Conferința BURSA - Dezvoltarea Romaniei 2018
BURSA 13.09.2017

A consemnat LAURENT CHRZANOVSKI
 
mărește imaginea
     *  "Atacurile cibernetice - reflectarea versiunii moderne a războiului economic purtat de marile puteri publice sau private"
     *  "Datacenter-urile externalizate folosite de numeroase companii rămân în continuare puncte slabe serioase și nu m-ar surprinde dacă am afla, în viitor, că din ele au loc scurgeri de informații sau sunt ținte ale unor atacuri"
     *  (Interviu cu expertul Jean-Luc Habermacher)
         Jean-Luc Habermacher este un risk manager de top, cu experiență în diferite companii importante (CEGELEC, ALSTOM, CONVERTEAM, GENERAL ELECTRIC). Este fondator și Președinte al Vallee de l'Energie, consilier tehnic al președintelui Camerei de Comerț și Industrie din Belfort și unul din partenerii și vorbitorii VIP ai congresului "Cybersecurity România", care va avea loc, anul acesta, în perioada 13-15 septembrie 2017, la Sibiu, în parteneriat cu ziarul BURSA. Domnia sa este profesor la Universitatea Bourgogne-Franche-Comte și locotenent-colonel al Jandarmeriei Franceze (RC).
       Chiar azi primește titlul de Doctor Honoris Causa din partea Universității din Petroșani.

 
     Reporter:Stimate domnule Jean-Luc Habermacher, cum a ajuns să vă intereseze securitatea cibernetică?
     Jean-Luc Habermacher: Am ocupat funcții de conducere în cadrul unor mari grupuri industriale internaționale vreme de treizeci de ani și am avut diferite atribuții, în special de Risk Manager și de Ofițer de Securitate Central.
     Am absolvit Institutul de Înalte Studii de Apărare Națională, așadar am preluat și dezvoltarea acțiunilor de Inteligență Economică în cadrul întreprinderilor, și contribui la prevenirea riscurilor, în general, și a riscurilor cibernetice în cadrul unei misiuni, pe post de Locotenent-Colonel (R) al Jandarmeriei.
     Sunt preocupat de necesitatea creării unei culturi a gestionării riscurilor în interiorul întreprinderilor, predau în cadrul mai multor specializări universitare și sunt membru al Asociației naționale pentru managementul riscurilor și al asigurărilor în întreprinderi. Particip activ la lucrările unor comitete naționale cu privire la mai multe aspecte legate de siguranță.
     Acum zece ani, am creat primul cluster francez al industriilor producătoare de energie numit "Vallee de l'Energie", al cărui președinte sunt în prezent. Lucrăm la promovarea și dezvoltarea industriilor sectorului energetic în Franța.
     Am avut oportunitatea de a câștiga un mandat parlamentar, ceea ce mi-a permis și îmi permite în continuare ca munca mea să aibă o strânsă legătură cu anumite subiecte legate de siguranță.
     De mai mulți ani, prin intermediul diferitelor mele activități în cadrul întreprinderilor și operatorilor economici și datorită cunoștințelor de Risk Manager, am încercat să înțeleg cum analizau aceștia riscurile și expunerea la acestea, în cadrul unei viziuni globale.
     Mi-am dat seama foarte rapid că digitizarea tehnologiilor în cadrul unei întreprinderi nu era percepută ca un "risc cibernetic" la dimensiunea sa reală.
     În timpul discuțiilor mele cu reprezentanții companiilor și fără a fi paranoic, în momentul în care abordam cu ei subiectul percepției personale cu privire la expunerea la diferite riscuri, aspectul digital nu era analizat decât dintr-o perspectivă tehnologică, fără a exista percepția aspectului de strategie economică globală.
     Din punctul meu de vedere, aveam de a face cu un refuz al conștientizării riscurilor economice legate de digitalizarea industrială.
     Studiile mele în Inteligență Economică m-au făcut să realizez necesitatea sensibilizării și interpelării mediilor economice cu privire la această lacună importantă în analizarea riscurilor întreprinderilor.
