CONFERINȚA CODUL INSOLVENȚEI - Ediția a V-a
BURSA 13.09.2017

A consemnat LAURENT CHRZANOVSKI
 
mărește imaginea
     *  "Atacurile cibernetice - reflectarea versiunii moderne a războiului economic purtat de marile puteri publice sau private"
     *  "Datacenter-urile externalizate folosite de numeroase companii rămân în continuare puncte slabe serioase și nu m-ar surprinde dacă am afla, în viitor, că din ele au loc scurgeri de informații sau sunt ținte ale unor atacuri"
     *  (Interviu cu expertul Jean-Luc Habermacher)
         Jean-Luc Habermacher este un risk manager de top, cu experiență în diferite companii importante (CEGELEC, ALSTOM, CONVERTEAM, GENERAL ELECTRIC). Este fondator și Președinte al Vallee de l'Energie, consilier tehnic al președintelui Camerei de Comerț și Industrie din Belfort și unul din partenerii și vorbitorii VIP ai congresului "Cybersecurity România", care va avea loc, anul acesta, în perioada 13-15 septembrie 2017, la Sibiu, în parteneriat cu ziarul BURSA. Domnia sa este profesor la Universitatea Bourgogne-Franche-Comte și locotenent-colonel al Jandarmeriei Franceze (RC).
       Chiar azi primește titlul de Doctor Honoris Causa din partea Universității din Petroșani.

 
     Reporter:Stimate domnule Jean-Luc Habermacher, cum a ajuns să vă intereseze securitatea cibernetică?
     Jean-Luc Habermacher: Am ocupat funcții de conducere în cadrul unor mari grupuri industriale internaționale vreme de treizeci de ani și am avut diferite atribuții, în special de Risk Manager și de Ofițer de Securitate Central.
     Am absolvit Institutul de Înalte Studii de Apărare Națională, așadar am preluat și dezvoltarea acțiunilor de Inteligență Economică în cadrul întreprinderilor, și contribui la prevenirea riscurilor, în general, și a riscurilor cibernetice în cadrul unei misiuni, pe post de Locotenent-Colonel (R) al Jandarmeriei.
     Sunt preocupat de necesitatea creării unei culturi a gestionării riscurilor în interiorul întreprinderilor, predau în cadrul mai multor specializări universitare și sunt membru al Asociației naționale pentru managementul riscurilor și al asigurărilor în întreprinderi. Particip activ la lucrările unor comitete naționale cu privire la mai multe aspecte legate de siguranță.
     Acum zece ani, am creat primul cluster francez al industriilor producătoare de energie numit "Vallee de l'Energie", al cărui președinte sunt în prezent. Lucrăm la promovarea și dezvoltarea industriilor sectorului energetic în Franța.
     Am avut oportunitatea de a câștiga un mandat parlamentar, ceea ce mi-a permis și îmi permite în continuare ca munca mea să aibă o strânsă legătură cu anumite subiecte legate de siguranță.
     De mai mulți ani, prin intermediul diferitelor mele activități în cadrul întreprinderilor și operatorilor economici și datorită cunoștințelor de Risk Manager, am încercat să înțeleg cum analizau aceștia riscurile și expunerea la acestea, în cadrul unei viziuni globale.
     Mi-am dat seama foarte rapid că digitizarea tehnologiilor în cadrul unei întreprinderi nu era percepută ca un "risc cibernetic" la dimensiunea sa reală.
     În timpul discuțiilor mele cu reprezentanții companiilor și fără a fi paranoic, în momentul în care abordam cu ei subiectul percepției personale cu privire la expunerea la diferite riscuri, aspectul digital nu era analizat decât dintr-o perspectivă tehnologică, fără a exista percepția aspectului de strategie economică globală.
     Din punctul meu de vedere, aveam de a face cu un refuz al conștientizării riscurilor economice legate de digitalizarea industrială.
