SANCȚIUNI DRASTICE DINSPRE ANPC
BURSA 09.08.2018

Emilia Olescu
 
mărește imaginea
Fotografie de MAKE
     * ACTUALIZARE 2 ANPC a sesizat ANAF, BNR, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice și Oficiul pentru Prevenirea Spălării Banilor
     ANPC a comunicat: "La data de 06.08.2018, ANPC a sancționat contravențional Bancpost S.A. cu amendă în valoare de 150.000 lei, pentru încălcarea prevederilor legale privind practicile comerciale incorecte conform Legii 363/2007, cât și pentru afectarea intereselor economice ale consumatorilor, conform O.G. 21/1992(r2). Astfel, a fost aplicată măsura complementară «Restituirea sumelor de bani percepute nejustificat pentru întreg portofoliul de credite cesionat de către Bancpost S.A (fie direct, fie prin intermediul altor societăți, respectiv EFG New Europe Funding II B.V., Eurobank Ergasias S.A. etc. fără a ne limita) reprezentând dobânzi, dobânzi penalizaloare, penalități calculate și reținute în perioada 11.07.2008-27.03.2018, când cesionar a fost EFG New Europe Funding II B.V. (actuala ERB New Europe Funding II B.V.)".
     În urma acțiunii de control au fost verificate aspecte privind cesiunea de creanțe de la Bancpost S.A. la EFG New Europe Funding II B.V. (actuala ERB New Europe Funding II B.V.), fiind o persoană juridică neautorizată. În consecință, având în vedere faptul că, față de debitorii cedați, nu au fost îndeplinite formalitățile prevăzute de lege pentru opozabilitatea cesiunii de creanță, instituția de credit cedentă Bancpost S.A. are calitate procesuală pasivă și nu se justifică calitatea de creditor a cesionarului față de debitorii cedați. Întrucât cesionarul creditului nu a avut calitatea de bancă, instituție de credit autorizată, dobânda calculată și reținută trebuia să fie zero pe întreaga perioadă a cesionării 11.07.2008-27.03.2018.
     Cu privire la aceste aspecte, ANPC a informat și următoarele instituții: Agenția Națională de Administrare Fiscală, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, Oficiul Național de Prevenire și Combaterea Spălării Banilor și Banca Națională a României.
     ----------------
     * ACTUALIZARE ANPC a amendat Bancpost și a dispus returnarea dobânzilor
     Conducerea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor a semnat procesul verbal prin care sancționează Bancpost pentru creditele cesionate în Olanda, ne-au spus surse apropiate situației.
     Acestea ne-au transmis că, pe lângă o amendă de 150.000 de lei, ANPC a dispus returnarea contravalorii dobânzilor plătite în ultimii zece ani de către clienții ale căror contracte au fost externalizate.
     --------------
     * CJPC: "S-au strâns peste 300 milioane euro pe care Bancpost trebuie să îi restituie clienților, din dobânzile și comisioanele percepute pentru creditele cesionate"
     * Bancpost: "Sumele menționate în presă sunt extrapolări făcute fără o documentare prealabilă, estimate probabil la întreaga piață"
     * Piperea: "Entitatea din Olanda nu avea dreptul să facă executări silite, iar acum toate evacuările pot fi din nou repuse în discuție"
     * Surse: "BNR încearcă să convingă ANPC să renunțe la emiterea Ordinului împotriva Bancpost"
     
     Un tzunami de sancțiuni, de peste 300 de milioane de euro, se apropie de Bancpost, pentru cesiunile de credite făcute către o entitate din Olanda.
     Penalități drastice ar urma să fie aplicate Bancpost de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), care confirmă, astfel, ceea ce ziarul BURSA a scris în mai multe ocazii referitor la creditele fără restanțe cesionate în afara țării. În urmă cu mai bine de jumătate de an, am prezentat un material complex care oglindea situația unui debitor Bancpost al cărui credit fără restanțe fusese cesionat în Olanda. Încă de atunci am arătat că împrumuturile făcute de banca de la noi au fost externalizate către instituții nebancare (în acest sens am publicat declarațiile BNR, ASF și autorității abilitate din Olanda), fără notificarea clienților, percepându-se ilegal dobânzi și comisioane de la aceștia, respectivele cesiuni fiind declarate de către instanța de judecată neopozabile părților.
     Exact acestea sunt principalele aspecte pentru care ANPC ar urma să sancționeze drastic Bancpost.
     Banca de la noi, controlată de EFG Eurobank, a cesionat credite către EFG New Europe Funding II B.V. (ulterior ERB New Europe Funding II B.V.), deținută, la rândul ei, de o societate cu răspundere limitată - EFG New Europe Holding B.V. (redenumită ERB New Europe Holding B.V.), care face parte din EFG Eurobank Ergasis.
     Conform unui document emis de Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Constanța, "o cotă de 58% din totalul creditelor acordate consumatorilor, reprezentând 22,5% din creditele totale acordate, a ajuns în Olanda".
     Documentul, apărut ieri în mediul online și confirmat de sursele noastre, arată: "Din cercetarea Rapoartelor Anuale ale EFG New Europe Funding II B.V. pe perioada 2008-2010 (...) s-au constatat următoarele solduri, la data de 31 decembrie, corespunzătoare creditelor acordate consumatorilor:
     - 2008: 664.861.834 euro total credite, din care 303.306.541 euro credite de consum și 361.555.293 euro credite ipotecare;
     - 2009: 675.632.019 euro total credite, din care 335.541.280 euro credite de consum și 340.090.739 euro credite ipotecare;
     - 2010: 636.654.745 euro total credite, din care 289.734.101 euro credite de consum și 346.920.644 credite ipotecare.
     Creșterea soldului creditelor ipotecare în anul 2010 arată faptul că și în acest an au existat contracte de credit care au făcut obiectul cesiunii.
     Valoarea soldurilor creditelor nu include și creditele acordate persoanelor juridice, caz în care soldurile creditelor pentru perioada 2008-2010 sunt următoarele: 2008: 720.150.702 euro, 2009: 830.561.524 euro, 2010: 767.887.456 euro".
     * Piperea: "Contractul de preluare a Bancpost de către Banca Transilvania urmează să fie rediscutat"
     Acesta este un adevărat risc sistemic - mai ales că nu doar Bancpost a făcut astfel de cesiuni, ci și alte bănci, precum OTP Bank sau Credit Europe Bank -, "un risc major asumat de însuși sistemul bancar și supravegheat cu calmitate de BNR", avertizează avocatul Gheorghe Piperea. Bancpost încă nu a dispărut, iar BNR a tăinuit și a favorizat acțiunile acestei bănci, continuă avocatul, care ne-a precizat: "Conform OUG 99/2006, dacă o entitate care nu este bancă exercită activitate de bancă, atunci ea săvârșește o infracțiune, iar supraveghetorul pieței, respectiv BNR - prin persoana lui Nicolae Cinteză -, are obligația să sesizeze parchetul. În caz contrar, cel care trebuia să facă această sesizare și nu a făcut-o devine penal.
     De asemenea, nefiind bancă, entitatea din Olanda nu putea percepe dobânzi și comisioane. În aceste condiții, s-au strâns peste 300 de milioane de euro pe care Bancpost trebuie să îi restituie clienților, din dobânzi și comisioane.
     Tot având în vedere că respectiva entitate nu avea funcționalitatea de bancă, după cesionarea contractelor de credit, acestea nu mai îndeplineau funcția de titluri executorii, deci instituția nu avea dreptul să facă executări silite și evacuări. De aceea, executorii și judecătorii implicați au săvârșit o ilegalitate, iar acum toate evacuările pot fi din nou repuse în discuție.
     Societatea din Olanda nu avea nici dreptul să interogheze Biroul de credit, care nu este o entitate de stat, ci una privată, creată de bănci în folosul băncilor. Or, timp de patru ani, au fost introduși ilegal oameni în Biroul de credit, consecințele fiind incalculabile și ireversibile - oamenii au rămas captivi acestor contracte, nu s-au putut refinanța și au fost aruncați în brațele IFN-urilor.
     În tot acest timp, când au fost făcute executări silite, a fost lăsată impresia că această societate este o bancă sau că Bancpost este încă titularul creditelor respective. În perioada de implementare a Ordonanței 50, i-a obligat pe toți clienții să își schimbe contractele, fără ca ei să știe că nu mai este vorba despre o bancă. Acest lucru este înșelăciune penală.
     Având în vedere că toate contractele de cesiune vor fi desființate, contractul de preluare a Bancpost de către Banca Transilvania urmează să fie rediscutat.
     Acesta este începutul sfârșitului pentru băncile înșelătoare!"
     Sunt voci apropiate situației care susțin că BNR ar conduce o "adevărată operațiune" pentru a-i convinge pe reprezentanții ANPC să renunțe la emiterea Ordinului împotriva Bancpost.
     Conform documentului citat, banca urmează să restituie debitorilor toate sumele plătite cu titlu de dobândă și comisioane în ultimii zece ani și să repună contractele de credit în situația anterioară cesinunii. Restituirea dobânzilor încasate ar depăși suma de 300 de milioane de euro, conform documentului CJPC, care arată: "S-a constatat că, prin perceperea cu încălcarea prevederilor legale de către EFG New Europe Funding II B.V. (actuala ERB New Europe Funding II B.V.), de sume de bani reprezentând dobândă, comision de administrare și penalități, a fost creat un prejudiciu consumatorilor stabiliți în România estimat la cel puțin 300 milioane de euro (...), prejudiciu estimat doar pentru perioada 2008-2015, perioadă pentru care s-au cercetat rapoartele anuale EFG New Europe Funding II B.V., fără a se avea în vedere perioada 2017- 2018 și fără a se lua în calcul prejudiciul creat consumatorilor ca urmare a procedurilor de executare silită".
     Documentul citat subliniază că, în data de 28.03.2018, s-a constatat cesionarea creditelor aflate în portofoliul EFG New Europe Funding II B.V. (actuala ERB New Europe Funding II B.V.) către Eurobank Ergasias S.A. Grecia.
     La solicitarea ziarului BURSA, reprezentanții băncii ne-au transmis: "Bancpost va formula plângere contravențională împotriva procesului verbal de constatare emis de Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, urmând ca instanța de judecată să pronunțe o soluție cu privire la legalitatea acestuia, inclusiv referitor la restituirea anumitor sume. Până la momentul rămânerii definitive a hotărârii judecătorești, toate măsurile stabilite prin procesul verbal sunt suspendate de drept, conform legii.
     În orice situație, însă, obligația de restituire a anumitor sume de bani nu poate fi reținută în sarcina băncii, ci, eventual, în măsura în care instanța va constata legalitatea măsurii, doar în seama cesionarului, care a încasat sumele.
     Suplimentar, subliniem că sumele menționate în presă nu au legătură cu acest proces verbal, ci sunt extrapolări făcute fără o documentare prealabilă, estimate probabil la întreaga piață".
     Menționăm că, în prezent, creditele cesionate de Bancpost se află în administrarea Piraeus Bank. 

