Rolul corpurilor militare a fost, după cum spuneați în partea precedentă a acestui interviu, esențial, la momentul schimbării lumilor în pragul ultimului veac al celui de-al doilea mileniu creștin?
     Ilie Bădescu: Cu siguranță. Duhul cel rău, devoalat de Troțki prin sintagma "răspândirea bolșevismului", țintea atunci armatele creștine, de unde ar fi urmat, în faza a doua, să se răspândească și în corpul popoarelor creștine, alungându-l pe Iisus Hristos din viața acestor popoare prin răsturnarea ordinii fundamentate pe sistemul ecleziei militans, al botezului, cununiei și înmormântării creștine și, deci, pe legământul cu Dumnezeu, pentru orânduirea învățătorească divină a ciclului vieții individuale și colective, adică a modului de a fi și a călători pe pământ. În temeiul acestei învățături, viața pe pământ este o călătorie euharistică, prin care omul trece din eclesia militans în regimul ceresc al eclesiei triumphans, adică parcurge inițiatic un drum eliberator. Drumul vieții capătă înțeles inițiatic de drum eliberator și, deci, de triumf eclesial. Acesta este un drum ascensional, urcător, pe care democrațiile seculariste, de culoare roșie sau albastră, l-ar voi suprimat în favoarea unei idolatrii ideologice, a unei false eliberări pe orizontala pă-mânteas-că, fără de vreun acces la verticala cerească.
     Confruntarea soldaților lui Ernest Broșteanu era confruntarea pentru apărarea acestei ordini eclesiale care unește, în călătoria pământeană, cerul cu pământul, exact ceea ce voiau să fractureze comuniștii lui Lenin și Troțki. Este adevărat că nu toată armata rusească fusese cucerită de duhul stelei roșii în cinci colțuri, fiindcă Comandamentul rusesc, în frunte cu generalul Scerbacev, erau fideli spiritului armatei creștine, astfel că trupele române trec Prutul atât la cererea Sfatului Țării de la Chișinău, cât și la cererea Comandamentului rusesc și deci a generalului Scerbacev din fruntea acelui Comandament. Frontiera Duhului era apărată atunci de corpurile celor două armate creștine într-un teritoriu aflat sub asaltul stihiei bolșevice.
     Românii și rușii reprezentați, ca popor încă îmbisericit, de un corp militar atașat spiritului unei armate creștine, acționau ca apărători ai frontierei Duhului pe liniamentul care lega Baltica de Marea Neagră. Privit pe această fațetă a sa, Războiul își descoperea un alt înțeles. Nici nu se încheiase războiul dintre Puterile Înțelegerii și Puterile Centrale că în Răsărit și apoi în prima linie a Europei Centrale se declanșase un alt război, un al doilea prim război mondial, cel dintre ideologiile idolatre și mai apoi dintre acestea și frontul creștin, de apărare a ordinii ecleziale a popoarelor.
     
     *  Faliile geospirituale ale "războiului sfârșitului lumilor"
     
     Victor Roncea: Războiul prim mondial apare, în viziunea aceasta, cu mult mai complex decât în descrierea istoriografiei convenționale sau oficiale. Vă puteți referi mai în detaliu la această chestiune?
