GALA BURSA CONSTRUCTIILOR - 2018
BURSA 13.03.2018

A consemnat Adina Ardeleanu
 
mărește imaginea
Iancu Guda este responsabil pentru dezvoltarea liniilor de servicii ca și Director General al Coface Credit Management Services, acumulând o experiență de peste 12 ani privind managementul riscului de credit în cadrul companiei. Începând cu anul 2013, este lector asociat la Institutul Bancar Român, unde predă cursuri de analiză financiară avansată și finanțe corporative în cadrul programului CEFA. De asemenea, începând cu anul 2017, Iancu Guda este autorizat de către ASF pentru poziția de Administrator Independent în Consiliul de Administrație al BRD Asset Management.
     * (Interviu cu domnul Iancu Guda, Services Director Coface și Președinte AAFBR)
     * "Doar 2%-3% din companiile care intră în insolvență se reorganizează cu succes"
         Dificultatea de a face afaceri în România a crescut în ultimii ani din cauza mai multor fenomene, consideră Iancu Guda, Services Director Coface și Președinte AAFBR (Asociația Analiștilor Financiar-Bancari din România), care a avut amabilitatea să ne acorde un interviu.
       În opinia sa, impredictibilitatea fiscală din cauza multiplelor propuneri legislative (revoluții fis­cale privind impozitarea companiilor, TVA split, impozitarea sau nu a dividendelor, transferul contribuțiilor etc) și implementări legis­lative rapide complică realizarea unui plan de afaceri coerent cu orizont pe mai mulți ani.