     Client Bancpost: "Banca mi-a vândut creditul unui SRL din Olanda, iar banii mei au ajuns în Cipru"
     Unul dintre debitorii împrumutați la Bancpost, al cărui credit luat pe persoană juridică i-a fost cesionat în 2008 companiei EFG New Europe Funding II BV, la scurt timp după contractare, susține că, potrivit răspunsurilor primite de la instituțiile abilitate, entitatea olandeză este "un simplu SRL".
     Clientul Bancpost ne-a declarat, în luna ianuarie: "Foarte multe din proprietățile românilor pe care aceștia au hotărât să le achiziționeze prin contractarea de credite la bănci sunt gajate, de fapt, după cesiune, unor SRL-uri străine cu capital social foarte mic, care sunt oricând supuse intervenției și falimentului. Există posibilitatea ca împrumuturile să fie achitate cu bună credință, dar după 20-30 de ani nu vom avea garanția că ne vom recăpăta proprietatea respectivă".
     Conform domniei sale, actul de vânzare-cumpărare încheiat între bancă și EFG New Europe Funding arată că "Bancpost a vândut doar credite fără restanțe și că banca nu mai are niciun drept sau obligație decât acela de a colecta ratele, dobânzile și comisioanele și de a le vira la timp în conturile din Cipru". Sursa citată ne-a precizat: "În continuarea contractelor de vânzare-cumpărare creanțe este cel de administrare active, unde sunt evidențiate conturile din Cipru în care se fac plățile".
     Clientul Bancpost a demarat acțiuni în instanță, în anul 2015, după ce, de-a lungul anilor, dobânda creditului a fost majorată semnificativ în mod unilateral și, în consecință, valoarea ratelor a crescut.
     Domnia sa a întreprins mai multe acțiuni, trimițând adrese către toate instituțiile din țară și străinătate competente (BNR, Parchet, ANAF, Parlament, Parlamentul European, Comisia Europeană, Banca Națională a Olandei, Autoritatea Olandeză pentru Piețe Financiare, Autoritatea Bancară Europeană, Banca Centrală Europeană etc.) și deschizând mai multe procese în instanță.
      Răspunsul BNR la întrebările clientului Bancpost
     La întrebarea legată de prevederile legale ce stau la baza înstrăinării creditului său, BNR i-a transmis: "În anul 2008, din motive asociate politicilor proprii de creditare și de gestionare a riscului, practica băncilor comerciale era de a vinde portofolii de credite performante către instituții nerezidente, membre ale grupurilor bancare ale instituțiilor de credit rezidente. (...) La momentul iulie 2008 nu exista nicio condiționare și/sau interdicție legală în ceea ce privește calitatea creditului (performant/neperformant) sau persoana cesionarului (în sensul unor condiții restrictive privind jurisdicția în care își desfășoară activitatea cesionarul sau domeniul de activitate a aces­tuia). (...) Anterior intrării în vigoare a prevederilor Legii 93/2009, instituțiile de credit au cesionat atât credite performante, cât și credite neperformante, neexistând niciun impediment legal în privința calității creanțelor respective (performante/neperformante), cu excepția condiționării cesiunii creditelor ipotecare, instituite prin dispozițiile art. 24 (în prezent abrogat) din Legea 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare (n.r. Legea 190/1999 Art. 24 arată: (1) Creanțele ipotecare și privilegiate conform art. 1737 din Codul civil (Notarea dreptului de preempțiune asupra unui imobil), care fac parte din portofoliul unei instituții financiare autorizate prin lege, pot fi cesionate unor instituții financiare autorizate să acționeze pe piețele de capital. (2) Cesiunea privește numai creanțele ipotecare din portofoliul deținut, care au caractere comune cu privire la natura, originea și riscurile lor). (...) În 2008, prevederile vechiului Cod Civil reprezentau cadrul legal ce reglementa cesiunea de creanțe, aceasta completând legislația specială în materie până la intrarea în vigoare a noilor dis­poziții cuprinse în Noul Cod Civil, din anul 2011".
     Subliniem că vechiul Codul Civil valabil până în 2011 arată, la Art. 1393, că "cesionarul nu poate opune dreptul său la o a treia persoană decât după ce a notificat debitorului cesiunea".
     Avocații susțin că, dacă nu există notificarea cesiunii, atunci aceasta este inopozabilă. Bancpost nu i-a notificat pe clienții săi înainte să le vândă creditele.
     Banca Națională i-a mai spus clientului că autoritatea competentă să stabilească și să verifice legalitatea cesiunii rămâne instanța de judecată. BNR a adăugat: "În baza contractului cadru încheiat între cedentul - creditor cu titlu profesional și societatea cesionară, ce de regulă aparținea grupului din care făcea parte și instituția de credit, se stabileau condițiile generale ale raporturilor dintre părțile contractante, operațiunea de vânzare-cumpărare de creanțe propriu-zisă fiind realizată pentru fiecare cesiune ulterioară în parte, distinct. Ulterior acestei operațiuni, banca își putea păstra calitatea de administrator al creditului, încasând comisioane pentru serviciile astfel prestate, această activitate fiind permisă instituțiilor de credit, în temeiul art. 20, alin.1 lit. a din Ordonanța de urgență 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. (...) Autoritatea competentă să stabilească și să verifice legalitatea cesiunii, inclusiv a aspectelor ce vizează subrogarea cesionarei în drepturile cedentei, prin raportare la cadrul legal în vigoare la acel moment a tuturor acțiunilor/operațiunilor derivând din această cesiune, rămâne instanța de judecată".
      Debitorul: "EFG New Funding II BV nu este înregistrată ca societate financiară"
     Deși Legea 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare presupune că entitățile ce preiau credite ipotecare trebuie să fie instituții financiare autorizate care să acționeze pe piețele de capital, se pare că EFG New Funding II BV nu este înregistrată ca societate financiară, după cum ne-a spus clientul Bancpost.
     Menționăm că, potrivit unei decizii a Tribunalului București, "în cuprinsul contractului, părțile acestuia au stabilit care este destinația creditului acordat, res­pectiv realizarea de investiții imobiliare, astfel că acesta este supus dispozițiilor Legii 190/1990, în speță aflându-ne în prezența unui contract de credit ipotecar".
     Afirmația debitorului se bazează pe răspunsurile pe care le-a primit de la entitățile avizate să licențieze astfel de societăți.
     Astfel, Banca Națională a României i-a transmis clientului: "Entitatea indicată nu se încadrează în niciuna dintre categoriile instituționale autorizate/reglementate/supravegheate prudențial de BNR și, implicit, nu se regăsește înscrisă în registrele deschise la Banca Națională a României, context în care activitatea desfășurată de acestea nu se supune legislației administrate de banca centrală, conform competențelor încredințate de legiuitor".
     La rândul său, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a menționat: "SC EFG New Funding II BV nu este autorizată să presteze servicii și activități de investiții, precum și servicii conexe prevăzute în Legea 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare".
     Și Autoritatea olandeză pentru piețe financiare (AFM) i-a spus clientului că EFG New Funding Europe nu are licență de la ea.
     Împrumutatul în franci elvețieni (CHF) susține că s-a deplasat la adresa din Olanda indicată în actele de vânzare-cumpărare și că a fost surprins să nu găsească niciun sediu social la respectiva adresă.
     În acest context, Tribunalul București a decis că cesiunea nu este opozabilă părților: "Având în vedere lipsa dovezii în sensul că EFG New Europe Funding II BV (n.r. care, în 2012, și-a schimbat numele în ERB New Europe Funding II BV) este autorizată de legile speciale românești să efectueze aceleași activități ca cedentul, se pune problema valabilității contractului de cesiune. Instanța a constatat neopozabilitatea cesiunii creanței născute din contractul de credit (...), încheiat între reclamantă și Bancpost. Se constată că toate capetele de cerere formulate de reclamată privesc, în esență, această neopozabilitate (inexistența drepturilor EFG New Europe Founding II BV)".
     Cuculis: "Entitățile nebancare încasează dobânzi în mod ilegal"
     Entitățile care au preluat credite de la băncile noastre și nu sunt înregistrate ca societăți financiare încasează dobânzile în mod ilegal, anunțam încă din ianuarie, citându-l pe avocatul Adrian Cuculis, care ne-a transmis, la vremea respectivă: "Având în vedere că instituțiile către care băncile din țara noastră și-au exportat creditele nu aveau calitatea de instituție bancară, dobânzile încasate de către acestea au fost încasate în mod ilegal. De ce nu este legal ca atunci când creditul este exportat către orice altă instituție în afară de o bancă sau IFN, aceasta să încaseze dobânzile bancare din contract? Acest lucru derivă dintr-o serie de aspecte ce doar coroborate duc către concluzia de mai sus, după cum urmează:
     În primul rând, care este condiția esențială, pentru ca o anumită persoană juridică să poată funcționa în legalitate din punctul de vedere al legii bancare?
     OUG 99/2006, ce reglementează activitatea bancară în România, la Art. 5. (1) interzice oricărei persoane fizice, juridice sau entitate fără personalitate juridică, ce nu este instituție de credit, să se angajeze într-o activitate de atragere de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public, într-o activitate de emitere de monedă electronică, ori într-o activitate de atragere și/sau gestionare de sume de bani provenite din contribuțiile membrilor unor grupuri de persoane constituite în vederea acumulării de fonduri colective și acordării de credite/împrumuturi din fondurile astfel acumulate pentru achiziționarea de bunuri și/sau servicii de către membrii acestora.
     Legea 312, în baza căreia funcționează BNR, arată, la Art. 25 (1): Banca Națională a României are competența exclusivă de autorizare a instituțiilor de credit și răspunde de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit pe care le-a autorizat să opereze în România, în conformitate cu prevederile Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările și completările ulterioare.
     De asemenea, Legea cămătăriei 216/2011 Art. 3, spune că (1) darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani și (2) sumele de bani obținute prin săvârșirea infracțiunii prevăzute la alin. (1) se confiscă.
     Așadar,un simplu SRL, SA, SCSA, SCA sau orice altă formă de organizare ce nu este conformă legilor în vigoare, autorizată de către BNR, nu poate funcționa legal și nu poate încasa dobânzi bancare".
     Adrian Cuculis a făcut mai multe plângeri la DNA, în urmă cu câțiva ani, pe această speță, unele dintre ele fiind respinse, iar altele ajungând la prim-procurorul de caz.
     
