GALA BURSA CONSTRUCTIILOR - 2018
BURSA 13.09.2017

A consemnat LAURENT CHRZANOVSKI
 
mărește imaginea
     *  "Atacurile cibernetice - reflectarea versiunii moderne a războiului economic purtat de marile puteri publice sau private"
     *  "Datacenter-urile externalizate folosite de numeroase companii rămân în continuare puncte slabe serioase și nu m-ar surprinde dacă am afla, în viitor, că din ele au loc scurgeri de informații sau sunt ținte ale unor atacuri"
     *  (Interviu cu expertul Jean-Luc Habermacher)
         Jean-Luc Habermacher este un risk manager de top, cu experiență în diferite companii importante (CEGELEC, ALSTOM, CONVERTEAM, GENERAL ELECTRIC). Este fondator și Președinte al Vallee de l'Energie, consilier tehnic al președintelui Camerei de Comerț și Industrie din Belfort și unul din partenerii și vorbitorii VIP ai congresului "Cybersecurity România", care va avea loc, anul acesta, în perioada 13-15 septembrie 2017, la Sibiu, în parteneriat cu ziarul BURSA. Domnia sa este profesor la Universitatea Bourgogne-Franche-Comte și locotenent-colonel al Jandarmeriei Franceze (RC).
       Chiar azi primește titlul de Doctor Honoris Causa din partea Universității din Petroșani.

 
     Reporter:Stimate domnule Jean-Luc Habermacher, cum a ajuns să vă intereseze securitatea cibernetică?
     Jean-Luc Habermacher: Am ocupat funcții de conducere în cadrul unor mari grupuri industriale internaționale vreme de treizeci de ani și am avut diferite atribuții, în special de Risk Manager și de Ofițer de Securitate Central.
     Am absolvit Institutul de Înalte Studii de Apărare Națională, așadar am preluat și dezvoltarea acțiunilor de Inteligență Economică în cadrul întreprinderilor, și contribui la prevenirea riscurilor, în general, și a riscurilor cibernetice în cadrul unei misiuni, pe post de Locotenent-Colonel (R) al Jandarmeriei.
     Sunt preocupat de necesitatea creării unei culturi a gestionării riscurilor în interiorul întreprinderilor, predau în cadrul mai multor specializări universitare și sunt membru al Asociației naționale pentru managementul riscurilor și al asigurărilor în întreprinderi. Particip activ la lucrările unor comitete naționale cu privire la mai multe aspecte legate de siguranță.
     Acum zece ani, am creat primul cluster francez al industriilor producătoare de energie numit "Vallee de l'Energie", al cărui președinte sunt în prezent. Lucrăm la promovarea și dezvoltarea industriilor sectorului energetic în Franța.
     Am avut oportunitatea de a câștiga un mandat parlamentar, ceea ce mi-a permis și îmi permite în continuare ca munca mea să aibă o strânsă legătură cu anumite subiecte legate de siguranță.
     De mai mulți ani, prin intermediul diferitelor mele activități în cadrul întreprinderilor și operatorilor economici și datorită cunoștințelor de Risk Manager, am încercat să înțeleg cum analizau aceștia riscurile și expunerea la acestea, în cadrul unei viziuni globale.
     Mi-am dat seama foarte rapid că digitizarea tehnologiilor în cadrul unei întreprinderi nu era percepută ca un "risc cibernetic" la dimensiunea sa reală.
     În timpul discuțiilor mele cu reprezentanții companiilor și fără a fi paranoic, în momentul în care abordam cu ei subiectul percepției personale cu privire la expunerea la diferite riscuri, aspectul digital nu era analizat decât dintr-o perspectivă tehnologică, fără a exista percepția aspectului de strategie economică globală.
     Din punctul meu de vedere, aveam de a face cu un refuz al conștientizării riscurilor economice legate de digitalizarea industrială.
     Studiile mele în Inteligență Economică m-au făcut să realizez necesitatea sensibilizării și interpelării mediilor economice cu privire la această lacună importantă în analizarea riscurilor întreprinderilor.
     Reporter:Care aspecte ale lumii cibernetice vă preocupă în prezent?
     Jean-Luc Habermacher: Dependența tehnologică a întreprinderilor față de aparate și de sisteme digitale este atât de mare încât o analiză inadecvată a expunerii lor la riscuri poate să le fie fatală.
     Mulți ani la rând, managerii întreprinderilor s-au concentrat pe pierderile de date, prin dezvoltarea de strategii de backup, multiplicând astfel interconectivitatea aparatelor și a sistemelor.
