CONFERINȚA "Viitorul pieței de capital românești" - Ediția a VI-a
BURSA 13.09.2017

A consemnat LAURENT CHRZANOVSKI
 
mărește imaginea
     *  "Atacurile cibernetice - reflectarea versiunii moderne a războiului economic purtat de marile puteri publice sau private"
     *  "Datacenter-urile externalizate folosite de numeroase companii rămân în continuare puncte slabe serioase și nu m-ar surprinde dacă am afla, în viitor, că din ele au loc scurgeri de informații sau sunt ținte ale unor atacuri"
     *  (Interviu cu expertul Jean-Luc Habermacher)
         Jean-Luc Habermacher este un risk manager de top, cu experiență în diferite companii importante (CEGELEC, ALSTOM, CONVERTEAM, GENERAL ELECTRIC). Este fondator și Președinte al Vallee de l'Energie, consilier tehnic al președintelui Camerei de Comerț și Industrie din Belfort și unul din partenerii și vorbitorii VIP ai congresului "Cybersecurity România", care va avea loc, anul acesta, în perioada 13-15 septembrie 2017, la Sibiu, în parteneriat cu ziarul BURSA. Domnia sa este profesor la Universitatea Bourgogne-Franche-Comte și locotenent-colonel al Jandarmeriei Franceze (RC).
       Chiar azi primește titlul de Doctor Honoris Causa din partea Universității din Petroșani.

 
     Reporter:Stimate domnule Jean-Luc Habermacher, cum a ajuns să vă intereseze securitatea cibernetică?
     Jean-Luc Habermacher: Am ocupat funcții de conducere în cadrul unor mari grupuri industriale internaționale vreme de treizeci de ani și am avut diferite atribuții, în special de Risk Manager și de Ofițer de Securitate Central.
     Am absolvit Institutul de Înalte Studii de Apărare Națională, așadar am preluat și dezvoltarea acțiunilor de Inteligență Economică în cadrul întreprinderilor, și contribui la prevenirea riscurilor, în general, și a riscurilor cibernetice în cadrul unei misiuni, pe post de Locotenent-Colonel (R) al Jandarmeriei.
     Sunt preocupat de necesitatea creării unei culturi a gestionării riscurilor în interiorul întreprinderilor, predau în cadrul mai multor specializări universitare și sunt membru al Asociației naționale pentru managementul riscurilor și al asigurărilor în întreprinderi. Particip activ la lucrările unor comitete naționale cu privire la mai multe aspecte legate de siguranță.
     Acum zece ani, am creat primul cluster francez al industriilor producătoare de energie numit "Vallee de l'Energie", al cărui președinte sunt în prezent. Lucrăm la promovarea și dezvoltarea industriilor sectorului energetic în Franța.
     Am avut oportunitatea de a câștiga un mandat parlamentar, ceea ce mi-a permis și îmi permite în continuare ca munca mea să aibă o strânsă legătură cu anumite subiecte legate de siguranță.
     De mai mulți ani, prin intermediul diferitelor mele activități în cadrul întreprinderilor și operatorilor economici și datorită cunoștințelor de Risk Manager, am încercat să înțeleg cum analizau aceștia riscurile și expunerea la acestea, în cadrul unei viziuni globale.
     Mi-am dat seama foarte rapid că digitizarea tehnologiilor în cadrul unei întreprinderi nu era percepută ca un "risc cibernetic" la dimensiunea sa reală.
     În timpul discuțiilor mele cu reprezentanții companiilor și fără a fi paranoic, în momentul în care abordam cu ei subiectul percepției personale cu privire la expunerea la diferite riscuri, aspectul digital nu era analizat decât dintr-o perspectivă tehnologică, fără a exista percepția aspectului de strategie economică globală.
     Din punctul meu de vedere, aveam de a face cu un refuz al conștientizării riscurilor economice legate de digitalizarea industrială.
     Studiile mele în Inteligență Economică m-au făcut să realizez necesitatea sensibilizării și interpelării mediilor economice cu privire la această lacună importantă în analizarea riscurilor întreprinderilor.
     Reporter:Care aspecte ale lumii cibernetice vă preocupă în prezent?
     Jean-Luc Habermacher: Dependența tehnologică a întreprinderilor față de aparate și de sisteme digitale este atât de mare încât o analiză inadecvată a expunerii lor la riscuri poate să le fie fatală.
     Mulți ani la rând, managerii întreprinderilor s-au concentrat pe pierderile de date, prin dezvoltarea de strategii de backup, multiplicând astfel interconectivitatea aparatelor și a sistemelor.