     Studiile mele în Inteligență Economică m-au făcut să realizez necesitatea sensibilizării și interpelării mediilor economice cu privire la această lacună importantă în analizarea riscurilor întreprinderilor.
     Reporter:Care aspecte ale lumii cibernetice vă preocupă în prezent?
     Jean-Luc Habermacher: Dependența tehnologică a întreprinderilor față de aparate și de sisteme digitale este atât de mare încât o analiză inadecvată a expunerii lor la riscuri poate să le fie fatală.
     Mulți ani la rând, managerii întreprinderilor s-au concentrat pe pierderile de date, prin dezvoltarea de strategii de backup, multiplicând astfel interconectivitatea aparatelor și a sistemelor.
     "Uzina 4.0" nu a fost suficient de mult analizată din perspectiva vulnerabilității aparatelor și sistemelor conectate.
     Cele mai recente exemple de atacuri cibernetice au generat conștientizarea defectelor serioase ale instrumentelor de producție sau de supervizare.
     În prezent, o mare parte din arhitectura globală a sistemelor conectate din întreprinderi va trebui regândită și reconstruită.
     Din păcate, mizele geostrategice economice nu sunt percepute de către reprezentanții IMM-urilor, care cred că în spatele atacurilor cibernetice care afectează rețele economice și întreprinderi se ascund, în mod evident, "interese superioare".
     Atacurile cibernetice reprezintă reflectarea versiunii moderne a războiului economic purtat de marile puteri publice sau private. Interconectarea instrumentelor și a sistemelor generează o interdependență care prezintă vulnerabilități foarte semnificative.
     Pozițiile dominante ale anumitor actori tehnologici creează scheme de dependență structurală extrem de serioase.
     "Al treilea război mondial" a debutat, iar mizele sunt de ordin economic și, mai ales, geopolitic. Refuzul de a înțelege situația din această perspectivă ar fi un gest iresponsabil.
     Reporter:Cum evaluați stadiul conștientizării în cadrul întreprinderilor în care ați fost sau sunteți activ?
     Jean-Luc Habermacher: Marile grupuri industriale au înțeles de mai mulți ani că sistemele informatice ar putea fi ținte ale unor atacuri de destabilizare, astfel că au implementat procese de securizare.
     Platformele și conectivitatea instrumentelor de producție au fost trecute cu vederea cu ocazia analizei riscurilor, însă evenimentele recente au dus la o conștientizare a acestor noi puncte vulnerabile.
     Legăturile cu prestatorii de servicii de întreținere și mentenanță a echipamentelor trebuie îmbunătățite, întrucât reprezintă surse de amenințări care încă nu au fost securizate corespunzător.
     Politicile securitare ale marilor întreprinderi au fost întărite puternic în ultimii trei ani, iar comportamentul colaboratorilor în situații de risc a fost urmărit.
     PC-urile și instrumentele conectate sunt guvernate de reguli foarte stricte și sunt controlate sistematic.
     Din punctul meu de vedere, Datacenter-urile externalizate folosite de numeroase companii rămân în continuare puncte slabe serioase și nu m-ar surprinde dacă am afla, în viitor, că din ele au loc scurgeri de informații sau sunt ținte ale unor atacuri.
     Reporter:Ce ne puteți spune despre clusterul "Vallee de l'Energie"?
     Jean-Luc Habermacher: Clusterul "Vallee de l'Energie" reunește reprezentanți ai industriei și actori din sectorul energetic din Franța, iar eu, în calitate de președinte, conduc acțiuni pentru sensibilizarea și informarea membrilor, în special cu privire la riscurile cu care ar putea să se confrunte în activitățile lor.
     Tehnologiile digitale vizează tot lanțul de fabricare a componentelor, dar și pe cei care concep softuri de control/comandă care supraveghează unitățile de producție și de distribuție a energiei.
     Consecințele sunt diferite în fiecare din aceste două contexte.