     "Uzina 4.0" nu a fost suficient de mult analizată din perspectiva vulnerabilității aparatelor și sistemelor conectate.
     Cele mai recente exemple de atacuri cibernetice au generat conștientizarea defectelor serioase ale instrumentelor de producție sau de supervizare.
     În prezent, o mare parte din arhitectura globală a sistemelor conectate din întreprinderi va trebui regândită și reconstruită.
     Din păcate, mizele geostrategice economice nu sunt percepute de către reprezentanții IMM-urilor, care cred că în spatele atacurilor cibernetice care afectează rețele economice și întreprinderi se ascund, în mod evident, "interese superioare".
     Atacurile cibernetice reprezintă reflectarea versiunii moderne a războiului economic purtat de marile puteri publice sau private. Interconectarea instrumentelor și a sistemelor generează o interdependență care prezintă vulnerabilități foarte semnificative.
     Pozițiile dominante ale anumitor actori tehnologici creează scheme de dependență structurală extrem de serioase.
     "Al treilea război mondial" a debutat, iar mizele sunt de ordin economic și, mai ales, geopolitic. Refuzul de a înțelege situația din această perspectivă ar fi un gest iresponsabil.
     Reporter:Cum evaluați stadiul conștientizării în cadrul întreprinderilor în care ați fost sau sunteți activ?
     Jean-Luc Habermacher: Marile grupuri industriale au înțeles de mai mulți ani că sistemele informatice ar putea fi ținte ale unor atacuri de destabilizare, astfel că au implementat procese de securizare.
     Platformele și conectivitatea instrumentelor de producție au fost trecute cu vederea cu ocazia analizei riscurilor, însă evenimentele recente au dus la o conștientizare a acestor noi puncte vulnerabile.
     Legăturile cu prestatorii de servicii de întreținere și mentenanță a echipamentelor trebuie îmbunătățite, întrucât reprezintă surse de amenințări care încă nu au fost securizate corespunzător.
     Politicile securitare ale marilor întreprinderi au fost întărite puternic în ultimii trei ani, iar comportamentul colaboratorilor în situații de risc a fost urmărit.
     PC-urile și instrumentele conectate sunt guvernate de reguli foarte stricte și sunt controlate sistematic.
     Din punctul meu de vedere, Datacenter-urile externalizate folosite de numeroase companii rămân în continuare puncte slabe serioase și nu m-ar surprinde dacă am afla, în viitor, că din ele au loc scurgeri de informații sau sunt ținte ale unor atacuri.
     Reporter:Ce ne puteți spune despre clusterul "Vallee de l'Energie"?
     Jean-Luc Habermacher: Clusterul "Vallee de l'Energie" reunește reprezentanți ai industriei și actori din sectorul energetic din Franța, iar eu, în calitate de președinte, conduc acțiuni pentru sensibilizarea și informarea membrilor, în special cu privire la riscurile cu care ar putea să se confrunte în activitățile lor.
     Tehnologiile digitale vizează tot lanțul de fabricare a componentelor, dar și pe cei care concep softuri de control/comandă care supraveghează unitățile de producție și de distribuție a energiei.
     Consecințele sunt diferite în fiecare din aceste două contexte.
     Procesul de înțelegere reală a vulnerabilităților "Uzinei Conectate" este încă la stadiul incipient în cadrul IMM-urilor, fiind deci necesară utilizarea studiilor în acest domeniu și sprijinirea întreprinderilor în realizarea unor audituri globale.
     Alt sector foarte sensibil vizează pilotarea sistemelor de producție, de operare și de distribuție a energiei.
     În această privință, evident că există riscuri majore, întrucât platformele și softurile care pilotează și gestionează echipamentele nu sunt, din păcate, suficient de securizate în prezent.
     Este esențial să se lucreze în coordonare cu întreprinderile care creează și dezvoltă sisteme de operare pentru a integra în mod corect măsurile de protecție necesare și pentru a implementa procese de intervenție controlabile. Acest demers necesită schimbarea percepției actuale a anumitor actori.
     În acest sens, mi se pare importantă difuzarea de mesaje și promovarea lor în diferite reviste specializate, cu sprijinul structurilor Camerei de Comerț și Industrie, Comitetelor Industriale, sindicatelor profesionale.
