BUGET 2016:Bugetarii nu primesc tichete de masă, de vacanţă, premii, tichete cadou sau indemnizaţii la pensie

Ioana Dogaru
Macroeconomie /

Bugetarii nu primesc tichete de masă, de vacanţă, premii, tichete cadou sau indemnizaţii la pensie

Bugetul Administraţiei prezidenţiale creşte cu 39,22% în 2016 

Bugetul pe 2016 pentru Secretariatul General al Guvernului scade cu 18,25% faţă de anul 2015

Bugetul pe 2016 pentru Camera Deputaţilor creşte cu 25.53% faţă de anul curent

În 2016, bugetele SRI şi SIE cresc, în timp ce SPP şi STS vor primi anul viitor bani mai puţin

Bugetul MAE pentru anul viitor este cu 15,53% mai mic decât cel din 2015

Bugetul MDRAP pentru 2016, mai mic cu 21,36% faţă de 2015

Bugetul propus pentru anul 2016 pentru AEP creşte la 79.316 mii lei

Bugetarii nu vor primi nici în 2016 tichete de masă, tichete sau vouchere de vacanţă, premii şi ore suplimentare, tichete cadou sau indemnizaţii la ieşirea la pensie sau trecere în rezervă, din cauza riscurilor de deviere existente pe bugetul din 2016, reiese din proiectul de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016, publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice.

"În condiţiile în care pe baza execuţiei bugetare a anului 2016 există un risc de deviere, în vederea contracarării acestuia se impune promovarea unor măsuri, pe orizontul de referinţă, respectiv menţinerea unor măsuri adoptate în anii anteriori, precum: neacordarea pentru personalul bugetar de tichete de masă, tichete/vouchere de vacanţă, premii şi ore suplimentare, tichete cadou şi indemnizaţii la ieşirea la pensie/trecere în rezervă", se menţionează în expunerea de motive a actului normativ.

De asemenea, pentru contracararea riscului de deviere, sunt necesare măsuri precum creşterea absorbţiei fondurilor europene, o eficienţă sporită în colectarea taxelor şi a impozitelor, în reducerea evaziunii fiscale, îmbunătăţirea conformării voluntare, aplicarea noului pachet legislativ privind achiziţiile publice, dar şi îmbunătăţirea structurii cheltuielilor publice.

Actul normativ stabileşte şi plafoanele maxime pentru o serie de indicatori macroeconomici. Astfel, conform documentului, cheltuielile statului cu salariile nu au voie sa depăşească, anul viitor, 7,7% din produsul intern brut (PIB), iar în 2017, plafonul trebuie să scadă la 7,4% din PIB. În ceea ce priveşte deficitul bugetului general consolidat, exprimat ca pondere în produsul intern brut, acesta trebuie să fie de maxim 2,8% în 2016, respectiv 2,77% în 2017.

"Pentru anul 2016, plafonul propus pentru datoria guvernamentală, conform metodologiei UE, este de 41%, luând în considerare potenţialele prefinanţări ce vor putea fi atrase în condiţiile favorabile ale pieţelor financiare, precum şi eventualele evoluţii sub aşteptări atât ai indicatorilor macroeconomici, cât şi ai pieţelor financiare. Acest plafon este obligatoriu pentru anul 2016", se mai arată în proiectul de Lege.

În plus, plafonul privind emiterea de garanţii de către Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice şi de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, pentru anul 2016, este de 8 miliarde de lei.

"Măsurile de relaxare fiscală decise în anul 2015 în scopul stimulării creşterii economice se estimează că vor avea un impact direct negativ asupra veniturilor bugetare până la finalul anului 2017, an în care se vor aplica şi ultimele reduceri planificate de taxe şi impozite. După această perioadă se estimează o stabilizare a ponderii în PIB a veniturilor bugetare. În paralel, se estimează o majorare a ponderii în PIB a cheltuielilor bugetare pe anul 2016 generată de anualizarea majorărilor salariale şi a unor prestaţii de asistenta socială, adoptate în anul 2015, urmată însă pe termen mediu de o ajustare semnificativă a acestora ca pondere în PIB în ipoteza menţinerii aceloraşi politici salariale şi de asistentă socială", se subliniază n documentul citat.