 
     Reporter: Cât de greu este să faci afaceri de succes, astăzi, în țara noas­tră?
     Iancu Guda: Cred că dificultatea de a face afaceri în România a crescut în ultimii ani din cauza mai multor fenomene. În primul rând, impredictibilitatea fiscală din cauza multiplelor propuneri legislative (revoluții fiscale privind impozitarea companiilor, TVA split, impozitarea sau nu a dividendelor, transferul contribuțiilor etc) și implementări legislative rapide complică realizarea unui plan de afaceri coerent cu orizont pe mai mulți ani. În al doilea rând, economia subterană ridicată creează oportunitatea concurenței neloiale, companiile curate fiind eliminate din acele sectoare cu marjă foarte mică. Nu în ultimul rând, îndatorarea foarte ridicată a firmelor, atât din perspectiva creditului bancar, cât și a celui comercial, face că mediul de afaceri să fie foarte dependent de fluctuația condițiilor de finanțare (un studiu recent publicat de BNR indicând faptul că jumătate dintre firmele îndatorate nu-și vor putea acoperi serviciul datoriei dacă ROBOR la trei luni depășește pragul de 4%).
     De asemenea, emigrarea masivă a forței de muncă (România înregistrând în ultimii zece ani o emigrare netă de 17% din forță de muncă, fiind astfel a doua țară din lume, după Siria, din această perspectivă) face ca recrutarea personalului necesar să devină foarte dificilă, crescând astfel și costurile aferente.
     Reporter: Cum vedeți mediul de afaceri din țara noastră, comparativ cu alte state?
     Iancu Guda: Comparând România cu alte țări din regiune, observ câteva elemente distinctive semnificative: antreprenoriatul foarte modest (România înregistrând doar 19 companii active la 1.000 de locuitori, al doilea cel mai scăzut nivel din Europa), capitalizarea foarte scăzută (mediul de afaceri local raportând cel mai ridicat nivel de îndatorare din UE, respectiv 72%), polarizarea foarte ridicată (cele mai mari 1% dintre companiile active în România concentrând două treimi din totalul veniturilor) precum și cel mai ridicat nivel al firmelor care își întrerup activitatea (aproape 20 de firme insolvente la 1.000 de companii active, de două ori peste media regională).
     Reporter: Care sunt principalele probleme cu care se confruntă mediul de afaceri? Și care sunt principalele greșeli care duc companiile la insolvență?
     Iancu Guda: Pentru a identifica cauzele eșecului companiilor active în România, am analizat declarațiile financiare ale tuturor companiilor insolvente în ultimii zece ani. În urma acestor analize, am identificat 10 greșeli comune realizate de firmele insolvente. Acestea sunt detaliate în cartea intitulată "De ce eșuează companiile? 10 Greșeli și 100 de Soluții", publicată recent prin Editura Publica. Este o carte practică pe care am scris-o din experiența acumulată în cei peste 10 ani de activitate în Coface, după aproape 1.000 de întâlniri de afaceri cu antreprenori din toate sectoarele, peste 1.000 de participanți la cursurile de finanțe corporative predate la Institutul Bancar Român și 100.000 de companii insolvente analizate individual în ultimii 10 ani. Pe scurt, cele zece greșeli sunt:
     - Nealinierea orizontului activelor și pasivelor: 7 din 10 companii insolvente și-au plătit datoriile pe termen scurt mai târziu decât rotația capitalului de lucru. Paradoxal... cauza principală a intrării în insolvență este că aceste companii, la un moment dat, au avut prea mulți bani! Problema este referitoare la utilizarea banilor, deoarece resursele financiare eliberate din capitalul de lucru au fost folosite ineficient pe termen lung;
     - Structura deficitară de cheltuieli în CPP (n.r. contul de profit și pierdere): o treime dintre companiile care au intrat în insolvență în ultimii zece ani a înregistrat venituri în creștere înainte de momentul insolvenței, pe fondul unei diminuări a profitabilității sau chiar trecerii pe pierdere! Paradoxal, aceste companii au intrat în insolvență pentru că au înregistrat venituri din ce în ce mai mari... dar cheltuielile au crescut mai accelerat și au devenit mai rigide, mai greu de ajustat pe termen scurt.
     - Dezechilibrul ciclului de conversie: 90% dintre acestea au înregistrat un ciclu de conversie al banilor nesustenabil. Practic, termenul de plata către furnizori nu a fost sincronizat cu rotația cumulată a stocului și colectarea creanțelor;
     - Vulnerabilitate în scenarii de stres: 75% dintre companiile insolvente au înregistrat o problemă de lichiditate, în sensul că veniturile încasate nu acopereau cheltuielile monetare (care trebuiau plătite). Astfel, deși o parte dintre aceste companii înregistrau un profit contabil pozitiv (veniturile erau mai mari decât cheltuielile), aceste companii nu dispuneau de numerar suficient pentru a putea onora toate datoriile la scadență (ratele către bănci, impozitele către stat, facturile către furnizori... și, în cazuri extreme, chiar salariile către angajați)!
     - Structura deficitară a fluxului de numerar - 90% dintre companiile insolvente înregistrau o problemă de structură a fluxului de numerar, insuficient pentru acoperirea nevoilor investiționale pe termen lung, sau a celor financiare (generate din relația cu băncile și acționarii). Astfel, companiile respective au devenit foarte îndatorate către furnizori și bănci;
     - Costul finanțării > Randamentul investițiilor (ROA): 75% dintre companiile insolvente au înregistrat un cost al finanțării afacerii (costul mediu ponderat al capitalurilor) mai mare decât randamentul activelor;
     - Investiții proaste: 50% dintre companiile insolvente au realizat investiții semnificative pe termen lung cu trei ani înainte de momentul intrării în insolvență. În ciuda acestui fapt, aproape trei sferturi dintre acestea au înregistrat, ulterior momentului investiției, venituri și/sau profituri în scădere;
     - Riscul de credit comercial necontrolat: 85% dintre firmele insolvente au înregistrat o extindere a termenului de încasare a creanțelor înainte de momentul încetării activității, fără un factor compensator pentru consolidarea situației de lichiditate (ex: creșterea profiturilor obținute sau a cifrei de afaceri, extinderea termenului mediu de plată către furnizori, capitalizarea companiei);
     - Agresivitate în politica dividendelor: o treime dintre firmele insolvente au distribuit majoritatea profitului net sub formă de dividend în mod accelerat înainte de momentul încetării activității, fără un factor compensator pentru consolidarea situației de lichiditate (ex: creșterea profiturilor obținute sau a cifrei de afaceri). Aceasta a determinat creșterea gradului de vulnerabilitate a companiilor respective, precum și o dependență mai mare de finanțarea externă;
     - Managementul între biasuri (n.r. prejudecăți) cognitive și emoționale: înțelegerea limitată sau, în unele cazuri, efectiv desconsiderarea contextului în care activează firma respectivă. Această atitudine a fost alimentată de biasurile emoționale ale antreprenorilor, respectiv supraîncrederea, frica de regret, vanitatea, efectul de turmă sau atașamentul emoțional.
