Articol publicat pe site-ul BURSA On Line, ediția din 05.10.2017
ASF a avizat fuziunea BVB-Sibex
click aici
     Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a avizat, ieri, fuziunea Bursei de Valori București cu Sibex, potrivit unui comunicat al instituției.

     Mai precis, ASF a avizat solicitările operatorilor de piață Bursa de Valori București și SIBEX - Sibiu Stock Exchange privind procesul de fuziune prin absorbție dintre cele două societăți (autorizarea modificării autorizației de funcționare a BVB ca urmare a majorării capitalului social; retragerea autorizației de operator de piață a SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. și radierea din Registrul ASF, precum și retragerea piețelor reglementate administrate de către acesta (la vedere și de instrumente financiare derivate), inclusiv radierea tuturor IFD SIBEX înregis¬trate la ASF; retragerea atestatului acordat SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. de ASF pentru calitatea de organism de formare profesională).

     Bursa de Valori București va absorbi Sibex, care, ulterior, își va înceta activitatea, potrivit proiectului de fuziune al celor două companii.

     Acționarii Bursei de Valori București (BVB) și cei ai Sibiu Stock Exchange (SIBEX) au început, în aprilie anul trecut, negocierile în vederea unei posibile fuziuni, iar pe 24 februarie 2017 proiectul de fuziune a fost semnat de către reprezentanții desemnați de Consiliile de Administrație ale celor două societăți. Conform rapoartelor întocmite de către evaluator, la data de 31 decembrie 2016, considerată dată de referință, valoarea totală de piață a BVB (utilizând abordarea prin venit, metoda fluxurilor de numerar actualizate) era de 275.292.020 lei, în timp ce valoarea de piață per acțiune de 35,87 lei, fiind calculată ca raport între valoarea de piață și numărul acțiunilor de 7.674.198, cu o va¬loare nominală de 10 lei.

     Pentru SIBEX (utilizând abordarea prin active, metoda activului net ajustat), valoarea de piață era de 14.399.222 lei, iar valoarea de piață per acțiune este de 0,43 lei/acțiune, sub valoarea nominală de 1 leu (33.427.926 acțiuni).

     În schimbul acțiunilor deținute la SIBEX, acționarii companiei vor primi acțiuni la BVB. Rata de schimb, al cărei rol constă în desemnarea parității acțiunilor societăților participante la fuziune, reprezentând suportul contabil-matematic în vederea emisiunii de noi acțiuni pentru acționarii SIBEX, este de 0,01200795, fiind calculată prin raportarea valorii de piață a unei acțiuni SIBEX la valoarea de piață a unei acțiuni BVB. 
A.A.
 

 

.