     Procesul de înțelegere reală a vulnerabilităților "Uzinei Conectate" este încă la stadiul incipient în cadrul IMM-urilor, fiind deci necesară utilizarea studiilor în acest domeniu și sprijinirea întreprinderilor în realizarea unor audituri globale.
     Alt sector foarte sensibil vizează pilotarea sistemelor de producție, de operare și de distribuție a energiei.
     În această privință, evident că există riscuri majore, întrucât platformele și softurile care pilotează și gestionează echipamentele nu sunt, din păcate, suficient de securizate în prezent.
     Este esențial să se lucreze în coordonare cu întreprinderile care creează și dezvoltă sisteme de operare pentru a integra în mod corect măsurile de protecție necesare și pentru a implementa procese de intervenție controlabile. Acest demers necesită schimbarea percepției actuale a anumitor actori.
     În acest sens, mi se pare importantă difuzarea de mesaje și promovarea lor în diferite reviste specializate, cu sprijinul structurilor Camerei de Comerț și Industrie, Comitetelor Industriale, sindicatelor profesionale.
     Ar trebui să lucrăm, de asemenea, la implementarea de studii specifice în domeniul analizei și managementului riscurilor cibernetice în cadrul universităților și facultăților de inginerie, deoarece firmele au nevoie de sprijin în aceste domenii.
     Lucrăm în strânsă legătură cu serviciile de stat (Poliție și Jandarmerie) pentru aducerea la cunoștința membrilor noștri a alertelor emise și, eventual, pentru sprijinirea lor în procedurile administrative, în caz de atac.
     Reporter:Care domenii ce țin de securitatea lumii digitale vi se par cele mai trecute cu vederea?
     Jean-Luc Habermacher: Așa cum am amintit și mai devreme, conectivitatea sistemelor, atât a celor interne cât și a celor externe întreprinderii, a devenit o necesitate a societății la care va trebui să ne adaptăm.
     Măsurile tehnologice de securitate se vor dovedi dificil de implementat cu atât mai mult cu cât, prin natura lor, oamenii vor încerca să le ocolească.
     Multiplicarea datelor colectate din mediul imediat al indivizilor și operările încrucișate care ar putea fi realizate cu aceste date vor constitui mize economice enorme în viitor.
     Din această cauză, mulți actori doresc să se înscrie în această înlănțuire a colectărilor de date directe sau indirecte.
     Pentru acest lucru, sunt folosite o multitudine de aplicații care, pe neobservate, colectează și transferă atât datele individuale, cât și cele colective, acestea din urmă nu sunt supuse controlului individual, însă ar putea să devină opozabile fiecăruia.
     Decizia de a asocia tehnologii digitale numeroaselor activități de zi cu zi ar trebui să fie luată după conștientizarea dependenței tehnice pe care acestea o generează și a consecințelor sociale pe care le implică.
     Reporter:Cum ar trebui să se dezvolte cultura de apărare digitală într-o întreprindere?
     Jean-Luc Habermacher: În prezent, în cazul multor structuri, strategia de apărare digitală este concepută de către responsabilii de sisteme informatice, care au o abordare și o cultură foarte tehnice.
     Așa cum am mai menționat, mizele au un caracter tot mai pronunțat economic, iar întreprinderea trebuie să își poată analiza vulnerabilitatea.
     Tehnologia sau, mai precis, instrumentele tehnologice digitale devin vectorii sau armele de atac folosite împotriva firmei respective.
     Din această cauză, este esențială o viziune bazată pe o analiză de 360E.
     Pentru aceasta, trebuie dezvoltată o cultură a riscului diferită, începând cu identificarea motivelor și continuând cu anticiparea mecanismelor care ar putea fi folosite împotriva întreprinderii, dar și cu înțelegerea consecințelor la care întreprinderea s-ar expune în cazul diferitelor scenarii.
     În acest context, nu sunt sigur că profilul "tehnicianului de sisteme informatice" este cel mai potrivit pentru buna desfășurare a acestui raționament și pentru dezvoltarea culturii riscului în întreprindere.