     Reporter:Care aspecte ale lumii cibernetice vă preocupă în prezent?
     Jean-Luc Habermacher: Dependența tehnologică a întreprinderilor față de aparate și de sisteme digitale este atât de mare încât o analiză inadecvată a expunerii lor la riscuri poate să le fie fatală.
     Mulți ani la rând, managerii întreprinderilor s-au concentrat pe pierderile de date, prin dezvoltarea de strategii de backup, multiplicând astfel interconectivitatea aparatelor și a sistemelor.
     "Uzina 4.0" nu a fost suficient de mult analizată din perspectiva vulnerabilității aparatelor și sistemelor conectate.
     Cele mai recente exemple de atacuri cibernetice au generat conștientizarea defectelor serioase ale instrumentelor de producție sau de supervizare.
     În prezent, o mare parte din arhitectura globală a sistemelor conectate din întreprinderi va trebui regândită și reconstruită.
     Din păcate, mizele geostrategice economice nu sunt percepute de către reprezentanții IMM-urilor, care cred că în spatele atacurilor cibernetice care afectează rețele economice și întreprinderi se ascund, în mod evident, "interese superioare".
     Atacurile cibernetice reprezintă reflectarea versiunii moderne a războiului economic purtat de marile puteri publice sau private. Interconectarea instrumentelor și a sistemelor generează o interdependență care prezintă vulnerabilități foarte semnificative.
     Pozițiile dominante ale anumitor actori tehnologici creează scheme de dependență structurală extrem de serioase.
     "Al treilea război mondial" a debutat, iar mizele sunt de ordin economic și, mai ales, geopolitic. Refuzul de a înțelege situația din această perspectivă ar fi un gest iresponsabil.
     Reporter:Cum evaluați stadiul conștientizării în cadrul întreprinderilor în care ați fost sau sunteți activ?
     Jean-Luc Habermacher: Marile grupuri industriale au înțeles de mai mulți ani că sistemele informatice ar putea fi ținte ale unor atacuri de destabilizare, astfel că au implementat procese de securizare.
     Platformele și conectivitatea instrumentelor de producție au fost trecute cu vederea cu ocazia analizei riscurilor, însă evenimentele recente au dus la o conștientizare a acestor noi puncte vulnerabile.
     Legăturile cu prestatorii de servicii de întreținere și mentenanță a echipamentelor trebuie îmbunătățite, întrucât reprezintă surse de amenințări care încă nu au fost securizate corespunzător.
     Politicile securitare ale marilor întreprinderi au fost întărite puternic în ultimii trei ani, iar comportamentul colaboratorilor în situații de risc a fost urmărit.
     PC-urile și instrumentele conectate sunt guvernate de reguli foarte stricte și sunt controlate sistematic.
     Din punctul meu de vedere, Datacenter-urile externalizate folosite de numeroase companii rămân în continuare puncte slabe serioase și nu m-ar surprinde dacă am afla, în viitor, că din ele au loc scurgeri de informații sau sunt ținte ale unor atacuri.
     Reporter:Ce ne puteți spune despre clusterul "Vallee de l'Energie"?
     Jean-Luc Habermacher: Clusterul "Vallee de l'Energie" reunește reprezentanți ai industriei și actori din sectorul energetic din Franța, iar eu, în calitate de președinte, conduc acțiuni pentru sensibilizarea și informarea membrilor, în special cu privire la riscurile cu care ar putea să se confrunte în activitățile lor.
     Tehnologiile digitale vizează tot lanțul de fabricare a componentelor, dar și pe cei care concep softuri de control/comandă care supraveghează unitățile de producție și de distribuție a energiei.
     Consecințele sunt diferite în fiecare din aceste două contexte.
     Procesul de înțelegere reală a vulnerabilităților "Uzinei Conectate" este încă la stadiul incipient în cadrul IMM-urilor, fiind deci necesară utilizarea studiilor în acest domeniu și sprijinirea întreprinderilor în realizarea unor audituri globale.