În aceste condiţii există riscul ca deficitul bugetar (atât cash cât ţi ESA) să înregistreze o creştere abruptă în anul 2016, fără a depăşi limita de 3% din PIB stabilită prin Tratatul de la Maastricht, creştere care se menţine şi în anul 2017 urmată însă de revenirea, începând cu anul 2018 şi continuând şi în anul 2019, pe o traiectorie de ajustare, se mai arată în proiectul citat.

"În contextul celor prezentate mai sus, în termeni structurali, există riscul de a devia pe orizontul de referinţă de la Obiectivul Bugetar pe Termen Mediu (OTM) stabilit pentru România, respectiv 1% din PIB, deficitul structural pe anul 2016 fiind estimat la 2,73% din PIB, în anul 2017 la 2,86% din PIB urmând să înregistreze o traiectorie descendentă începând cu anul 2018, respectiv 2019, cu o ajustare anuală de 0,5 puncte procentuale", se subliniază în actul menţionat.

Bugetul Administraţiei prezidenţiale creşte cu 39,22% în 2016

Bugetul propus pentru anul 2016 pentru Administraţia Prezidenţială este de 56.309.000 lei, în creştere faţă de cel de anul trecut cu 39,22%, potrivit proiectului de buget pe anul viitor publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice.

Banii vor fi asiguraţi de la bugetul de stat 99% şi 1% din venituri proprii.

La capitolul bunuri şi servicii, propunerea pentru 2016 în cazul bugetului Administraţiei Prezidenţiale este de 19.000.000 de lei, mai puţin cu 10,92% faţă de anul trecut.

Totodată, propunerea de buget pentru anul viitor pentru Administraţia Prezidenţială prevede la capitolul deplasări interne suma de 300.000 de lei, iar pentru deplasările în străinătate suma de 8.000.000 lei. Fondul preşedintelui este de 170.000 de lei, la fel ca anul trecut.

Bugetul pe 2016 pentru Secretariatul General al Guvernului scade cu 18,25% faţă de anul 2015

Bugetul propus pentru anul 2016 al Secretariatului General al Guvernului (SGG) este de 832.791.000 de lei, în scădere cu 18,25% faţă de cel pe 2015, potrivit proiectului de buget pe anul viitor publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice.

Bugetul propus pentru SGG pe 2016 prevede la capitolul cheltuieli de personal suma de 233.709 mii de lei, în creştere cu 22,10 % faţă de 2015.

La capitolul bunuri şi servicii, bugetul Secretariatului General al Guvernului are alocată suma de 83.366 mii de lei, în creştere cu 9,16% faţă de anul în curs.

În ceea priveşte deplasările în străinătate, propunerea de buget al SGG pe 2016 prevede suma de 2.075.000 de lei, în scădere cu 1,28% faţă de 2015.

Pentru deplasări interne, detaşări şi transferări, se prevede suma de 2.379.000 de lei, în creştere cu 24,10 % faţă de anul 2015.

Fondul aflat la dispoziţia prim-ministrului prevăzut pe 2016 este de 500.000 de lei, la fel ca în 2015.

Bugetul propus pentru Senat, pentru anul 2016, este de 130.018 mii lei

Bugetul propus pentru 2016 pentru Senat este de 130.018 mii lei, în creştere cu 17,66% faţă de cel din 2015, potrivit proiectului de buget pe anul viitor publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice.

La capitolul bunuri şi servicii, propunerea pentru 2016, în cazul bugetului Senatului, este de 26.780 mii lei, faţă de 22.115 mii lei în acest an.

Potrivit proiectului de buget, la capitolul cheltuieli de personal este prevăzută suma de 93.791 mii lei mai mare cu 16,50% faţă de anul 2015.

Totodată, propunerea de buget pe 2016 pentru Senat prevede la capitolul deplasări interne suma de 9.809 mii lei, iar pentru deplasările în străinătate, suma de 900 mii lei.

