Articol publicat pe site-ul BURSA On Line, ediția din 27.06.2018
ADVERTORIAL
Lucrări achiziționate de Cristal General Admin
     Proiectul "PENSIUNE TURISTICA D+P+1E, FOSA SEPTICA, FOISOR, IMPREJMUIRE PROPIETATE, PARCARE, ANEXE (MAGAZIE, SPATIU DEPOZITARE)", cod SMIS:113650 este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1. Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, Obiectiv specific - Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC și PDR-uri, este implementat de către CRISTAL GENERAL ADMIN SRL și are o valoare totală de 1.370.788,98 LEI, din care 722.091,32 LEI reprezintă finanțare nerambursabilă (contributie FEDER). Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.

     Beneficiarul proiectului este societatea CRISTAL GENERAL ADMIN SRL.

     Obiectul anuntului il reprezinta intentia CRISTAL GENERAL ADMIN SRL de a achiziționa lucrari de constructie.

     Tipul si durata contractului: achizitie privata conform O 1284/2016 - procedura competitiva. Durata contractului este de 17 luni de la ordin.

     Data inceperii proiectului este 01.02.2017 iar data de finalizare a proiectului este 31.12.2019. Codul SMIS al proiectului este 113650.

     Valoarea estimata a contractului este de 986,786.00 lei fara tva.

     Data, locul si ora limita de depunere a ofertelor: 16.07.2018, ora 12.00, la sediul din Municipiul Bucuresti, str. Sibiu nr. 7, Parter, bloc T9, scara A,Ap.4, România. 
.
 

 

.