     Ar trebui să lucrăm, de asemenea, la implementarea de studii specifice în domeniul analizei și managementului riscurilor cibernetice în cadrul universităților și facultăților de inginerie, deoarece firmele au nevoie de sprijin în aceste domenii.
     Lucrăm în strânsă legătură cu serviciile de stat (Poliție și Jandarmerie) pentru aducerea la cunoștința membrilor noștri a alertelor emise și, eventual, pentru sprijinirea lor în procedurile administrative, în caz de atac.
     Reporter:Care domenii ce țin de securitatea lumii digitale vi se par cele mai trecute cu vederea?
     Jean-Luc Habermacher: Așa cum am amintit și mai devreme, conectivitatea sistemelor, atât a celor interne cât și a celor externe întreprinderii, a devenit o necesitate a societății la care va trebui să ne adaptăm.
     Măsurile tehnologice de securitate se vor dovedi dificil de implementat cu atât mai mult cu cât, prin natura lor, oamenii vor încerca să le ocolească.
     Multiplicarea datelor colectate din mediul imediat al indivizilor și operările încrucișate care ar putea fi realizate cu aceste date vor constitui mize economice enorme în viitor.
     Din această cauză, mulți actori doresc să se înscrie în această înlănțuire a colectărilor de date directe sau indirecte.
     Pentru acest lucru, sunt folosite o multitudine de aplicații care, pe neobservate, colectează și transferă atât datele individuale, cât și cele colective, acestea din urmă nu sunt supuse controlului individual, însă ar putea să devină opozabile fiecăruia.
     Decizia de a asocia tehnologii digitale numeroaselor activități de zi cu zi ar trebui să fie luată după conștientizarea dependenței tehnice pe care acestea o generează și a consecințelor sociale pe care le implică.
     Reporter:Cum ar trebui să se dezvolte cultura de apărare digitală într-o întreprindere?
     Jean-Luc Habermacher: În prezent, în cazul multor structuri, strategia de apărare digitală este concepută de către responsabilii de sisteme informatice, care au o abordare și o cultură foarte tehnice.
     Așa cum am mai menționat, mizele au un caracter tot mai pronunțat economic, iar întreprinderea trebuie să își poată analiza vulnerabilitatea.
     Tehnologia sau, mai precis, instrumentele tehnologice digitale devin vectorii sau armele de atac folosite împotriva firmei respective.
     Din această cauză, este esențială o viziune bazată pe o analiză de 360E.
     Pentru aceasta, trebuie dezvoltată o cultură a riscului diferită, începând cu identificarea motivelor și continuând cu anticiparea mecanismelor care ar putea fi folosite împotriva întreprinderii, dar și cu înțelegerea consecințelor la care întreprinderea s-ar expune în cazul diferitelor scenarii.
     În acest context, nu sunt sigur că profilul "tehnicianului de sisteme informatice" este cel mai potrivit pentru buna desfășurare a acestui raționament și pentru dezvoltarea culturii riscului în întreprindere.
     Administratorii ar trebui să se informeze cu privire la vulnerabilitățile strategice la care întreprinderile lor ar putea fi expuse și să conștientizeze faptul că răspunsurile la acțiunile defensive nu țin doar de domeniul tehnologic. Trebuie luate în considerare și aspectele umane, culturale, sociale și chiar geopolitice.
     Implementarea de instrumente de acoperire a riscurilor trebuie obligatoriu să integreze acest aspect; bineînțeles, trebuie acoperite daunele materiale, însă este esențială și acoperirea daunelor imateriale.
     Profilul managerului de risc trebuie să cuprindă toate aceste aspecte.
     Reporter:În opinia dumneavoastră, de ce au fost ignorate atât de mult timp, în Europa, tranziția către digital și noile mize în materie de securitate, în ceea ce privește marile puteri?
     Jean-Luc Habermacher: Nu știu dacă Europa a ignorat în mod real mizele în materie de securitate legate de schimbările digitale, însă ceea ce e sigur este că folosirea noilor tehnologii nu a fost întotdeauna luată în considerare în cadrul unei analize globale.
     Interesul imediat pentru anumite instrumente sau aplicații a eclipsat într-o anumită măsură consecințele indirecte pe care urmau să le producă în final.
     Pe de altă parte, nu am anticipat suficient consecințele dependențelor tehnologice pe care aveau să le genereze marii producători de softuri de operare, de rețele și manageri de rețele informatice digitale.
     Convergențele economice, prin intermediul acestor actori diferiți, nu au fost înțelese suficient pentru a permite pregătirea unor acțiuni defensive împotriva dependențelor tehnologice pe care le creau.