Bugetul pe 2016 pentru Camera Deputaţilor creşte cu 25.53% faţă de anul curent

Bugetul propus pentru anul 2016 pentru Camera Deputaţilor este de 313.752 mii lei, în creştere cu 25,53% faţă de cel din 2015, potrivit proiectului de buget pe anul viitor publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice.

La capitolul bunuri şi servicii, propunerea pentru 2016, în cazul bugetului Camerei Deputaţilor, este de 76.057 mii lei, faţă de 61.383 mii lei în acest an.

Potrivit proiectului de buget, la capitolul cheltuieli de personal este prevăzută suma de 199.244 mii lei, mai mare cu 10,74% faţă de anul 2015.

Totodată, se prevede la capitolul deplasări interne suma de 28.720.000 lei, iar pentru deplasările în străinătate, suma de 1.618.000 lei.

În 2016, bugetele SRI şi SIE cresc, în timp ce SPP şi STS vor primi anul viitor bani mai puţin

Bugetul SRI creşte în 2016 cu aproximativ 20% faţă de anul în curs, iar cel al SIE cu aproximativ 7%, în timp ce SPP şi STS vor primi anul viitor bani mai puţini, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale având o scădere drastică, de 37%, potrivit proiectului Legii bugetului publicat de guvern.

Astfel, în rândul serviciilor de informaţii, SRI şi SIE vor primi bani în plus. SRI va avea în 2016 un buget de 1,85 miliarde de lei, în creştere cu aproximativ 20% faţă de anul trecut.

Cea mai mare creştere se înregistrează la capitolul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, unde se vor aloca 36,5 milioane de lei, în condiţiile în care, în 2015, suma alocată contribuţiei interne pentru astfel de proiecte a fost de numai 152.000 de lei.

Cheltuielile de personal ale SRI rămân, în mare măsură, aceleaşi ca în 2015, în schimb vor fi reduse fondurile la capitolul cheltuieli de capital, cu 15%, precum şi pentru alte cheltuieli şi programe interne.

Pe de altă parte, Serviciul de Informaţii Externe beneficiază de o creştere a alocărilor cu 7% faţă de 2015, bugetul ajungând acum la 272,5 milioane de lei. SIE va avea bugetul majorat cu aproximativ 4% pentru cheltuieli de personal şi tot atâţia bani pentru bunuri şi servicii ca anul trecut. Se înregistrează şi o creştere cu circa 25% pentru cheltuielile de capital, însă proiectul de buget pe 2016 nu specifică şi destinaţia exactă a acestor sume.

În schimb, SIE va acorda şi anul viitor burse, Guvernul alocând la acest capitol suma de 10 mii de lei, însemnând o majorare cu 25% a sumei alocate instituţiei pentru anul 2015.

De menţionat că, în 2015, atât SRI, cât şi SIE, au beneficiat de rectificări bugetare pozitive.

Serviciul de Protecţie şi Pază va pierde, în 2016, aproximativ 3% din buget, potrivit proiectului iniţiat de guvern. Astfel, anul viitor, SPP va avea un buget de 163,8 milioane de lei, tăieri fiind aplicate la capitolul cheltuieli de personal şi la cel privind cheltuielile de capital.

Cu toate acestea, SPP va primi, în 2016, de 8 ori mai mulţi bani pentru reînnoirea parcului auto. Astfel, în proiectul de buget sunt alocate 8,6 milioane de lei pentru "maşini, echipamente şi mijloace de transport", în condiţiile în care, anul trecut, Serviciul a avut un buget de numai 900.000 de lei la acest capitol.

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) va avea bugetul diminuat cel mai drastic, fiind înregistrată o scădere cu aproximativ 37%. Cu toate acestea, bugetul pentru 2016 este comparabil cu cel alocat iniţial în 2015, având în vedere că şi STS a beneficiat, în cursul anului, de rectificări pozitive. Astfel, în 2016, STS va avea un buget de 274 de milioane de lei, fiind reduse fondurile pentru bunuri şi servicii cu 22% şi la cheltuielile de capital, cu aproape 60%. Vor fi alocaţi astfel mai puţini bani pentru construcţii, chirii şi parcul auto.