     Ce spunea BNR anul trecut
     În vara anului trecut, BNR susținea că verificarea cesiunii creditelor îi revine Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).
     Răspunzând unor întrebări transmise de ziarul BURSA pe marginea legislației privitoare la cesiunea creditelor fără restanțe, reprezentanții Băncii Centrale ne-au precizat: "Potrivit cadrului normativ actual, aspectele privind cesiunea creanțelor rezultate din contractele de credite pentru consumatori sunt reglementate de Ordonanța de Urgență nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. Din punct de vedere legal, o interdicție expresă în ceea ce privește vânzarea anumitor categorii de creanțe izvorâte din contractele de credit a fost consacrată doar începând cu anul 2009, prin intrarea în vigoare a Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, act normativ care, la art. 2 alin. 3, a limitat posibilitatea achiziționării portofoliilor de credite performante numai la entitățile care pot desfășura activitate de creditare cu titlu profesional. Textul a fost abrogat în data de 30.06.2016, odată cu intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2016".
     OUG 52/2016 subliniază, la Capitolul X (Cesiunea): "Art. 58 (2) Contractele de credit reglementate de prezenta ordonanță de urgență și creanțele rezultate din acestea pot fi cesionate numai către creditori, astfel cum sunt definiți la art. 3 pct. 2, alții decât creditorii nonfinanciari". Aceeași Ordonanță arată, la articolul 3, alineatul 2: "creditor - persoana juridică, inclusiv sucursala instituției de credit și a instituției financiare din străinătate, care acordă credite (...) pe teritoriul României (...)".
     Totodată, la articolul 59 (2) din același text de lege se menționează că cesionarul contractului de credit, respectiv cesionarul creanței, este obligat să aibă sediul social, o sucursală sau un reprezentant în România pentru rezolvarea eventualelor litigii și pentru a răspunde contravențional și/sau, după caz, penal, în fața autorităților publice.
     Legea interzice, la articolul 60, cesionarea contractului de credit și a accesoriilor, precum și a creanței către o entitate care nu are sediul social, o sucursală sau un reprezentant în România.
     Nicolae Cinteză, directorul Direcției Supraveghere din cadrul BNR, ne-a spus, în anul 2015, că împrumuturile care nu prezintă întârzieri la plată nu pot fi vândute.
     În luna aprilie 2015, reprezentanții Băncii Naționale ne-au spus că, în matreria cesionării creanțelor, Codul Civil instituie principiile generale.

