Articol publicat pe site-ul BURSA On Line, ediția din 31.08.2018
ADVERTORIAL
Lansarea proiectului "Dezvoltarea capacității de producție a SEBCRIS CONSTRUCT S.R.L."
click aici
      SEBCRIS CONSTRUCT S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul "Dezvoltarea capacității de producție a SEBCRIS CONSTRUCT S.R.L. ", cod MySMIS 112228, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1: Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

     Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Devoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de Organism Intermediar.

     Valoarea totală a proiectului este de 1.263.176,70 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 849.194,41 lei.

     Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității SEBCRIS CONSTRUCT S.R.L. prin achizitia de echipamente pentru lucrări de pregătire a terenului, iar obiectivele specifice sunt:

     - dezvoltarea de noi servicii pentru lucrări specializate de pregătire a terenului într-o perioadă de 12 luni de la finalizarea proiectului;

     - crearea a 5 noi locuri de muncă permanente (pentru cel puțin 3 ani) într-un termen de 12 luni de la semnarea contractului de finantare;

     - extinderea serviciilor oferite prin pătrunderea pe noi piețe geografice (regiunea Sud Est, in special județul Constanța) în termen de 12 luni de la semnarea contratului de finanțare.

     Durata de implementare a proiectului este de 30 luni: respectiv de la data 21.11.2016 până la data 30.04.2019.

     Informații suplimentare se pot obține la: 0767504050, contabilitatedss@yahoo.ro. 
.
 

 

.