Masa Rotundă - România și Rusia în căutare de noi formate de cooperare
ASOCIAȚIILE DE CONSUMATORI ȘI ÎMPRUMUTAȚII ÎN CHF I-AU SCRIS PREMIERULUI:
BURSA 13.06.2018

Emilia Olescu
 
mărește imaginea
     Asociațiile de consumatori Parakletos și APC Româ­nia și Grupul Clienților cu Credite în CHF (GCCC) își exprimă dezacordul cu privire la programul guvernamental "Investește în tine", care facilitează accesul la credite de maxim 40.000 de lei pentru tinerii ce nu au împlinit vârsta de 26 de ani și care sunt cuprinși în sistemul de învățământ, dar și la împrumuturi de cel mult 35.000 de lei pentru persoanele de minim 26 și maxim 55 de ani care urmează cursuri de reconversie și specializare profesională autorizate de către Ministerul Educației Naționale. Statul garantează 80% din valoarea acestor credite, iar rata dobânzii și cheltuielile privind comisioanele de analiză și de gestiune a garanțiilor vor fi suportate din bugetul de stat, prin Comisia Națională de Strategie și Prognoză, cu condiția plății la scadență a ratelor creditului, conform unui proiect de lege.
     Clienții cu credite în franci elvețieni au transmis un memoriu premierului Viorica Dăncilă, precum și domnilor Viorel Ștefan, viceprim-ministru, Eugen Teodorovici, ministrul finanțelor publice, Ion Ghizdeanu, președintele Comisiei Naționale de Strategie și Prog­noză și Liviu Dragnea, liderul PSD.
     Documentul menționează: "În forma actuală, proiectul programului «Inves­tește în tine» se îndepărtează, în mod vizibil și nejustificat, de nevoia identificată în societate și care a generat această propunere: acordarea posibilității tinerilor cu o situație materială precară de a accesa un credit subvenționat de stat pentru a urma cursurile unei instituții de învățământ superior. Apreciem că un asemenea program ar trebui adoptat după ample dezbateri, ținând cont de strategia pe termen lung a Ministerului Educației Naționale și cu participarea tuturor instituțiilor cu atribuții legale, precum și a reprezentanților beneficiarilor programului - asociațiile studențești, asociațiile elevilor, asociațiile pentru protecția consumatorilor, asociațiile industriei (ne)bancare etc. Având în vedere aceste argumente, considerăm că măsura de implementare a programului «Investește în tine» nu prezintă caracter urgent, motiv pentru care necesitatea unui asemenea program ar trebui cumpănită și analizată în detaliu pentru a nu crea efecte contrare celor prezentate de către Guvernul României.
     Prin prezentul memoriu, ne raliem opiniei prezentate de către reprezentanții Consiliului Național al Elevilor (CNE), ai Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) și ai Consiliului Tineretului din România, opinie potrivit căreia adoptarea acestui program ar putea conduce la creșterea taxelor de studii și la scăderea gradului de finanțare a sistemului de învățământ. În calitate de reprezentanți ai consumatorilor de servicii financiar-bancare, considerăm că un asemenea scenariu este posibil, dacă avem în vedere contribuția programului «Prima Casă» la creșterea prețurilor pe piața imobiliară din România. De asemenea, apreciem că Guvernul României poate aduce la îndeplinire obiectivele trasate în program prin suplimentarea locurilor bugetate în cadrul universităților de stat, precum și prin alocarea de fonduri suplimentare destinate acordării burselor (...). Așadar, s-ar evita (supra) îndatorarea tinerilor (cu toate consecințele negative care decurg din această stare), iar Guvernul ar putea aloca banii de subvenționare a programului «Inves­tește în tine» direct către învățământul superior din România și fără existența unor intermediari (instituțiile de credit și instituțiile financiarnebancare)".
     *  Obiecțiile clienților și asociațiilor de consumatori
     Printre obiecțiile semnatarilor cu privire la textul proiectului Ordonanței de Urgență privind programul "Investește în tine" se numără, conform textului memoriului:
     "1. Beneficiarii programului ar putea plăti comisioane nejustificate, reprezentând chiar și o treime din rata lunară a creditului contractat. (...).
     Istoria ne-a arătat că băncile din România au practicat comisioane de administrare aplicate ca procent la soldul creditului, fapt care a condus la majorarea semnificativă a ratei lunare. De observat că aceste comisioane nu sunt cuprinse în art. 1 alin. (3), ceea ce conduce la concluzia că ar fi permise. Pe cale de consecință, Guvernul Româ­niei ar trebui să aplice norme stricte în eventualitatea implementării acestui program, și, totodată, să își asume subvenționarea dobânzii anuale efective care include toate costurile împrumutului.