     Alt sector foarte sensibil vizează pilotarea sistemelor de producție, de operare și de distribuție a energiei.
     În această privință, evident că există riscuri majore, întrucât platformele și softurile care pilotează și gestionează echipamentele nu sunt, din păcate, suficient de securizate în prezent.
     Este esențial să se lucreze în coordonare cu întreprinderile care creează și dezvoltă sisteme de operare pentru a integra în mod corect măsurile de protecție necesare și pentru a implementa procese de intervenție controlabile. Acest demers necesită schimbarea percepției actuale a anumitor actori.
     În acest sens, mi se pare importantă difuzarea de mesaje și promovarea lor în diferite reviste specializate, cu sprijinul structurilor Camerei de Comerț și Industrie, Comitetelor Industriale, sindicatelor profesionale.
     Ar trebui să lucrăm, de asemenea, la implementarea de studii specifice în domeniul analizei și managementului riscurilor cibernetice în cadrul universităților și facultăților de inginerie, deoarece firmele au nevoie de sprijin în aceste domenii.
     Lucrăm în strânsă legătură cu serviciile de stat (Poliție și Jandarmerie) pentru aducerea la cunoștința membrilor noștri a alertelor emise și, eventual, pentru sprijinirea lor în procedurile administrative, în caz de atac.
     Reporter:Care domenii ce țin de securitatea lumii digitale vi se par cele mai trecute cu vederea?
     Jean-Luc Habermacher: Așa cum am amintit și mai devreme, conectivitatea sistemelor, atât a celor interne cât și a celor externe întreprinderii, a devenit o necesitate a societății la care va trebui să ne adaptăm.
     Măsurile tehnologice de securitate se vor dovedi dificil de implementat cu atât mai mult cu cât, prin natura lor, oamenii vor încerca să le ocolească.
     Multiplicarea datelor colectate din mediul imediat al indivizilor și operările încrucișate care ar putea fi realizate cu aceste date vor constitui mize economice enorme în viitor.
     Din această cauză, mulți actori doresc să se înscrie în această înlănțuire a colectărilor de date directe sau indirecte.
     Pentru acest lucru, sunt folosite o multitudine de aplicații care, pe neobservate, colectează și transferă atât datele individuale, cât și cele colective, acestea din urmă nu sunt supuse controlului individual, însă ar putea să devină opozabile fiecăruia.
     Decizia de a asocia tehnologii digitale numeroaselor activități de zi cu zi ar trebui să fie luată după conștientizarea dependenței tehnice pe care acestea o generează și a consecințelor sociale pe care le implică.
     Reporter:Cum ar trebui să se dezvolte cultura de apărare digitală într-o întreprindere?
     Jean-Luc Habermacher: În prezent, în cazul multor structuri, strategia de apărare digitală este concepută de către responsabilii de sisteme informatice, care au o abordare și o cultură foarte tehnice.
     Așa cum am mai menționat, mizele au un caracter tot mai pronunțat economic, iar întreprinderea trebuie să își poată analiza vulnerabilitatea.
     Tehnologia sau, mai precis, instrumentele tehnologice digitale devin vectorii sau armele de atac folosite împotriva firmei respective.
     Din această cauză, este esențială o viziune bazată pe o analiză de 360E.
     Pentru aceasta, trebuie dezvoltată o cultură a riscului diferită, începând cu identificarea motivelor și continuând cu anticiparea mecanismelor care ar putea fi folosite împotriva întreprinderii, dar și cu înțelegerea consecințelor la care întreprinderea s-ar expune în cazul diferitelor scenarii.
     În acest context, nu sunt sigur că profilul "tehnicianului de sisteme informatice" este cel mai potrivit pentru buna desfășurare a acestui raționament și pentru dezvoltarea culturii riscului în întreprindere.
     Administratorii ar trebui să se informeze cu privire la vulnerabilitățile strategice la care întreprinderile lor ar putea fi expuse și să conștientizeze faptul că răspunsurile la acțiunile defensive nu țin doar de domeniul tehnologic. Trebuie luate în considerare și aspectele umane, culturale, sociale și chiar geopolitice.