     Administratorii ar trebui să se informeze cu privire la vulnerabilitățile strategice la care întreprinderile lor ar putea fi expuse și să conștientizeze faptul că răspunsurile la acțiunile defensive nu țin doar de domeniul tehnologic. Trebuie luate în considerare și aspectele umane, culturale, sociale și chiar geopolitice.
     Implementarea de instrumente de acoperire a riscurilor trebuie obligatoriu să integreze acest aspect; bineînțeles, trebuie acoperite daunele materiale, însă este esențială și acoperirea daunelor imateriale.
     Profilul managerului de risc trebuie să cuprindă toate aceste aspecte.
     Reporter:În opinia dumneavoastră, de ce au fost ignorate atât de mult timp, în Europa, tranziția către digital și noile mize în materie de securitate, în ceea ce privește marile puteri?
     Jean-Luc Habermacher: Nu știu dacă Europa a ignorat în mod real mizele în materie de securitate legate de schimbările digitale, însă ceea ce e sigur este că folosirea noilor tehnologii nu a fost întotdeauna luată în considerare în cadrul unei analize globale.
     Interesul imediat pentru anumite instrumente sau aplicații a eclipsat într-o anumită măsură consecințele indirecte pe care urmau să le producă în final.
     Pe de altă parte, nu am anticipat suficient consecințele dependențelor tehnologice pe care aveau să le genereze marii producători de softuri de operare, de rețele și manageri de rețele informatice digitale.
     Convergențele economice, prin intermediul acestor actori diferiți, nu au fost înțelese suficient pentru a permite pregătirea unor acțiuni defensive împotriva dependențelor tehnologice pe care le creau.
     Cadrul legislativ internațional nu a fost adaptat astfel încât să permită evitarea acestor situații critice.
     În plus, interesele economice ale statelor prevalează asupra interesului colectiv european.
     Europa este o mare casă în care fiecare locatar ar dori să folosească și să controleze după propriile interese deschiderea ușilor și a ferestrelor, rețeaua electrică sau sistemul de încălzire, interesul comunitar oprindu-se într-un fel la ușa fiecărui apartament.
     Crearea și impunerea de reguli comunitare implică și impunerea de constrângeri față de propria dezvoltare.
     Regula care guvernează relațiile dintre state este consensul, așadar actele și deciziile luate sunt întotdeauna "a minima".
     Prin anumite proiecte precum GALILEO se încearcă crearea unor independențe tehnologice, însă, după cum am putut vedea, implementarea lor este un proces foarte complicat și de lungă durată.
     Evoluția tehnologiilor și a structurilor digitale necesită timp de reacție foarte scurt care, din păcate, este în mare parte incompatibilă cu procedurile administrative greoaie ale instituțiilor europene.
     Reporter:Este încă posibilă reinstaurarea unui spirit de vigilență pe un continent care cunoaște pacea încă din 1945, fără a fi acuzat de comportament big brother sau belicos?
     Jean-Luc Habermacher: Actele de terorism care au afectat mai multe țări europene au reactivat un anumit spirit de vigilență și tind să reaprindă și o conștiință cetățenească.
     Din păcate, atacurile cibernetice nu au aceeași vizibilitate precum atacurile și atentatele de stradă, chiar dacă într-o anumită măsură consecințele lor pot fi similare în ceea ce privește impactul economic și social.
     Suporturile tehnologice pe care se bazează autorii atacurilor cibernetice sunt atât individuale cât și colective, oamenii reprezintă în egală măsură vectori de transmitere a armelor de atac.
     Încercarea de a reglementa anumite practici ne-ar conduce la modificarea comportamentelor individuale și la reformarea noțiunilor de libertate și de ingerință.
     Cursa pentru tehnologiile digitale și numărul mare de aplicații de servicii la care aderă în mod spontan o mare parte din populație fac ca acțiunile de reglementare să fie și mai greu de întreprins.