     2. Perioada de grație limitată la 5 ani nu acoperă toate situațiile ivite în practică. (...)
     În primul rând, trebuie spus că finanțatorul, cel mai adesea, va impune o perioadă de grație. Beneficiarul-consumator al programului nu dis­pune de o putere de negociere suficient de mare pentru a modifica condițiile impuse de către finanțator. În al doilea rând, impunerea unei perioade de grație de cel mult 5 ani este incompatibilă cu durata studiilor de licență în anumite domenii, cum ar fi medicina. Astfel, tânărul creditat ar putea fi pus în poziția de a începe achitarea ratelor mai înainte de a fi finalizat studiile.
     3. Tinerii cu situație materială precară ar putea să nu beneficieze de programul guvernamental. (...) Dacă nu este angajat, în vederea accesării creditului el este obligat să aducă un codebitor. Însă, cel mai adesea, codebitorul este un membru al familiei, familie despre care arătam anterior că nu are o situație materială grozavă. În această situație, finanțatorul face o analiză și decide că nu poate acorda creditul, întrucât codebitorul nu realizează suficiente venituri. Astfel, destinatarului principal nu i se va aplica programul guvernamental. Din cealaltă perspectivă, având în vedere rata ridicată a șomajului în rândul tinerilor, de 18,3%, este destul de dificil ca un tânăr să se angajeze în domeniul de interes, iar dacă totuși se angajează, este de așteptat ca randamentul tânărului să scadă în ceea ce privește latura educațională. Or, din această perspectivă, scenariul intră în contradicție cu scopul programului astfel cum a fost fundamentat. Pe de altă parte, finanțatorul poate solicita tânărului angajat o perioadă minimă în câmpul muncii, ceea ce nu i-ar permite acestuia să devină codebitor, și, pe cale de consecință, să nu poată accesa facilitatea de credit necesară derulării în continuare a studiilor.
     4. Guvernul are obligația de a informa beneficiarii, precum și codebitorii, asupra riscurilor la care se expun ca urmare a accesării unui credit, având în vedere că legislația care acordă protecție sporită consumatorilor nu este aplicabilă în cazul lor. (...) Nu mai puțin importante sunt clauzele legate de garanții și de modalitatea în care «răspund» beneficiarul și codebitorul dacă, din diverse motive, nu au posibilitatea de a achita creditul. Cel care accesează creditul trebuie să cunoască toate consecințele în materie de executare silită. Atât Guvernul, cât și finanțatorul, trebuie să se asigure că beneficiarul creditului a înțeles toate aceste consecințe deosebit de importante.
     5. Aria cheltuielilor eligibile depășește limita rezonabilității, fapt care ar putea conduce nu doar la supraîndatorarea tinerilor, ci și la perspectiva efectuării de cheltuieli nechibzuite. (...) Totodată, având în vedere că prin lege se impune o limită a facilității de credit, este important ca beneficiarul să dispună permanent de sume de bani pentru acoperirea cheltuielilor principale care vizează dezvoltarea în plan personal.
     6. Stabilirea in concreto a destinatarilor proiectului guvernamental (...) - Guvernul României trebuie să se asigure că nu vor exista persoane care să se înscrie temporar în sistemul de învățământ/la cursuri de reconversie profesională/la cursuri de specializare, cu intenția strictă de a accesa un credit subvenționat și garantat de către statul român.
     7. Studiu de caz: Un student accesează programul guvernamental și, de-a lungul facultății, acumulează o datorie la bancă de 40.000 lei. Beneficiază de o perioadă de grație de 5 ani, urmând să achite creditul în următorii 5 ani, adică 60 de luni. Astfel, rata lunară plătibilă de către împrumutat este de 666 lei. Să presupunem că studentul este, de origine, dintr-un oraș de provincie. Adăugăm astfel cheltuielile cu chiria în cuantum de 250 euro, fără utilități. Salariul mediu net din România, la acest moment, este de 2700 lei. Presupunând că acesta va fi și venitul studentului după finalizarea facultății, este suficient acest venit pentru a acoperi rata creditului, plata chiriei, utilitățile, precum și cheltuielile de zi cu zi?"
