Articol publicat pe site-ul BURSA On Line, ediția din 04.09.2018
AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ILFOV:
"Eco Sud SA nu deține autorizație integrată de mediu valabilă"
click aici
     Eco Sud SA nu deține autorizație integrată de mediu valabilă, ne-a trans-mis, ieri, Agenția pentru Protecția Mediului (APM) a județului Ilfov, adăugând că societatea comercială a depus, în 29 iunie 2017, o solicitare de obținere a acestei autorizații.

     În prezent, această solicitare se află în faza de redactare a proiectului de emitere a autorizației integrată de mediu, proiect ce va fi înaintat membrilor Comisiei de Analiză Tehnică din cadrul APM Ilfov, în vederea transmiterii comentariilor și punctelor de vedere pentru acesta.

     Și Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Ilfov a răspuns, ieri, solicitării noastre pe subiect, menționând că, pentru lipsa autorizației și pentru faptul că nu a prezentat niciun alt document care să ateste că depozitul de deșeuri putea funcționa în continuare în lipsa unei autorizații integrate de mediu aflată în termen de valabilitate, în luna decembrie 2017 societatea Eco Sud SA a fost sancționată de comisarii de mediu cu o amendă în valoa-re de 60.000 de lei.

     Conform sursei citate, în cursul anului trecut și în primele luni ale lui 2018 Eco Sud SA a fost sancționată pentru neconformități la depozitul de la Vidra cu zece amenzi în valoare totală de 430.000 de lei.

     Totodată, Administrația Națională Apele Române (ANAR) a sancționat de trei ori societatea Eco Sud SA pentru încălcarea legii apelor cu privire la activitatea desfășurată la depozitul situat în comuna Vidra.

     Astfel, cele trei instituții cu atribuții în domeniu confirmă ceea ce ziarul BURSA a scris ieri în articolul "Dezas-tru ecologic la marginea Capitalei".

     Acesta arăta că situația din apropierea comunelor ilfovene Vidra și Berceni este una dramatică, de aproape doi ani. Principala amenințare pentru miile de locuitori ale celor două comune, dar și pentru fauna, flora și apele din apropiere o reprezintă groapa de gunoi de la Vidra, administrată de societatea Eco Sud SA, după cum spun atât locuitorii din zonă, dar și autoritățile din domeniu. Sursele citate afirmă că, cel puțin o dată pe sezon, levigatul rezultat din activitatea depusă de angajații Eco Sud pe platforma de depozitare a deșeurilor, unde zilnic sunt aduse pes-te o mie de tone de gunoaie, se scurge în pârâul Cocioc din apropiere, afectând atât apele de suprafață, cât și pe cele din subteran.

     Ziarul BURSA a arătat, printre altele, citând Garda Națională de Mediu, că, în 21 august, comisarii de mediu au mers, împreună cu laboratorul Sistemului de Gospodărire a Apelor Ilfov, la balta Vadu lui Moș pentru a preleva probe de apă. Comisarii au înștiințat Direcția de Sănătate Publică și Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor cu privire la mortalitatea piscicolă de pe balta Vadu lui Moș, după care s-au deplasat în amonte de baltă pentru a găsi sursa de poluare.

     În adresa Gărzii de Mediu se arată: "Datorită suspiciunilor că poluarea ar proveni de la depozitul de deșeuri Vidra, s-a efectuat o verificare la depozitul de deșeuri Vidra aparținând SC Eco Sud SA, societatea care administrează depozitul. Au fost verificate stațiile de epurare levigat, precum și bazinele de levigat ce deservesc depozitul. La momentul verificării funcționau 2 (două) stații de epurare. Pe partea estică a depozitului (celula 4), s-a constatat prezența levigatului în șanțul de colectare și deversarea aces-tuia pe terenul învecinat și în pârâul Cocioc. (...) Societatea a anunțat poluarea accidentală prin adresa înregis-trată la GNM-CJ Ilfov sub nr. 1795 din 22.08.2018, ora 15:38".

      SC Eco Sud SA, amendată de Apele Române

     Administrația Națională Apele Române (ANAR) susține că a sancționat până acum de trei ori societatea Eco Sud SA pentru încălcarea legii apelor cu privire la activitatea desfășurată la depozitul situat în comuna Vidra.

     Conform răspunsului trimis, ieri, ziarului BURSA de către ANAR, "în anul 2017 au fost efectuate două controale planificate, în data de 08.09.2017 și 27.11.2017 la depozitul de deșeuri de la Vidra administrat de SC Eco Sud SA. Ca urmare a acestor controale, societatea a fost sancționată contravențional, conform Legii Apelor nr. 107/1996, pentru încălcarea art. 87 punct 2 privind nerespectarea prevederilor din autorizația de gos-podărire a apelor".

     În 21 august 2018, angajații Sistemului de Gospodărire a Apelor Ilfov au efectuat un alt control în apropierea depozitului de la Vidra și au prelevat trei probe de apă din râul Cocioc, din acumularea Vadu lui Moș și din bazinul de retenție al stației de epurare, punctul unde sunt evacuate apele uzate-epurate provenite din activitatea SC Eco Sud SA, potrivit sursei citate.

     Conform adresei primite de la ANAR, în 22 august o altă echipă de la SGA Ilfov s-a deplasat la depozitul de la Vidra "pentru identificarea cauzelor care au produs mortalitatea pis-cicolă în acumularea Vadu lui Moș, de pe râul Cocioc, județul Ilfov. În urma acestei deplasări s-a încheiat Procesul-verbal de constatare din 30.08.2018. Ca urmare a constatărilor din teren și din analiza documentelor puse la dispoziție, societatea Eco Sud SA a fost sancționată contravențional conform Legii Apelor, pentru încălcarea art. 87 punct 2, respectiv «exploatarea sau întreținerea lucrărilor executate pe ape sau care au legătură cu apele, pentru nerespectarea prevederilor autorizației de gospodărire a apelor»". De asemenea, societatea a fost sancționată și pentru că nu a anunțat imediat Administrația Bazinală a Apelor Argeș-Vedea și Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov-București cu privire la evenimentul produs. În adresa trimisă de ANAR nu se specifică valoarea amenzilor aplicate de această instituție pentru neconformitățile de la groapa de gunoi de la Vidra administrată de SC Eco Sud SA. 
GEORGE MARINESCU
 

 

.