GALA BURSA CONSTRUCTIILOR - 2018
ASOCIAȚIILE DE CONSUMATORI ȘI ÎMPRUMUTAȚII ÎN CHF I-AU SCRIS PREMIERULUI:
BURSA 13.06.2018

Emilia Olescu
 
mărește imaginea
     Asociațiile de consumatori Parakletos și APC Româ­nia și Grupul Clienților cu Credite în CHF (GCCC) își exprimă dezacordul cu privire la programul guvernamental "Investește în tine", care facilitează accesul la credite de maxim 40.000 de lei pentru tinerii ce nu au împlinit vârsta de 26 de ani și care sunt cuprinși în sistemul de învățământ, dar și la împrumuturi de cel mult 35.000 de lei pentru persoanele de minim 26 și maxim 55 de ani care urmează cursuri de reconversie și specializare profesională autorizate de către Ministerul Educației Naționale. Statul garantează 80% din valoarea acestor credite, iar rata dobânzii și cheltuielile privind comisioanele de analiză și de gestiune a garanțiilor vor fi suportate din bugetul de stat, prin Comisia Națională de Strategie și Prognoză, cu condiția plății la scadență a ratelor creditului, conform unui proiect de lege.
     Clienții cu credite în franci elvețieni au transmis un memoriu premierului Viorica Dăncilă, precum și domnilor Viorel Ștefan, viceprim-ministru, Eugen Teodorovici, ministrul finanțelor publice, Ion Ghizdeanu, președintele Comisiei Naționale de Strategie și Prog­noză și Liviu Dragnea, liderul PSD.
     Documentul menționează: "În forma actuală, proiectul programului «Inves­tește în tine» se îndepărtează, în mod vizibil și nejustificat, de nevoia identificată în societate și care a generat această propunere: acordarea posibilității tinerilor cu o situație materială precară de a accesa un credit subvenționat de stat pentru a urma cursurile unei instituții de învățământ superior. Apreciem că un asemenea program ar trebui adoptat după ample dezbateri, ținând cont de strategia pe termen lung a Ministerului Educației Naționale și cu participarea tuturor instituțiilor cu atribuții legale, precum și a reprezentanților beneficiarilor programului - asociațiile studențești, asociațiile elevilor, asociațiile pentru protecția consumatorilor, asociațiile industriei (ne)bancare etc. Având în vedere aceste argumente, considerăm că măsura de implementare a programului «Investește în tine» nu prezintă caracter urgent, motiv pentru care necesitatea unui asemenea program ar trebui cumpănită și analizată în detaliu pentru a nu crea efecte contrare celor prezentate de către Guvernul României.
     Prin prezentul memoriu, ne raliem opiniei prezentate de către reprezentanții Consiliului Național al Elevilor (CNE), ai Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) și ai Consiliului Tineretului din România, opinie potrivit căreia adoptarea acestui program ar putea conduce la creșterea taxelor de studii și la scăderea gradului de finanțare a sistemului de învățământ. În calitate de reprezentanți ai consumatorilor de servicii financiar-bancare, considerăm că un asemenea scenariu este posibil, dacă avem în vedere contribuția programului «Prima Casă» la creșterea prețurilor pe piața imobiliară din România. De asemenea, apreciem că Guvernul României poate aduce la îndeplinire obiectivele trasate în program prin suplimentarea locurilor bugetate în cadrul universităților de stat, precum și prin alocarea de fonduri suplimentare destinate acordării burselor (...). Așadar, s-ar evita (supra) îndatorarea tinerilor (cu toate consecințele negative care decurg din această stare), iar Guvernul ar putea aloca banii de subvenționare a programului «Inves­tește în tine» direct către învățământul superior din România și fără existența unor intermediari (instituțiile de credit și instituțiile financiarnebancare)".
     *  Obiecțiile clienților și asociațiilor de consumatori
     Printre obiecțiile semnatarilor cu privire la textul proiectului Ordonanței de Urgență privind programul "Investește în tine" se numără, conform textului memoriului:
     "1. Beneficiarii programului ar putea plăti comisioane nejustificate, reprezentând chiar și o treime din rata lunară a creditului contractat. (...).
     Istoria ne-a arătat că băncile din România au practicat comisioane de administrare aplicate ca procent la soldul creditului, fapt care a condus la majorarea semnificativă a ratei lunare. De observat că aceste comisioane nu sunt cuprinse în art. 1 alin. (3), ceea ce conduce la concluzia că ar fi permise. Pe cale de consecință, Guvernul Româ­niei ar trebui să aplice norme stricte în eventualitatea implementării acestui program, și, totodată, să își asume subvenționarea dobânzii anuale efective care include toate costurile împrumutului.
