Gala BURSA "Deceniul European din Centenarul României"
BURSA 13.09.2017

A consemnat LAURENT CHRZANOVSKI
 
mărește imaginea
     *  "Atacurile cibernetice - reflectarea versiunii moderne a războiului economic purtat de marile puteri publice sau private"
     *  "Datacenter-urile externalizate folosite de numeroase companii rămân în continuare puncte slabe serioase și nu m-ar surprinde dacă am afla, în viitor, că din ele au loc scurgeri de informații sau sunt ținte ale unor atacuri"
     *  (Interviu cu expertul Jean-Luc Habermacher)
         Jean-Luc Habermacher este un risk manager de top, cu experiență în diferite companii importante (CEGELEC, ALSTOM, CONVERTEAM, GENERAL ELECTRIC). Este fondator și Președinte al Vallee de l'Energie, consilier tehnic al președintelui Camerei de Comerț și Industrie din Belfort și unul din partenerii și vorbitorii VIP ai congresului "Cybersecurity România", care va avea loc, anul acesta, în perioada 13-15 septembrie 2017, la Sibiu, în parteneriat cu ziarul BURSA. Domnia sa este profesor la Universitatea Bourgogne-Franche-Comte și locotenent-colonel al Jandarmeriei Franceze (RC).
       Chiar azi primește titlul de Doctor Honoris Causa din partea Universității din Petroșani.

 
     Reporter:Stimate domnule Jean-Luc Habermacher, cum a ajuns să vă intereseze securitatea cibernetică?
     Jean-Luc Habermacher: Am ocupat funcții de conducere în cadrul unor mari grupuri industriale internaționale vreme de treizeci de ani și am avut diferite atribuții, în special de Risk Manager și de Ofițer de Securitate Central.
     Am absolvit Institutul de Înalte Studii de Apărare Națională, așadar am preluat și dezvoltarea acțiunilor de Inteligență Economică în cadrul întreprinderilor, și contribui la prevenirea riscurilor, în general, și a riscurilor cibernetice în cadrul unei misiuni, pe post de Locotenent-Colonel (R) al Jandarmeriei.
     Sunt preocupat de necesitatea creării unei culturi a gestionării riscurilor în interiorul întreprinderilor, predau în cadrul mai multor specializări universitare și sunt membru al Asociației naționale pentru managementul riscurilor și al asigurărilor în întreprinderi. Particip activ la lucrările unor comitete naționale cu privire la mai multe aspecte legate de siguranță.
     Acum zece ani, am creat primul cluster francez al industriilor producătoare de energie numit "Vallee de l'Energie", al cărui președinte sunt în prezent. Lucrăm la promovarea și dezvoltarea industriilor sectorului energetic în Franța.
     Am avut oportunitatea de a câștiga un mandat parlamentar, ceea ce mi-a permis și îmi permite în continuare ca munca mea să aibă o strânsă legătură cu anumite subiecte legate de siguranță.
     De mai mulți ani, prin intermediul diferitelor mele activități în cadrul întreprinderilor și operatorilor economici și datorită cunoștințelor de Risk Manager, am încercat să înțeleg cum analizau aceștia riscurile și expunerea la acestea, în cadrul unei viziuni globale.
     Mi-am dat seama foarte rapid că digitizarea tehnologiilor în cadrul unei întreprinderi nu era percepută ca un "risc cibernetic" la dimensiunea sa reală.
     În timpul discuțiilor mele cu reprezentanții companiilor și fără a fi paranoic, în momentul în care abordam cu ei subiectul percepției personale cu privire la expunerea la diferite riscuri, aspectul digital nu era analizat decât dintr-o perspectivă tehnologică, fără a exista percepția aspectului de strategie economică globală.
     Din punctul meu de vedere, aveam de a face cu un refuz al conștientizării riscurilor economice legate de digitalizarea industrială.
     Studiile mele în Inteligență Economică m-au făcut să realizez necesitatea sensibilizării și interpelării mediilor economice cu privire la această lacună importantă în analizarea riscurilor întreprinderilor.
     Reporter:Care aspecte ale lumii cibernetice vă preocupă în prezent?
     Jean-Luc Habermacher: Dependența tehnologică a întreprinderilor față de aparate și de sisteme digitale este atât de mare încât o analiză inadecvată a expunerii lor la riscuri poate să le fie fatală.
     Mulți ani la rând, managerii întreprinderilor s-au concentrat pe pierderile de date, prin dezvoltarea de strategii de backup, multiplicând astfel interconectivitatea aparatelor și a sistemelor.