 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 
Trimite părerea ta.
Nume (maxim 50 caractere)
E-mail (optional)
Titlu (maxim 50 caractere)
Mesaj
 
REGULAMENTUL MESAJELOR
Acord
Prin trimiterea opiniei ne confirmați că ați citit regulamentul de mai sus și că vă asumați prevederile sale !

1.  Dl Piperea si bancile
    (mesaj trimis de anonim în data de 09.08.2018, ora 05:04)  
 Dl Piperea cam are un cui imptriva sistemului bancar de cand a pierdut procesele chf ? El si Zamfir, iar presa le canta in struna.
 Referitor la speta, daca creditele au fost cesionate nu inseamna ca dobanzile nu trebuiau platite, doar ca nu le-a incasat Bancpost cimle-a incasat alta firma. Asa ca dobanzile vor trece la bancpost numse vor da inapoi clientilor din moment ce acestia aveau obligatia sa le plateasca


 
  1.1.   Nume  (răspuns la opinia nr. 1 )
    (mesaj trimis de Nume , in data de 09.08.2018, ora 07:08)
 
 Cred că Banca a ales să nu mai încaseze dobânzile și comisioanele considerând că nu mai are nevoie de ele.


 
  1.2.   Repetent  (răspuns la opinia nr. 1 )
    (mesaj trimis de Contabilul , in data de 09.08.2018, ora 07:24)
 
 Anonimule ...esti repetent la economie...entitatea care a preluat creditul a marit unilateral dobanda dupa cum visa noapte de noapte...ea Nefiind institutie bancara sau financiara si Neavand acest drept. Legea Bnr prevedea ca nu pot fi cesionate credite care Nu au restante. Casca dracului ochii .. acea firmă a incasat dobanzile dipa cum a vrut ea sa le mărească...despre acei bani e vorba si omul isi va lua banii inapoi..


 
  1.3.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 1 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 09.08.2018, ora 08:01)
 
 Da, asa e! Ai contract, trebuie să plătești ce e pe contract. Nu contează ca plătești unor ilegali, tu doar plătești, esti o simpla oaie, intr-un sistem creat de si pentru rechini!
 Interesanta gandire.


 
  1.4.   Anonimule habar nu ai ce vorbesti!  (răspuns la opinia nr. 1 )
    (mesaj trimis de Apolodor , in data de 09.08.2018, ora 08:18)
 
 Tu intelegi ca cesiunea creditelor s-a facut catre un SRL care nu a avut autorizare sa desfasoare activitate bancara nici in România si nici in Olsnda?? Pai daca asta ti se pare in regula atunci inseamna ca nu intelegi nimic din cadrul in care trebuie sa se desfasoare economia!


 
  1.5.   Raspuns  (răspuns la opinia nr. 1 )
    (mesaj trimis de Rodica , in data de 09.08.2018, ora 08:35)
 
 Daca ai creier at trebui sa-l folosesti.. Cesiunile sunt ilegale, este caz penal,sumele se confisca. Sumele din dobinda nu se intorc la Bancpost ci la consumatori. Nu este vinovat
 Piperea ca dosarele lui au fost judecate de judecatori prosti sau platiti de banci sau cu neamurile angajate la casele de avocatura care apara bancile.


 
  1.6.   Cesiunile au fost legale  (răspuns la opinia nr. 1.5 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 09.08.2018, ora 08:44)
 
 in 2008 au fost legale, inclusiv BNR spune asta
 doar din 2009 s=-a schimbat legea


 
  1.7.   vorbesti fara sa citesti documente  (răspuns la opinia nr. 1.2 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 09.08.2018, ora 08:51)
 
 daca era cum spui clientii nemultumiti erau in alerta din 2010 nu de acum, intelege ca e vorba de credite din 2007 si 2008
 este vorba de dobanzile legale ce trebuiau platite
 restul e maruntis daca a fost ceva in plus


 
  1.8.   FALS ce spui  (răspuns la opinia nr. 1.5 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 09.08.2018, ora 08:59)
 
 Daca erau ilegale erau ilegale si in 2009 si in 2010
 dotul a fost transparent, institutiile putea sa intervina daca era ilegal, sa opreasca plata dobanzilor de atunci, clientii la fel, stiau, au fost notificati de modificare, nu plateau 10 ani


 
  1.9.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 1.3 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 09.08.2018, ora 09:05)
 
 Bravo


 
  1.10.   Repetent este matale  (răspuns la opinia nr. 1.2 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 09.08.2018, ora 09:05)
 
 Clientii au fost informati de schimbare,
 Adica 10 ani au fost legale platile si acum dintr-o data nu mai sunt legale ? te si umfla rasul


 
  1.11.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 1.10 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 09.08.2018, ora 09:17)
 
 clientii nu au fost notificati de cesiune. eu, la CEB, am fost notificata (l-au mutat cand creditul era performant), sa iti povestesc cum a fost la mine: m-am dus la banca cu notificarea si am intrebat o doamna complet depasita de situatie ce inseamna, cui platesc eu acum rata; raspunsul doamnei a fost: nu e treaba dvs asta, treaba dvs este doar sa platiti creditul. nu mi s-a parut in regula, intre timp dna respectiva si-a pierdut locul de munca, agentia CEB in care lucra s-a inchis. am mers la urmatoarea agentie, la Plaza, unde mai multe functionare bancare si-au plimbat notificarea de la una la alta intrebandu-se reciproc ce inseamna. niciun raspuns lamuritor. ulterior, fara sa mai rpimesc vreo notifcare, am aflat ca a fost mutat din nou in Romania creditul, si asta dupa multe sesizari oficiale catre banca, BNR, etc, in Romania si Olanda. un raspuns oficial de ce a fost mutat acest credit nu am primit niciodata. sper sa intrebe si sa primeasca raspuns institutiile statului.