     Ilie Bădescu: Războiul I mondial a fost și un fel de "război al sfârșitului lumilor", cum ar spune cunoscutul scriitor latino-american Llosa, al unor lumi istorice, evident. Eclezia militans intrase în război cu ideologia bolșevică, antiteistă și antinațională, antiumană. Acest război își are primul său moment și, deci, prima ciocnire chiar pe pământ românesc. În Moldova anului 1917. Acesta este, probabil, un prim episod al războiului mondial al ideologiilor (termenul lui Huntington nu acoperă întru totul înțelesul acestui nou tip de război, fiindcă, la polul opus ideologiei bolșevice, se afla nu o ideologie, ci un tip de ordine creștină a lumii, deci însăși eclesia militans, adică ordinea de pe pământ a creștinilor, a neamurilor creștine). Războiul începuse prin conjuncția germano-bolșevică menită a susține trecerea secretă a lui Lenin în Rusia, care a mijlocit astfel "răspândire duhului diabolizant al bolșevismului în rândurile armatei ruse din Moldova". Incendiați de acest duh, armata imperială, anterior creștină, se transformă peste noapte într-o hoardă de pradă, recapitulând vechiul raid prădător cunoscut rușilor și românilor din istoria raidurilor tătare. În primăvara lui 1917, aliații ruși devin inamicii României creștine. Fos-tul corp militar creștin al țarului se transformase în agent al anarhiei bolșevice, declanșând nou tip de război sub forma operațiunilor unui raid de pradă. Duhul stăpânirilor nedrepte, care a început să domine sufletul militar rusesc deviat (prin efectul anarhiei bolșevice), cel puțin în Basarabia, va fi și calul troian de penetrare a unui alt duh, încă mai periculos, duhul dezlănțuit al bolșevismului, care aducea cu sine diabolizarea armatei, dovadă că, în timp record, armata, care, ieri, încă era fidelă țarului, se transformă peste noapte într-o armată dezertoare, anarhizată și anarhizantă, iar procesul aces-ta își arată fața aproape anticipativ tocmai în Moldova. Armata rusă din Moldova, câștigată de duhul neascultării și al trufiei noului ighemon, inițiase aici un viclean război logistic, și deci se livrase vicleniei și trădării aliatului, jefuind și terorizând de-a dreptul ro-mânii, cu sălbăticie, la fel cum au făcut-o apoi și în al doilea conflict mondial și după.
     
     *  Războiul logistic. Noile ciocniri și triumful ordinii naționale în Europa Centrală
     
     Victor Roncea: Ați propus, în altă parte, noțiunea de război logistic. Probabil că nu e cazul să reluăm aici dis-cuția decât poate pentru a schița aliniamentele noilor ciocniri înăuntru cărora a triumfat totuși ordinea națională în Europa Centrală.
     Ilie Bădescu: Păi să remarcăm, mai întâi, că la propensiunea anarhizantă a unora dintre corpurile armatei ruse, devenite "roșii", se va adăuga în martie 1918 trădătoarea pace de la Brest Litovsk, semnată între Rusia și Germania, ceea ce va da o lovitură tot logis-tică dispozitivului defensiv și ofensiv al Puterilor Înțelegerii, iar pentru români această pace devenise cadrul unei teribile presiuni militare, logistice, politice asupra teritoriilor românești, dovadă fiind toate actele diplomației sovietice în respectiva conjunctură, care toate aveau un impact devastator asupra României și vor conduce, în conjuncție cu pasivismul egoist al dispozitivului militar aliat, la Pacea de la București, dintre România și Puterile Centrale. Cum se știe, la 18 februarie/3 martie se semna pacea de la Brest Litovsk între Rusia Sovietică și Germania. România se găsește, prin efectele acestei păci, încercuită de inamici (germani, turci, bulgari și sovietici), "lipsită și de sprijinul promis de aliați" (Ion C. Popa, p. 88), România este silită, ca urmare a trădărilor foștilor aliați, să semneze Tratatul cu Puterile Centrale la București în 1918, aprilie/mai.
     
     *  Sprijinul logistic, financiar și de intelligence german pentru sovietizarea Rusiei
     
     Victor Roncea: Ce alți factori s-ar cuveni menționați pentru o mai completă caracterizare a mediului istoric în care va triumfa ordinea Noii Europe bazată pe pacea națiunilor?