     Cadrul legislativ internațional nu a fost adaptat astfel încât să permită evitarea acestor situații critice.
     În plus, interesele economice ale statelor prevalează asupra interesului colectiv european.
     Europa este o mare casă în care fiecare locatar ar dori să folosească și să controleze după propriile interese deschiderea ușilor și a ferestrelor, rețeaua electrică sau sistemul de încălzire, interesul comunitar oprindu-se într-un fel la ușa fiecărui apartament.
     Crearea și impunerea de reguli comunitare implică și impunerea de constrângeri față de propria dezvoltare.
     Regula care guvernează relațiile dintre state este consensul, așadar actele și deciziile luate sunt întotdeauna "a minima".
     Prin anumite proiecte precum GALILEO se încearcă crearea unor independențe tehnologice, însă, după cum am putut vedea, implementarea lor este un proces foarte complicat și de lungă durată.
     Evoluția tehnologiilor și a structurilor digitale necesită timp de reacție foarte scurt care, din păcate, este în mare parte incompatibilă cu procedurile administrative greoaie ale instituțiilor europene.
     Reporter:Este încă posibilă reinstaurarea unui spirit de vigilență pe un continent care cunoaște pacea încă din 1945, fără a fi acuzat de comportament big brother sau belicos?
     Jean-Luc Habermacher: Actele de terorism care au afectat mai multe țări europene au reactivat un anumit spirit de vigilență și tind să reaprindă și o conștiință cetățenească.
     Din păcate, atacurile cibernetice nu au aceeași vizibilitate precum atacurile și atentatele de stradă, chiar dacă într-o anumită măsură consecințele lor pot fi similare în ceea ce privește impactul economic și social.
     Suporturile tehnologice pe care se bazează autorii atacurilor cibernetice sunt atât individuale cât și colective, oamenii reprezintă în egală măsură vectori de transmitere a armelor de atac.
     Încercarea de a reglementa anumite practici ne-ar conduce la modificarea comportamentelor individuale și la reformarea noțiunilor de libertate și de ingerință.
     Cursa pentru tehnologiile digitale și numărul mare de aplicații de servicii la care aderă în mod spontan o mare parte din populație fac ca acțiunile de reglementare să fie și mai greu de întreprins.
     Ar trebui încercată o întărire a cadrului legislativ pentru a permite acțiuni de investigații mult mai mari și pentru a putea aplica sancțiuni mai severe, însă pentru aceasta este necesară acceptarea de către concetățenii noștri că securitatea lor depinde probabil de câteva restricții ale libertăților individuale.
     Reporter:Conferința de la Sibiu împlinește deja 3 ani. Ce anume găsiți util în această formulă de întâlniri?
     Jean-Luc Habermacher: Am descoperit la Sibiu un congres care ia forma unui adevărat simpozion. Este o veritabilă platformă de schimburi de idei, de experiențe și de cugetări.
     Aici întâlnesc experți și actori care lucrează pe diferite niveluri în domenii legate de riscurile cibernetice.
     Simbioza acestor comunități diferite constituie o sursă foarte valoroasă pentru schimburi, permițând fiecăruia să își îmbogățească diferite idei cu privire la temele care îl interesează, având totodată posibilitatea unei viziuni de 360E asupra subiectului.
     În plus, cadrul vechii cetăți a Sibiului permite stabilirea de întâlniri foarte agreabile și chiar confidențiale pentru cei care doresc acest lucru, precum și un networking veritabil cu diferiți actori ai comunității internaționale în domeniul riscurilor cibernetice. Din punctul meu de vedere, formatul acestui congres este ideal pentru această tematică și pentru contextul întâlnirii.
     Reporter:Vă mulțumesc! 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 
Trimite părerea ta.
Nume (maxim 50 caractere)
E-mail (optional)
Titlu (maxim 50 caractere)
Mesaj
 
REGULAMENTUL MESAJELOR
Acord
Prin trimiterea opiniei ne confirmați că ați citit regulamentul de mai sus și că vă asumați prevederile sale !