     Reporter: Care este procentul companiilor care reușesc să iasă din insolvență și să se redreseze?
     Iancu Guda: Doar 5% din companiile care intră în insolvență depun un plan de reorganizare, de patru ori mai puțin decât media regională, și aproape de zece ori sub media din țările dezvoltate. Dintre acestea, doar jumătate execută planul respectiv și reușesc să se redreseze. Practic, doar 2%-3% din companiile care intră în insovență se reorganizează cu succes și își continuă activitatea!
     Reporter: Care sunt principalele schimbări pe care sperați că le va aduce 2018 în mediul de afaceri?
     Iancu Guda: Sper să vedem o preocupare din partea tuturor către direcțiile cu adevărat importante pentru o dezvoltare sustenabilă a mediului de afaceri. Din partea guvernului, prioritățile sunt clare: predictibilitate și eficiență fiscală (cadru stabil, control mai bun al cheltuielilor, reluarea investițiilor și eficientizarea colectării veniturilor fiscale), eficientizarea companiilor de stat (internaționalizarea acestora, restructurarea companiilor care înregistrează pierderi, listarea unor companii strategice la Bursa de Valori București, revenirea la guvernanța corporativă pentru eliminarea conflictului de interese și reducerea corupției) și reforme structurale (infrastructură, educație, sănătate, cadru juridic stabil care să continue lupta împotriva corupției). Din partea mediului de afaceri, o diversificare a structurii de capital (emisiunea de obligațiuni corporative) și creșterea gradului de capitalizare prin listarea acestora la BVB.
     Reporter: Care sunt perspectivele de dezvoltare ale țării noastre, în ceea ce privește mediul de afaceri?
     Iancu Guda: Nu sunt deloc optimist în ceea ce privește viitorul pe termen mediu, respectiv următorii 2-3 ani. Mediul de afaceri este mult mai vulnerabil în fața următoarei recesiuni, comparativ cu situația din 2008. Gradul de îndatorare este în creștere (firmele fiind mai vulnerabile la fluctuația condițiilor de finanțare, capitalul de lucru a devenit negativ (companiile practic și-au pierdut independența financiară), interdependența între companii a crescut pe fondul extinderii termenelor de plata (durata medie de colectare a creanțelor ajungând la 104 zile în anul 2016, comparativ cu 60 de zile în anul 2007) și mediul de afaceri este mult mai embrionar (jumătate din companiile active astăzi fiind înființate după anul 2010).
     Reporter: În ce domenii activează cele mai multe companii care ajung la insolvență?
     Iancu Guda: Aproximativ jumătate din companiile care au intrat în insolvență în anul 2017 își desfășurau activitatea în Comerț cu amănuntul, Comerț cu ridicata și distribuție, Construcții, Hoteluri și restaurante și Transporturi. Acest lucru este valabil în fiecare an din ultimul deceniu, și este determinat de un factor structural, deoarece aceste sectoare generează jumătate din firmele active. De aceea, este mai relevant să privim distribuția sectorială a insolvențelor din perspectiva scalării acestora la numărul companiilor active din industria respectivă. Astfel, sectoarele care înregistrează cele mai multe firme insolvente la 1.000 de companii active în anul 2017 sunt: fabricarea produselor textile (69), producția și furnizarea energiei electrice (55), servicii de salubritate (49), industria extractivă (47) și construcții (38).
     Reporter: Problemele companiilor care ajung la insolvență sunt cauzate de un management defectuos sau de o lipsă de susținere din partea Guvernului?
     Iancu Guda: Cred că principala problemă a firmelor insolvente este intrinsecă: lipsa de viziune a antreprenorului / managementului din cauza educației reduse (în special cea de ordin financiar). Desigur, cadrul fiscal impredictibil, sau implementarea unor măsuri radicale într-un timp foarte scurt, complică mult existența unei companii. Dar, în orice caz, managementul ar trebui să lucreze tot timpul cu scenarii de stres și să simuleze diferite condiții adverse, inclusiv cele de ordin fiscal!
     Reporter: Care este rata insolvențelor din țara noastră? Și cum este aceasta comparativ cu alte țări europene?
     Iancu Guda: România înregistrează aproape 20 de firme insolvente la 1.000 de companii active, de două ori peste media regională. Media insolvențelor nou deschise în ultimii trei ani în țara noastră este de aproximativ 9.000 de firme. Pentru a face o comparație, putem să ne uităm la evoluția din Polonia, care înregistrează în aceeași perioadă sub 1.000 de insolvențe / an, deși numărul firmelor active este de trei ori mai mare.
     Reporter: Ce soluții pot găsi companiile pentru evitarea insolvenței?
     Iancu Guda: Soluțiile pentru evitarea riscului de a intra în insolvență sunt multiple, și trebuie corelate cu problemele principale întâmpinate de firma respectivă. Câteodată este vorba despre eficientizarea capitalului de lucru (dimensiunea corespunzătoare a stocului, sau politica optimă de gestiune a riscului de credit comercial), managementul investițiilor pe termen lung, gestiunea echilibrată a fluxului de numerar ori politica optimă de dividend etc. Pentru mai multe detalii, vă invit să parcurgeți cartea mea, care oferă 100 de soluții la cele mai comune 10 greșeli ale companiilor insolvente! Astfel, recomandările de la finalul fiecărui capitol devin un ghid de bune practici pentru dezvoltarea sănătoasă a propriei afaceri (dacă citești această carte în calitate de antreprenor) sau pentru monitorizarea consultativă a partenerilor de afaceri (dacă citești această carte în calitate de furnizor sau orice alt creditor).
     Reporter: Ce așteptări aveți aveți în urma aprobării, la nivel european, a directivei privind a doua șansă?
     Iancu Guda: Normele care permit antreprenorilor să beneficieze de a doua șansă trebuie foarte atent evaluate, întrucât aceștia pot fi descărcați integral de datorii după o perioadă de cel mult 3 ani de la deschiderea procedurii. Pe lângă efectele benefice (stimularea antreprenoriatului), această măsură poate alimenta un comportament excesiv de preluare al riscului (în contextul lipsei efectului coercitiv al datoriilor) și de oportunism. Analizând situațiile financiare ale companiilor intrate în insolvență în România în ultimii zece ani, observ un comportament foarte speculativ și oportunist al celor localizate în zona de Sud: două treimi își deschid insolvența la propria cerere, 60% dintre companii sunt deținute de acționari care au și alte afaceri, veniturile acestor firme scad cu peste -10% în anul anterior insolvenței (probabil pe fondul transferului de activitate pe alte companii din grup) și categoria altor cheltuieli de exploatare (care nu are vizibilitate și transparență) ajunge la aproape 30% din totalul cheltuielilor! Astfel, cred că a doua șansă este bună, atâta timp cât este meritată!
     Reporter: Vă mulțumesc ! 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 
Trimite părerea ta.
Nume (maxim 50 caractere)
E-mail (optional)
Titlu (maxim 50 caractere)
Mesaj
 