     2. Perioada de grație limitată la 5 ani nu acoperă toate situațiile ivite în practică. (...)
     În primul rând, trebuie spus că finanțatorul, cel mai adesea, va impune o perioadă de grație. Beneficiarul-consumator al programului nu dis­pune de o putere de negociere suficient de mare pentru a modifica condițiile impuse de către finanțator. În al doilea rând, impunerea unei perioade de grație de cel mult 5 ani este incompatibilă cu durata studiilor de licență în anumite domenii, cum ar fi medicina. Astfel, tânărul creditat ar putea fi pus în poziția de a începe achitarea ratelor mai înainte de a fi finalizat studiile.
     3. Tinerii cu situație materială precară ar putea să nu beneficieze de programul guvernamental. (...) Dacă nu este angajat, în vederea accesării creditului el este obligat să aducă un codebitor. Însă, cel mai adesea, codebitorul este un membru al familiei, familie despre care arătam anterior că nu are o situație materială grozavă. În această situație, finanțatorul face o analiză și decide că nu poate acorda creditul, întrucât codebitorul nu realizează suficiente venituri. Astfel, destinatarului principal nu i se va aplica programul guvernamental. Din cealaltă perspectivă, având în vedere rata ridicată a șomajului în rândul tinerilor, de 18,3%, este destul de dificil ca un tânăr să se angajeze în domeniul de interes, iar dacă totuși se angajează, este de așteptat ca randamentul tânărului să scadă în ceea ce privește latura educațională. Or, din această perspectivă, scenariul intră în contradicție cu scopul programului astfel cum a fost fundamentat. Pe de altă parte, finanțatorul poate solicita tânărului angajat o perioadă minimă în câmpul muncii, ceea ce nu i-ar permite acestuia să devină codebitor, și, pe cale de consecință, să nu poată accesa facilitatea de credit necesară derulării în continuare a studiilor.
     4. Guvernul are obligația de a informa beneficiarii, precum și codebitorii, asupra riscurilor la care se expun ca urmare a accesării unui credit, având în vedere că legislația care acordă protecție sporită consumatorilor nu este aplicabilă în cazul lor. (...) Nu mai puțin importante sunt clauzele legate de garanții și de modalitatea în care «răspund» beneficiarul și codebitorul dacă, din diverse motive, nu au posibilitatea de a achita creditul. Cel care accesează creditul trebuie să cunoască toate consecințele în materie de executare silită. Atât Guvernul, cât și finanțatorul, trebuie să se asigure că beneficiarul creditului a înțeles toate aceste consecințe deosebit de importante.
     5. Aria cheltuielilor eligibile depășește limita rezonabilității, fapt care ar putea conduce nu doar la supraîndatorarea tinerilor, ci și la perspectiva efectuării de cheltuieli nechibzuite. (...) Totodată, având în vedere că prin lege se impune o limită a facilității de credit, este important ca beneficiarul să dispună permanent de sume de bani pentru acoperirea cheltuielilor principale care vizează dezvoltarea în plan personal.
     6. Stabilirea in concreto a destinatarilor proiectului guvernamental (...) - Guvernul României trebuie să se asigure că nu vor exista persoane care să se înscrie temporar în sistemul de învățământ/la cursuri de reconversie profesională/la cursuri de specializare, cu intenția strictă de a accesa un credit subvenționat și garantat de către statul român.
     7. Studiu de caz: Un student accesează programul guvernamental și, de-a lungul facultății, acumulează o datorie la bancă de 40.000 lei. Beneficiază de o perioadă de grație de 5 ani, urmând să achite creditul în următorii 5 ani, adică 60 de luni. Astfel, rata lunară plătibilă de către împrumutat este de 666 lei. Să presupunem că studentul este, de origine, dintr-un oraș de provincie. Adăugăm astfel cheltuielile cu chiria în cuantum de 250 euro, fără utilități. Salariul mediu net din România, la acest moment, este de 2700 lei. Presupunând că acesta va fi și venitul studentului după finalizarea facultății, este suficient acest venit pentru a acoperi rata creditului, plata chiriei, utilitățile, precum și cheltuielile de zi cu zi?"