     "Uzina 4.0" nu a fost suficient de mult analizată din perspectiva vulnerabilității aparatelor și sistemelor conectate.
     Cele mai recente exemple de atacuri cibernetice au generat conștientizarea defectelor serioase ale instrumentelor de producție sau de supervizare.
     În prezent, o mare parte din arhitectura globală a sistemelor conectate din întreprinderi va trebui regândită și reconstruită.
     Din păcate, mizele geostrategice economice nu sunt percepute de către reprezentanții IMM-urilor, care cred că în spatele atacurilor cibernetice care afectează rețele economice și întreprinderi se ascund, în mod evident, "interese superioare".
     Atacurile cibernetice reprezintă reflectarea versiunii moderne a războiului economic purtat de marile puteri publice sau private. Interconectarea instrumentelor și a sistemelor generează o interdependență care prezintă vulnerabilități foarte semnificative.
     Pozițiile dominante ale anumitor actori tehnologici creează scheme de dependență structurală extrem de serioase.
     "Al treilea război mondial" a debutat, iar mizele sunt de ordin economic și, mai ales, geopolitic. Refuzul de a înțelege situația din această perspectivă ar fi un gest iresponsabil.
     Reporter:Cum evaluați stadiul conștientizării în cadrul întreprinderilor în care ați fost sau sunteți activ?
     Jean-Luc Habermacher: Marile grupuri industriale au înțeles de mai mulți ani că sistemele informatice ar putea fi ținte ale unor atacuri de destabilizare, astfel că au implementat procese de securizare.
     Platformele și conectivitatea instrumentelor de producție au fost trecute cu vederea cu ocazia analizei riscurilor, însă evenimentele recente au dus la o conștientizare a acestor noi puncte vulnerabile.
     Legăturile cu prestatorii de servicii de întreținere și mentenanță a echipamentelor trebuie îmbunătățite, întrucât reprezintă surse de amenințări care încă nu au fost securizate corespunzător.
     Politicile securitare ale marilor întreprinderi au fost întărite puternic în ultimii trei ani, iar comportamentul colaboratorilor în situații de risc a fost urmărit.
     PC-urile și instrumentele conectate sunt guvernate de reguli foarte stricte și sunt controlate sistematic.
     Din punctul meu de vedere, Datacenter-urile externalizate folosite de numeroase companii rămân în continuare puncte slabe serioase și nu m-ar surprinde dacă am afla, în viitor, că din ele au loc scurgeri de informații sau sunt ținte ale unor atacuri.
     Reporter:Ce ne puteți spune despre clusterul "Vallee de l'Energie"?
     Jean-Luc Habermacher: Clusterul "Vallee de l'Energie" reunește reprezentanți ai industriei și actori din sectorul energetic din Franța, iar eu, în calitate de președinte, conduc acțiuni pentru sensibilizarea și informarea membrilor, în special cu privire la riscurile cu care ar putea să se confrunte în activitățile lor.
     Tehnologiile digitale vizează tot lanțul de fabricare a componentelor, dar și pe cei care concep softuri de control/comandă care supraveghează unitățile de producție și de distribuție a energiei.
     Consecințele sunt diferite în fiecare din aceste două contexte.
     Procesul de înțelegere reală a vulnerabilităților "Uzinei Conectate" este încă la stadiul incipient în cadrul IMM-urilor, fiind deci necesară utilizarea studiilor în acest domeniu și sprijinirea întreprinderilor în realizarea unor audituri globale.
     Alt sector foarte sensibil vizează pilotarea sistemelor de producție, de operare și de distribuție a energiei.
     În această privință, evident că există riscuri majore, întrucât platformele și softurile care pilotează și gestionează echipamentele nu sunt, din păcate, suficient de securizate în prezent.
     Este esențial să se lucreze în coordonare cu întreprinderile care creează și dezvoltă sisteme de operare pentru a integra în mod corect măsurile de protecție necesare și pentru a implementa procese de intervenție controlabile. Acest demers necesită schimbarea percepției actuale a anumitor actori.
     În acest sens, mi se pare importantă difuzarea de mesaje și promovarea lor în diferite reviste specializate, cu sprijinul structurilor Camerei de Comerț și Industrie, Comitetelor Industriale, sindicatelor profesionale.
