Articol publicat pe site-ul BURSA On Line, ediția din 30.03.2018
A fost lansat apelul de proiecte pentru Programul "Îmbunătățirea Calității Vieții Populației în Orașele Mici și Mijlocii"
click aici
     Versiunea finală a "Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7/REGIUNI, POR/2018/13/13.1/1/ITI și POR/2018/13/13.1/1/SUERD", Obiectivul specific 13.1 - "Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România" din cadrul Axei prioritare 13 - "Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii" a Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020 a fost aprobată miercuri, prin ordin al vicepremierului, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, se arată într-un comunicat al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), dat ieri publicității.

     Potrivit documentului, ghidul solicitantului conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelurilor de proiecte, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererilor de finanțare, condițiile de eligibilitate, criteriile de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare și contractare a proiectelor. De asemenea, în ghid sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.

     Reprezentanții MDRAP afirmă că depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MySMIS.

     Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 30 aprilie, ora 12.00, iar cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 30 aprilie, ora 12.00.

     Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este unul dintre programele prin care România poate accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada actuală de programare. Alocarea estimată se ridică la 8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezintă sprijinul UE, prin FEDR, iar 1,5 miliarde de euro - contribuția națională. Autoritatea de Management a programului funcționează la nivelul MDRAP.

     Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 finanțează proiecte care contribuie la obiectivul general de creștere a competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic. 
D.I.
 

 

.