 
  1.12.   a fost scrisoare de oferta  (răspuns la opinia nr. 1.11 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 09.08.2018, ora 09:35)
 
 a fost scrisoare de oferta in 2010 in care s-a facut propunerea catre clienti si cine a semnat a mers mai departe


 
  1.13.   Nume  (răspuns la opinia nr. 1.2 )
    (mesaj trimis de Nume , in data de 09.08.2018, ora 14:05)
 
 Nu am urmărit evoluția pe această postare. Cred că am fost înțeles greșit. Dacă o persoană primește înapoi banii pe dobândă și comisioane (că au fost încasați ilegal), mă aflu în situația lui președinte din Sibiu. Aș da banii cuiva ..... dar cui ? Bancpost nu a avut nevoie de dobândă și de comisioane, drept pentru care a cesionat creditul și etitatea care a avut creditul tocmai mi l a dat înapoi că nu avea drept să îl ia. Stau cu banii și nu am cui să i dau.


 
  1.14.   protocoale :)  (răspuns la opinia nr. 1.5 )
    (mesaj trimis de un guru , in data de 09.08.2018, ora 17:12)
 
 Cica BNR are vreo 4 protocoale cu niste baieti deosebiti :) Asa o fi ? Risc sistemic , una,alta :)


 
2.  300 de milioane nu e mult !!!
    (mesaj trimis de Fără credit în data de 09.08.2018, ora 06:39)  
 Articol absolut superb !
 Poza e minunata !
 Îmi miroase a hoție legală?
 Europa a amendat câteva firme din IT americane.
 Băncile au învățat firmele să fure legal?
 Scăldatul acesta prin Cipru cu firma la o cutie poștală o putem compara cu importul roșiilor din Turcia cu sediul în Sahara?
 Banc Post nu este in faliment?
 Banc Post calcă pe urmele Volksbank?
 Când se impute treaba hoppp insolventa-falimentul?
 Înain te bunurile bănci au fost curățate în bune-rele la recomandarea Bce?
 Acum s-a vândut doar banca rea pe principiul Moromete "ia păr din palmă".


 
3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 09.08.2018, ora 08:13)  
 După bancpost, credit Europe bank ar trebui sa urmeze pe lista. Ăștia au făcut adevărate inginerii financiare mutând creditele prin vreo trei companii. Poate cineva de la anaf nu are ce face astăzi și citește aici


 
  3.1.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 3 )
    (mesaj trimis de Anonim , in data de 09.08.2018, ora 09:29)
 
 ABSOLUT toate bancile au procedat similar, astfel au diminuat valoarea provizioanelor constituite obligatoriu conf normelor BNR si au diminuat pierderea; nu e nimic special la bancpost, TOATE bancile au procedat la fel.


 
4.  O intrebare
    (mesaj trimis de Radu Mischie în data de 09.08.2018, ora 08:25)  
 Las si eu un semn de intrebare aici:
 - ok, bucurie mare, i-am prins pe greci cu fofarlica (ma rog, acum să vedem și in instanță ce va fi, judecătorii români sunt plini de "surprize" și au o înțelegere proprie a legilor)
 - sa zicem că se vor restitui niste dobanzi incasate de firmele astea din Olanda
 - dar, in acelasi timp, contractele astea de credit cesionate sunt totuși purtătoare de dobândă. Oamenii pot spune doar căbnu trebuia să plătească dobândă firmei din Olanda, nu că nu datorau dobândă.
 - practic, oamenii vor trebui să dea cuiva această dobândă, chiar dacă o primesc înapoi din Olanda
 - asa că nu știu câți din astia 300 milioane rămân in buzunarele oamenilor


 
  4.1.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 4 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 09.08.2018, ora 10:00)
 
 In momentul cesiunii, Bancpost a renuntat voluntar la dobanda. Nu e vina debitorului ca BP a ales asta. Deci debitorul nu mai datora dobanda cesionarului.


 
  4.2.   Ha  (răspuns la opinia nr. 4.1 )
    (mesaj trimis de Radu Mischie , in data de 09.08.2018, ora 10:08)
 
 Și marmota invelea ciocolata în staniol...


 
5.  Bancpost are doar de castigat
    (mesaj trimis de anonim în data de 09.08.2018, ora 08:39)  
 Cititi si voi documentele
 Cesiunile s-au facut in 2008 cand era legal, chiar Bnr spune asta, ca sunt legale daca nu s-au modificat obligatiile debitorilor
 |Daca nu erau legale cei care au platit timp de 10 ani trrebuiau sa comenteze mai demult nu acum si castigau
 300 milioane este vorba de total dobanzi platite din 2008 care sunt obligatii de plata ce trebuiau platite indiferent ca la Bancpost la la cei care au cesionat
 Bancpost nu are legatura cu aceste sume, cine doreste sa ceara ceva inapoi trebuie sa ceara de la cei care au incasat
 Probabil se incearca o smecherie, auzi sa primeasca dobanzile inapoi cei care au platit, adica sa nu plateasca dupa ce au luat credite. Cam asta e miza, sunt cativa care sunt obisnuiti cu procesele si vor sa castige niste bani. Daca cumva cei 300 milioane se dau inapoi ei trebuie sa ajunga la bancpost deoarece dobanda tot trebuie platita


 
  5.1.   document  (răspuns la opinia nr. 5 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 09.08.2018, ora 08:44)
 
 in document se vede cum au calculat prejudiciul, este vorba de banii incasati din dobanzi de catre EFG din 2008, adica toate dobanzile, Deci banii sunt la EFG, de la ei se vor cere daca e ceva ilegal, Dar nu prea au cum sa se ceara din moment ce ei trebuiau platiti


 
  5.2.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 5 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 09.08.2018, ora 09:20)
 
 esti doar un postac bancar. in ciuda efoturilor bancilor de a-si angaja postaci care sa combata opiniile clientilor revoltati, in ciuda lobbyului enorm si a resurselor financiare de care dispun, Epoca de Aur s-a incheiat pentru banci. pierd peste tot in lume, sunt amendate cu sume colosale, functionari curajosi si integri ai statului, cu dreptatea si puterea in mana, le trag la raspundere.