     "Uzina 4.0" nu a fost suficient de mult analizată din perspectiva vulnerabilității aparatelor și sistemelor conectate.
     Cele mai recente exemple de atacuri cibernetice au generat conștientizarea defectelor serioase ale instrumentelor de producție sau de supervizare.
     În prezent, o mare parte din arhitectura globală a sistemelor conectate din întreprinderi va trebui regândită și reconstruită.
     Din păcate, mizele geostrategice economice nu sunt percepute de către reprezentanții IMM-urilor, care cred că în spatele atacurilor cibernetice care afectează rețele economice și întreprinderi se ascund, în mod evident, "interese superioare".
     Atacurile cibernetice reprezintă reflectarea versiunii moderne a războiului economic purtat de marile puteri publice sau private. Interconectarea instrumentelor și a sistemelor generează o interdependență care prezintă vulnerabilități foarte semnificative.
     Pozițiile dominante ale anumitor actori tehnologici creează scheme de dependență structurală extrem de serioase.
     "Al treilea război mondial" a debutat, iar mizele sunt de ordin economic și, mai ales, geopolitic. Refuzul de a înțelege situația din această perspectivă ar fi un gest iresponsabil.
     Reporter:Cum evaluați stadiul conștientizării în cadrul întreprinderilor în care ați fost sau sunteți activ?
     Jean-Luc Habermacher: Marile grupuri industriale au înțeles de mai mulți ani că sistemele informatice ar putea fi ținte ale unor atacuri de destabilizare, astfel că au implementat procese de securizare.
     Platformele și conectivitatea instrumentelor de producție au fost trecute cu vederea cu ocazia analizei riscurilor, însă evenimentele recente au dus la o conștientizare a acestor noi puncte vulnerabile.
     Legăturile cu prestatorii de servicii de întreținere și mentenanță a echipamentelor trebuie îmbunătățite, întrucât reprezintă surse de amenințări care încă nu au fost securizate corespunzător.
     Politicile securitare ale marilor întreprinderi au fost întărite puternic în ultimii trei ani, iar comportamentul colaboratorilor în situații de risc a fost urmărit.
     PC-urile și instrumentele conectate sunt guvernate de reguli foarte stricte și sunt controlate sistematic.
     Din punctul meu de vedere, Datacenter-urile externalizate folosite de numeroase companii rămân în continuare puncte slabe serioase și nu m-ar surprinde dacă am afla, în viitor, că din ele au loc scurgeri de informații sau sunt ținte ale unor atacuri.
     Reporter:Ce ne puteți spune despre clusterul "Vallee de l'Energie"?
     Jean-Luc Habermacher: Clusterul "Vallee de l'Energie" reunește reprezentanți ai industriei și actori din sectorul energetic din Franța, iar eu, în calitate de președinte, conduc acțiuni pentru sensibilizarea și informarea membrilor, în special cu privire la riscurile cu care ar putea să se confrunte în activitățile lor.
     Tehnologiile digitale vizează tot lanțul de fabricare a componentelor, dar și pe cei care concep softuri de control/comandă care supraveghează unitățile de producție și de distribuție a energiei.
     Consecințele sunt diferite în fiecare din aceste două contexte.
     Procesul de înțelegere reală a vulnerabilităților "Uzinei Conectate" este încă la stadiul incipient în cadrul IMM-urilor, fiind deci necesară utilizarea studiilor în acest domeniu și sprijinirea întreprinderilor în realizarea unor audituri globale.
     Alt sector foarte sensibil vizează pilotarea sistemelor de producție, de operare și de distribuție a energiei.
     În această privință, evident că există riscuri majore, întrucât platformele și softurile care pilotează și gestionează echipamentele nu sunt, din păcate, suficient de securizate în prezent.
     Este esențial să se lucreze în coordonare cu întreprinderile care creează și dezvoltă sisteme de operare pentru a integra în mod corect măsurile de protecție necesare și pentru a implementa procese de intervenție controlabile. Acest demers necesită schimbarea percepției actuale a anumitor actori.
     În acest sens, mi se pare importantă difuzarea de mesaje și promovarea lor în diferite reviste specializate, cu sprijinul structurilor Camerei de Comerț și Industrie, Comitetelor Industriale, sindicatelor profesionale.
     Ar trebui să lucrăm, de asemenea, la implementarea de studii specifice în domeniul analizei și managementului riscurilor cibernetice în cadrul universităților și facultăților de inginerie, deoarece firmele au nevoie de sprijin în aceste domenii.