     Ilie Bădescu: S-ar cuveni să amintim, de pildă, că Mitteleuropa pangermană agravase criza ordinii europene la acel moment. Panideea Mitteleuropeană întărește un tip de subordine bazată pe un sistem cu o agravată polarizare panideologică, de o parte, și lucrarea Catehonului creștin, de alta. Polarizarea nazistă și cea bolșevică (în cele două expresii ale sale, cominternistă și stalinistă) se prefigurase încă din timpul primului război mondial. În fond, Cominternul va și lua ființă în 1919, pe 2-6 martie, iar pangermanis-mul își derulase prima sa inițiativă prin susținerea lui Lenin și prin instaurarea regimului bolșevic la Moscova, operațiune imposibilă fără de sprijinul logis-tic, financiar și de intelligence german. Această nouă ordine antieclesială va triumfa în și prin Pactul Ribbentrop-Molotov, care este și piscul aces-tei ordini panideologice, germano-sovietice. Acțiunile militare, informative și general spirituale ale României vor plasa statul român între cele mai consecvente structuri de suport ale Europei Christiana, Europa unor popoare creștine, organizate sub forma rețelei defensive de state-națiuni non-agresive, respectuoase față de ideea națională și față de spiritualitatea creștină. Așa trebuie înțeles sistemul Antantei celei mari, după modelul căreia se vor construi micile antante, sau Înțelegerile regionale, precum Mica Înțelegere, Antanta Balcanică etc., concepute ca bastioane de apărare în fața puterilor revizioniste și contra anarhocrației sovietizante. Cele două mari agresiuni de formulă nouă, Revizionismul și Sovietismul, devin amenințări permanente pe toată durata interbelică și România împreună cu Polonia au fost statele apărătoare ale frontierei Europei creștine în fața celor două valuri devastatatoare, așa de puternice ieri și renăscute azi, cu mici ajustări, dar cu aceeași viclenie. Din acest punct de vedere, cele trei mari operațiuni militare ale corpurilor militare românești atât din estul cât și din vestul Româ-niei, de la Viena din 1918, avându-i în frunte pe generalul Ion Boeriu și pe însuși Iuliu Maniu, eliberatori ai Vienei de hoardele bolșevice anarhizante, de la Chișinău, din Basarabia, și apoi de la Budapesta, curățată de bolșevici de Armata Română, în 1919, au prefigurat sistemul defensiv al Europei națiunilor creștine în fața celor două expansiuni panideologice antinaționale și anticreștine, revizionismul în haina sa mitteleuropeană sudică și sovietis-mul în cele două formule ale sale, stalinismul și cominternismul. Revizionismul este expresia de la suprafață a nazismului tipologic, iar sovietismul este expresia de epocă a cominternis-mului troțkist și a stalinismului tipologic. Ambele erau îndreptate împotriva ordinii naționale, adică bazate pe dreptul popoarelor la autodeterminare națională. Este, așadar, evident că instaurarea unor dominații panideologice, cu germen totalitar, nu se poate realiza decât prin răsturnarea ordinii națiunilor libere, prin recurs la suportul unei ideologii dominatoare. Dacă le-ar lipsi un astfel de suport, asemenea supraordonări antinaționale nu s-ar putea susține.
     
     *  Erori ale naționalismului interbelic
     
     Victor Roncea: Ce puteți spune des-pre naționalismul interbelic și postbelic într-un atare context?
     Ilie Bădescu: Noua ordine post-trianonică s-a legat evident de forțele naționalismului deschis al națiunilor central-europene, așa cum triumful asupra sistemului bolșevic, și deci pentru răsturnarea unei hegemonii ideologice anticreștine, s-a legat tot de forțele naționaliste ale popoarelor central-europene. Marea greșeală a unora dintre ideologii naționalismului interbelic a constat în atribuirea unui referențial etnic forțelor potrivnice ordinii naționale. Mă refer în primul rând la referențialul antisemit profund eronat. Fenomenele și forțele potrivnice ordinii naționale nu au suport etnic, ci, precum vedem, fie un suport imperialist, fie colonial, fie pur și simplu ideologic (incluzând aici "colonialis-mul mental"), fie revizionist. Tentația de a căuta dușmani în apartenențele etnice este de două ori primejdioasă: întâi că dezinformează asupra resorturilor și deci asupra rădăcinilor reale ale celor două fenomene subordinaționis-te la care ne-am referit (subordinaționismul bolșevic, panideologic, cominternist sau cel fascisto-nazist) și în al doilea rând că direcționează