     Conform proiectului de lege, creditul acordat poate fi suplimentat cu până la 20.000 lei în cazul în care beneficiarul se angajează sau este angajat pe perioada derulării Programului. Pentru acordarea creditului, beneficiarul va fi însoțit de cel puțin un codebitor, dacă nu este el angajat. Împrumutul se va acorda sub forma unui credit cu trageri multiple, în funcție de facturile prezentate la decontare sau plata directă a furnizorului pe baza facturii proformă.
     Creditul se acordă pentru o perioadă maximă de 10 ani, inclusiv perioada de grație. Beneficiarul, împreună cu finanțatorul, stabilește de comun acord o perioadă de grație, cu obligația finanțatorului de a asigura o perioadă de grație cel puțin egală cu perioada studiilor, nu mai mult de 5 ani.
     Conform inițiativei legislative, sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele cheltuieli ale familiei: "plata cărților, rechizitelor, cursurilor, revistelor de specialitate; plata creșelor, grădinițelor, școlilor particulare; plata cursurilor de specializare/calificare;
     plata cursurilor de pregătire profesională; taxe de studii aprofundate, master, doctorat, MBA, etc.; plata chiriei și a utilităților; plata locurilor de cazare în căminele studențești; o parte din construcția sau achiziția unei locuințe; modernizarea sau renovarea unei locuințe; costul medicamentelor, analizelor, serviciilor dentare și al intervențiilor chirurgicale; cheltuielile de transport pentru deplasări la manifestări științifice și concururi; abonamente sau bilete culturale: cinema, teatru, operă, bibliotecă, muzee; costul publicării cărților sau al studiilor de specialitate; articole sportive; taxa de participare la manifestări științifice și concursuri; achiziționarea de calculatoare, laptop-uri, imprimante, softuri de specialitate".
     Garanțiile vor fi acordate în limita plafonului aprobat și în funcție de criteriile specifice prevăzute în normele și procedurile interne de creditare ale instituțiilor de credit, respectiv instituțiilor financiare nebancare și în normele de garantare ale Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, respectiv în normele de contragarantare ale Fondului Român de Contragarantare.
     Plafonul anual al garanțiilor, modalitatea și condițiile de acordare, condițiile de eligibilitate a instituțiilor de credit și a instituțiilor financiare nebancare și a persoanelor fizice beneficiare ale Programului, regulile de gestionare a garanțiilor se stabilesc prin hotărâre de guvern.
     Cristian Pârvan, președintele Patronatului Investitorilor Autohtoni din România (PIAROM), ne-a spus, la începutul acestui an, că un astfel de program ar fi binevenit. Domnia sa ne-a declarat: "Ceea ce s-ar putea face, și din păcate nu este acceptat până la nivel de consilier al președinției, este trecerea, măcar în anumite zone deficitare cum sunt medicina, informatica, automatica, mecanica, construcțiile, la credite bancare garantate de stat, la studii pe credit. Sistemul nu este perfect, are mari probleme și, dacă ne uităm la SUA, vedem că aceste credite bancare garantate de stat presupun unele condiții. După ce beneficiarul ajunge cu salariul la un anumit nivel, acesta trebuie să înceapă rambursarea împrumutului într-un termen limitat. Așa funcționează în vest. Ca să urmezi o facultate, există două posibilități, în ceea ce privește sursele financiare - din partea statului, dacă locul este cu finanțare publică, sau cu bani de la student. La noi, dacă studiile nu îl costă pe cel care le urmează, costă societatea. Adică societatea investește, dar nu obține nimic. Creditul despre care vorbeam poate fi accesat când studentul începe studiile. Un student care are un angajament bancar, oriunde s-ar duce, după ce depășește salariul mediu al țării respective sau un nivel stabilit, să zicem, începe să ramburseze creditul".
     La începutul acestei luni, reprezentanții Asociației Române a Băncilor (ARB) au anunțat că discută cu Executivul proiectul înființării unui grup de lucru pentru identificarea unor soluții care să conducă la creșterea creditului privat, în condițiile în care intermedierea financiară este în continuă scădere, raportat la dimensiunea economiei. 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 
Trimite părerea ta.
Nume (maxim 50 caractere)
E-mail (optional)
Titlu (maxim 50 caractere)
Mesaj
 