     Conform proiectului de lege, creditul acordat poate fi suplimentat cu până la 20.000 lei în cazul în care beneficiarul se angajează sau este angajat pe perioada derulării Programului. Pentru acordarea creditului, beneficiarul va fi însoțit de cel puțin un codebitor, dacă nu este el angajat. Împrumutul se va acorda sub forma unui credit cu trageri multiple, în funcție de facturile prezentate la decontare sau plata directă a furnizorului pe baza facturii proformă.
     Creditul se acordă pentru o perioadă maximă de 10 ani, inclusiv perioada de grație. Beneficiarul, împreună cu finanțatorul, stabilește de comun acord o perioadă de grație, cu obligația finanțatorului de a asigura o perioadă de grație cel puțin egală cu perioada studiilor, nu mai mult de 5 ani.
     Conform inițiativei legislative, sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele cheltuieli ale familiei: "plata cărților, rechizitelor, cursurilor, revistelor de specialitate; plata creșelor, grădinițelor, școlilor particulare; plata cursurilor de specializare/calificare;
     plata cursurilor de pregătire profesională; taxe de studii aprofundate, master, doctorat, MBA, etc.; plata chiriei și a utilităților; plata locurilor de cazare în căminele studențești; o parte din construcția sau achiziția unei locuințe; modernizarea sau renovarea unei locuințe; costul medicamentelor, analizelor, serviciilor dentare și al intervențiilor chirurgicale; cheltuielile de transport pentru deplasări la manifestări științifice și concururi; abonamente sau bilete culturale: cinema, teatru, operă, bibliotecă, muzee; costul publicării cărților sau al studiilor de specialitate; articole sportive; taxa de participare la manifestări științifice și concursuri; achiziționarea de calculatoare, laptop-uri, imprimante, softuri de specialitate".
     Garanțiile vor fi acordate în limita plafonului aprobat și în funcție de criteriile specifice prevăzute în normele și procedurile interne de creditare ale instituțiilor de credit, respectiv instituțiilor financiare nebancare și în normele de garantare ale Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, respectiv în normele de contragarantare ale Fondului Român de Contragarantare.
     Plafonul anual al garanțiilor, modalitatea și condițiile de acordare, condițiile de eligibilitate a instituțiilor de credit și a instituțiilor financiare nebancare și a persoanelor fizice beneficiare ale Programului, regulile de gestionare a garanțiilor se stabilesc prin hotărâre de guvern.
     Cristian Pârvan, președintele Patronatului Investitorilor Autohtoni din România (PIAROM), ne-a spus, la începutul acestui an, că un astfel de program ar fi binevenit. Domnia sa ne-a declarat: "Ceea ce s-ar putea face, și din păcate nu este acceptat până la nivel de consilier al președinției, este trecerea, măcar în anumite zone deficitare cum sunt medicina, informatica, automatica, mecanica, construcțiile, la credite bancare garantate de stat, la studii pe credit. Sistemul nu este perfect, are mari probleme și, dacă ne uităm la SUA, vedem că aceste credite bancare garantate de stat presupun unele condiții. După ce beneficiarul ajunge cu salariul la un anumit nivel, acesta trebuie să înceapă rambursarea împrumutului într-un termen limitat. Așa funcționează în vest. Ca să urmezi o facultate, există două posibilități, în ceea ce privește sursele financiare - din partea statului, dacă locul este cu finanțare publică, sau cu bani de la student. La noi, dacă studiile nu îl costă pe cel care le urmează, costă societatea. Adică societatea investește, dar nu obține nimic. Creditul despre care vorbeam poate fi accesat când studentul începe studiile. Un student care are un angajament bancar, oriunde s-ar duce, după ce depășește salariul mediu al țării respective sau un nivel stabilit, să zicem, începe să ramburseze creditul".
     La începutul acestei luni, reprezentanții Asociației Române a Băncilor (ARB) au anunțat că discută cu Executivul proiectul înființării unui grup de lucru pentru identificarea unor soluții care să conducă la creșterea creditului privat, în condițiile în care intermedierea financiară este în continuă scădere, raportat la dimensiunea economiei. 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 
Trimite părerea ta.
Nume (maxim 50 caractere)
E-mail (optional)
Titlu (maxim 50 caractere)
Mesaj
 