fals acțiunea ofensivă și defensivă împotriva acestor forțe și acțiuni antinaționale și anticreștine. Cele două tipuri de agresiuni anticreștine (comunisto-kominternistă și nazisto-fascistă) nu izvărăsc din vreun neam, ci, din contră, acționează împotriva ideii de neam și împotriva ordinii eclesiale iudeo-creștine. Ca să putem fi naționaliști autentici, trebuie categoric să ne desprindem de orice tentație antisemită, vicleană, fiindcă antisemitismul este invenția unui nou Marut, care dorește să devieze afirmarea națională, întemeiată pe iubirea de neam, într-o direcție care ar compromite-o, mutând-o, pervers, în orizontul obscur al unor confruntări eronate, anarhizante, istovitoare și finalmente autodistructive. Cel ce se revendică de la învățătura eternă a Sfintei Scripturi nu poate să nu iubească primul popor biblic deodată cu toate popoarele planetei care sunt toate prezente, într-o formă sau alta, în textul, supratextul, subtextul și intratextul Bibliei. De aceea, Biblia trebuie privită drept ceea ce este: Carte de Învățătură Universală, dumnezeiască. Aceasta ne oprește să facem rău ori, încă mai complet, ne îndrumă, prin cuvântul direct al lui Dumnezeu, să facem binele, fiindcă, astfel, sigur vom fi, implicit, opriți de la facerea de rău. Răul nu vine de la cei ce iubesc Biblia și împărtășesc iubirea de neam, ci de la cei ce urăsc Biblia și odată cu aceasta și neamurile, răul vine de la cei care luptă pentru o lume fără de Biblie și, deci, fără de Dumnezeu și fără diversitatea binecuvântată a neamurilor. În cele din urmă, problema reală a unora ca aceștia n-ar fi atât că nu pot primi Biblia, în genere, învățăturile revelate (pe cale naturală și supranaturală) și deci cuvântul lui Dumnezeu ori că nu pot auzi chemarea la iubire de neam, ci că sfârșesc prin a se transforma în cruciați ai unui război contra Bibliei și împotriva iubirii de neam ca sentiment universal. Abia această ipostază îi transformă în agresori care vor stârni, în mod fatal, reacția iubitorilor de pace, de Dumnezeu și de neam. Iar această reacție este afirmativă, se manifestă sub forma întreitei căi: calea păcii (adică a iubirii semenilor), calea iubirii de Dumnezeu și calea iubirii de neam. Cele trei iubiri sunt arma de apărare a căii celei bune pe care călătorim spre ținta finală și de aceea este vital să o apărăm de inamicii ei: ura de Dumnezeu, de semeni și de neam, nedreptatea, minciuna, trufia. Duhul slavei deșarte este cel mai viclean dintre toate duhurile cele potrivnice și singura cale de a ne apăra de lucrarea lui este calea celor trei iubiri. Din ele se nasc și cele trei slujiri: față de semeni (slujirea păcii), față de ordinea dumnezeiască (eclesia sau chemarea la comuniune slujitoare cu Dumnezeu) și față de neamul din care te tragi deodată cu cel în mijlocul căruia trăiești. Fiecare om trăiește în aceste grădini și este chemat să le cultive ca să nu se sălbăticească lumea din dreptul lui și deci din locul lui sălbăticindu-se astfel și propria ființă, pe care o vor copleși buruienile patimilor în frunte cu cea care otrăvește sufletul, buruiana slavei deșarte, a trufiei. Aceasta ucide sufletul fără a se atinge de trup, pe care însă îl preschimbă în cavoul propriului suflet transformând făptura în cadavru viu, cum ne spune Tolstoi. Persoana lovită de această patimă este purtătoarea unui mormânt în lume, a unui templu al morții, groaznic, devastator. În lumea fără de Dumnezeu și deci fără de iubire se înmulțesc acești purtători ai morții, și lumea aceasta este pe toată lățimea ei locul unei terifiante culturi a morții, a unei morți umblătoare. Cultura morții este cultura unei lumi cu suflete secate, lipsite de medicamentul întreitei iubiri.
     Victor Roncea: Dar neamurile nu pot greși? Este o evidență că anumite neamuri au înclinații aparte, după cum o dovedește istoria, respectiv, ca să dau doar două exemple, nemții, cu toate că au vârfuri de cultură universală extraordinare, ceea ce denotă profunzime sufletească, sunt pe fond militariști și suferinzi de această boală a dominării cu orice preț, rușii, deși au o inteligență artistică specială, sunt hrăpăreți și sălbatici în manifestări contra altor neamuri, ca să fiu elegant, etc.? Iar acum, noi, cu aceste pruncucideri în masă din ultimii zeci de ani, de peste 20.000.000 de suflete? Cum vor atârna pe cântarul mântuirii neamurilor?