     Ar trebui încercată o întărire a cadrului legislativ pentru a permite acțiuni de investigații mult mai mari și pentru a putea aplica sancțiuni mai severe, însă pentru aceasta este necesară acceptarea de către concetățenii noștri că securitatea lor depinde probabil de câteva restricții ale libertăților individuale.
     Reporter:Conferința de la Sibiu împlinește deja 3 ani. Ce anume găsiți util în această formulă de întâlniri?
     Jean-Luc Habermacher: Am descoperit la Sibiu un congres care ia forma unui adevărat simpozion. Este o veritabilă platformă de schimburi de idei, de experiențe și de cugetări.
     Aici întâlnesc experți și actori care lucrează pe diferite niveluri în domenii legate de riscurile cibernetice.
     Simbioza acestor comunități diferite constituie o sursă foarte valoroasă pentru schimburi, permițând fiecăruia să își îmbogățească diferite idei cu privire la temele care îl interesează, având totodată posibilitatea unei viziuni de 360E asupra subiectului.
     În plus, cadrul vechii cetăți a Sibiului permite stabilirea de întâlniri foarte agreabile și chiar confidențiale pentru cei care doresc acest lucru, precum și un networking veritabil cu diferiți actori ai comunității internaționale în domeniul riscurilor cibernetice. Din punctul meu de vedere, formatul acestui congres este ideal pentru această tematică și pentru contextul întâlnirii.
     Reporter:Vă mulțumesc! 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 
Aceeasi sectiune (Companii Afaceri)
PE FONDUL SCĂDERII TARIFELOR DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE
COMPLEX DE TRATAMENTE TERMICE PENTRU PESTE 160.000 TONE DE ȚEVI PE AN
Actualitate - vezi toate știrile mai jos.
Piaţa de Capital, 10:18
     Indicii de pe Bursa de Valori București (BVB) au deschis în apreciere ședința de tranzacționare de astăzi.  click să citești tot articolul
Internaţional, 09:35
     Fostul director al ONG-ului britanic Oxfam în Haiti a recunoscut că a adus prostituate la domiciliu înainte să renunțe la funcția din organizație, în 2011, relevă concluziile unei anchete interne de la acea vreme, făcute publice luni, informează Le Figaro, citat de news.ro.  click să citești tot articolul
Miscellanea, 09:26
     În trimestrul IV al anului 2017, rata locurilor de muncă vacante a fost de 1,13%, în scădere cu 0,09 puncte procentuale față de trimestrul precedent, se arată într-un raport al Institutului Național de Statistică, dat astăzi publicității.  click să citești tot articolul
Miscellanea, 09:01
     Săptămâna trecută a avut loc ședința de inaugurare și operaționalizare a Uniunii Naționale de Ramură a Cooperativelor din Sectorul Vegetal (U.N.C.S.V.), se arată într-un comunicat remis Redacției.  click să citești tot articolul
Internaţional, 08:38
     Svastici au fost inscripționate pe porțile Ambasadei Poloniei în Israel, la o zi după de premierul polonez a declarat la Conferința de Securitate de la Munchen că printre autorii Holocaustului s-ar fi aflat și evrei, informează BBC.  click să citești tot articolul
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
19.02.2018
BVB
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a încheiat ultima zi de tranzacționare a săptămânii trecute în creștere, cea mai mare apreciere, dintre indicii bursei, de 1,19%, fiind marcată...  click să citești tot articolul
19.02.2018
BURSELE DIN LUME
     Acțiunile de pe piețele europene au crescut vineri, încheind cea mai bună săptămână din 2016 până în prezent, pe fondul reducerii semnificative a volatilității.  click să citești tot articolul
16.02.2018
BVB
     * Volum de 66,5 milioane de lei
       Rulajul înregistrat ieri la Bursa de Valori București (BVB) a urcat la 66,55 milioane de lei (14,28 milioane de euro), cu mult peste valoarea înregistrată în ședința anterioară, de 24 de milioane...  click să citești tot articolul
16.02.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa s-au înscris pe un curs pozitiv ieri, după ce "Airbus" SE a raportat o situație financiară bine primită de piață.
