Dezbaterea BURSA ELECTROMOBILITATEA - problematică şi soluţiiDezbaterea BURSA ELECTROMOBILITATEA - problematică şi soluţii

ADVERTORIALANUNŢ privind Oferta Publică de Cumpărare a acţiunilor emise de FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Ziarul BURSA #Piaţa de Capital /

la preţul de 1 lei (RON)/acţiune aprobată prin Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. A/476/10.10.2013

Emitent: FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate comercială înfiinţată şi care funcţionează în conformitate cu legile din România, cu sediul social în Strada Buzeşti, nr 78-80, etaj 7, Sectorul 1, cod postal 011017, Bucureşti, România înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J40/21901/2005 (denumită în continuare "Emitentul").

Capitalul social al Emitentului este de 13.778.392.208 lei, divizat într-un număr de 13.778.392.208 acţiuni nominative ordinare, emise în formă dematerializată, fiecare acţiune având o valoare nominală de 1 leu şi conferind drepturi egale. Domeniul principal de activitate al Emitentului îl constituie Cod CAEN 643 - Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare, iar obiectul principal de activitate al Emitentului îl constituie Cod CAEN 643 - Investiţii financiare.

Ofertant: FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate comercială înfiinţată şi care funcţionează în conformitate cu legile din România, cu sediul social în Strada Buzeşti, nr 78-80, etaj 7, Sectorul 1, cod postal 011017, Bucureşti, România înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J40/21901/2005 (denumită în continuare "Ofertantul").

Capitalul social al Emitentului este de 13.778.392.208 lei, divizat într-un număr de 13.778.392.208 acţiuni nominative ordinare, emise în formă dematerializată, fiecare acţiune având o valoare nominală de 1 leu şi conferind drepturi egale. Domeniul principal de activitate al Emitentului îl constituie Cod CAEN 643 - Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare, iar obiectul principal de activitate al Emitentului îl constituie Cod CAEN 643 - Investiţii financiare. Obiectivul investiţional al Ofertantului îl reprezintă aprecierea capitalului pe termen lung, prin investiţii în special în acţiuni ale unor companii româneşti, aderând strict la principiile de investiţie pe baza de valoare.

Administratorul unic al Ofertantului este Franklin Templeton Investment Management Limited, Marea Britanie, Sucursala Bucureşti (denumit în continuare "Administratorul Fondului" sau "FTIML"), cu efecte din data de 29 septembrie 2010.

În legătură cu acţiunile emise de Fondul Proprietatea S.A., Ofertantul nu are cunoştinţă de existenţa altor persoane care să acţioneze în mod concertat cu acesta în ceea ce priveşte Emitentul.

Oferta: Ofertantul intenţionează să achiziţioneze prin această Ofertă Publică un număr de până la 600.000.000 acţiuni plătite integral ale acţiunilor emise de Emitent care nu se află în proprietatea Ofertantului, reprezentând 4,3546% din capitalul social al Emitentului.

Oferta Publică se adresează tuturor persoanelor fizice şi juridice care deţin pe perioada ofertei, acţiuni emise de Emitent.

Achiziţia de acţiuni de către Ofertant în cadrul Ofertei face parte din programul de răscumpărare aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor nr.4/2012 din 25 Aprilie 2012, publicată de Monitorul Oficial al României Partea IV, nr. 1894 din data de 10.04.2013 în vederea reducerii capitalului social. După finalizarea Ofertei Publice, Ofertantul intenţionează să anuleze acţiunile răscumpărate şi să îşi reducă capitalul social cu valoarea contabilă a acţiunilor anulate.

Intermediari: Banca Comercială Română S.A. cu sediul în Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, cod poştal 030016, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/90/1991, cod unic de înregistrare 361757, înregistrată în Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999, în Registrul FSA sub nr. PJR01INCR/400007/26.05.2006 şi în Registrul de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 3776/2006, având Atestatul CNVM nr. 152/22.05.2007 şi

WOOD & Company Financial Services a.s. cu sediul în Praga, Palladium, Nam. Republiky 1079/1a, 11000 Praga 1, Id. Nr. 26503808, înregistrată la Registrul Comerţului din Praga la Secţiunea B sub nr. 7484 şi autorizată de Banca Naţională a Cehiei sub numărul Sp/2008/2145/571, înregistrată la Registrul CNVM sub nr. PJM01FISMCZE0021 (denumiţi în continuare "Intermediarii").