     Ar trebui să lucrăm, de asemenea, la implementarea de studii specifice în domeniul analizei și managementului riscurilor cibernetice în cadrul universităților și facultăților de inginerie, deoarece firmele au nevoie de sprijin în aceste domenii.
     Lucrăm în strânsă legătură cu serviciile de stat (Poliție și Jandarmerie) pentru aducerea la cunoștința membrilor noștri a alertelor emise și, eventual, pentru sprijinirea lor în procedurile administrative, în caz de atac.
     Reporter:Care domenii ce țin de securitatea lumii digitale vi se par cele mai trecute cu vederea?
     Jean-Luc Habermacher: Așa cum am amintit și mai devreme, conectivitatea sistemelor, atât a celor interne cât și a celor externe întreprinderii, a devenit o necesitate a societății la care va trebui să ne adaptăm.
     Măsurile tehnologice de securitate se vor dovedi dificil de implementat cu atât mai mult cu cât, prin natura lor, oamenii vor încerca să le ocolească.
     Multiplicarea datelor colectate din mediul imediat al indivizilor și operările încrucișate care ar putea fi realizate cu aceste date vor constitui mize economice enorme în viitor.
     Din această cauză, mulți actori doresc să se înscrie în această înlănțuire a colectărilor de date directe sau indirecte.
     Pentru acest lucru, sunt folosite o multitudine de aplicații care, pe neobservate, colectează și transferă atât datele individuale, cât și cele colective, acestea din urmă nu sunt supuse controlului individual, însă ar putea să devină opozabile fiecăruia.
     Decizia de a asocia tehnologii digitale numeroaselor activități de zi cu zi ar trebui să fie luată după conștientizarea dependenței tehnice pe care acestea o generează și a consecințelor sociale pe care le implică.
     Reporter:Cum ar trebui să se dezvolte cultura de apărare digitală într-o întreprindere?
     Jean-Luc Habermacher: În prezent, în cazul multor structuri, strategia de apărare digitală este concepută de către responsabilii de sisteme informatice, care au o abordare și o cultură foarte tehnice.
     Așa cum am mai menționat, mizele au un caracter tot mai pronunțat economic, iar întreprinderea trebuie să își poată analiza vulnerabilitatea.
     Tehnologia sau, mai precis, instrumentele tehnologice digitale devin vectorii sau armele de atac folosite împotriva firmei respective.
     Din această cauză, este esențială o viziune bazată pe o analiză de 360E.
     Pentru aceasta, trebuie dezvoltată o cultură a riscului diferită, începând cu identificarea motivelor și continuând cu anticiparea mecanismelor care ar putea fi folosite împotriva întreprinderii, dar și cu înțelegerea consecințelor la care întreprinderea s-ar expune în cazul diferitelor scenarii.
     În acest context, nu sunt sigur că profilul "tehnicianului de sisteme informatice" este cel mai potrivit pentru buna desfășurare a acestui raționament și pentru dezvoltarea culturii riscului în întreprindere.
     Administratorii ar trebui să se informeze cu privire la vulnerabilitățile strategice la care întreprinderile lor ar putea fi expuse și să conștientizeze faptul că răspunsurile la acțiunile defensive nu țin doar de domeniul tehnologic. Trebuie luate în considerare și aspectele umane, culturale, sociale și chiar geopolitice.
     Implementarea de instrumente de acoperire a riscurilor trebuie obligatoriu să integreze acest aspect; bineînțeles, trebuie acoperite daunele materiale, însă este esențială și acoperirea daunelor imateriale.
     Profilul managerului de risc trebuie să cuprindă toate aceste aspecte.
     Reporter:În opinia dumneavoastră, de ce au fost ignorate atât de mult timp, în Europa, tranziția către digital și noile mize în materie de securitate, în ceea ce privește marile puteri?
     Jean-Luc Habermacher: Nu știu dacă Europa a ignorat în mod real mizele în materie de securitate legate de schimbările digitale, însă ceea ce e sigur este că folosirea noilor tehnologii nu a fost întotdeauna luată în considerare în cadrul unei analize globale.
     Interesul imediat pentru anumite instrumente sau aplicații a eclipsat într-o anumită măsură consecințele indirecte pe care urmau să le producă în final.
     Pe de altă parte, nu am anticipat suficient consecințele dependențelor tehnologice pe care aveau să le genereze marii producători de softuri de operare, de rețele și manageri de rețele informatice digitale.
     Convergențele economice, prin intermediul acestor actori diferiți, nu au fost înțelese suficient pentru a permite pregătirea unor acțiuni defensive împotriva dependențelor tehnologice pe care le creau.
