CITITORII NE SCRIUCercetătorii pot aplica pentru fonduri europene, fără cererea de brevet la dosar

A.S.
Ziarul BURSA #Companii #Fonduri Europene /

Cercetătorii pot aplica pentru fonduri europene, fără cererea de brevet la dosar

ANCSI a cerut ca "Raportul de documentare cu opinie scrisă" să fie depus în şase luni de la depunerea propunerii de proiect, în caz contrar urmând să rezilieze finanţarea 

Fondurile europene pentru cercetare pot fi accesate şi dacă beneficiarii nu au, la depunerea proiectelor, un document justificativ legat de cererea de brevet, autorităţile permiţând ca acesta să fie adus în termen de şase luni de la depunerea proiectului.

Situaţia ne-a fost semnalată de un cititor, care se întreba dacă nu cumva, prin această procedură, sunt dezavantajaţi cei care au deja o cerere de brevet.

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare (ANCSI) a avut amabilitatea să clarifice, pentru ziarul "BURSA", anumite aspecte referitoare la AXA PRIORITARĂ P.1./ACŢIUNEA 1.2.1. "Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD şi universităţi, în scopul inovării de procese şi de produse în sectoarele economice care prezintă potenţial de creştere aflat sub coordonarea Autorităţii de Management a Programului de Finanţare: Programul Operaţional Competitivitate", ca urmare a sesizării primite la redacţie, din partea cititorilor.

Potrivit sesizării, conform ghidului acestei acţiuni, una dintre condiţiile de eligibilitate privind participarea la competiţie era ca întreprinderea solicitantă să deţină un rezultat anterior de cercetare, care poate fi o cerere de brevet, pe care să îl dezvolte în cadrul proiectului pentru care se solicită finanţarea. Unul dintre documentele justificative legate de cererea de brevet era Raportul de documentare cu opinia scrisă asupra brevetabilităţii invenţiei.

În data de 27 iunie 2015 însă, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare (ANCSI) şi Ministerul Fondurilor Europene au emis o erată, care rectifica această condiţie de eligibilitate astfel: "În cazul în care Raportul de documentare cu opinie scrisă (RDOS) nu este prezentat în etapa de eligibilitate, evaluare/selecţie, el trebuie adus în cel mult 6 luni de la depunerea propunerii de proiect. În cazul în care raportul este negativ, contractul de finanţare se reziliază".

Reporter: Vă rugăm să ne spuneţi dacă o companie care câştigă finanţarea, dar care nu va obţine acest raport (RDOS) pozitiv, poate să cheltuiască banii fără să fie trasă la răspundere?

ANCSI: Iniţial, condiţia de eligibilitate referitoare la deţinerea unei cereri de brevet se aproba prin publicarea acesteia în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală(BOPI) al OSIM. Ulterior, OSIM a argumentat că publicarea în BOPI nu asigură condiţia de brevetabilitate a cererii de brevet şi a solicitat Raportul de documentare cu opinie scrisă (RDOS) asupra brevetabilităţii, emis de OSIM. Am considerat cerinţa de la OSIM justificată şi astfel a devenit o condiţie suplimentară asociată cererii de brevet. Ulterior, OSIM a înregistrat un număr ridicat de cereri pentru emiterea de RDOS, iar termenele de întocmire a rapoartelor (conform legislaţiei în vigoare a OSIM) depăşeau termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte.

Concomitent, în perioada mai-iunie 2015, după publicarea ghidului, s-au primit sesizări din partea unor potenţiali beneficiari, care au invocat faptul că se solicită depunerea unui document (RDOS) pe care nu-l pot obţine în perioada depunerii proiectului (27 iunie - 11 august).

Prin urmare, OI a decis să permită participarea tuturor aplicanţilor care trebuie să facă dovada unui Raport de documentare cu opinie scrisă (RDOS). În cazul în care RDOS nu este prezentat în etapa de eligibilitate, evaluare/selecţie, el trebuie adus în cel mult 6 luni de la data depunerii propunerii de proiect (timp suficient pentru ca OSIM să emită acest document). În cazul în care raportul este negativ, contractul de finanţare se reziliază.

În acest mod se asigură un tratament egal pentru toţi participanţii la competiţie, inclusiv pentru cei care nu pot obţine în timp util documentul (RDOS), situaţie care nu este creată din vina aplicantului. De asemenea, se asigură tratamentul egal prin respingerea proiectului sau rezilierea contractului în cazul în care nu se aduce acest document sau opinia privind brevetabilitatea este negativă.

În plus, am creat o nouă facilitate privind această speţă, la propunerea OSIM:

Începând cu data de 12 iulie 2015 prin nota publicată pe site de către ANCS OI - Cercetare se anunţă că beneficiarii pot aduce: "Raportul de documentare cu opinie scrisă (RDOS) asupra brevetabilităţii" emis de OSIM" sau, "Opinie scrisă emisă de OSIM în urma efectuării serviciului de cercetare documentară pe baza soluţiei tehnice din cererea de brevet. Opinia din documentele emise de OSIM trebuie să fie favorabilă". Opinia scrisă se emite de OSIM în maxim 20 zile.

Reporter: Prin rezilierea contractului de finanţare, întreprinderea are obligaţia returnării banilor? Care sunt măsurile pe care le aveţi în vedere pentru a contracara situaţia în care anumite companii să cheltuiască banii şi să nu aducă acel raport (RDOS) pozitiv, care să arate că vor obţine brevetul?

ANCSI: Contractele de finanţare conţin clauze precise de recuperare a fondurilor cheltuite, în cazurile de reziliere (aceasta fiind o condiţie de reziliere).

Reporter: Ce se întâmplă cu deţinătorii legitimi de cereri de brevet care au primit deja un raport (RDOS) pozitiv, ce califică invenţia care face obiectul cererii ca fiind brevetabilă? Nu sunt ei concuraţi neloial de companiile care nu aduc acel raport (RDOS)? Practic, întreprinderile care deţin astfel de cereri de brevet validate deja sunt puse în situaţia de a concura cu întreprinderi cărora li se permite să participe fără să îndeplinească aceleaşi condiţii de eligibilitate.

ANCSI: Proiectul este selectat pentru finanţare în funcţie de punctajul obţinut la evaluarea tehnică şi ştiinţifică. Trebuie luat în considerare faptul că nu putem exclude unii beneficiari datorită solicitării unor documente care nu pot fi obţinute în perioada în care este deschis apelul (27 iunie -11 august).

Reporter: În "Ghidulul Solicitantului" se mai cere întreprinderilor să îşi prezinte în planul de afaceri brevetele şi patentele pe care le deţin. Aceşti doi termeni înseamnă exact acelaşi lucru. Vă rugăm să ne explicaţi la ce se referă cei doi termeni din document?

ANCSI: Da, înseamnă acelaşi lucru, dar sunt egal uzitaţi. La redactare nu s-a pus al doilea termen între paranteze.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Cybersecurity Romania 2019

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Deleanu
Apanova

ENGLISH SECTION

more articles

Schlumberger
Legestart
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.roRoEnergyOlimpiada ONU 2019
Cabinet de avocatTMPS