     Implementarea de instrumente de acoperire a riscurilor trebuie obligatoriu să integreze acest aspect; bineînțeles, trebuie acoperite daunele materiale, însă este esențială și acoperirea daunelor imateriale.
     Profilul managerului de risc trebuie să cuprindă toate aceste aspecte.
     Reporter:În opinia dumneavoastră, de ce au fost ignorate atât de mult timp, în Europa, tranziția către digital și noile mize în materie de securitate, în ceea ce privește marile puteri?
     Jean-Luc Habermacher: Nu știu dacă Europa a ignorat în mod real mizele în materie de securitate legate de schimbările digitale, însă ceea ce e sigur este că folosirea noilor tehnologii nu a fost întotdeauna luată în considerare în cadrul unei analize globale.
     Interesul imediat pentru anumite instrumente sau aplicații a eclipsat într-o anumită măsură consecințele indirecte pe care urmau să le producă în final.
     Pe de altă parte, nu am anticipat suficient consecințele dependențelor tehnologice pe care aveau să le genereze marii producători de softuri de operare, de rețele și manageri de rețele informatice digitale.
     Convergențele economice, prin intermediul acestor actori diferiți, nu au fost înțelese suficient pentru a permite pregătirea unor acțiuni defensive împotriva dependențelor tehnologice pe care le creau.
     Cadrul legislativ internațional nu a fost adaptat astfel încât să permită evitarea acestor situații critice.
     În plus, interesele economice ale statelor prevalează asupra interesului colectiv european.
     Europa este o mare casă în care fiecare locatar ar dori să folosească și să controleze după propriile interese deschiderea ușilor și a ferestrelor, rețeaua electrică sau sistemul de încălzire, interesul comunitar oprindu-se într-un fel la ușa fiecărui apartament.
     Crearea și impunerea de reguli comunitare implică și impunerea de constrângeri față de propria dezvoltare.
     Regula care guvernează relațiile dintre state este consensul, așadar actele și deciziile luate sunt întotdeauna "a minima".
     Prin anumite proiecte precum GALILEO se încearcă crearea unor independențe tehnologice, însă, după cum am putut vedea, implementarea lor este un proces foarte complicat și de lungă durată.
     Evoluția tehnologiilor și a structurilor digitale necesită timp de reacție foarte scurt care, din păcate, este în mare parte incompatibilă cu procedurile administrative greoaie ale instituțiilor europene.
     Reporter:Este încă posibilă reinstaurarea unui spirit de vigilență pe un continent care cunoaște pacea încă din 1945, fără a fi acuzat de comportament big brother sau belicos?
     Jean-Luc Habermacher: Actele de terorism care au afectat mai multe țări europene au reactivat un anumit spirit de vigilență și tind să reaprindă și o conștiință cetățenească.
     Din păcate, atacurile cibernetice nu au aceeași vizibilitate precum atacurile și atentatele de stradă, chiar dacă într-o anumită măsură consecințele lor pot fi similare în ceea ce privește impactul economic și social.
     Suporturile tehnologice pe care se bazează autorii atacurilor cibernetice sunt atât individuale cât și colective, oamenii reprezintă în egală măsură vectori de transmitere a armelor de atac.
     Încercarea de a reglementa anumite practici ne-ar conduce la modificarea comportamentelor individuale și la reformarea noțiunilor de libertate și de ingerință.
     Cursa pentru tehnologiile digitale și numărul mare de aplicații de servicii la care aderă în mod spontan o mare parte din populație fac ca acțiunile de reglementare să fie și mai greu de întreprins.
     Ar trebui încercată o întărire a cadrului legislativ pentru a permite acțiuni de investigații mult mai mari și pentru a putea aplica sancțiuni mai severe, însă pentru aceasta este necesară acceptarea de către concetățenii noștri că securitatea lor depinde probabil de câteva restricții ale libertăților individuale.