REGULAMENTUL MESAJELOR
Acord
Prin trimiterea opiniei ne confirmați că ați citit regulamentul de mai sus și că vă asumați prevederile sale !

1.  fără titlu
    (mesaj trimis de Stelian Stancu în data de 13.06.2018, ora 00:47)  
 Scrisoare venita din partea unui grup condus de un pastor care mergea cu acordeonul dupa el prin comunitatile de rromi de langa Sibiu ca sa ii con verteasca si de un locatar de confort II din zona Lamotesti, ale carei carciumi le frecventeaza. Mari oameni, astia nu sunt in stare sa isi gestioneze cheltuielile lunare si sa isi plateasca datoriile dar dau sfaturi financiare. Aoleuu, ce-am mai ras.


 
  1.1.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 1 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 13.06.2018, ora 10:51)
 
 Vezi sa nu te ineci, du-te ca te asteapta Neamtu de la PNL, sa te sarute dulce-dulce, pana la sange


 
Actualitate - vezi toate știrile mai jos.
Companii-Afaceri, 12:00
     Grupul francez Engie vinde o participație de 69% deținută la compania Glow Energy din Thailanda, pentru 2,6 miliarde de euro, către Global Power Synergy, tranzacție prin care își reduce activele pe segmentul centralelor pe cărbune, relatează News.ro.  click să citești tot articolul
Politică, 11:48
POLITICO.EU
     Politico.eu susține că Liviu Dragnea, deși nu este prim-ministru, este liderul de facto al României, la fel ca Jaroslaw Kaczynski în Polonia și că există temeri la Bruxelles că liderul PSD duce România în aceeași direcție "iliberală" a Poloniei și Ungariei.  click să citești tot articolul
Companii-Afaceri, 11:45
     Constructorii auto Volkswagen AG și Ford Motor Co au anunțat marți că discută o alianță strategică, cei doi producători precizând că explorează mai multe proiecte privind dezvoltarea în comun a unei game de vehicule utilitare, relatează Agerpres.  click să citești tot articolul
Strategia Naţională Anticorupţie, 11:26
     Decizia CSM în cazul Laurei Codruța Kovesi, șefa DNA, a fost amânată, informează Realitatea.  click să citești tot articolul
Companii-Afaceri, 11:18
     Grupul TeraPlast a investit 3,5 milioane de euro în transformarea unui depozit de materie primă în secție de colectare și reciclare de mase plastice. Secția este dotată cu cele mai moderne tehnologii de curățare și sortare, achiziționate de la liderii de piață europeni. Astfel, Grupul TeraPlast se poziționează în top 10 reciclatori de PVC rigid din Europa, după capacitatea de procesare, informează comunicatul de presă remis redacției.  click să citești tot articolul
Calendarul BURSA 2018
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
20.06.2018
BVB
     * Circa jumătate din volum, realizat cu titlurile Banca Transilvania și BRD - Groupe Societe Generale
     
     Acțiunile tranzacționate la Bursa de Valori București (BVB) au înregistrat, în mare parte,...  click să citești tot articolul
19.06.2018
BVB
     * Volum de numai 21,6 milioane de lei
     
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a avut parte de un început de săptămână negativ, majoritatea cotațiilor suferind deprecieri în ședința...  click să citești tot articolul
18.06.2018
BVB
     * Creșteri pe linie pentru toți indicii bursei
     