     Ilie Bădescu: Greșeala neamurilor este posibilă, deși niciodată un popor nu cade în greșeală cu toată ființa lui. Dumnezeu ne dă posibilitatea pocăinței, a îndreptării. Poate ar fi mai bine să vorbim despre greșeala din popor, nu despre greșeala poporului, fiindcă e greu să faci o asemenea inferență asupra unui popor ca întreg și deci ca entitate istorică și transistorică totodată. Așa ceva doar proorocul lui Dumnezeu are putere să vadă și să mărturisească. Pentru judecata obișnuită este mai nimerit să vorbim despre greșeala din popor, care dacă ar absorbi tot poporul acesta ar pieri. Pentru a redobândi șansă izbăvitoare și eventual preventivă, popoarele trebuie să se privească mereu în oglinda faptelor lor istorice. Care este oglinda neamurilor? Însuși Dumnezeul iubirii și al dreptății. În această chestiune este bine să luăm pilde de la poporul mărturisit de Dumnezeu în Cartea Sa, din care aflăm că segmente ale poporului cu regele lui au greșit, au căzut, dar au avut tăria să se întoarcă și să plângă precum a plâns Saul cu fiul său și cu poporul care se fla cu el în Ghibeea: "Saul, împreună cu Ionatan, fiul său, și cu poporul ce se afla cu ei s-au oprit în Ghibeea lui Veniamin; și plângeau" (I regi, 13, 16). Plângeau pentru că Saul și poporul ce se afla cu el (deci nu tot poporul) nu res-pectaseră rânduiala lui Dumnezeu și nici porunca Sa, după cum i le tâlcuise Samuel, preotul lui Dumnezeu. Chiar și așa, pentru plânsul căinței lor și dacă Saul și poporul care se afla cu el n-ar fi greșit a doua oară în fața lui Dumnezeu, Saul n-ar fi fost lepădat de Dumnezeu. Părerea mea este că prima ilus-trare istorică a greșelii din popor este cea prin care se ia în deșert ceea ce Dumnezeu a rânduit pentru popoare, prin darul autohtoniei, al pământeniei. Este suficient să privim în istorie felul războaielor pentru a ne da seama care dintre popoarele din jur cu tot cu regii și cu cei mari ai lor au greșit împotriva poruncii autohtoniei, năzuind să fie stăpîni peste alte popoare și în disprețul pământeniei. Revizionismul se încadrează aici, ocupațiile, panideile, silniciile ideologice, de esență, idolatră, se încadrează tot aici. Vom putea sesiza stilurile naționale în istorie din lecția întâlnirii popoarelor pe același teritoriu. Când alte neamuri au venit în pământurile locuite și lucrate de daco-romani, acelea au fost primite cu frățietate, dar, din nefericire, noii veniți nu s-au mulțumit cu frățietatea, ci s-au precipitat, întru slavă deșartă, să devină stăpâni și să-l elimine pe localnic, adică au devenit uzurpatori. Citiți Memorandumul transilvănenilor către Francisc Iosif I de la 1892 pentru a sesiza cum a părăsit feudalitatea maghiară frățietatea cu românii autohtoni din Transilvania, trecând la un lung proces de anulare retrogresivă a dreptului public al românilor asupra pământurilor lor și asupra numelui lor. Acestea sunt greșeli în fața rânduielii lui Dumnezeu fiindcă încalcă porunca pământeniei (Dumnezeu i-a dăruit omului pământul spre folosință, cultivare și incluziune, nu spre eliminare și exclusivitate), a frățietății (iubirii) și a dreptății. Când se petrec asemenea fapte și poporul sosit consimte la samavolniciile mai marilor lui, acel popor cade în greșeală de neam. Când cineva folosește harta ca semn și ca instrument al stăpânirii și al exclusivității, se face apostol al duhului slavei deșarte, săvârșind o mare eroare fiind-că semănând vânt va culege furtună. Ce dreptate au săvârșit sovieticii la Fântâna Albă, în Basarabia, când au săvârșit masacrul asupra celor 3000 de oameni neînarmați, bărbați, femei și copii, doar pentru că aceia au ales calea exilului interior, la frații lor, adică mutarea în grădina propriei pământenii?! Ce imperativ au slujit acei soldați prin care ajungea firul crimei de neam de la Moscova până la Prut? Cu toate acestea, nu suntem îndreptățiți să punem stigmate asupra întregului popor rus pentru ceea ce s-a întâmplat acolo la Fântâna Albă ori pentru crima lui Stalin de la Katyn.
