Articol publicat pe site-ul BURSA On Line, ediția din 14.08.2018
ADVERTORIAL
Comunicat disponibilitate rezultate financiare la 30 iunie 2018
     Rompetrol Rafinare S.A. informează acționarii și investitorii că Raportul Semestrial la data de 30 iunie 2018 - întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și Raportul pentru semestrul I al anului 2018 aferent situațiilor financiare consolidate la 30 iunie 2018, ambele întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară ("IFRS"), vor putea fi consultate începând cu data de 14.08.2018 orele 18:30 (ora României), la adresa de internet www.rompetrol-rafinare.ro în secțiunea Relații Investitori, subsectiunea Rezultate financiare și rapoarte/Rapoarte interimare semestriale.

     Raportele pentru semestrul I al anului 2018 aferente situațiilor financiare individuale și asupra celor consolidate la 30 iunie 2018 întocmite în conformitate cu IFRS vor fi puse la dispoziția celor interesați începând cu aceeași dată și oră, în formă scrisă, la cerere, la sediul Societății situat în Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, camera 104, județul Constanța.

     Rapoartele vor fi transmise Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară, în conformitate cu legislația în vigoare.

     Menționăm că informațiile financiare prezentate în Rapoartele semestrului I 2018 si situațiile financiare (atât consolidate, cât și individuale) nu sunt auditate de către auditorul financiar extern al societății.

     Informații suplimentare se pot solicita la telefon 0241/506553 sau la adresa de email Investor.Relations.RRC@rompetrol.com.

     Președinte al Consiliului de Administrație

     Cătălin Dumitru 
.
 

 

.