Perioada de derulare a Ofertei Publice este de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare, între data de 15.10.2013 şi 04.11.2013 şi va fi lansată după cel puţin 3 (trei) zile lucrătoare de la data publicării Anunţului în 2 (două) ziare de circulaţie naţională.

În conformitate cu prevederile legale, Ofertantul a întocmit un Document de Ofertă care va fi disponibil tuturor acţionarilor care deţin acţiuni ale Emitentului pe toată perioada de derulare a Ofertei Publice, începând de la data publicării acestui Anunţ. Documentul de Ofertă va fi disponibil, în mod gratuit, la sediul central al Băncii Comerciale Române, respectiv la adresa din Bulevardul Regina Regina Elisabeta no. 5, Sector 3, telefon 037.226.4854/4855, fax 021.302.59.93 şi la sediul Ofertantului, respectiv în str. Buzeşti nr. 78-80 (etajul 7), sector 1, cod poştal 011017, Bucureşti, România, telefon 0212009600, şi pe paginile de internet ale Bursei de Valori Bucureşti (www.bvb.ro), website-urile Intermediarilor: Banca Comercială Română (www.bcr.ro) şi WOOD&Company Financial Services (www.wood.cz), cât şi pe website-ul Emitentului (www.fondulproprietatea.ro).

Modalităţile şi locurile de subscriere. Acţionarii pot accepta Oferta prin completarea şi semnarea, înainte de expirarea perioadei de desfăşurare a ofertei, a 2 (două) exemplare ale Formularului de subscriere, în formatul ce va fi făcut disponibil Acţionarilor interesaţi de către intermediarii autorizaţi, şi prin predarea tuturor documentelor necesare în conformitate cu prevederile Documentului de ofertă, la sediul central al Băncii Comerciale Române S.A. şi al WOOD&Company Financial Services (această locaţie fiind aplicabilă numai cu privire la Acţionarii trataţi ca şi clienţi profesionali în sensul Legii 297/2004), cât şi la intermediarii autorizaţi de către A.S.F. care au semnat şi transmis către Intermediarii Ofertei scrisoarea de angajament privind respectarea condiţiilor de derulare a Ofertei.

Oferta se va desfăşura cu folosirea exclusivă a sistemelor Bursei de Valori Bucureşti.

Program cu publicul pentru subscrieri: de Luni până Vineri între orele 10:00 - 17:00; (Ora Europei de Est - GMT+2) pentru Banca Comercială Română S.A. şi alţi intermediari autorizaţi de către A.S.F. care au semnat şi transmis către Intermediarii Ofertei scrisoarea de angajament privind respectarea condiţiilor de derulare a Ofertei, şi de Luni până Vineri între orele 9:00 - 17:00 (Ora Europei Centrale GMT+1) pentru WOOD. În ultima zi a perioadei de Ofertă, programul de primire a Formularelor de Subscriere va fi între orele 10.00 şi 12.00 (Ora Europei de Est GMT+2).

Viza de aprobare aplicată pe documentul de ofertă nu are valoare de garanţie şi nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a A.S.F. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacţiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare; decizia de aprobare certifică numai regularitatea documentului de ofertă în privinţa exigenţelor legii şi ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

OFERTANT

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Dl. Grzegorz Maciej Konieczny

Franklin Templeton Investment Management Ltd Regatul Unit, Sucursala Bucureşti, în calitate de administrator unic al S.C. Fondul Proprietatea S.A.

INTERMEDIAR

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.

Dl. Matei Filipidescu

Director Executiv, Departamentul Corporate Finance & Investment Banking

Dl. Adrian Rosoaga

Supervizor, Departamentul Corporate Finance & Investment Banking

WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES

Dl. Vladimir Jaros

Director Executiv

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.roSustainable Mobility ForumConferinţa CCIB 'Excelena în afaceri. Modelul EFQM – soluţie pentru creşterea competitivităţii'
Cabinet de avocatTMPS