     Lucrăm în strânsă legătură cu serviciile de stat (Poliție și Jandarmerie) pentru aducerea la cunoștința membrilor noștri a alertelor emise și, eventual, pentru sprijinirea lor în procedurile administrative, în caz de atac.
     Reporter:Care domenii ce țin de securitatea lumii digitale vi se par cele mai trecute cu vederea?
     Jean-Luc Habermacher: Așa cum am amintit și mai devreme, conectivitatea sistemelor, atât a celor interne cât și a celor externe întreprinderii, a devenit o necesitate a societății la care va trebui să ne adaptăm.
     Măsurile tehnologice de securitate se vor dovedi dificil de implementat cu atât mai mult cu cât, prin natura lor, oamenii vor încerca să le ocolească.
     Multiplicarea datelor colectate din mediul imediat al indivizilor și operările încrucișate care ar putea fi realizate cu aceste date vor constitui mize economice enorme în viitor.
     Din această cauză, mulți actori doresc să se înscrie în această înlănțuire a colectărilor de date directe sau indirecte.
     Pentru acest lucru, sunt folosite o multitudine de aplicații care, pe neobservate, colectează și transferă atât datele individuale, cât și cele colective, acestea din urmă nu sunt supuse controlului individual, însă ar putea să devină opozabile fiecăruia.
     Decizia de a asocia tehnologii digitale numeroaselor activități de zi cu zi ar trebui să fie luată după conștientizarea dependenței tehnice pe care acestea o generează și a consecințelor sociale pe care le implică.
     Reporter:Cum ar trebui să se dezvolte cultura de apărare digitală într-o întreprindere?
     Jean-Luc Habermacher: În prezent, în cazul multor structuri, strategia de apărare digitală este concepută de către responsabilii de sisteme informatice, care au o abordare și o cultură foarte tehnice.
     Așa cum am mai menționat, mizele au un caracter tot mai pronunțat economic, iar întreprinderea trebuie să își poată analiza vulnerabilitatea.
     Tehnologia sau, mai precis, instrumentele tehnologice digitale devin vectorii sau armele de atac folosite împotriva firmei respective.
     Din această cauză, este esențială o viziune bazată pe o analiză de 360E.
     Pentru aceasta, trebuie dezvoltată o cultură a riscului diferită, începând cu identificarea motivelor și continuând cu anticiparea mecanismelor care ar putea fi folosite împotriva întreprinderii, dar și cu înțelegerea consecințelor la care întreprinderea s-ar expune în cazul diferitelor scenarii.
     În acest context, nu sunt sigur că profilul "tehnicianului de sisteme informatice" este cel mai potrivit pentru buna desfășurare a acestui raționament și pentru dezvoltarea culturii riscului în întreprindere.
     Administratorii ar trebui să se informeze cu privire la vulnerabilitățile strategice la care întreprinderile lor ar putea fi expuse și să conștientizeze faptul că răspunsurile la acțiunile defensive nu țin doar de domeniul tehnologic. Trebuie luate în considerare și aspectele umane, culturale, sociale și chiar geopolitice.
     Implementarea de instrumente de acoperire a riscurilor trebuie obligatoriu să integreze acest aspect; bineînțeles, trebuie acoperite daunele materiale, însă este esențială și acoperirea daunelor imateriale.
     Profilul managerului de risc trebuie să cuprindă toate aceste aspecte.
     Reporter:În opinia dumneavoastră, de ce au fost ignorate atât de mult timp, în Europa, tranziția către digital și noile mize în materie de securitate, în ceea ce privește marile puteri?
     Jean-Luc Habermacher: Nu știu dacă Europa a ignorat în mod real mizele în materie de securitate legate de schimbările digitale, însă ceea ce e sigur este că folosirea noilor tehnologii nu a fost întotdeauna luată în considerare în cadrul unei analize globale.
     Interesul imediat pentru anumite instrumente sau aplicații a eclipsat într-o anumită măsură consecințele indirecte pe care urmau să le producă în final.
     Pe de altă parte, nu am anticipat suficient consecințele dependențelor tehnologice pe care aveau să le genereze marii producători de softuri de operare, de rețele și manageri de rețele informatice digitale.
     Convergențele economice, prin intermediul acestor actori diferiți, nu au fost înțelese suficient pentru a permite pregătirea unor acțiuni defensive împotriva dependențelor tehnologice pe care le creau.