     Titlurile constructorului de avioane "Airbus"...  click să citești tot articolul
15.02.2018
BVB
     Piața principală a Bursei de Valori București a încheiat ședința de tranzacționare de la mijlocul săptămânii în teritoriul pozitiv, majoritatea cotațiilor emitenților listați înregistrând creșteri.  click să citești tot articolul
15.02.2018
BURSELE DIN LUME
     Acțiunile tranzacționate la bursele din Europa au avut un curs mixt ieri, în condițiile în care SUA au anunțat o creștere peste așteptări a prețurilor de consum în ianuarie, generând temeri privind...  click să citești tot articolul
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 16 februarie 2018
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sărbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
2.9702
2.3824
2.9904
4.0452
0.1838
0.6256
0.2114
4.6595
5.2498
1.4962
3.5186
0.2229
0.4807
1.1207
0.0662
0.4698
0.9946
3.7306
0.3209
1.1557
0.5877
0.0581
0.3503
0.2016
2.7663
0.0394
0.1381
1.0157
0.6264
0.1193
162.9856
5.4429
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
16.02.2018
VALERY KUZMIN, AMBASSADOR OF THE RUSSAIAN FEDERATION IN BUCHAREST:
     * Lucian Bode, co-initiator of the BRUA, is asking for clarifications from Teodor Meleșcanu concerning the export of natural gas from Hungary
       We are happy that the perimeters on the continental coast of Romania (ed. note: offshore in the Black Sea) will start being exploited, because there lies inactive a very important resource of the energy industry, his excellency Valery Kuzmin, Ambassador of the Russian Federation told us in Bucharest, during Diplomat's Day.  click here to read the entire article
15.02.2018
IN THE MEETING WITH THE ANRM
     * Also discussed were the intentions of the Mazarin company to acquire some perimeters
       The management of the National Mineral Resources Agency (ANRM) met on Tuesday with Shelley Saxen, deputy economic advisor of the US embassy in Bucharest. On the agenda was last Friday's order issued by the ARNM which establishes the reference price for natural gas mined in Romania, in order to set the royalties will be calculated based on the trading prices on the hub of CEGH Vienna, according to sources close to the talks.  click here to read the entire article
14.02.2018
     * Gigi Dragomir, the president of the ANRM: "We see no reasons why the price of natural gas paid by the end consumers should increase"
     * ROPEPCA: "The proposal to adapt the royalty for natural gas made in Romania to a virtual foreign number shows a lack of sovereignty"
       The reference price for natural gas extracted from Romania, in order to establish the royalties, will be calculated based on the trading prices of the CEGH Viena hub, the National Agency for Mineral Resources announced on Friday, which issued the Order concerning the approval of the Methodology to set the reference price for natural gas extracted from Romania.  click here to read the entire article
07.02.2018
     The Black Monday of 1987 came two months after the beginning of the term of Alan Greenspan as head of the Federal Reserve. Back then, the Dow Jones Industrial Average (DJIA) fell 508 points, 22.61% below that of the previous trading day.  click here to read the entire article
06.02.2018
     * Mihai Dragoș says that the value of the Certinvest Dinamic fund units is updated slowly on the site
     * The investor raises questions about the ties between the fund's managers and the unlisted bond issuers in the fund's portfolio
       Investor Mihai Dragoș has filed a complaint with the Financial Oversight Authority concerning the open fund Certinvest Dinamic, managed by Certinvest.  click here to read the entire article
05.02.2018
     The National Bank of Romania (NBR) thinks that the National Liberal Party (PNL) is a pariah.  click here to read the entire article
30.01.2018
     The female prime-minister seems like a victory against sexism. The emancipation of our women seems to find its expression in the appointment of Viorica Vasilica Dăncilă as head of the Executive.  click here to read the entire article
25.01.2018
THE SALE OF BANCPOST HAS REOPENED THE ISSUE OF LOANS PAID ON TIME, SOLD IN HOLLAND
