ADVERTORIALANUNŢ

Media-Advertising /

Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie S.A. intenţionează să achiziţioneze servicii de consultanţă financiară în vederea atriburii contractului având ca obiect "servicii de consultanţă financiară privind testul "operatorului economic privat în economia de piaţă" ("OEP") ca metodă relevantă de evaluare a operaţiunii de majorare a capitalului social al Societăţii Hidro Tarniţa S.A."

INFORMAŢII PROCEDURĂ DE ATRIBUIRE

1.Datele de contact ale beneficiarului: Bucureşti, sector 2, B-dul Lacul Tei nr. 1-3, etaj 11, telefon: +4021 659 60 38, fax: +4021 659 65 80, e-mail: natalia.topalov@sape-energie.ro, gabriela.iurcu@sape-energie.ro.

2.tipul de contract: contract de servicii

3.denumirea serviciilor care urmează să fie prestate: servicii de consultanţă financiară

4.valoarea estimată: 50.000 Euro, fără TVA

5.sursa de finanţare: surse proprii

6.termenul-limită de primire a ofertelor: 02 mai 2018, ora 10:00

7.termenul limită pentru semnarea acordului de confidenţialitate: 17 aprilie 2018, ora 16:00

8.solicitările de clarificări se vor transmite până cel târziu: 26 aprilie, ora 16:00, urmând ca răspunsul la solicitările de clarificări să fie transmis într-o zi lucrătoare

9.adresa la care se transmit ofertele: Bucureşti, sector 2, B-dul Lacul Tei nr. 1-3, etaj 11, la Secretariatul societăţii, camera 1101-1102

10.limba în care trebuie redactate ofertele: limba română

11.perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă: 90 de zile de la termenul limită de depunere a ofertelor.

12.tipul procedurii de atribuire: procedură simplificată, într-o etapă

13.criteriul de atribuire a contractului: preţul cel mai scăzut

Din motive de confidenţialitate, documentaţia de atribuire şi alte informaţii necesare pentru executarea contractului, constând în principal în informaţii referitoare la societatea Hidro Tarniţa S.A., proiectul de construcţie al Centralei Hidroelectrica cu acumulare prin pompaj Hidro Tarniţa S.A., precum şi alte documente conexe pot fi obţinute de la sediul societăţii după semnarea unui acord de confidenţialitate, ataşat prezentei.

Astfel, în cazul în care sunteţi interesaţi, vă invităm la sediul societăţii SAPE S.A. din Bucureşti, B-dul Lacul Tei, nr. 1-3, Sector 2, la Secretariatul societăţii, etaj 11, camera 1101-1102 în perioada 11.04.2018 - 17.04.2018, între orele 09:00 - 16:00, pentru semnarea acordului de confidenţialitate în vederea obţinerii documentelor necesare întocmirii ofertelor.

Persoanele autorizate să semneze acordul de confidenţialitate şi să ridice documentele aferente procedurii de atribuire, vor prezenta în acest sens, o împuternicire acordată de reprezentantul legal al societăţii pe care o reprezintă, precum şi o copie după actul de identitate.

Directorat SAPE S.A.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Deleanu
Depozitarul Central
Ecosmart
Cotnari
Flixi
Erfi

ENGLISH SECTION

more articles

Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo