Articol publicat pe site-ul BURSA On Line, ediția din 25.07.2018
Autoritățile lansează un program de educație financiară
click aici
      Leonardo Badea, ASF: "Este un proiect mai mult decât necesar"

     

     Ministerul Educației Naționale (MEN), Banca Națională a României (BNR), Ministerul Finanțelor Publice (MFP), Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și Asociația Româ­nă a Băncilor (ARB) au încheiat un acord de colaborare pentru realizarea de activități comune în domeniul educației financiare și pentru elaborarea Strategiei Naționale de Educație Financiară (SNEF), arată un comunicat de presă comun al instituțiilor menționate.

     Potrivit acestora, scopul acordului vizează dezvoltarea, însușirea și aprofundarea unor elemente ale educației financiare la nivelul învățământului primar, gimnazial, liceal, universitar și al persoanelor adulte.

     "La nivelul învățământului gimnazial și liceal, semnatarii acordului își propun să asigure suportul în formarea cadrelor didactice care vor preda dis­ciplina «Educație economico-financiară» pentru clasa a opta, respectiv să susțină prezentări în fața elevilor, pe teme specifice educației financiare", notează comunicatul de presă, care mai arată: "Acordul de colaborare asigură un cadru interinstituțional prin intermediul căruia cele cinci părți semnatare vor realiza activități comune în domeniul educației financiare pentru grupurile țintă și schimburi de experiență privind inițiativele existente ale partenerilor în domeniul educației financiare".

     În acest context, Leonardo Badea, președintele ASF, a declarat: "Este un început bun, care oferă o perspectivă încurajatoare în ceea ce privește elaborarea unor acțiuni integrate în domeniul educației financiare. Strategia Națională de Educație Financiară reprezintă un proiect mai mult decât necesar și ne vom implica total în realizarea lui. De altfel, toate proiectele prevăzute în acest acord sunt foarte ambițioase și sunt convins că împreună cu partenerii noștri le vom duce la bun sfârșit."

     Potrivit semnatarilor acordului, etapele premergătoare elaborării Strategiei Naționale de Educație Financiară vizează conceperea "Cărții albe" - lis­ta actorilor angrenați în activități sau proiecte din domeniul educației financiare, precum și a unui studiu național referitor la nivelul actual al cunoștințelor din domeniul educației financiare.

     Acordul de colaborare stipulează elementele de bază ale acțiunilor recomandate la nivelul grupurilor țintă, precum și principiile definitorii ale acestor acțiuni. Astfel, la nivelul învățământului primar, Acordul recomandă includerea disciplinei opționale "Educație financiară" în oferta educațională a unităților de învățământ și sprijinirea predării acesteia, prin inițierea și dezvoltarea unor activități specifice.

     La nivel universitar, vor fi diseminate, în cadrul universităților partenere, informații de actualitate privind principalele decizii și evoluții din domeniul financiar. Totodată, vor fi sus­ținute prezentări adresate studenților în cadrul unor programe pe teme specifice educației financiare și vor fi realizate proiecte dedicate cadrelor didactice universitare. Pentru adulți vor fi realizate campanii de informare, dedicate diverselor grupuri țintă identificate. Partenerii vor realiza o platformă online comună care va conține materiale și informații privind evenimentele organizate și vor distribui, în mod gratuit, materiale informative precum DVD-uri, cărți, pliante, broșuri etc., susțin inițiatorii acordului.

     Conform celor cinci instituții, pentru a asigura coordonarea procesului de educație financiară a grupurilor țintă se va constitui Comitetul pentru educație financiară, care va fi compus din reprezentanți ai instituțiilor partenere. Durata acordului este de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire. 
R.R.
 

 

.