     Cadrul legislativ internațional nu a fost adaptat astfel încât să permită evitarea acestor situații critice.
     În plus, interesele economice ale statelor prevalează asupra interesului colectiv european.
     Europa este o mare casă în care fiecare locatar ar dori să folosească și să controleze după propriile interese deschiderea ușilor și a ferestrelor, rețeaua electrică sau sistemul de încălzire, interesul comunitar oprindu-se într-un fel la ușa fiecărui apartament.
     Crearea și impunerea de reguli comunitare implică și impunerea de constrângeri față de propria dezvoltare.
     Regula care guvernează relațiile dintre state este consensul, așadar actele și deciziile luate sunt întotdeauna "a minima".
     Prin anumite proiecte precum GALILEO se încearcă crearea unor independențe tehnologice, însă, după cum am putut vedea, implementarea lor este un proces foarte complicat și de lungă durată.
     Evoluția tehnologiilor și a structurilor digitale necesită timp de reacție foarte scurt care, din păcate, este în mare parte incompatibilă cu procedurile administrative greoaie ale instituțiilor europene.
     Reporter:Este încă posibilă reinstaurarea unui spirit de vigilență pe un continent care cunoaște pacea încă din 1945, fără a fi acuzat de comportament big brother sau belicos?
     Jean-Luc Habermacher: Actele de terorism care au afectat mai multe țări europene au reactivat un anumit spirit de vigilență și tind să reaprindă și o conștiință cetățenească.
     Din păcate, atacurile cibernetice nu au aceeași vizibilitate precum atacurile și atentatele de stradă, chiar dacă într-o anumită măsură consecințele lor pot fi similare în ceea ce privește impactul economic și social.
     Suporturile tehnologice pe care se bazează autorii atacurilor cibernetice sunt atât individuale cât și colective, oamenii reprezintă în egală măsură vectori de transmitere a armelor de atac.
     Încercarea de a reglementa anumite practici ne-ar conduce la modificarea comportamentelor individuale și la reformarea noțiunilor de libertate și de ingerință.
     Cursa pentru tehnologiile digitale și numărul mare de aplicații de servicii la care aderă în mod spontan o mare parte din populație fac ca acțiunile de reglementare să fie și mai greu de întreprins.
     Ar trebui încercată o întărire a cadrului legislativ pentru a permite acțiuni de investigații mult mai mari și pentru a putea aplica sancțiuni mai severe, însă pentru aceasta este necesară acceptarea de către concetățenii noștri că securitatea lor depinde probabil de câteva restricții ale libertăților individuale.
     Reporter:Conferința de la Sibiu împlinește deja 3 ani. Ce anume găsiți util în această formulă de întâlniri?
     Jean-Luc Habermacher: Am descoperit la Sibiu un congres care ia forma unui adevărat simpozion. Este o veritabilă platformă de schimburi de idei, de experiențe și de cugetări.
     Aici întâlnesc experți și actori care lucrează pe diferite niveluri în domenii legate de riscurile cibernetice.
     Simbioza acestor comunități diferite constituie o sursă foarte valoroasă pentru schimburi, permițând fiecăruia să își îmbogățească diferite idei cu privire la temele care îl interesează, având totodată posibilitatea unei viziuni de 360E asupra subiectului.
     În plus, cadrul vechii cetăți a Sibiului permite stabilirea de întâlniri foarte agreabile și chiar confidențiale pentru cei care doresc acest lucru, precum și un networking veritabil cu diferiți actori ai comunității internaționale în domeniul riscurilor cibernetice. Din punctul meu de vedere, formatul acestui congres este ideal pentru această tematică și pentru contextul întâlnirii.
     Reporter:Vă mulțumesc! 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 
Aceeasi sectiune (Companii Afaceri)
Actualitate - vezi toate știrile mai jos.
Politică, 09:17
UPDATE/MINISTRUL JUSTIȚIEI, DUPĂ DECLARAȚIILE LUI KOVESI:
     * ACTUALIZARE 17:14 Tăriceanu: "Kovesi s-a supărat și l-a reclamat pe ministrul Justiției, sunt siderat"
     Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat astăzi, despre solicitarea trimisă la CSM de Laura Codruța Kovesi pentru a analiza dacă afirmațiile ministrului Tudorel Toader sunt de natură să afecteze independența sistemului judiciar, că este "siderat" de astfel de acțiuni și consideră că acestea arată doar lipsa de cunoaștere a justiției.