 
  5.3.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 5 )
    (mesaj trimis de marian , in data de 09.08.2018, ora 09:50)
 
 Sunt mai multe lucruri in neregula cu contractele Bancpost. 1) Legalitate: a) nu avea voie sa cesioneze catre un srl; b) nu avea voie sa cesioneze fara sa notifice clientii, chiar daca clientii nu se puteau opune cesionarii (dar puteau sa dea in judecata banca LA ACEL MOMENT, pe criteriul Srl care nu se supune reglementarilor BNR); c) nu aveau voie sa cesioneze creditele care erau achitate la zi fara intarzieri. Iaca doar 3 motive care fac cesionarea ilegala. Ce decurge din asta ? 2) Odata ce nu te mai afli sub jurisdictia BNR, umbli la dobanzi cum vrea mschiul tau. Eu sunt client in CHF si-ti pot spune caz concret: 6% dobanda in 2008, din care 3+ era Libor iar 2+ marja Bancpost; in 2011, aveam 7,5%, din care Libor 0,17 iar restul de 6% era marja Bancii. S-a marit marja Bancpost de la 2% la 6%. Ti se pare corect ? Daca era creditul in tara si eram notificat, puteam sa dau in judecata Bancpost in 2011. Variatia Libor nu inseamna ca trebuie sa castige doar Bancpost cand Libor este jos. Am dat in judecata Bancpost in 2015 si nici pana azi nu am ajuns la fond, pentru ca nu s-a prezentat in instanta iar judecatorul doar a amendat banca si m-a pus sa traduc tot dosarul in olandeza ca sa pot sa notific EFG in Olanda. M-a costat traducerea 3.500 euro ! Da, 3 mii cinci sute, nu 3 sute cincizeci ! Este 15 euro/1 pagina ! Sunt multi oameni care nu au bani sa faca acest lucru + documente platite ;a avocati din Olanda ca sa te reprezinte acolo. Intelegi smecheria pe care au facut-o ?


 
  5.4.   dvs vreti sa platiti dobanzile la BANCPOST  (răspuns la opinia nr. 5.3 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 09.08.2018, ora 10:11)
 
 deci dumneavoastra doriti sa platiti dobanzile la Bancpost si nu la concesionar.


 
  5.5.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 5.2 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 09.08.2018, ora 12:27)
 
 Te-ai masturbat un pic cand ai citit articolul?


 
  5.6.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 5.3 )
    (mesaj trimis de Pusa , in data de 10.08.2018, ora 09:34)
 
 EFG are un reprezentant legal in Romania...acolo trebuia sa ii citati ...eu acolo ii citez in instanta, pentru ca o corespondenta cu Olanda dureaza ani de zile si costuri enorme....asa ca cotarea se face la SC Mitulica si Asociatii Bucuregti, str' Plantelor, nr, 60, parter, ap' 2, sector 2'


 
6.  Banca Transilvania obtine 300 milioane euro
    (mesaj trimis de anonim în data de 09.08.2018, ora 08:49)  
 Cred ca ar putea sa castige Banca Transilvania din toata povestea asta
 Cei 300 milioane vor ajunge la banca din Cluj daca se muta creditece cesionate innapoi la Bancpost


 
7.  "optimizare" fiscala
    (mesaj trimis de anonim în data de 09.08.2018, ora 09:01)  
 De evaziune nu spune nimeni nimic?


 
  7.1.   In articol sunt cateva formulari inexacte  (răspuns la opinia nr. 7 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 09.08.2018, ora 09:08)
 
 scrieti CJPC: "S-au strâns peste 300 milioane euro pe care Bancpost trebuie să îi restituie clienților, din dobânzile și comisioanele percepute pentru creditele cesionate"
 Adica clientii sa primeasca inapoi dobanzile platite ? Bine, primesc inapoi dobanzile platite la concesionarul EFG dar aceste sume trebuie imediat platite la Bancpost deoarece ele sunt obligatii de plata. Doar nu cred clientii ca primesc dobanzile inapoi si nu le mai platesc


 
  7.2.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 7.1 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 09.08.2018, ora 09:20)
 
 Vezi daca nu citesti ziarul Bursa in intregime?! Ia citeste si articolul urmator cu retractul litigios si fa legatura! Ei? Cum e?


 
8.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 09.08.2018, ora 09:20)  
 
  BNR autoritatea de reglementare si control in sistemul bancar din Romania.
  HAOS TOTAL! ce cauta entitati dubioase din Olanda/cum au ajuns sa opereze in Romania?.
  Ce mai cauta Isarescu in fruntea BNR? probabil merge seara la culcare direct din crama si dimineata este nitel, turburel, nu ma distinge clar situatia.
  Dar, vorba ceea: "Nu-i prost cel care ia, ci cel care da!"
  Este clar; clasa noastra politica are cu totul alte preocupari.


 
  8.1.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 8 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 09.08.2018, ora 09:29)
 
 
  Bun, dar ce a facut in tot acest timp (cu litigii in instanta, proteste ale imprumutatilor, articole in presa si emisiuni la TV) ANPC, Avocatul Poporului? pentru ce mai exista institutii ale statului cu angajati platiti din impozitele noastre?.
  Rog documentati-va asupra pensiei oferita de sistem lui Ciorbea. Acesta este Statul paralel, domnule Dragnea!.


 
9.   Tentaculele mafiei bancare
    (mesaj trimis de anonim în data de 09.08.2018, ora 09:23)  
 
  Banca de la noi, controlată de EFG Eurobank, a cesionat credite către EFG New Europe Funding II B.V. (ulterior ERB New Europe Funding II B.V.), deținută, la rândul ei, de o societate cu răspundere limitată - EFG New Europe Holding B.V. (redenumită ERB New Europe Holding B.V.), care face parte din EFG Eurobank Ergasis.
  Cam ca si la ERSTE BANK, nu-i asa domnule Bestea?.


 
10.  legat de TLV
    (mesaj trimis de Andrei în data de 09.08.2018, ora 09:32)  
 iata a venit momentul in care gogoasha umflata cu pompa de catre ciordiloi cu complicitatea cintezoilor si isarestilor SA SE SPARGA !!!! ADIO TLV !!!!


 
  10.1.   TLV CASTIGA  (răspuns la opinia nr. 10 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 09.08.2018, ora 09:39)
 
 daca e ceva ilegal cu concesionarea, banca transilvania va obtine acele credite si dobanzile
 este un mare castig
 oricum la preluare Banca transilvania a dorit sa cumpere si acele credite dar efg nu le-a vandut


 
  10.2.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 10 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 09.08.2018, ora 09:54)
 
 ce are una cu alta? capitalizarea TLV cu creditele instrainate legal un 2008 de Bancpost?


 
  10.3.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 10.1 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 09.08.2018, ora 10:50)
 
 Ai cumva acțiuni tlv?


 
  10.4.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 10.3 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 09.08.2018, ora 12:32)
 
 Ti-e ciuda ca nu ai?


 
  10.5.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 10.3 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 09.08.2018, ora 12:32)
 
 Ti-e ciuda ca nu ai?


 
  10.6.   de-a spartu'n figuri  (răspuns la opinia nr. 10 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 09.08.2018, ora 14:25)
 
 azi TLV inchide pe plus iar miine la raportarea de 700-800 milioane profit net la 6 luni pe 2018 pretul la gogoasa va fi mic. sau asa vor considera cei cu bani de investit


 
  10.7.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 10.5 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 09.08.2018, ora 23:30)
 
 Nu o sa îmi investesc niciodată banii în acțiuni bancare!


 
  10.8.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 10.7 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 09.08.2018, ora 23:55)
 
 :))))))))))


 
11.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 09.08.2018, ora 09:37)  
 
  Un banc prost! mai exista Bancpost?.
 
  "Bancpost va formula plângere contravențională împotriva procesului verbal de constatare emis de Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, urmând ca instanța de judecată să pronunțe o soluție cu privire la legalitatea acestuia, inclusiv referitor la restituirea anumitor sume. Până la momentul rămânerii definitive a hotărârii judecătorești, toate măsurile stabilite prin procesul verbal sunt suspendate de drept, conform legii.