REGULAMENTUL MESAJELOR
Acord
Prin trimiterea opiniei ne confirmați că ați citit regulamentul de mai sus și că vă asumați prevederile sale !

1.  fără titlu
    (mesaj trimis de Stelian Stancu în data de 13.06.2018, ora 00:47)  
 Scrisoare venita din partea unui grup condus de un pastor care mergea cu acordeonul dupa el prin comunitatile de rromi de langa Sibiu ca sa ii con verteasca si de un locatar de confort II din zona Lamotesti, ale carei carciumi le frecventeaza. Mari oameni, astia nu sunt in stare sa isi gestioneze cheltuielile lunare si sa isi plateasca datoriile dar dau sfaturi financiare. Aoleuu, ce-am mai ras.


 
  1.1.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 1 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 13.06.2018, ora 10:51)
 
 Vezi sa nu te ineci, du-te ca te asteapta Neamtu de la PNL, sa te sarute dulce-dulce, pana la sange


 
Piaţa de Capital
LA MIJLOCUL ȘEDINȚEI:
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a înregistrat, în prima parte a ședinței de tranzacționare de astăzi, o lichiditate de 29,1 milioane lei (6,24 milioane de euro).  click să citești tot articolul
Internaţional
     Principalii indici ai burselor asiatice au închis ședința de tranzacționare de astăzi în depreciere.  click să citești tot articolul
Bănci-Asigurări
     * Dolarul a crescut cu 2,68 bani în fața monedei naționale
     * Francul s-a apreciat la 4,0936
     Banca Națională a României (BNR) a anunțat astăzi un curs de referință de 4,6669 lei pentru moneda europeană, în apreciere cu 0,11 bani comparativ cu ședința anterioară, când euro a fost cotat la 4,6658 lei.  click să citești tot articolul
Bănci-Asigurări
     Indicele ROBOR la 3 luni a crescut la 3,28%, de la 3,17%, valoarea înregistrată în sedința precedentă, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).  click să citești tot articolul
Internaţional
     Indicii bursieri europeni au deschis ședinta de tranzacționare de astăzi în apreciere.  click să citești tot articolul
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
cel mai mare proiect de mediu
Jurnal Bursier
19.10.2018
BVB
     * BET-NG, singurul indice în creștere
       * BET-NG, singurul indice în creștere
     
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a înregistrat, în ședința de tranzacționare de joi, deprecieri pentru opt dintre cei nouă indici,...  click să citești tot articolul
19.10.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au crescut ieri, în baza rezultatelor financiare anunțate de companii.  click să citești tot articolul
18.10.2018
BVB
     * Rulaj de numai 37 milioane de lei, în condițiile lipsei transferurilor de tip "deal"
       Lichiditatea înregistrată în ședința de tranzacționare de la mijlocul săptămânii a Bursei de Valori București (BVB) a fost de 37,16 milioane de lei, sub valoarea înregistrată în ședința anterioară,...  click să citești tot articolul
18.10.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele europene s-au înscris pe un curs negativ în a doua parte a zilei de ieri, din cauza evoluțiilor din sectorul auto, generate de apariția informației conform căreia vânzările de mașini s-au...  click să citești tot articolul
17.10.2018
BVB
     * Transferuri cu 0,5% din acțiunile Fondul Proprietatea, realizate prin piața "deal"
       * Transferuri cu 0,5% din acțiunile Fondul Proprietatea, realizate prin piața "deal"
     