     Volumul consemant în ședința de tranzacționare de vineri a Bursei de Valori București (BVB) a fost de numai 17,7 milioane de lei (3,8 milioane de...  click să citești tot articolul
18.06.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au scăzut vineri, oprindu-se din avansul generat joi de anunțul Băncii Centrale Europene (BCE) privind încheierea, anul acesta, a programului de achiziții de obligațiuni. Cele...  click să citești tot articolul
15.06.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au urmat un curs ascendent ieri, după ce Banca Centrală Europeană (BCE) a anunțat că va menține dobânzile la un nivel scăzut încă un an.  click să citești tot articolul
14.06.2018
BVB
     * Salt de 12,44% pentru SIF Moldova, ca urmare a aprobării programului de răscumpărare de acțiuni la un preț cu mult peste cel din piață
     
     Volumul consemnat în ședința de tranzacționare de la...  click să citești tot articolul
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 19 iunie 2018
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sărbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
2.9804
2.3859
3.0532
4.0578
0.1806
0.6262
0.2260
4.6663
5.3256
1.4384
3.6793
0.2387
0.4926
1.0813
0.0630
0.4524
0.8469
4.0420
0.2909
1.0785
0.6244
0.0592
0.3629
0.1953
2.7918
0.0395
0.1530
1.1005
0.6320
0.1231
166.2749
5.6898
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
19.06.2018
     The Romanian Constitution:
     Art. 80 - The role of the president
     (1) The Romanian president represents the Romanian government and is the guarantor of national independence, unity and territorial integrity.
     (2) The Romanian president must watch for the compliance with the Constitution and the good functioning of the public authorities. For that purpose, the president serves as a mediating entity between the powers of the state, as well as between the state and society.  click here to read the entire article
12.06.2018
     The reunion scheduled today between Donald Trump and Kim Jong-un is taking place in Singapore due to the relative neutrality and the security this city-state provides. Singapore is one of the few countries that still hosts a North-Korean embassy, and many of the deals of the Kim regime were conducted here, according to the foreign press.  click here to read the entire article
05.06.2018
     "It is a good thing that the public doesn't understand the functioning of our banking and monetary system, because otherwise I think there would be a revolution in the streets by dawn".
     HENRY FORD, founder of the American automotive industry