     Reporter:Conferința de la Sibiu împlinește deja 3 ani. Ce anume găsiți util în această formulă de întâlniri?
     Jean-Luc Habermacher: Am descoperit la Sibiu un congres care ia forma unui adevărat simpozion. Este o veritabilă platformă de schimburi de idei, de experiențe și de cugetări.
     Aici întâlnesc experți și actori care lucrează pe diferite niveluri în domenii legate de riscurile cibernetice.
     Simbioza acestor comunități diferite constituie o sursă foarte valoroasă pentru schimburi, permițând fiecăruia să își îmbogățească diferite idei cu privire la temele care îl interesează, având totodată posibilitatea unei viziuni de 360E asupra subiectului.
     În plus, cadrul vechii cetăți a Sibiului permite stabilirea de întâlniri foarte agreabile și chiar confidențiale pentru cei care doresc acest lucru, precum și un networking veritabil cu diferiți actori ai comunității internaționale în domeniul riscurilor cibernetice. Din punctul meu de vedere, formatul acestui congres este ideal pentru această tematică și pentru contextul întâlnirii.
     Reporter:Vă mulțumesc! 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 
Trimite părerea ta.
Nume (maxim 50 caractere)
E-mail (optional)
Titlu (maxim 50 caractere)
Mesaj
 
REGULAMENTUL MESAJELOR
Acord
Prin trimiterea opiniei ne confirmați că ați citit regulamentul de mai sus și că vă asumați prevederile sale !
Aceeasi sectiune (Companii Afaceri)
Piaţa de Capital
LA MIJLOCUL ȘEDINȚEI:
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a înregistrat, în prima parte a ședinței de tranzacționare de astăzi, o lichiditate de 9,83 milioane lei (2,11 milioane de euro).  click să citești tot articolul
Internaţional
     Principalii indici ai burselor asiatice au închis ședința de tranzacționare de astăzi în apreciere.  click să citești tot articolul
Bănci-Asigurări
     * Dolarul a coborât cu 0,29 bani în fața monedei naționale.
     * Francul s-a depreciat la 4,1141 lei.  click să citești tot articolul
Bănci-Asigurări
     Indicele ROBOR la 3 luni a crescut astăzi la 3,10% de la 3,09%, valoarea înregistrată în sedința precedentă, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).  click să citești tot articolul
Internaţional
     Indicii bursieri europeni au deschis ședinta de tranzacționare de astăzi în apreciere.  click să citești tot articolul
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
19.09.2018
BVB
     * Toți indicii bursieri au închis în creștere
     * Tranzacții cu aproape 3% din MedLife, efectuate pe piața "deal"
     
     Lichiditatea înregistrată în ședința de tranzacționare de ieri la...  click să citești tot articolul
19.09.2018
BURSELE DIN LUME
     Piețele europene au urmat un curs mixt ieri, după ce administrația americană a decis să impună taxe vamale de 10% pe importuri chinezești de 200 de miliarde de dolari.  click să citești tot articolul
18.09.2018
BVB
     * Rulaj de 42 milioane de lei, în apropierea mediei acestui an
     
     Cinci dintre cei nouă indici ai Bursei de Valori București (BVB) au încheiat prima ședință de tranzacționare a săptămânii ușor în...  click să citești tot articolul
18.09.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au avut un curs mixt ieri după-amiază, pe fondul revenirii temerilor legate de escaladarea războiului comercial dintre cele mai mari economii ale lumii: SUA și China.  click să citești tot articolul
17.09.2018
BVB
     * Toți indicii bursieri, în scădere
     
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a înregistrat, în ultima ședință de tranzacționare a săptămânii, un rulaj în creștere de 61,09 milioane...  click să citești tot articolul
14.09.2018
BVB
     * Toți indicii bursieri, în scădere
     
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a înregistrat, în ședința de ieri, un rulaj în creștere de 43,41 milioane de lei, aproape dublu față de...  click să citești tot articolul
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 19 septembrie 2018
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sârbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
2.8832
2.3788
3.0701
4.1141
0.1830
0.6237
0.2216
4.6524
5.2395
1.4389
3.5396
0.2372
0.4873
1.0836
0.0593
0.4477