 
12.  fără titlu
    (mesaj trimis de Obama în data de 09.08.2018, ora 09:49)  
 "BNR încearcă să convingă ANPC să renunțe la emiterea Ordinului împotriva Bancpost" - asta e super, dupa ce BNR sustine intr-una ca nu se baga in contracte, ca e treaba ANPC, parca totusi s-ar baga..
 P.S. Piperea: "(...) toate evacuările pot fi din nou repuse în discuție" e cam pleonasm.


 
13.  Domnule Piperea , cine plateste creditele ?
    (mesaj trimis de anonim în data de 09.08.2018, ora 09:52)  
 vad ca domnul Piperea spune ca bancpost o sa plateasca clientilor creditele si dobanzile inapoi, dar nu spune ce urmeaza daca cesiunile se anuleaza. Adica nu spune ca cei care au luat credite trebuie sa plateasca inapoi acele 300 milioane de euro deoarece sunt dobanzi pe care le au de platit la credite. Multi inteleg ca oamenii raman si cu datoriile neplatite si cu banii luati cadou


 
14.  deci EFG trebuie sa plateasca, Bancpost sa incasez
    (mesaj trimis de radu în data de 09.08.2018, ora 10:05)  
 sa ingeleg mai bine
 deci concesionarul EFG trebuie sa plateasca clientilor cei 300 milioane euro incasati ilegal iar Bancpost trebuie sa-i incaseze de la clientii datornici ?


 
  14.1.   cadou pentru Bancpost  (răspuns la opinia nr. 14 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 09.08.2018, ora 10:08)
 
 ANPC a dispus restituirea dobanzilor, deci EFG trebuie sa le plateasca daca e restituire ca ei le-au incasat. Umreaza ca bancpost sa le incaseze legal daca creditele revin in posesia initiala
 si uite-asa banca Transilvania castiga un purcoi de bani


 
15.  sanctiunea ramane amenda
    (mesaj trimis de anonim în data de 09.08.2018, ora 11:03)  
 din toata povestea ramane amenda de 150.000 ca sanctiune, restul vor fi poate procese, din 63000 de credite vor fi putini care se vor lega la cap sa ceara banii inapoi stiind ca trebuie sa ii dea mai departe la Bancpost


 
  15.1.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 15 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 09.08.2018, ora 11:26)
 
 Bancpost a cesionat creante, care, prin cesiune, au devenit purtatoare de zero dobanda, asa ca nu mai are nici o dobanda de incasat
 Bancpost a renuntat la dobanda, unilateral, este vointa sa.
 Nu vad care debitor ii va mai varsa vreo dobanda lui Bancpost, din cele recuperate de la EFG, silind Bancpost sa o incaseze, contra vointei liber exprimate a bancii sa renunte la dobanzi.
 Iar despre penalitatile returnate....ha, ha, ha!,...Bancpost nu are nici un drept la ele.


 
  15.2.   citeste documentul  (răspuns la opinia nr. 15.1 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 09.08.2018, ora 11:42)
 
 nu vezi ce scrie in document > : Conform documentului citat, banca urmează să restituie debitorilor toate sumele plătite cu titlu de dobândă și comisioane în ultimii zece ani și să repună contractele de credit în situația anterioară cesinunii. "
 deci se revine la situatia anterioara cesiunii. Adica la creditul catre bancpost purtator de dobanda, cum e la toate bancile, deci dobanda trebuie platita inapoi la bancpost. Problema e ca putin clienti vor deschide procese pentru recuperarea dobanzilor de la EFG


 
  15.3.   banii trebuie castigati prin proces  (răspuns la opinia nr. 15.1 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 09.08.2018, ora 11:44)
 
 statul nu poate sa oblige bancpost sau efg sa plateasca banii, fiecare persoan care a luat credit trebuie sa mearga in instanta,nu vad care ar fi castigul unui asemenea demers stiind ca banii oricum trebuie dati inapoi ca dobanda


 
16.  fără titlu
    (mesaj trimis de Cris în data de 09.08.2018, ora 14:17)  
 De ani de zile bancile si multinationalele din RO spala bani masiv (miliarde de euro) in Olanda, Cipru, etc si autoritatile romane dorm pe ele.


 
17.  fără titlu
    (mesaj trimis de orwell în data de 09.08.2018, ora 14:59)  
 Piperea vorbeste numai prostii sa para "interesant". Ce-ar fi sa emit si eu ideea ca ANPC trebuie sa ceara banii de la cei care au platit in mod cinstit creditele si dobanda insa (din pacate) au platit ilegal...ca doar asa zice articolul ...deci nu au platit cui trebuie...


 
18.  cesiune catre srl
    (mesaj trimis de Adrian în data de 09.08.2018, ora 16:26)  
 Cum putem afla daca contractul de credit a fost sau nu,cesionat?
 Unde intrebam,cum formulam intrebarea?
 multumesc


 
  18.1.   nu plati :)  (răspuns la opinia nr. 18 )
    (mesaj trimis de un guru , in data de 09.08.2018, ora 17:26)
 
 Nu plati si vei afla :) Email la banca , cerere scrisa cu nr inregistrare , totul in scris.


 
  18.2.   BT  (răspuns la opinia nr. 18 )
    (mesaj trimis de un guru , in data de 09.08.2018, ora 17:33)
 
 Creditele vandute catre BT nu sunt externalizate .Cu restul e problema.Bani de la entitatea aia nu poate lua nimeni fara a lua niste masuri asiguratorii .Parca vad acum suveici gen Bercea Mondialul :) E treaba de criminalitate economica de asta au si sesizat anumite organe .Trebuie sesizate si cele externe altfel... banii zboara :)


 
19.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 09.08.2018, ora 17:22)  
 Dacă este adevărat că bnr face presiuni la a npc atunci este f grav.....
 Este clar ca cei din bnr se fac părtași la aceste inginerii financiare și au crezut că nu o să se afle.


 
Calendarul BURSA 2018
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
13.08.2018
BVB
     * Circa 30% din rulaj dat de acțiunile Fondul Proprietatea
     * Picaj de peste 5% pentru titlurile Alro, după publicarea rezultatelor financiare pentru primul semestru
     
     Piața principală a...  click să citești tot articolul
13.08.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au scăzut vineri, pe fondul temerilor legate de eventuala răspândire în afara granițelor a problemelor din Turcia, unde lira a scăzut masiv.  click să citești tot articolul
10.08.2018
BVB
     * Declin de 0,33% pentru BET
     
     Rulajul înregistrat în ședința de tranzacționare de ieri a Bursei de Valori București (BVB) a fost de 33,8 milioane de lei (7,29 milioane de euro), în...  click să citești tot articolul
10.08.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa se mențin pe un curs mixt, în condițiile în care investitorii sunt atenți la tensiunile comerciale globale și la rezultatele anunțate de companii.  click să citești tot articolul
09.08.2018
BVB
     * Opt dintre cei nouă indici ai bursei, în creștere
     