     * NBR: "It is still up to the courts to establish and verify the legality of the assignment"
     * Debtor: "I went to the address in Holland and there was no main office of any Eurobank entity there"
     * Cuculis: "Companies that have acquired loans are collecting interest illegally"
     * Civil Code: "The assignee may only enforce their rights on a third party after notifying the debtor that they have been assigned"
     * The bank has not notified the customers before selling their loans
     * Bancpost had not answered our enquiry on the matter, by the time the newspaper had gone to the printers
       The sale of Bancpost to Banca Transilvania, without the loans paid to day that were assigned in the past to a Dutch entity, has once again brought up the issue of loans sold abroad, even though they were performing. Customers who have found themselves in this situation have pointed out a number of irregularities in the assignment process.  click here to read the entire article
22.01.2018
     The issue of the funding of the budget deficit will become acute in 2018, as the government authorities show us that they haven't learned anything from last year's experience.  click here to read the entire article
22.01.2018
RULING OF THE COURT OF APPEAL
     * Profit.ro Publishing owes the Romanian state approximately 360,000 Euros, and "N.ro Agenția de Știri" SRL, approximately 460.000 Euros
       Journalist Cristi Popa has won in the Court of Appeal the lawsuit against Profit.ro Publishing SA, by which he had disputed the decision by which he had been laid off in 2016, as the court decided that he would be reinstated to the job he held before his layoff, as well as the payment of compensatory salaries.  click here to read the entire article
19.01.2018
GIGI DRAGOMIR, REINSTATED AT THE ANRM
     * The dismissal of Gigi Dragomir as chairman of the ANRM, was one of the last decisions made by Mihai Tudose
     * The reinstatement of Gigi Dragomir as head of the ANRM, among the first decisions made by Mihai Fifor
     * Daniel Zamfir, PNL: "I hope that the reinstatement of Dragomir to his own job represent the admission of the mistake made by Tudose, concerning the obstructing of the updating of the reference price for natural gas"
       Former prime-minister Mihai Tudose and the current interim prime-minister Mihai Fifor, seem to have something in common, aside from the position they fill - they seem to be seriously concerned with the natural gas royalties.  click here to read the entire article
18.01.2018
AFTER THE ROW CONCERNING THE AMENDMENT OF THE REFERENCE FOR THE NATURAL GAS ROYALTY
     * Liberal senator Daniel Zamfir accused former prime-minister Mihai Tudose of sacking ANRM president Gigi Dragomir, for issuing an order which updated the methodology for the calculation of the royalty for natural gas, to match the market price
       The Romanian Association for Oil Exploration and Production (ROPEPCA) yesterday denied, in a press release, the "grave and unjustified" accusations made against the Romanian producers of natural gas, "accusations which concern the alleged insufficient payment of natural gas royalties", which it says are "being discussed in public increasingly often".  click here to read the entire article
17.01.2018
     The first hike of the policy rate in the last ten years, by 0.25 percentage points, is too small and has come too late to have a significant effect on inflationary expectations.  click here to read the entire article
17.01.2018
     Unless something happens to cause us to hurry, by this Friday, or by Monday-Tuesday at the latest, we will be able to say: "Now we've seen everything!" For a historic first time, Romania will have a woman as a prime-minister!  click here to read the entire article
10.01.2018
     * Sources: Dan Pazara is leaving together with Mariana Gheorghe
     * Christina Verchere has been appointed for the remaining part of Mariana Gheorghe's term, namely until April 16th, 2019
       The Supervisory Board of OMV Petrom yesterday appointed Christina Verchere as president of the Directorate and CEO of OMV Petrom, replacing Mariana Gheorghe.  click here to read the entire article
.