Articol publicat pe site-ul BURSA On Line, ediția din 02.11.2012
Când poate banca să refuze restructurarea creditului?
     De cele mai multe ori, când se solicita modificarea și negocierea contractului, banca refuză, de aici reieșind faptul că nu se dorește respectarea principiului egalității părților care caracterizează raporturile juridice comerciale.

     În practică, banca vine cu modificări care sunt în funcție de interesele sale, fără a lua în considerare interesele clienților. Contractele trebuie să fie negociate și modificate în funcție de interesele ambelor părți, chiar dacă vorbim de contracte nenegociate, la care doar se adera de către clienți.

     Dacă avem în vedere cazurile în care banca poate refuza modificarea clauzelor contractuale, acestea sunt cele în care, având în vedere clauzele contractuale legale, s-ar aduce modificări majore care ar încălca legea.

     Legea trebuie respectată și față de bancă, în cazul în care, de exemplu, o persoană nu ar aduce garanțiile necesare pentru garantarea creditului.

     Există posibilitatea pentru banca să nu accepte o reeșalonare, în cazul în care situația debitorului este într-o stare evidență de insolventa, respective dacă acesta nu da garantiie necesare ori își micșorează garanțiile date către bancă.

     Având în vedere poziția de egalitate existența între bancă și client trebuie să avem în vedere faptul că trebuiesc îndeplinite minime condiții atât de către bancă, cât și de către client.

     Din cele expuse, rezultă faptul că banca poate să refuze modificarea contractului dacă nu sunt aduse motivații serioase și legale. O modificare a contractului poate să fie negată de către banca în cazul în care nu există un temei legal, cum era până acum posibilitatea de a invoca teoria impreviziunii, însă, ca urmare a intrării în vigoare a Noului Cod Civil, vom putea solicita modificarea contractului ca urmare a modificării situației juridice existente la momentul încheierii contractului, de așa natură încât sunt prejudiciate în mod grav interesele uneia dintre părți sau chiar a ambelor. 
Av.COLTUC MARIUS / Fondator Casa de Avocatura Coltuc
 


 link: www.coltuc.ro

 

.