Articol publicat pe site-ul BURSA On Line, ediția din 05.08.2018
ARF- contract de consultanță cu Synergetics Corporation
click aici
     Autoritatea pentru Reformă Feroviară va plăti firmei Synergetics Corporation suma de 1,083 milioane de lei pentru acordarea de consultanță în vederea elaborării mecanismului de calcul, evidențiere și acordare, de la bugetul de stat, va plăti firmei Synergetics Corporation suma de 1,083 milioane a compensației de serviciu public de călători, potrivit unui anunț de atribuire postat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

     "În contextul aplicării prevederilor Regulamentului (CE) NR. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului, se impune necesitatea elaborării unui nou mecanism de calcul, evidențiere și acordare de la bugetul de stat a compensației de serviciu public în transportul feroviar public de călători, ARF revenindu-i responsabilitatea aplicării acestui mecanism. În conformitate cu prevederile OUG nr. 62/2016, cu modificările și completările ulterioare, subvențiile alocate anual din bugetul de stat, în condițiile legii, operatorilor de transport feroviar public de călători, reprezentând compensația aferentă pachetului minim de servicii, se vor asigura din bugetul ARF, în limita sumelor alocate cu această destinație. Mecanismul de stabilire a compensației serviciilor publice pentru transportul feroviar public de călători trebuie să se realizeze pe baza criteriilor de dimensionare a pachetului minim de servicii, rutelor de circulație, categoriilor și numărului de trenuri care compun pachetul minim de servicii, precum și a standardelor de cost, astfel încât alocările de la bugetul de stat să fie în acord cu regulamentele Uniunii Europene. Rezultatul final al achiziției serviciului documentației întocmite de prestator va fi implementarea unui sistem facil privind calculul, evidențierea și acordarea de la bugetul de stat a compensației de serviciu public, obținerea avizului Consiliului Concurenței și aprobarea Ordinului Ministrului Transporturilor pentru Normele metodologice privind calculul, evidențierea și acordarea de la bugetul de stat a compensației de serviciu public", se spune în anunțul ARF.

     Contractul intră sub incidența acordului privind contractele de achiziții publice și a fost atribuit prin licitație deschisă, la care a fost depusă o singură ofertă.

     Valoarea contractului estimată inițial a fost de 910.084 lei, fără TVA, iar cea finală a ajuns la 910.000 de lei, fără TVA, informează Agerpres.

     Contractul nu ar putea fi subcontractat și nu este legat de un proiect/program finanțat din fonduri comunitare. 
A.B.
 

 

.