     Ședința de tranzacționare de ieri a fost marcată de aprecieri ale tuturor indicilor bursei, evoluție...  click să citești tot articolul
17.10.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au crescut ieri, investitorii fiind atenți mai degrabă la raportările financiare ale companiilor, pentru trimestrul al treilea, decât la alte informații.  click să citești tot articolul
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 19 octombrie 2018
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sârbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
2.9000
2.3862
3.1229
4.0936
0.1803
0.6256
0.2275
4.6669
5.3090
1.4425
3.6267
0.2387
0.4937
1.0844
0.0620
0.4512
0.7209
4.0761
0.2832
1.0953
0.5880
0.0555
0.3598
0.2131
2.6831
0.0394
0.1447
1.1097
0.6282
0.1249
160.9953
5.6653
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
15.10.2018
     Italian finance minister, Giovanni Tria, recently said that the yield of government bonds is not justified by the fundamental aspects of the budget and it is expecting a drop in them, in order for "the negative effects on the banking system to be avoided".  click here to read the entire article
12.10.2018
     * American president criticized the central bank for raising the interest rates
     * Bloomberg: The richest people in the world have lost 99 billion dollars following the drops in the stock market
     * Liviu Moldovan, financial analyst: "There is no real danger of us being faced with a stock market crash"
     
     The stock markets of the world saw major drops yesterday, especially those in Asia and Europe, following the Wednesday evolutions of the American markets. Yesterday, on the markets, panic came as a result of American president Donald Trump against the central bank (Federal Reserve - Fed), concerning the interest rate hikes.  click here to read the entire article
01.10.2018
REPORT FROM ROME
     Some people mistake direct democracy with "the popular democracy regime" of communism. No, it is called direct democracy, because the decision is not mediated by representatives.  click here to read the entire article
26.09.2018
THE ROMANIAN DEVELOPMENT CONFERENCE STRATEGY / LÁSZLÓ BORBÉLY, STATE ADVISOR:
     * "We should more seriously concern ourselves with the durable development concept"
     