     * ACTUALIZARE 13:42 Șefa DNA sesizează CSM ca urmare a declarațiilor ministrului Justiției
     -----------
     Ministerul justiției, Tudorel Toader a afirmat în această dimineață că legalitatea unei hotărâri de guvern nu o verifică procurorii și judecătorii de contencios administrativ, declarația venind în contextul anchetei DNA în dosarul Belina.  detalii
Politică, 08:00
     * ACTUALIZARE 15:31
     Curtea Constituțională (CCR) a amânat pentru 3 octombrie decizia în cazul sesizărilor formulate de președinții celor două camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu, prin care cei doi cer ca șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, să fie obligată să răspundă la întrebarea dacă a fost sau nu acasă la Gabriel Oprea în seara celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale din 2009 și, de asemenea, ca Parchetul General să transmită o copie a dosarului către comisia parlamentară de anchetă privind scrutinul din urmă cu opt ani.  detalii
Internaţional, 17:05
     Patru dintre principalii indici bursieri de pe Wall Street, SUA, au deschis ședința de tranzacționare de astăzi în apreciere.  detalii
Companii-Afaceri, 16:53
     Comisia de buget din Senat a decis, astăzi, eliminarea majorării accizei la carburanți.  detalii
Macroeconomie, 16:07
     Comisia de buget-finanțe a Senatului a adoptat, în urma propunerii senatorului PSD Ștefan Mihu, un amendament astfel încât plata defalcată a TVA să fie obligatorie doar pentru companiile care au contracte cu statul, pentru restul companiilor, măsura urmând să fie opțională.  detalii
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
26.09.2017
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au urmat un curs mixt ieri, după ce, în alegerile de duminică, cancelarul german Angela Merkel a câștigat cel de-al patrulea mandat în fruntea țării, însă și-a redus majoritatea...  detalii
26.09.2017
BVB
     * Titlurile FP, cele mai lichide
       Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a înregistrat, în ședința de tranzacționare de ieri, o lichiditate de 83,83 milioane de lei (18,23 milioane de euro), în contextul în care opt...  detalii
25.09.2017
BVB
     * Acțiunile "Fondul Proprietatea" au scăzut cu 1,41%
       Ședința de tranzacționare de vineri a ieșit în evidență prin scăderea tuturor indicilor Bursei de Valori București (BVB), BET coborând cu 0,48%, aceasta fiind cea de-a șaptea ședință consecutivă în...  detalii
25.09.2017
BURSELE DIN LUME
     Bursele europene au urmat un curs mixt vineri, în urma unui discurs al premierului britanic Theresa May privind ieșirea țării sale din UE.  detalii
22.09.2017
BVB
     * Piața, dominată de raportarea tranzacției prin care FP a vândut 2,56% din SNP și de listarea obligațiunilor IIB
     * "SIF Banat-Crișana" și-a răscumpărat aproape 540.000 din acțiuni,...  detalii
22.09.2017
BURSELE DIN LUME
     Bursele europene au urmat un curs pozitiv ieri, sectorul bancar fiind în ascensiune după ce Federal Reserve (Fed) din SUA a indicat, în ziua precedentă, că va continua să majoreze costul...  detalii
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 26 septembrie 2017
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sărbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRL
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
3,0813
2,3515
3,1418
3,0091
0,1765
0,6181
0,2202
4,5990
5,2434
1,4778
3,4841
0,2194
0,4958
1,0737
0,0676
0,4821
1,1017
3,8912
0,2925
1,2319
0,5870
0,0596
0,3426
0,2169
2,8090
0,0385
0,1473
1,0594
0,6137
0,1173
163,4968
5,5077
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
25.09.2017
FINANCE MINISTRY LAYS GROUNDWORK FOR BUYING GOVERNMENT BONDS DIRECTLY THROUGH THE TREASURY
     The Ministry of Public Finance (MFP) has created the legal framework which will allow it to sell government bonds to the population directly through the State Treasury and intends to use that...  details
21.09.2017
ANDRE CAPPON, CBM GROUP:
     Andre Cappon, the president of the CBM, Inc. group of New York, comes with a different perspective on the future development of the Bucharest Stock Exchange than that of the current management of...  details
19.09.2017
     * Anghel continues to act illegally and puts Sobolewski on the list, even though he didn't submit his candidacy
       Three candidates have been included in the race for the CEO seat of the Bucharest Stoch Exchange (BVB), during the internal selection process initiated by the Board of Directors, namely, Paul...  details
13.09.2017
PSD LEADERS HAVE APPROVED THE CREATION OF A COMMISSION TO INVESTIGATE THE ANRE