     Fed up with subsidizing the commercial banks with their own money, the Swiss, mobilized through the "Sovereign Money" initiative, have proposed the organization of a Referendum which will be held on Sunday, June 10th 2018 - is a historical referendum, revolutionary for the banking industry, of international resonance -, by which the initiators want to amend the Constitution, which would impose to the commercial banks to grant loans only within the limits of the bank's money, forbidding them to issue scrip money and ensuring the monopoly of the Confederation (of the Swiss state) on issuance of money free of debt.  click here to read the entire article
23.05.2018
     The "pension apocalypse is coming"! The more or less qualified keep talking in the written press, TV and on the radio. The uncertainty is being preserved - deliberately by some, by the government members out of pure stupidity!  click here to read the entire article
16.05.2018
GABRIELA MIHAELA VOICILĂ, THE BUSINESS ENVIRONMENT MINISTER:
     Where there are many entrepreneurs there is creation, where there are many women entrepreneurs there is divine creation, says Gabriela Mihaela Voicilă, state secretary in the Ministry for the Business Environment, Trade and Entrepreneurship (MMACA). In her opinion, entrepreneurship means joy, a better situation, but less time for the family: "Taken together, entrepreneurship means achievements (...) Every one of us needs validation, for having built, having created something".  click here to read the entire article
14.05.2018
IN THE LAWSUITS AGAINST THE BANKS
     * Piperea: "In the Andriciuc case, the EU Court of Justice has not limited its argumentation to the CHF, but expanded it to cover any currency for which the debtors weren't hedged"
     The courts in the country have begun ruling in favor of borrowers and freezing the value of the European currency at the exchange rate valid on the date the loans were originated, in the lawsuits brought against the banks.  click here to read the entire article
09.05.2018
IN THE ROMANIAN BANANA REPUBLIC...
     The urge "Mircea, act like you're working!", back in the days of the so-called revolution of December 1989, was brought back recently by a new "director".
     We are talking of course, about the meeting between NBR governor Mugur Isărescu, and a government "delegation" led by chamber of deputies chairman Liviu Dragnea, together with PM Viorica Dăncilă.
     Sources from within the PSD, quoted by ziare.com, have claimed that, "in the meeting with the NBR governor, Liviu Dragnea seemed to be looking for a way out, and he seems confused, as he didn't expect his decisions to lead to such effects in the economy".  click here to read the entire article
08.05.2018
     Liviu Dragnea's insistence in moving the Romanian embassy from Tel Aviv, to Jerusalem, feeds an older, widespread confusion. Much older. Politically, Jerusalem has been divided from the first presence of the Judeans on the lands of the Palestinians, since back in the days of Abraham and Abimelec. "The indivisible Jerusalem" wanted by Benjamin Netanyahu is a spiritual creation.
     Definitely, pilgrims and locals claim that Jerusalem has a geography, meaning that the city would be compatible with the cardinal points and that is why Palestinians, Israelis and people overall, including those of the UN, EU and the US, speak about Eastern Jerusalem and Western Jerusalem, without anybody being surprised that that is happening at the center of the world, where the god of the Judeans began his creation, starting from the very rock from which later Archangel Gabriel raised Mohammed to visit Heaven, the same place of origin where one of the seven angels "and showed me the Holy City, Jerusalem, coming down out of heaven from God." (Apocalypse, 21: 10), where God is one of the same.  click here to read the entire article
03.05.2018
     Financial fair play is a concept that comes from the world of soccer. The notion is simple, don't spend more than you earn in a month, or in a year, regardless of what shareholder, mogul or investor enters the business.  click here to read the entire article
03.05.2018
     President Klaus Iohannis has announced that he has decided to send to the Constitutional Court the laws on the judicial system, but also to the Venice Commission. The president has issued a call to the CCR not to hurry and to work with the European entity, saying that after the Constitutional Court gets to issue an opinion on the new laws, a new analysis of the laws will be conducted and it will be decided then if a new reexamination of the three laws in the Parliament will be needed.  click here to read the entire article
27.04.2018
     The dystopia of 2169 seems to be 151 years away from us, if we were to watch the American sci-fi movie "In Time", in which New Zealand screenwriter, director and producer New Zealand Andrew M. Niccol has imagined a world in which money has been replaced by the lifespan left and each individual over 25 years old (when they stop aging), are wearing a counter on their arm, displaying how much they have left to live; the economic system relies on transactions paid in lifespan - banks, loans, interest rates - the rich are storing billions of years, while the poor only have hours, minutes or seconds left and when their time is up they die suddenly, as if struck by a mace.  click here to read the entire article
25.04.2018
DEPUTY PRIME-MINISTER VIOREL ȘTEFAN:
     * Bogdan Chirițoiu: "The European Commission will force the future buyer of Sidex Galați to increase the output of steel"
     ArcelorMittal may only sell the Galați metallurgic plant with the explicit agreement of the Romanian state, and the European Commission will ensure that the output of the plant will increase after the transaction, deputy prime-minister Viorel Ștefan said yesterday, in a conference on the issue of major industrial energy consumers.  click here to read the entire article
20.04.2018
     * "Iliescu on trial for all the bloodshed!" was one of the powerful slogans of the University Square, as well as "Iliescu - KGB, go back to the USSR!".
     We, who had organized the marathon protest of the century, knew who Ion Iliescu was, as the rest of the Romanian people took a long time to catch on, even Brucan was wrong in his estimate that the much maligned "stupid people" would take two decades to "awake".  click here to read the entire article
16.04.2018
     * - The Syrian gas attack did not exist, the American missiles were brought down, then where are the dead coming from?!
     * - It is enough to tell Syrians that they are attacked and killing each other?
     Friday, Syria was attacked by war attacks, in which a warship of the United Nations which operate in the Red Sea (according to the American officials), American B-1 bombers, four British Royal Tornado GR4 aircraft (which fired Storm Shadow missiles) and French Rafale jets.  click here to read the entire article
12.04.2018
     New Delhi, March 4th, 2017 - I am in the garden of the Royal Plaza hotel, sitting next to the table of a group of Indians, probably Hindus, two women in colorful saris and two men, all of them in their fifties. They are checking me out, I catch them doing it a few times. A Romanian manea, with heavy Indian influences starts playing from the speakers, I am surprised, I start laughing.  click here to read the entire article
.