     Cadrul legislativ internațional nu a fost adaptat astfel încât să permită evitarea acestor situații critice.
     În plus, interesele economice ale statelor prevalează asupra interesului colectiv european.
     Europa este o mare casă în care fiecare locatar ar dori să folosească și să controleze după propriile interese deschiderea ușilor și a ferestrelor, rețeaua electrică sau sistemul de încălzire, interesul comunitar oprindu-se într-un fel la ușa fiecărui apartament.
     Crearea și impunerea de reguli comunitare implică și impunerea de constrângeri față de propria dezvoltare.
     Regula care guvernează relațiile dintre state este consensul, așadar actele și deciziile luate sunt întotdeauna "a minima".
     Prin anumite proiecte precum GALILEO se încearcă crearea unor independențe tehnologice, însă, după cum am putut vedea, implementarea lor este un proces foarte complicat și de lungă durată.
     Evoluția tehnologiilor și a structurilor digitale necesită timp de reacție foarte scurt care, din păcate, este în mare parte incompatibilă cu procedurile administrative greoaie ale instituțiilor europene.
     Reporter:Este încă posibilă reinstaurarea unui spirit de vigilență pe un continent care cunoaște pacea încă din 1945, fără a fi acuzat de comportament big brother sau belicos?
     Jean-Luc Habermacher: Actele de terorism care au afectat mai multe țări europene au reactivat un anumit spirit de vigilență și tind să reaprindă și o conștiință cetățenească.
     Din păcate, atacurile cibernetice nu au aceeași vizibilitate precum atacurile și atentatele de stradă, chiar dacă într-o anumită măsură consecințele lor pot fi similare în ceea ce privește impactul economic și social.
     Suporturile tehnologice pe care se bazează autorii atacurilor cibernetice sunt atât individuale cât și colective, oamenii reprezintă în egală măsură vectori de transmitere a armelor de atac.
     Încercarea de a reglementa anumite practici ne-ar conduce la modificarea comportamentelor individuale și la reformarea noțiunilor de libertate și de ingerință.
     Cursa pentru tehnologiile digitale și numărul mare de aplicații de servicii la care aderă în mod spontan o mare parte din populație fac ca acțiunile de reglementare să fie și mai greu de întreprins.
     Ar trebui încercată o întărire a cadrului legislativ pentru a permite acțiuni de investigații mult mai mari și pentru a putea aplica sancțiuni mai severe, însă pentru aceasta este necesară acceptarea de către concetățenii noștri că securitatea lor depinde probabil de câteva restricții ale libertăților individuale.
     Reporter:Conferința de la Sibiu împlinește deja 3 ani. Ce anume găsiți util în această formulă de întâlniri?
     Jean-Luc Habermacher: Am descoperit la Sibiu un congres care ia forma unui adevărat simpozion. Este o veritabilă platformă de schimburi de idei, de experiențe și de cugetări.
     Aici întâlnesc experți și actori care lucrează pe diferite niveluri în domenii legate de riscurile cibernetice.
     Simbioza acestor comunități diferite constituie o sursă foarte valoroasă pentru schimburi, permițând fiecăruia să își îmbogățească diferite idei cu privire la temele care îl interesează, având totodată posibilitatea unei viziuni de 360E asupra subiectului.
     În plus, cadrul vechii cetăți a Sibiului permite stabilirea de întâlniri foarte agreabile și chiar confidențiale pentru cei care doresc acest lucru, precum și un networking veritabil cu diferiți actori ai comunității internaționale în domeniul riscurilor cibernetice. Din punctul meu de vedere, formatul acestui congres este ideal pentru această tematică și pentru contextul întâlnirii.
