ADVERTORIALRAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 şi Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 Data raportului: 14.08.2018

Media-Advertising /

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Braşov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de înregistrare fiscală: RO3047687

Număr de ordine în Registrul Comerţului : J08/3306/92

Număr de înregistrare în Registrul C.N.V.M.: PJR 09 SIIR/080004

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris şi vărsat: 218.428.666,40 RON

Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti (simbol: SIF3)

Eveniment important de raportat: Raport suplimentar întocmit de auditorul financiar

În conformitate cu prevederile art. 144, lit. C, pct. 8 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, S.I.F. Transilvania înaintează spre publicare Raportul suplimentar întocmit de auditorul financiar Deloitte Audit S.R.L. în baza art. 94, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 24/2017, referitor la portofoliul de participaţii în anumite societăţi pe acţiuni (toate fie în procedura falimentului, fie în lichidare în momentul vânzării) vândute de S.I.F. Transilvania către S.I.F. Transilvania Project Management Company S.A. în exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017.

Iulian STAN

Vicepreşedinte Executiv/Director General Adjunct

Ştefan SZITAS

Membru al Directoratului/Director

Marcus Valeriu Marin

Ofiţer de Conformitate

Cybersecurity Romania 2019

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

www.agerpres.rowww.dreptonline.roRoEnergyOlimpiada ONU 2019
Cabinet de avocatTMPS