     Sigur, ar fi fost necesar ca reprezentanții acestui stat, moștenitorii autorităților criminale de ieri, să ceară iertare, creștinește, urmașilor victimelor și martirilor de atunci și din timpul ocupației rusești a Poloniei și, în ce ne privește, a Basarabiei și Bucovinei și a întregii Românii. Dar aceasta ține de ceea ce spunea chiar Tolstoi... Istoria este plină de asemenea greșeli scrise definitiv în dreptul unor segmente ale popoarelor, dar nici acestea nu îndreptățesc ura de neam ori spaima etnofiliei, a iubirii de neam. Fiindcă, a face bine, așa cum sună porunca Noului Testament (respectiv, a nu face răul, cum ne cere Vechiul Testament), este incompatibil cu a-ți plimba frontiera urii ori a slavei deșarte și a răzbunării pe teritorii proprii ori străine. Din contră, frontiera duhului este, precum am mai spus-o, frontiera întreitei iubiri: de Dumnezeu, de semeni, și de neam; în care se concentrează, în formă completă, cultura vieții, iubirea de familie, de părinți, cerută prin porunca a cincea din Tablele Legii și deci din legământul sinaitic cu Dumnezeu și rememorată în cadrul Tratatului de la Trianon vădind esența covenantală a acestui excepțional document diplomatic al Puterilor lucide ale Înțelegerii care au vorbit atunci înlăuntrul cuvântului lui Dumnezeu: "Și a zis Dumnezeu să se facă dreptate și s-a făcut dreptate".
     A consemnat Victor Roncea 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 
Trimite părerea ta.
Nume (maxim 50 caractere)
E-mail (optional)
Titlu (maxim 50 caractere)
Mesaj
 
REGULAMENTUL MESAJELOR
Acord
Prin trimiterea opiniei ne confirmați că ați citit regulamentul de mai sus și că vă asumați prevederile sale !
Aceeasi sectiune (Politica)
Internaţional
     Principalii indici bursieri de pe Wall Street, New York, au închis în depreciere.  click să citești tot articolul
Internaţional
LA MIJLOCUL ȘEDINȚEI,
     Principalii indici bursieri asiatici erau în depreciere la mijlocul ședinței de tranzacționare de astăzi.  click să citești tot articolul
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
175 milioane metrii cubi de apă
Jurnal Bursier
23.10.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa s-au înscris pe un curs ușor pozitiv ieri, pe fondul redresării pieței din Italia, generată de faptul că agenția de rating Moody's a informat că nu va retrograda imediat țara...  click să citești tot articolul
23.10.2018
BVB
     * Rulaj de doar 28 milioane de lei
       * Rulaj de doar 28 milioane de lei
     
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a înregistrat un debut pozitiv de săptămână din punctul de vedere al cotațiilor, șapte dintre cei nouă...  click să citești tot articolul
22.10.2018
     * Rulaj de 39,86 milioane de lei
     Șapte dintre cei nouă indici ai Bursei de Valori București (BVB) au terminat ultima ședință de tranzacționare a săptămânii ușor în teritoriul pozitiv, în contextul...  click să citești tot articolul
22.10.2018
     Acțiunile tranzacționate la bursele din Europa au urmat un curs negativ vineri, din cauza rezultatelor financiare dezamăgitoare raportate de unele companii din sectorul auto și cel al...  click să citești tot articolul
19.10.2018
BVB
     * BET-NG, singurul indice în creștere
       * BET-NG, singurul indice în creștere
     
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a înregistrat, în ședința de tranzacționare de joi, deprecieri pentru opt dintre cei nouă indici,...  click să citești tot articolul
19.10.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au crescut ieri, în baza rezultatelor financiare anunțate de companii.  click să citești tot articolul
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 22 octombrie 2018
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sârbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
2.8814
2.3863
3.0994
4.0659
0.1807
0.6256
0.2259
4.6671
5.2855
1.4444
3.5941
0.2397
0.4927
1.0873
0.0621
0.4516
0.7172
4.0557
0.2831
1.0917
0.5844
0.0552
0.3584
0.2103
2.6694
0.0394
0.1443
1.1042
0.6279
0.1238
159.4364
5.6439
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
22.10.2018
THE VENICE COMMISSION CLAIMS:
     * Klaus Iohannis is asking for the resignation of Tudorel Toader as minister of Justice
