Articol publicat pe site-ul BURSA On Line, ediția din 11.04.2018
BONUS PENTRU 2016
SIF Moldova a alocat conducerii un pachet de 0,4747% din acțiuni
click aici
     SIF2 Moldova a anunțat, ieri, că a transferat către membrii structurii de conducere și angajați un număr de 4.934.763 acțiuni SIF2, reprezentând 0,4747% din capitalul social, ca recompense pentru anul 2016, conform unui raport transmis Bursei de Valori București.

     Compania a precizat: "Conform «Politicii de remunerare» și în acord cu datele și informațiile cuprinse în "Documentul de informare", comunicat prin raportul curent din 11 aprilie 2017, informăm că la împlinirea termenului de 12 luni de la semnarea «Acordului de plată pe bază de acțiuni», toate persoanele și-au exercitat dreptul de a primi acțiunile oferite pentru exercițiul financiar 2016.

     Acțiunile SIF Moldova au crescut cel mai mult dintre SIF-uri, în 2017, cu 80,77%, acestea dând și cel mai bun randament cu tot cu dividende, de 86,41%.

     Acționarii SIF2 Moldova au fost convocați, pe 27 aprilie 2018, la Adunarea Generală, având pe ordinea de zi aprobarea dividendului brut/acțiune de 0,05 lei, dar și aprobarea derulării unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii în scopul reducerii capitalului social.

     SIF Moldova intenționează să răs­cumpere maxim 11.000.000 acțiuni (1,09% din capitalul social), la un preț maxim de 2,5 lei/unitate.

     SIF2 a raportat un profit net de 164,8 milioane lei, în 2017, în creștere cu 33,65% față de rezultatul anului anterior. Activele totale deținute de SIF Moldova, la 31 decembrie 2017 în valoare de 1.880 milioane lei, au crescut cu 9,38% față de anul 2016, ca efect al creșterii valorii juste a activelor financiare, arată compania în raport.

     În cadrul activelor totale, ponderea o dețin activele financiare, respectiv 96,62% (2016: 91,77%), cuprinzând în principal activele financiare disponibile pentru vânzare. 
A.A.
 

 

.