Aceeasi sectiune (Companii Afaceri)
Calendarul BURSA 2018
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
19.06.2018
BVB
     * Volum de numai 21,6 milioane de lei
     
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a avut parte de un început de săptămână negativ, majoritatea cotațiilor suferind deprecieri în ședința...  click să citești tot articolul
18.06.2018
BVB
     * Creșteri pe linie pentru toți indicii bursei
     
     Volumul consemant în ședința de tranzacționare de vineri a Bursei de Valori București (BVB) a fost de numai 17,7 milioane de lei (3,8 milioane de...  click să citești tot articolul
18.06.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au scăzut vineri, oprindu-se din avansul generat joi de anunțul Băncii Centrale Europene (BCE) privind încheierea, anul acesta, a programului de achiziții de obligațiuni. Cele...  click să citești tot articolul
15.06.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au urmat un curs ascendent ieri, după ce Banca Centrală Europeană (BCE) a anunțat că va menține dobânzile la un nivel scăzut încă un an.  click să citești tot articolul
14.06.2018
BVB
     * Salt de 12,44% pentru SIF Moldova, ca urmare a aprobării programului de răscumpărare de acțiuni la un preț cu mult peste cel din piață
     
     Volumul consemnat în ședința de tranzacționare de la...  click să citești tot articolul
14.06.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa s-au înscris pe un curs pozitiv ieri, investitorii așteptând decizia de după reuniunea de politică monetară a Federal Reserve din SUA (Fed), care a avut loc în zilele de 12-13...  click să citești tot articolul
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 18 iunie 2018
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sărbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
2.9961
2.3858
3.0565
4.0360
0.1812
0.6264
0.2254
4.6662
5.3310
1.4454
3.6386
0.2400
0.4938
1.0880
0.0636
0.4548
0.8518
4.0240
0.2988
1.0788
0.6249
0.0591
0.3644
0.1944
2.7958
0.0395
0.1527
1.0955
0.6322
0.1231
165.6750
5.6755
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
12.06.2018
     The reunion scheduled today between Donald Trump and Kim Jong-un is taking place in Singapore due to the relative neutrality and the security this city-state provides. Singapore is one of the few countries that still hosts a North-Korean embassy, and many of the deals of the Kim regime were conducted here, according to the foreign press.  click here to read the entire article
05.06.2018
     "It is a good thing that the public doesn't understand the functioning of our banking and monetary system, because otherwise I think there would be a revolution in the streets by dawn".
     HENRY FORD, founder of the American automotive industry

     Fed up with subsidizing the commercial banks with their own money, the Swiss, mobilized through the "Sovereign Money" initiative, have proposed the organization of a Referendum which will be held on Sunday, June 10th 2018 - is a historical referendum, revolutionary for the banking industry, of international resonance -, by which the initiators want to amend the Constitution, which would impose to the commercial banks to grant loans only within the limits of the bank's money, forbidding them to issue scrip money and ensuring the monopoly of the Confederation (of the Swiss state) on issuance of money free of debt.  click here to read the entire article
23.05.2018
     The "pension apocalypse is coming"! The more or less qualified keep talking in the written press, TV and on the radio. The uncertainty is being preserved - deliberately by some, by the government members out of pure stupidity!  click here to read the entire article
16.05.2018
GABRIELA MIHAELA VOICILĂ, THE BUSINESS ENVIRONMENT MINISTER:
     Where there are many entrepreneurs there is creation, where there are many women entrepreneurs there is divine creation, says Gabriela Mihaela Voicilă, state secretary in the Ministry for the Business Environment, Trade and Entrepreneurship (MMACA). In her opinion, entrepreneurship means joy, a better situation, but less time for the family: "Taken together, entrepreneurship means achievements (...) Every one of us needs validation, for having built, having created something".  click here to read the entire article
14.05.2018
IN THE LAWSUITS AGAINST THE BANKS
     * Piperea: "In the Andriciuc case, the EU Court of Justice has not limited its argumentation to the CHF, but expanded it to cover any currency for which the debtors weren't hedged"
     The courts in the country have begun ruling in favor of borrowers and freezing the value of the European currency at the exchange rate valid on the date the loans were originated, in the lawsuits brought against the banks.  click here to read the entire article
09.05.2018
IN THE ROMANIAN BANANA REPUBLIC...
     The urge "Mircea, act like you're working!", back in the days of the so-called revolution of December 1989, was brought back recently by a new "director".
     We are talking of course, about the meeting between NBR governor Mugur Isărescu, and a government "delegation" led by chamber of deputies chairman Liviu Dragnea, together with PM Viorica Dăncilă.