     * Ludovic Orban: "We are at risk of saying goodbye to Schengen, and goodbye to European funds"
     
     On Friday, the Venice Commission passed the report concerning the amendment of the laws of justice and the criminal legislation by the PSD-ALDE majority parliamentary coalition. In its opinion, the Commission expresses its concern over the fact that many of the changes made to the Criminal Code and the Criminal Procedure Code in Romania seriously weaken the effectiveness of the criminal justice system when it comes to fighting corruption, violent crimes and organized crime.  click here to read the entire article
15.10.2018
     Italian finance minister, Giovanni Tria, recently said that the yield of government bonds is not justified by the fundamental aspects of the budget and it is expecting a drop in them, in order for "the negative effects on the banking system to be avoided".  click here to read the entire article
12.10.2018
     * American president criticized the central bank for raising the interest rates
     * Bloomberg: The richest people in the world have lost 99 billion dollars following the drops in the stock market
     * Liviu Moldovan, financial analyst: "There is no real danger of us being faced with a stock market crash"
     
     The stock markets of the world saw major drops yesterday, especially those in Asia and Europe, following the Wednesday evolutions of the American markets. Yesterday, on the markets, panic came as a result of American president Donald Trump against the central bank (Federal Reserve - Fed), concerning the interest rate hikes.  click here to read the entire article
01.10.2018
REPORT FROM ROME
     Some people mistake direct democracy with "the popular democracy regime" of communism. No, it is called direct democracy, because the decision is not mediated by representatives.  click here to read the entire article
26.09.2018
THE ROMANIAN DEVELOPMENT CONFERENCE STRATEGY / LÁSZLÓ BORBÉLY, STATE ADVISOR:
     * "We should more seriously concern ourselves with the durable development concept"
     
     The National Strategy for Sustainable Development of Romania will be completed by October 1st, according to Laszlo Borbely, State Counselor, Head of the Department for Sustainable Development of the Government, who states:  click here to read the entire article
14.09.2018
MREPORT BY TRANSPARENCY INTERNATIONAL
     Globalization has also brought with it an unpleasant effect: cross-border corruption. According to the intermediate report Exporting Corruption for the year 2018, a document drawn up by the organization Transparency International, there is a practice among powerful foreign companies of bribing the public servants of another country when they want to enter the local market.  click here to read the entire article
07.09.2018
DEPUTY VIRGIL POPESCU, VICEPRESIDENT OF THE COMMISSION FOR INDUSTRIES AND SERVICES
     The offshore law will once again reach the Commission, in one or two weeks, according to Mr. Virgil Popescu, the vice-president of the Commission for Industries and Services, the Chamber of Deputies.  click here to read the entire article
05.09.2018
MRS. FIREA'S VERBAL BOMBS
     * "There have been attempts for the prefect to be made a scapegoat"
     * "The support from the government wasn't much to talk about, so if it were withdrawn, there wouldn't be much of a difference"
     Bucharest's General Mayor was heard on Tuesday as a witness by the prosecutors of the General Prosecutor's Office in the case concerning the events which happened on August 10th in Victoriei Square. Before going into the Prosecutors' Department building, Gabriela Firea said she stood by her statements made immediately after the meeting of the National Executive Committee of the PSD and said: "I always speak based on facts, not just in this particular case, but in other areas as well, including politics. I will be answering to the questions of the prosecutor who contacted me and told me I was supposed to be heard in the case which is now being investigated concerning the intervention of the gendarmes on August 10th".  click here to read the entire article
31.08.2018
     The particularly hot weather and the conditions of extreme draught in Europe have brought to light terrible warnings from the past.