0.6305
3.9764
0.2698
0.9558
0.5802
0.0546
0.3545
0.2120
2.6285
0.0393
0.1415
1.0826
0.6262
0.1225
153.8126
5.5773
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
14.09.2018
MREPORT BY TRANSPARENCY INTERNATIONAL
     Globalization has also brought with it an unpleasant effect: cross-border corruption. According to the intermediate report Exporting Corruption for the year 2018, a document drawn up by the organization Transparency International, there is a practice among powerful foreign companies of bribing the public servants of another country when they want to enter the local market.  click here to read the entire article
07.09.2018
DEPUTY VIRGIL POPESCU, VICEPRESIDENT OF THE COMMISSION FOR INDUSTRIES AND SERVICES
     The offshore law will once again reach the Commission, in one or two weeks, according to Mr. Virgil Popescu, the vice-president of the Commission for Industries and Services, the Chamber of Deputies.  click here to read the entire article
05.09.2018
MRS. FIREA'S VERBAL BOMBS
     * "There have been attempts for the prefect to be made a scapegoat"
     * "The support from the government wasn't much to talk about, so if it were withdrawn, there wouldn't be much of a difference"
     Bucharest's General Mayor was heard on Tuesday as a witness by the prosecutors of the General Prosecutor's Office in the case concerning the events which happened on August 10th in Victoriei Square. Before going into the Prosecutors' Department building, Gabriela Firea said she stood by her statements made immediately after the meeting of the National Executive Committee of the PSD and said: "I always speak based on facts, not just in this particular case, but in other areas as well, including politics. I will be answering to the questions of the prosecutor who contacted me and told me I was supposed to be heard in the case which is now being investigated concerning the intervention of the gendarmes on August 10th".  click here to read the entire article
31.08.2018
     The particularly hot weather and the conditions of extreme draught in Europe have brought to light terrible warnings from the past.
     Associated Press recently wrote that in the riverbed of the Elba in the Czech Republic have resurfaced the giant stones known as "the hunger stones", which have indicated over time, the coming of hard times.
     "When you see me, weep", is written on one of these stones, which seems to be considered the best hydrological benchmark in Europe. The inscription is in German and dates back to 1616.
     A detailed analysis of the stone inscriptions was published by the Czech researchers in the "Climate of the Past" magazine in 2013 (author's note: "Droughts in the Czech Lands, 1090-2012 AD", April 2013).  click here to read the entire article
29.08.2018
     * Claudiu Cazacu, XTB România: "United States companies have posted results that even exceeded the analysts' expectations, which were already for 2-figure profit increases"
     * Liviu Moldovan, financial analyst: "Currently, investors have a «blind» faith in the stock markets, in general, and in that of the US, in particular"
     For the first time in the history of the American markets, Nasdaq has surpassed the psychological level of 8,000 points.
     In the August 27 session, the Standard & Poor's 500 (S&P 500) index also reached an all time high, ending the trading session at almost 2,897 points.  click here to read the entire article
27.08.2018
     The capital market was marked, last week, by a number of controversial statements tied to the listing of Digi Communications, starting from the statements made recently by Darius Vâlcov, state advisor on the team of the prime-minister, who wrote on his Facebook page that he has asked the Financial Oversight Authority (ASF) if it was true that the book value of the Digi shares was 1 leu and 8 bani, and pointed out that at the time of the IPO, the shares of Digi were listed at 40 lei and are currently priced at 28 lei (30% down) and keep going down.  click here to read the entire article
23.08.2018
     Angela Merkel inaugurated the highway in December 2005, less than a month after she became chancellor of Germany.