     Sources from within the PSD, quoted by ziare.com, have claimed that, "in the meeting with the NBR governor, Liviu Dragnea seemed to be looking for a way out, and he seems confused, as he didn't expect his decisions to lead to such effects in the economy".  click here to read the entire article
08.05.2018
     Liviu Dragnea's insistence in moving the Romanian embassy from Tel Aviv, to Jerusalem, feeds an older, widespread confusion. Much older. Politically, Jerusalem has been divided from the first presence of the Judeans on the lands of the Palestinians, since back in the days of Abraham and Abimelec. "The indivisible Jerusalem" wanted by Benjamin Netanyahu is a spiritual creation.
     Definitely, pilgrims and locals claim that Jerusalem has a geography, meaning that the city would be compatible with the cardinal points and that is why Palestinians, Israelis and people overall, including those of the UN, EU and the US, speak about Eastern Jerusalem and Western Jerusalem, without anybody being surprised that that is happening at the center of the world, where the god of the Judeans began his creation, starting from the very rock from which later Archangel Gabriel raised Mohammed to visit Heaven, the same place of origin where one of the seven angels "and showed me the Holy City, Jerusalem, coming down out of heaven from God." (Apocalypse, 21: 10), where God is one of the same.  click here to read the entire article
03.05.2018
     Financial fair play is a concept that comes from the world of soccer. The notion is simple, don't spend more than you earn in a month, or in a year, regardless of what shareholder, mogul or investor enters the business.  click here to read the entire article
03.05.2018
     President Klaus Iohannis has announced that he has decided to send to the Constitutional Court the laws on the judicial system, but also to the Venice Commission. The president has issued a call to the CCR not to hurry and to work with the European entity, saying that after the Constitutional Court gets to issue an opinion on the new laws, a new analysis of the laws will be conducted and it will be decided then if a new reexamination of the three laws in the Parliament will be needed.  click here to read the entire article
27.04.2018
     The dystopia of 2169 seems to be 151 years away from us, if we were to watch the American sci-fi movie "In Time", in which New Zealand screenwriter, director and producer New Zealand Andrew M. Niccol has imagined a world in which money has been replaced by the lifespan left and each individual over 25 years old (when they stop aging), are wearing a counter on their arm, displaying how much they have left to live; the economic system relies on transactions paid in lifespan - banks, loans, interest rates - the rich are storing billions of years, while the poor only have hours, minutes or seconds left and when their time is up they die suddenly, as if struck by a mace.  click here to read the entire article
25.04.2018
DEPUTY PRIME-MINISTER VIOREL ȘTEFAN:
     * Bogdan Chirițoiu: "The European Commission will force the future buyer of Sidex Galați to increase the output of steel"
     ArcelorMittal may only sell the Galați metallurgic plant with the explicit agreement of the Romanian state, and the European Commission will ensure that the output of the plant will increase after the transaction, deputy prime-minister Viorel Ștefan said yesterday, in a conference on the issue of major industrial energy consumers.  click here to read the entire article
20.04.2018
     * "Iliescu on trial for all the bloodshed!" was one of the powerful slogans of the University Square, as well as "Iliescu - KGB, go back to the USSR!".
     We, who had organized the marathon protest of the century, knew who Ion Iliescu was, as the rest of the Romanian people took a long time to catch on, even Brucan was wrong in his estimate that the much maligned "stupid people" would take two decades to "awake".  click here to read the entire article
16.04.2018
     * - The Syrian gas attack did not exist, the American missiles were brought down, then where are the dead coming from?!
     * - It is enough to tell Syrians that they are attacked and killing each other?
     Friday, Syria was attacked by war attacks, in which a warship of the United Nations which operate in the Red Sea (according to the American officials), American B-1 bombers, four British Royal Tornado GR4 aircraft (which fired Storm Shadow missiles) and French Rafale jets.  click here to read the entire article
12.04.2018
     New Delhi, March 4th, 2017 - I am in the garden of the Royal Plaza hotel, sitting next to the table of a group of Indians, probably Hindus, two women in colorful saris and two men, all of them in their fifties. They are checking me out, I catch them doing it a few times. A Romanian manea, with heavy Indian influences starts playing from the speakers, I am surprised, I start laughing.  click here to read the entire article
02.04.2018
FOR THE FIRST TIME AFTER THE LOSS OF 2.6 BILLION LEI OF 2014
     The Romanian Commercial Bank (BCR) has proposed to shareholders the distribution of dividends of 228.12 million lei, out of the profit of 570 million lei, for last year, this being the first year with such an item on the agenda of the General Shareholder Meeting, after the huge loss of 2014, of 2.6 billion lei, caused by the high provisions and the sale of non-performing loans.  click here to read the entire article
.