     The National Strategy for Sustainable Development of Romania will be completed by October 1st, according to Laszlo Borbely, State Counselor, Head of the Department for Sustainable Development of the Government, who states:  click here to read the entire article
14.09.2018
MREPORT BY TRANSPARENCY INTERNATIONAL
     Globalization has also brought with it an unpleasant effect: cross-border corruption. According to the intermediate report Exporting Corruption for the year 2018, a document drawn up by the organization Transparency International, there is a practice among powerful foreign companies of bribing the public servants of another country when they want to enter the local market.  click here to read the entire article
07.09.2018
DEPUTY VIRGIL POPESCU, VICEPRESIDENT OF THE COMMISSION FOR INDUSTRIES AND SERVICES
     The offshore law will once again reach the Commission, in one or two weeks, according to Mr. Virgil Popescu, the vice-president of the Commission for Industries and Services, the Chamber of Deputies.  click here to read the entire article
05.09.2018
MRS. FIREA'S VERBAL BOMBS
     * "There have been attempts for the prefect to be made a scapegoat"
     * "The support from the government wasn't much to talk about, so if it were withdrawn, there wouldn't be much of a difference"
     Bucharest's General Mayor was heard on Tuesday as a witness by the prosecutors of the General Prosecutor's Office in the case concerning the events which happened on August 10th in Victoriei Square. Before going into the Prosecutors' Department building, Gabriela Firea said she stood by her statements made immediately after the meeting of the National Executive Committee of the PSD and said: "I always speak based on facts, not just in this particular case, but in other areas as well, including politics. I will be answering to the questions of the prosecutor who contacted me and told me I was supposed to be heard in the case which is now being investigated concerning the intervention of the gendarmes on August 10th".  click here to read the entire article
31.08.2018
     The particularly hot weather and the conditions of extreme draught in Europe have brought to light terrible warnings from the past.
     Associated Press recently wrote that in the riverbed of the Elba in the Czech Republic have resurfaced the giant stones known as "the hunger stones", which have indicated over time, the coming of hard times.
     "When you see me, weep", is written on one of these stones, which seems to be considered the best hydrological benchmark in Europe. The inscription is in German and dates back to 1616.
     A detailed analysis of the stone inscriptions was published by the Czech researchers in the "Climate of the Past" magazine in 2013 (author's note: "Droughts in the Czech Lands, 1090-2012 AD", April 2013).  click here to read the entire article
29.08.2018
     * Claudiu Cazacu, XTB România: "United States companies have posted results that even exceeded the analysts' expectations, which were already for 2-figure profit increases"
     * Liviu Moldovan, financial analyst: "Currently, investors have a «blind» faith in the stock markets, in general, and in that of the US, in particular"
     For the first time in the history of the American markets, Nasdaq has surpassed the psychological level of 8,000 points.
     In the August 27 session, the Standard & Poor's 500 (S&P 500) index also reached an all time high, ending the trading session at almost 2,897 points.  click here to read the entire article
27.08.2018
     The capital market was marked, last week, by a number of controversial statements tied to the listing of Digi Communications, starting from the statements made recently by Darius Vâlcov, state advisor on the team of the prime-minister, who wrote on his Facebook page that he has asked the Financial Oversight Authority (ASF) if it was true that the book value of the Digi shares was 1 leu and 8 bani, and pointed out that at the time of the IPO, the shares of Digi were listed at 40 lei and are currently priced at 28 lei (30% down) and keep going down.  click here to read the entire article
23.08.2018
     Angela Merkel inaugurated the highway in December 2005, less than a month after she became chancellor of Germany.
     The highway was built on the territory of the former East Germany, connects Lubeck and the Polish border, after the junction with A11, and goes through the electoral precinct of chancellor Merkel.  click here to read the entire article
20.08.2018
THE NATIONAL MINERAL RESOURCES AGENCY, IN A NOTIFICATION TO THE PRIME-MINISTER:
     The Romanian government has lost over 8 billion lei, between 2006-2018, following the failure to update the royalties paid by the oil and gas companies, says Gigi Dragomir, the president of the National Mineral Resources Agency (ANRM), in a report sent to the prime-minister.  click here to read the entire article
15.08.2018
      * (Interview with Radu Grațian Ghețea, President - CEO of CEC Bank)
     In banking there are many risks and that is why banks need to be flexible and have as diverse an exposure as possible, which take the market circumstances at the time into account, says Radu Grațian Ghețea, President and CEO of CEC Bank. He told us, in an interview: "We have to adapt to what is happening in the market and we need to do things in such a way that the economic activity and that of the bank both function properly. If we're going with the idea that we want to eliminate every risk, then we'll just stop doing anything. For instance, we have been and we are a bank which heavily funds agriculture, which also means animal husbandry. A few years ago, our exposure to the aviculture sector was rather significant, and when the avian flu came we had to cover some non-performing loans on that segment. Now that the avian flu is done, we are facing the swine flu. What should we do, stop lending?"
     Reporter: Lately, there have been opinions from some experts who are saying that there is a wave of non-performing loans of the ones taken out by the First Home Program. What is your comment on these statements?  click here to read the entire article
08.08.2018
     * (Interview with Laszlo Diosi, OTP Bank CEO)
     Reporter: How would you describe the banking market, at the present time?
     Laszlo Diosi: Even though there are plenty of challenges, there are also many opportunities for the Romanian banking system. The lessons of the financial-economic crisis have resulted in a better regulated framework, stable, transparent and predictable. The guiding line of the policies developed by the authorities that are qualified, but in particular by those with a regulatory and oversight role has been characterized by a balance between profitability and systemic safety.
     But there is no shortage of challenges. We are talking here about challenges which concern the digitalization of the banking system and the national and international legislation. The entire system needs to align with complex and sometimes confused regulations.
     Recorded by Emilia Olescu  click here to read the entire article
31.07.2018
     * (Interview with Dan Paul, the president of the Association of Brokers)
     The management of the Bucharest Stock Exchange (BVB) needs to find out from brokers whether Romania truly needs a derivatives market, says Dan Paul, the president of the Association of Brokers, who was kind enough to grant BURSA an interview.  click here to read the entire article
.