     Associated Press recently wrote that in the riverbed of the Elba in the Czech Republic have resurfaced the giant stones known as "the hunger stones", which have indicated over time, the coming of hard times.
     "When you see me, weep", is written on one of these stones, which seems to be considered the best hydrological benchmark in Europe. The inscription is in German and dates back to 1616.
     A detailed analysis of the stone inscriptions was published by the Czech researchers in the "Climate of the Past" magazine in 2013 (author's note: "Droughts in the Czech Lands, 1090-2012 AD", April 2013).  click here to read the entire article
29.08.2018
     * Claudiu Cazacu, XTB România: "United States companies have posted results that even exceeded the analysts' expectations, which were already for 2-figure profit increases"
     * Liviu Moldovan, financial analyst: "Currently, investors have a «blind» faith in the stock markets, in general, and in that of the US, in particular"
     For the first time in the history of the American markets, Nasdaq has surpassed the psychological level of 8,000 points.
     In the August 27 session, the Standard & Poor's 500 (S&P 500) index also reached an all time high, ending the trading session at almost 2,897 points.  click here to read the entire article
27.08.2018
     The capital market was marked, last week, by a number of controversial statements tied to the listing of Digi Communications, starting from the statements made recently by Darius Vâlcov, state advisor on the team of the prime-minister, who wrote on his Facebook page that he has asked the Financial Oversight Authority (ASF) if it was true that the book value of the Digi shares was 1 leu and 8 bani, and pointed out that at the time of the IPO, the shares of Digi were listed at 40 lei and are currently priced at 28 lei (30% down) and keep going down.  click here to read the entire article
23.08.2018
     Angela Merkel inaugurated the highway in December 2005, less than a month after she became chancellor of Germany.
     The highway was built on the territory of the former East Germany, connects Lubeck and the Polish border, after the junction with A11, and goes through the electoral precinct of chancellor Merkel.  click here to read the entire article
20.08.2018
THE NATIONAL MINERAL RESOURCES AGENCY, IN A NOTIFICATION TO THE PRIME-MINISTER:
     The Romanian government has lost over 8 billion lei, between 2006-2018, following the failure to update the royalties paid by the oil and gas companies, says Gigi Dragomir, the president of the National Mineral Resources Agency (ANRM), in a report sent to the prime-minister.  click here to read the entire article
15.08.2018
      * (Interview with Radu Grațian Ghețea, President - CEO of CEC Bank)
     In banking there are many risks and that is why banks need to be flexible and have as diverse an exposure as possible, which take the market circumstances at the time into account, says Radu Grațian Ghețea, President and CEO of CEC Bank. He told us, in an interview: "We have to adapt to what is happening in the market and we need to do things in such a way that the economic activity and that of the bank both function properly. If we're going with the idea that we want to eliminate every risk, then we'll just stop doing anything. For instance, we have been and we are a bank which heavily funds agriculture, which also means animal husbandry. A few years ago, our exposure to the aviculture sector was rather significant, and when the avian flu came we had to cover some non-performing loans on that segment. Now that the avian flu is done, we are facing the swine flu. What should we do, stop lending?"
     Reporter: Lately, there have been opinions from some experts who are saying that there is a wave of non-performing loans of the ones taken out by the First Home Program. What is your comment on these statements?  click here to read the entire article
08.08.2018
     * (Interview with Laszlo Diosi, OTP Bank CEO)
     Reporter: How would you describe the banking market, at the present time?
     Laszlo Diosi: Even though there are plenty of challenges, there are also many opportunities for the Romanian banking system. The lessons of the financial-economic crisis have resulted in a better regulated framework, stable, transparent and predictable. The guiding line of the policies developed by the authorities that are qualified, but in particular by those with a regulatory and oversight role has been characterized by a balance between profitability and systemic safety.
     But there is no shortage of challenges. We are talking here about challenges which concern the digitalization of the banking system and the national and international legislation. The entire system needs to align with complex and sometimes confused regulations.
     Recorded by Emilia Olescu  click here to read the entire article
.