Articol publicat pe site-ul BURSA On Line, ediția din 15.08.2018
ADVERTORIAL
RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 Data raportului: 14.08.2018
     S.I.F. Transilvania S.A.

     Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brașov 500057

     Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

     CUI / Cod de înregistrare fiscală: RO3047687

     Număr de ordine în Registrul Comerțului : J08/3306/92

     Număr de înregistrare în Registrul C.N.V.M.: PJR 09 SIIR/080004

     Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

     Capital social subscris și vărsat: 218.428.666,40 RON

     Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (simbol: SIF3)

     Eveniment important de raportat: Raport suplimentar întocmit de auditorul financiar

     În conformitate cu prevederile art. 144, lit. C, pct. 8 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, S.I.F. Transilvania înaintează spre publicare Raportul suplimentar întocmit de auditorul financiar Deloitte Audit S.R.L. în baza art. 94, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 24/2017, referitor la portofoliul de participații în anumite societăți pe acțiuni (toate fie în procedura falimentului, fie în lichidare în momentul vânzării) vândute de S.I.F. Transilvania către S.I.F. Transilvania Project Management Company S.A. în exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017.

     Iulian STAN

     Vicepreședinte Executiv/Director General Adjunct

     

     Ștefan SZITAS

     Membru al Directoratului/Director

     

     Marcus Valeriu Marin

     Ofițer de Conformitate 
.
 

 

.