     Reporter:Vă mulțumesc! 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 
Aceeasi sectiune (Companii Afaceri)
STUDIU, LA COMANDA ASOCIAȚIEI ROMÂNE A MAGAZINELOR ONLINE:
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Ediții precedente
Jurnal Bursier
24.11.2017
BVB
     * Transferuri de 3,72 milioane de lei cu acțiuni "Sphera Franchise Group" pe piața "deal"
       Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a fost marcată, în ședința de tranzacționare de ieri, de oscilații relativ reduse ale indicilor, sigurul coș de acțiuni ce a înregistrat o...  detalii
24.11.2017
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au recuperat ieri, în a doua parte a zilei, din pierderile consemnate mai devreme, revenirea datorându-se publicării unor date economice pozitive privind regiunea.  detalii
23.11.2017
BVB
     * Titlurile "Banca Transilvania", cele mai lichide
       Sedința de tranzacționare de la mijlocul săptămânii a fost marcată de scăderea tuturor indicilor Bursei de Valori București (BVB), în contextul în care a fost înregistrat un volum de tranzacționare...  detalii
23.11.2017
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au urmat un curs pozitiv ieri, în baza evoluțiilor din sectorul petrolier.  detalii
22.11.2017
BVB
     * Titlurile celor cinci SIF-uri au avut aprecieri de peste 1%
     * Rulaj de 8,6 milioane euro, în ședința de marți
       Lichiditatea înregistrată pe Bursa de Valori București (BVB) în a doua ședință de tranzacționare a săptămânii a fost de 40,28 milioane lei, sub media anuală de 48,45 milioane lei, în contextul în...  detalii
21.11.2017
BVB
     Bursa de Valori București (BVB) a înregistrat, în prima ședință de tranzacționare a săptămânii, o lichiditate de 26,7 milioane de lei (5,7 milioane de euro), cu mult în scădere față de ședința de...  detalii
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 24 noiembrie 2017
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sărbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRL
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
2,9849
2,3794
3,0793
4,9971
0,1830
0,6253
0,2217
4,6536
5,2229
1,4912
3,5189
0,2257
0,4816
1,1051
0,0671
0,4722
0,9926
3,9215
0,2798
1,2171
0,5938
0,0606
0,3618
0,2100
2,6948
0,0390
0,1456
1,0677
0,6153
0,1200
162,5645
5,5557
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
24.11.2017
     * Ciprian Păltineanu and Adrian Tănase, scheduled for meetings with the board
     * Both candidates seem to be closet o the group in the shareholder structure of the BSE
     * George Butunoiu is in charge of recruitment
     * The waiting list may include a few foreigners, including former BRD executive Jacek Panczyk
       According to some market sources, banker Ciprian Păltineanu and Adrian Tănase, Chief Investment Officer at NN Pensii România, will hold interviews in the beginning of next week with the Board of the BSE, after Ludwik Sobolewski's term expired in the summer.  details
23.11.2017
PATRICIA SUÁREZ RAMÍREZ, THE PRESIDENT OF THE ASSOCIATION OF FINANCIAL CONSUMERS OF SPAIN:
     * The head of the ASUFIN: "The ruling of the Supreme Court of Spain in which the Andriciuc case has been invoked will be part of the Spanish case law and the lower courts will be required to apply the principle that underlies this decision"
       The ruling issued by the Court of Justice of the European Union (CJUE) in the Andriciuc versus Banca Românească case represents a great advantage for Spanish debtors, said Patricia Suarez Ramírez, the president of the Association of Financial Consumers in Spain (ASUFIN), as part of a response recently sent to BURSA.  details
22.11.2017
     * Dragnea: "Those who are against me are hiding behind institutions"
       The president of the Chamber of Deputies, Liviu Dragnea, leader of the PSD, thinks that his enemies are hiding behind some institutions, "they crucify people", and the real stake is "the blocking of the Laws concerning the Justice system".  details
21.11.2017
     The Council of the European Union and the European Parliament have sent to the ECB, in the beginning of this year, a request concerning the sending of some proposals to revise the framework for managing crises.  details
20.11.2017
ANPC STRIKES AGAIN
     * BCR: "Ongoing contracts no longer contain the clauses that have been subjected to examination"
     * Sources: "ANPC has 6 lawsuits against BCR, which will lead to enormous losses for Erste Bank if BCR loses in court"
       After forcing Raiffeisen Bank to eliminate the unfair practices from the loan agreements, the National Consumer Protection Authority (ANPC) strikes again, this time the biggest bank in the system. BCR lost in the court of first instance, against the ANPC, in a class action lawsuit concerning abusive lending clauses.  details
16.11.2017
THE QUICK RISE OF THE INDEX WHICH SETS THE TREND FOR INTEREST RATES ON LOANS DENOMINATED IN LEI ISN'T STOPPING
     The 3-month ROBOR rate, which is used to calculate the interest rates, the majority of the loans denominated in lei, has jumped past the 2% psychological level, and yesterday reached 2.06%, up from Tuesday's 1.92%, according to data from the NBR.  details