     * Elections at the ANRE this autumn
       Social Democrat leaders have approved the request of PM Mihai Tudose to set up an investigation commission which would audit the activity of the National Authority for the Regulation of the Energy...  details
12.09.2017
THE MISSION OF BSE PRESIDENT LUCIAN ANGHEL
     * The press release about the results of the BSE has omitted mentioning the IPO of Nuclearelectrica
     * Even though it quotes PwC, the data posted by the BSE differs from that of the consulting firm
       In a promotional campaign that isn't justified by reality in any way, the Bucharest Stock Exchange (BVB) is being maneuvered by its president Lucian Anghel into posting wacky press releases...  details
11.09.2017
THE CONTRACT INCLUDES A NON-COMPETE CLAUSE
     Even though the Bucharest Stock Exchange has announced it is looking for a CEO, it is likely that Ludwik Sobolewski will remain on the payroll of the BSE for two more years, because his contract...  details
11.09.2017
FINANCE MINISTRY ONCE AGAIN CONFIRMS WHAT BURSA HAS REPORTED BEFORE:
     Hundreds of millions of Euros have gone from our banks to tax havens, Minister of Public Finance Ionuț Mișa states, in an interview with a financial newspaper. The official thus confirms what BURSA...  details
07.09.2017
     * "I hope that the government won't use the new fiscal regime of royalties as an intimidation tool against hydrocarbon producers"
     * Interview with PNL Lucian Bode, former minister of the economy
       Reporter: What is your opinion on the decision of the authorities to once again change the Energy Strategy?
     Lucian Bode: To me, the unreliability of the current government is...  details
05.09.2017
THE ONLY CANDIDATE FOR THE BOARD OF THE EXCHANGE, IN THE GENERAL SHAREHOLDER MEETING OF SEPTEMBER 14TH
     * Mr. Hanga hopes for a constructive approach and aimed at the future, and at the development of the BSE
       Radu Hanga, senior advisor for the Board of Directors of Banca Transilvania, is the only candidate proposed to fill out the Board of the Bucharest Stock Exchange, after the death of Cristian Micu,...  details
05.09.2017
ENERGY MINISTRY WANTS TO UPDATE THE ENERGY STRATEGY, BY MID-OCTOBER
     * State secretary Andrei Maioreanu: "The updating of the Strategy was necessary, because the existing draft was predominantly focused on the objectives expressed by the EU and less on the objectives of the Romanian energy system"
     * Ion Lungu: "Each government devises a new strategy"
       The amendment of the Energy Strategy in one month is a bad joke, says Jack Cutișteanu, CEO of Petprod, reacting to the announcement made by the representatives of the Ministry of Energy, according...  details
30.08.2017
ISAR, ABOUT THE CONSTANT INCREASE OF THE EURO:
     * Senator Daniel Zamfir wants to call Mugur Isărescu in for hearings, next week
     * Isar: "The opening of the parliamentary session involves multiple negotiations"
     * The leu has weakened to 4.5985 lei against the Euro
       The leu yesterday weakened again, reaching the level of 4.5985 lei against the Euro, after on Monday it was quoted at 4.5958 lei.  details
29.08.2017
     * Dochia: "The pension fund management firms will close down on their own if the fee gets eliminated"
     * Aurelian Dochia: "The government's communication is a permanent blunder, and the result is that nobody is interested anymore in what the authorities are saying"
     * PFP: "The current government, starting with its own prime-minister, is characterized by a ferocious economic illiteracy"
       The 2nd pension pillar continues to be the focus of politicians, who come out with conflicting statements on the matter. After last week, PM Mihai Tudose and deputy prime-minister Marcel have...  details
25.08.2017
THE BSE CRISIS
     The embarrassing situation generated at the Bucharest Stock Exchange (BSE) by its former CEO Ludwik Sobolewski, who, with the complicity of BSE president Lucian Anghel, has tried, against the will...  details
24.08.2017
IF THE CONTRIBUTION IS REDUCED
     * "If the state pension system is the only one that gets kept, eventually the state may be unable to pay the pensions", says Dochia
       The 2nd pension pillar is once again grabs the attention of the public, after information from sources surfaced yesterday that the Ministry of Public Finances intends to cut by half the...  details
23.08.2017
     Ludwik Sobolewski announced, on Monday night, that he has decided not to exercise his mandate as CEO of the Bucharest Stock Exchange, "even though he could", invoking an alleged difference...  details
.