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a încheiat ședința de tranzacționare de la mijlocul săptămânii preponderent în teritoriul...  click să citești tot articolul
09.08.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa s-au înscris pe un curs mixt ieri, investitorii fiind atenți la rezultatele companiilor și la tensiunile comerciale dintre SUA și China.  click să citești tot articolul
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 14 august 2018
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sârbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
2.9670
2.3821
3.1200
4.1212
0.1813
0.6250
0.2280
4.6590
5.2228
1.4409
3.6817
0.2479
0.4889
1.0835
0.0612
0.4493
0.6241
4.0854
0.2905
1.0519
0.5934
0.0585
0.3621
0.2159
2.6952
0.0395
0.1489
1.1122
0.6273
0.1229
156.9480
5.6723
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
15.08.2018
      * (Interview with Radu Grațian Ghețea, President - CEO of CEC Bank)
     In banking there are many risks and that is why banks need to be flexible and have as diverse an exposure as possible, which take the market circumstances at the time into account, says Radu Grațian Ghețea, President and CEO of CEC Bank. He told us, in an interview: "We have to adapt to what is happening in the market and we need to do things in such a way that the economic activity and that of the bank both function properly. If we're going with the idea that we want to eliminate every risk, then we'll just stop doing anything. For instance, we have been and we are a bank which heavily funds agriculture, which also means animal husbandry. A few years ago, our exposure to the aviculture sector was rather significant, and when the avian flu came we had to cover some non-performing loans on that segment. Now that the avian flu is done, we are facing the swine flu. What should we do, stop lending?"
     Reporter: Lately, there have been opinions from some experts who are saying that there is a wave of non-performing loans of the ones taken out by the First Home Program. What is your comment on these statements?  click here to read the entire article
08.08.2018
     * (Interview with Laszlo Diosi, OTP Bank CEO)
     Reporter: How would you describe the banking market, at the present time?
     Laszlo Diosi: Even though there are plenty of challenges, there are also many opportunities for the Romanian banking system. The lessons of the financial-economic crisis have resulted in a better regulated framework, stable, transparent and predictable. The guiding line of the policies developed by the authorities that are qualified, but in particular by those with a regulatory and oversight role has been characterized by a balance between profitability and systemic safety.
     But there is no shortage of challenges. We are talking here about challenges which concern the digitalization of the banking system and the national and international legislation. The entire system needs to align with complex and sometimes confused regulations.
     Recorded by Emilia Olescu  click here to read the entire article
31.07.2018
     * (Interview with Dan Paul, the president of the Association of Brokers)
     The management of the Bucharest Stock Exchange (BVB) needs to find out from brokers whether Romania truly needs a derivatives market, says Dan Paul, the president of the Association of Brokers, who was kind enough to grant BURSA an interview.  click here to read the entire article
27.07.2018
THE DĂNCILĂ GOVERNMENT AFTER SIX MONTHS
     Now we know why prime-minister Dăncilă was in a hurry to announce the activity report for the first six months at the helm of the Romanian government: the nice tale of the hike of pensions and salaries wasn't supposed to be overshadowed by the evolution of budget expenses, whose increase has led the deficit of the consolidated general budget to 1.61% of the GDP, from 0.88% after the first five months of the year.  click here to read the entire article
23.07.2018
BECAUSE AN AGREEMENT ON THE PRICE COULDN'T BE REACHED,
     The public offer started by Vimetco and Conef for a stake of at most 53.77% of the shares of Alro Slatina (Alro) has been unsuccessful, as the issuer announced that due to the unfavorable market conditions, the shareholders, company and underwriters couldn't agree on a price for the volume of 383.79 million shares put up for sale.  click here to read the entire article
23.07.2018
ECONOMIC ANALYST AURELIAN DOCHIA PREDICTS:
     * According to Eurostat, Romania has the biggest governmental deficit in the EU
     The hike of some taxes, in the near future, is unavoidable, according to economic analyst Aurelian Dochia.
     His statement comes as, in the first quarter, the government's deficit has seen an increase over the last quarter of 2017, according to data by the European Statistics Office (Eurostat).  click here to read the entire article
13.07.2018
Russia World Cup
     The final tournament of the World Football Cup will end with a gala representation, the duel between Croatia and France. France, the with the most expensive players in the tournament, has met the expectations, Croatia is the biggest surprise the of the competition.  click here to read the entire article
09.07.2018
FOOTBALL AND MONEY
     Cristiano Ronaldo (33 years old) had several hits over the last few days, even though in the final tournament of the World Championship he failed to exceed expectations, as Portugal was eliminated in the round of eight.  click here to read the entire article
05.07.2018
     The world is intensely preparing for a water crisis, the most important resource for human life. The signs, on a continental and global level, that there is a water problem are increasingly clear.  click here to read the entire article
02.07.2018
     The Bursa Construcțiilor magazine, published by the BURSA press group, has taken the first step in the third decade of existence and has awarded, in this year's Gala, no fewer than 20 awards of excellence, to some of the most important associations in the sector, as well as to companies that have stood out through their activity.  click here to read the entire article
27.06.2018
A VOTE FOR AN UNFORGETTABLE SUMMER
     In the plenum joint meeting of the Chamber of Deputies and the Senate, which will be held today starting at 14:00, will be debated and put up for vote the vote of no-confidence against the government submitted by 152 members of the opposition.
     The document which incriminates the failures of the Dăncilă government has been read in the Parliament on Monday, June 25th.  click here to read the entire article
25.06.2018
     Even without the court ruling rendered in first instance by the High Court of Cassation and Justice in the lawsuit of the fictitious hiring at the Child Protection Department of Teleorman the focus on getting all the institutional levers under the - informal, but all the more important - authority of Liviu Dragnea. But, after his conviction on June 21, this trend will speed up. But only through this kind of concentration of power can the president of the Chamber of Deputies hope to change not only the balance of power - which is already favorable to him, even though nothing is final in politics -, but the legislation based on which he has been sentenced, so that he gets exonerated of any legal responsibility. Or, when the powers of the state are concentrated in the hands of one man, democracy, even though it may be only a façade, moves aside to be replaced by autocracy. And in Romania, the temptation of autocracy, hidden under the veil of illiberalism, is more powerful than it has ever been, after the fall of communism. Could this be just an accident owed to the meteoric apparition of Liviu Dragnea?  click here to read the entire article
19.06.2018
     The Romanian Constitution:
     Art. 80 - The role of the president
     (1) The Romanian president represents the Romanian government and is the guarantor of national independence, unity and territorial integrity.
     (2) The Romanian president must watch for the compliance with the Constitution and the good functioning of the public authorities. For that purpose, the president serves as a mediating entity between the powers of the state, as well as between the state and society.  click here to read the entire article
12.06.2018
     The reunion scheduled today between Donald Trump and Kim Jong-un is taking place in Singapore due to the relative neutrality and the security this city-state provides. Singapore is one of the few countries that still hosts a North-Korean embassy, and many of the deals of the Kim regime were conducted here, according to the foreign press.  click here to read the entire article
05.06.2018
     "It is a good thing that the public doesn't understand the functioning of our banking and monetary system, because otherwise I think there would be a revolution in the streets by dawn".
     HENRY FORD, founder of the American automotive industry

     Fed up with subsidizing the commercial banks with their own money, the Swiss, mobilized through the "Sovereign Money" initiative, have proposed the organization of a Referendum which will be held on Sunday, June 10th 2018 - is a historical referendum, revolutionary for the banking industry, of international resonance -, by which the initiators want to amend the Constitution, which would impose to the commercial banks to grant loans only within the limits of the bank's money, forbidding them to issue scrip money and ensuring the monopoly of the Confederation (of the Swiss state) on issuance of money free of debt.  click here to read the entire article
.