16.11.2017
THE PARLIAMENT IS ASKING FOR INFORMATION CONCERNING THE INVESTIGATIONS WHICH OMV PETROM HAS BEEN SUBJECTED TO
     * Minister Toma Petcu, former ministers Răzvan Nicolescu and Victor Grigorescu, the representatives of the state in the executive structure of OMV Petrom and Mihai Busuioc, the president of the Court of Auditors were heard today in the Investigation Commission
       The executives of OMV Petrom mentioned, in a letter addressed to the parliament, the existence of four lawsuits brought by the National Energy Regulation Authority (ANRE) and of seven audits by the Authority, between 2012-2017, as the recent request for information by the Commission for the Investigation of the activity of the ANRE targeted a period of 12 years, from 2015 to 2017.  details
14.11.2017
THE EURO AT AN ALL-TIME HIGH
     * Vasilescu: "We cannot say that the currency market has gone off the rails, the exchange rate has moved 4 bani in 4 days"
     * "Perhaps it is a simple coincidence the fact that on November 8th was approved the Emergency Ordinance of the Fiscal Code and it was also on that day that the Euro rose past 4.6 lei", said Mr. Vasilescu
       The leu yesterday reached a historic low against the Euro, 4.6495 lei/Euro, up 1.05 over the previous meeting, marking the fourth day where the exchange rate was above 4.6 lei.  details
13.11.2017
     In October, the Romanian Commercial Bank, through Schoenherr și Asociații, has submitted, with the County Court of Bihor, a request for the insolvency of the European Drinks group, owned by the Micula brothers. That group includes: European Drinks, Transilvania General Import-Export, European Food, Starmill SRL, Scandic Distilleries SA, Rieni Drinks.  details
10.11.2017
DUMITRU COSTIN (BNS):
     * The executives of OMV Petrom, summoned to appear in the Parliament for the third time
     * Sevil Shhaideh and Radu-Spiridon Cojocaru, the representatives of the state on the Supervisory Board of OMV Petrom, also called in for hearings
     * Costin: "We have notified the Audit Body of the Prime-Minister"
       The management of OMV Petrom, namely Mrs. Mariana Gheorghe, as well as the representatives of the Romanian state on the Supervisory Board of OMV Petrom, Sevil Shhaideh and Radu-Spiridon Cojocaru will be invited to appear in the hearings on the Investigation Commission for the activity of the ANRE, the members of the Commission decided on Thursday.  details
09.11.2017
     * The fear that wages will drop is unjustified
       The government's proposal to transfer the social security contributions exclusively to the employee is not at all a social-democratic measure and not even one of redistribution, rather it is one of an ultra-liberal nature, which leaves the employer in the unique position in Europe of not contributing in no way whatsoever to the social security systems (retirement and unemployment) or healthcare.  details
08.11.2017
     * A 39% stake belongs to Russian millionaire Sergey Lobanov, who is being criminally investigated in Russia for alcohol contraband
       Banca Transilvania intends to buy an initial stake of over 39% of Victoriabank, the third largest bank in the Republic of Moldova, and together with the EBRD, would own a majority stake, according to a press release sent yesterday.  details
07.11.2017
     * Brokers: The depreciation of EL, amid the drop in the market, as well as due to deal with the FP
     * Adrian Simionescu: "Investors feel the price at which EL has acquired from the Proprietatea Fund its stakes is very high and unjustified"
     * The FP-Electrica deal, among the topics of the PNL vote of no-confidence against Energy minister Toma Petcu
       It seems the stock market did not take kindly to the approval of the transaction by which "Electrica" acquires the stakes of the Proprietatea Fund in its branches, at least for now, because EL stock dropped abruptly, immediately after the general shareholder meeting of October 26th.  details
06.11.2017
     Finally, after many statements concerning the fundamental changes in the fiscal policy, announced from one day to the next and then denied, we have the argumentation note and the draft of the emergency ordinance to amend the Tax Code published, which the Ministry of Public Finance will apply starting with the beginning of next year.  details
01.11.2017
PSD SENATOR EUGEN TEODOROVICI:
     * "The MADR made a «shopping list» of projects - with local level libraries and a ferry for crossing the Danube"
     * "Within three years at most, Romania can draw 3 billion Euros in European funds"
     * "Unfortunately, Romania promotes politicians instead of promoting specialists"
       Romania has embarrassed itself with the proposals that had been initially prepared for the Juncker plan, said Eugen Teodorovici. Mr. Teodorovici is the president of the Budget and Finance Commission of the Romanian Senate, member of the European Affairs Commission and former minister of European Funds.  details
.