     The highway was built on the territory of the former East Germany, connects Lubeck and the Polish border, after the junction with A11, and goes through the electoral precinct of chancellor Merkel.  click here to read the entire article
20.08.2018
THE NATIONAL MINERAL RESOURCES AGENCY, IN A NOTIFICATION TO THE PRIME-MINISTER:
     The Romanian government has lost over 8 billion lei, between 2006-2018, following the failure to update the royalties paid by the oil and gas companies, says Gigi Dragomir, the president of the National Mineral Resources Agency (ANRM), in a report sent to the prime-minister.  click here to read the entire article
15.08.2018
      * (Interview with Radu Grațian Ghețea, President - CEO of CEC Bank)
     In banking there are many risks and that is why banks need to be flexible and have as diverse an exposure as possible, which take the market circumstances at the time into account, says Radu Grațian Ghețea, President and CEO of CEC Bank. He told us, in an interview: "We have to adapt to what is happening in the market and we need to do things in such a way that the economic activity and that of the bank both function properly. If we're going with the idea that we want to eliminate every risk, then we'll just stop doing anything. For instance, we have been and we are a bank which heavily funds agriculture, which also means animal husbandry. A few years ago, our exposure to the aviculture sector was rather significant, and when the avian flu came we had to cover some non-performing loans on that segment. Now that the avian flu is done, we are facing the swine flu. What should we do, stop lending?"
     Reporter: Lately, there have been opinions from some experts who are saying that there is a wave of non-performing loans of the ones taken out by the First Home Program. What is your comment on these statements?  click here to read the entire article
08.08.2018
     * (Interview with Laszlo Diosi, OTP Bank CEO)
     Reporter: How would you describe the banking market, at the present time?
     Laszlo Diosi: Even though there are plenty of challenges, there are also many opportunities for the Romanian banking system. The lessons of the financial-economic crisis have resulted in a better regulated framework, stable, transparent and predictable. The guiding line of the policies developed by the authorities that are qualified, but in particular by those with a regulatory and oversight role has been characterized by a balance between profitability and systemic safety.
     But there is no shortage of challenges. We are talking here about challenges which concern the digitalization of the banking system and the national and international legislation. The entire system needs to align with complex and sometimes confused regulations.
     Recorded by Emilia Olescu  click here to read the entire article
31.07.2018
     * (Interview with Dan Paul, the president of the Association of Brokers)
     The management of the Bucharest Stock Exchange (BVB) needs to find out from brokers whether Romania truly needs a derivatives market, says Dan Paul, the president of the Association of Brokers, who was kind enough to grant BURSA an interview.  click here to read the entire article
27.07.2018
THE DĂNCILĂ GOVERNMENT AFTER SIX MONTHS
     Now we know why prime-minister Dăncilă was in a hurry to announce the activity report for the first six months at the helm of the Romanian government: the nice tale of the hike of pensions and salaries wasn't supposed to be overshadowed by the evolution of budget expenses, whose increase has led the deficit of the consolidated general budget to 1.61% of the GDP, from 0.88% after the first five months of the year.  click here to read the entire article
23.07.2018
BECAUSE AN AGREEMENT ON THE PRICE COULDN'T BE REACHED,
     The public offer started by Vimetco and Conef for a stake of at most 53.77% of the shares of Alro Slatina (Alro) has been unsuccessful, as the issuer announced that due to the unfavorable market conditions, the shareholders, company and underwriters couldn't agree on a price for the volume of 383.79 million shares put up for sale.  click here to read the entire article
23.07.2018
ECONOMIC ANALYST AURELIAN DOCHIA PREDICTS:
     * According to Eurostat, Romania has the biggest governmental deficit in the EU
     The hike of some taxes, in the near future, is unavoidable, according to economic analyst Aurelian Dochia.
     His statement comes as, in the first quarter, the government's deficit has seen an increase over the last quarter of 2017, according to data by the European Statistics Office (Eurostat).  click here to read the entire article
13.07.2018
Russia World Cup
     The final tournament of the World Football Cup will end with a gala representation, the duel between Croatia and France. France, the with the most expensive players in the tournament, has met the expectations, Croatia is the biggest surprise the of the competition.  click here to read the entire article
.