Bugetul MAE pentru anul viitor este cu 15,53% mai mic decât cel din 2015

Bugetul propus pentru anul 2016 pentru Ministerul Afacerilor Externe este de 759.291 mii lei în scădere cu 15,50% faţă de cel din 2015, potrivit proiectului de buget pe anul viitor publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice.

La capitolul bunuri şi servicii, propunerea pentru 2016 în cazul bugetului MAE este de 230.767 mii lei, faţă de 258.498 mii lei în acest an.

Potrivit proiectului de buget, la capitolul cheltuieli de personal este prevăzută suma de 397.233 mii lei mai mare cu 11,36% faţă de anul 2015.

Totodată, propunerea de buget pentru 2016 pentru MAE prevede, la capitolul deplasări în străinătate, suma de 6.960 mii lei.

Bugetul MDRAP pentru 2016, mai mic cu 21,36% faţă de 2015

Bugetul propus pentru anul 2016 pentru Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) este de 5.629.281.000 lei, în scădere cu 21,36% faţă de cel din 2015, potrivit proiectului de buget pe anul viitor publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice.

La capitolul bunuri şi servicii, propunerea pentru 2016, în cazul bugetului Ministerului Dezvoltării, este de 15.706 mii lei, faţă de 15.877 mii lei în acest an.

Potrivit proiectului de buget, la capitolul cheltuieli de personal este prevăzută suma de 68.108 mii lei, mai mică cu 15,77% faţă de anul 2015.

Totodată, se prevede la capitolul proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile suma de 645.365 mii lei, în scădere cu 68,32% faţă de anul în curs, iar la capitolul proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 o sumă de 376.639 mii lei faţă de 16.925 mii lei în 2015.

Bugetul propus pentru anul 2016 pentru AEP creşte la 79.316 mii lei

Bugetul propus pentru anul 2016 pentru Autoritatea Electorală Permanentă este de 79.316 mii lei, faţă de 35.666 mii lei în 2015, potrivit proiectului de buget pe anul viitor publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice.

La capitolul bunuri şi servicii, propunerea pentru 2016, în cazul bugetului AEP, este de 16.000 mii lei, faţă de 6.117 mii lei în acest an.

Potrivit proiectului de buget, la capitolul cheltuieli de personal este prevăzută suma de 23.964 mii lei, mai mare cu 81,59% faţă de anul 2015.

Totodată, se prevede la capitolul deplasări interne suma de 1.379 mii lei, iar pentru deplasările în străinătate, suma de 760.000 lei.

Opinia Cititorului ( 5 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

 1. Se vede cu claritate, ca guverul Ciolosi este impus de afara pentru a servi unor interese straine, in niciun caz Romaniei si romanilor!!!Cresterea salariilor bugetarilor si salariului minimal pe economie, blocata de tradatorii de tara din guvernul actual, i-au fost fatale lui Victor PONTA!!!Razboiul capitalului intern, sarac, atomizat, fara nicio strategie, cu cel straini, acesta este razboiul la care asistam!Nationalismul economic, trebuie impus ca paradigma fundamentala de guvernare!!!Doar votul mai poate da acestei tari sa iasa din saracia si mizeria materiala in care este positionata de corporatiile mondiale!!!PRIN NOI INSINE!!!

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. Se ascun astfel VENITURILE din nou - s-a instituit programul de decontare a cheltuielilor compatibile cu "ceea ce s-a taiat" - ba chiar pragul de decontare maxima a crescut cu peste 50% - NU MAI MINTITI REFERITOR LA VENITURILE BUGETARILOR CA STIMA, traim aici si stim si noi

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  Este cel mai mare de după revoluție. Nici băsescu, în 2009, nu a avut un buget atât de mare. Atunci se planificase un buget de 48 mil de lei. Acum avem 56 mil. Probabil că trebuie terminate dormitoarele mamut din Cotroceni pentru cuplul prezidențial.

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. e inflatia cea care face diferenta

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  In 2012 am iesit la pensie din MAI conf statutului trebuia sa primesc 12 salarii nu iam primit deoarece in 2010 au fost sistate intrebare ??? Dupa ce murim i vom primii???noi ne-am facut datoria dar statul roman????

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro
Cabinet de avocatTMPS