ADVERTORIALANUNT PRIVIND OFERTA PUBLICA DE CUMPARARE A ACTIUNILOR EMISE DE SIF MOLDOVA SA

Media-Advertising /

Numele si sediul Societatii Vizate: SIF MOLDOVA SA, societate pe actiuni infiintata si care functioneaza in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Str. Pictor Aman nr. 94C, Bacau, Romania, cod unic de inregistrare 2816642, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul de inregistrare J04/2400/1992.

Numele Ofertantului: SIF MOLDOVA SA, societate pe actiuni infiintata si care functioneaza in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Str. Pictor Aman nr. 94C, Bacau, Romania, cod unic de inregistrare 2816642, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul de inregistrare J04/2400/1992.

Numarul de valori mobiliare care fac obiectul Ofertei : Oferta Publica are drept scop achizitionarea unui numar de 11.000.000 actiuni comune, nominative si emise in forma dematerializata de Societatea Vizata, care la data prezentului document de oferta nu sunt in proprietatea Ofertantului, reprezentand 1,08569% din capitalul social al SIF MOLDOVA SA. Achizitia de actiuni de catre Ofertant in cadrul Ofertei Publice face parte din programul de rascumparare aprobat prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 27.04.2018, publicata in Monitorul Oficial nr. 1952 din data de 22.05.2018, in vederea reducerii capitalului social, prin anularea actiunilor, in conformitate cu prevederile legale incidente.

Pretul de Oferta: Pretul de Oferta este de 1,818 RON pentru o actiune, mai putin comisioanele de tranzactionare si comisioanele aferente platii pretului actiunilor.

Denumirea Intermediarului Ofertei: IEBA TRUST SA, Bucuresti, Sector 2, Bld. Dimitrie Pompeiu nr. 5-7, Corp C, Etaj 6, Tel: +4021 313 01 02, Fax: +4021 313 15 95, Autorizatie CNVM nr. 3446/2003, Nr. Inregistrare ORC J40/12014/2003, Cod unic de inregistrare 15715453.

Numarul de actiuni emise de Societatea Vizata care sunt detinute de Ofertant: Ofertantul detine in mod direct un numar de 11.065.237 actiuni emise de Emitent, reprezentand 1,09213% din capitalul social, in conformitate cu situatia detinerilor la data de 10.05.2018 furnizata de catre agentul custode al Clientului - BRD Groupe Societe Generale, iar persoanele pentru care exista prezumtia legala ca actioneaza concertat cu Ofertantul, in raport cu Emitentul, detin un numar de 11.572.202 actiuni.

Documentul de Oferta si locurile unde poate fi obtinut: A fost intocmit un Document de Oferta Publica de Cumparare, in conformitate cu reglementarile aplicabile, care este pus la dispozitia actionarilor SIF MOLDOVA SA pe Perioada de Derulare a Ofertei, in mod gratuit, pe suport de hartie, in timpul orelor normale de lucru, la sediul SIF MOLDOVA SA din str. Pictor Aman 94C, Bacau, cod postal 600164 si Intermediarului, si in format electronic pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro), website-ul Emitentului (www.sifm.ro) si pe website-ul IEBA TRUST SA (www.iebatrust.ro).

Perioada de Derulare a Ofertei: Perioada de Derulare a Ofertei Publice de Cumparare este de 15 (cincisprezece) zile lucratoare, respectiv intre 20.06.2018 si 10.07.2018. Oferta va putea fi initiata dupa cel putin 3 (trei) zile lucratoare de la data publicarii anuntului de oferta in cel putin un ziar tiparit sau online.

Modalitatile si locurile de subscriere/Metoda de alocare: Subscrierea in cadrul Ofertei se poate face exclusiv prin Intermediarul Ofertei si prin intermediarii autorizati de catre ASF care au transmis catre Intermediarul Ofertei angajamentul privind respectarea conditiilor de derulare a Ofertei, precum si a prevederilor inscrise in Documentul de Oferta aprobat de ASF. Subscrierile vor fi acceptate de intermediari pe baza documentelor prevazute in Documentul de Oferta, inclusiv pe baza extrasului de cont emis de Depozitarul Central sau de intermediarii autorizati sa emita astfel de extrase, care evidentiaza detinerea de catre actionarul subscriitor a actiunilor ce fac obiectul subscrierii. Subscrierea se poate realiza direct si personal de catre cei care detin actiuni la Societatea Vizata sau de persoane mandatate de acestia prin procuri speciale.

In cazul in care numarul de actiuni subscrise de catre actionarii care au acceptat conditiile Ofertei este mai mare decat numarul de Actiuni Ofertate, alocarea se face pro-rata. Astfel, actionarii care au acceptat conditiile Ofertei, vor vinde un numar de actiuni egal cu numarul total de actiuni subscrise si validate inmultit cu raportul dintre numarul de Actiuni Ofertate si numarul total de actiuni subscrise si validate. Fractiunile de actiuni se rotunjesc la intregul inferior.

Oferta Publica se va desfasura cu folosirea exclusiva a sistemelor Bursei de Valori Bucuresti.

Program de subscriere: Luni-Vineri, intre orele 9.00 - 16.00 (ora Romaniei). In ultima zi a Perioadei de Derulare a Ofertei Publice programul de preluare a formularelor de subscriere/revocare va fi intre orele 09.00 - 12.00 (ora Europei de Est GMT+2).

Decizia ASF de aprobare a Ofertei Publice: 726/13.06.2018

Termenii scrisi cu majuscule care nu sunt definiti in prezentul anunt vor avea intelesul atribuit lor in Documentul de Oferta.

Viza de aprobare aplicata pe documentul de oferta nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a ASF cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile de incheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifica numai regularitatea documentului de oferta în privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia.

OfertantIntermediar

SIF MOLDOVA SAIEBA TRUST SA

Prin Liviu-Claudiu DorosPrin Nae-Serban Catalin

Director GeneralImputernicit

Cybersecurity Romania 2019

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Deleanu
Apanova

ENGLISH SECTION

more articles

Schlumberger
Legestart
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.roRoEnergyOlimpiada ONU 2019
Cabinet de avocatTMPS