REGULAMENTUL MESAJELOR
Acord
Prin trimiterea opiniei ne confirmați că ați citit regulamentul de mai sus și că vă asumați prevederile sale !

1.  fără titlu
    (mesaj trimis de zaza în data de 13.03.2018, ora 12:00)  
  ....redactia...corectati care intra in insolventa si nu insonventa....


 
2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 13.03.2018, ora 18:47)  
 Cam tinerel Gigel asta de isi da cu presupusul in tot si toate.
 Tara se umple treptat de specialisti si analisti in nimic.


 
Aceeasi sectiune (Companii Afaceri)
Actualitate - vezi toate știrile mai jos.
Companii-Afaceri, 13:15
     Cel mai mare retailer online din România, eMAG, și-a planificat investiții de peste 120 milioane euro în acest an, incluzând investiția în noul depozit, a declarat astăzi, într-o conferință de presă, Iulian Stanciu, directorul general al eMAG, care estimează că grupul va ajunge pe profit în doi ani, relatează News.ro.  click să citești tot articolul
Miscellanea, 12:44
     Coreea de Sud și Statele Unite au decis să suspende exercițiile militare comune Ulchi Freedom Guardian (UFG) programate în luna august, a anunțat Ministerul Apărării de la Seul, potrivit agenției de presă Yonhap  click să citești tot articolul
Politică, 12:32
SENAT:
     
     Senatorul PMP Traian Băsescu pierde președinția Comisiei pentru dezvoltare și strategie economică din Senat ca urmare a desființării grupului PMP din această Cameră, iar funcția va fi preluată de senatorul PSD Aurel Soporan, relatează Agerpres.  click să citești tot articolul
Bănci-Asigurări, 11:20
     Indicele ROBOR la 3 luni a crescut, astăzi, la 2,93%, de la 2,92% valoare înregistrată în ședința anterioară, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).  click să citești tot articolul
Comunicate de presă, 11:00
     Prima etapă a construcției a început luna aceasta și va genera două clădiri care vor însuma 190 de locuințțe, deservite de 228 de locuri de parcare supraterană. Prima etapă a construcțției AFI City va fi încheiată, conform estimărilor, în vara anului 2019. Odată finalizate toate etapele, proiectul rezidențțial va include o comunitate privată, înconjurată de zone verzi, facilități pentru activitati sportive și spații de joacă. În plus, AFI City se bucură de avantajul proximității de stația de metrou Laminourului, situat chiar în fața proiectului, conform comunicatului remis redacției.  click să citești tot articolul
Calendarul BURSA 2018
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
19.06.2018
BVB
     * Volum de numai 21,6 milioane de lei
     
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a avut parte de un început de săptămână negativ, majoritatea cotațiilor suferind deprecieri în ședința...  click să citești tot articolul
18.06.2018
BVB
     * Creșteri pe linie pentru toți indicii bursei
     
     Volumul consemant în ședința de tranzacționare de vineri a Bursei de Valori București (BVB) a fost de numai 17,7 milioane de lei (3,8 milioane de...  click să citești tot articolul
18.06.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au scăzut vineri, oprindu-se din avansul generat joi de anunțul Băncii Centrale Europene (BCE) privind încheierea, anul acesta, a programului de achiziții de obligațiuni. Cele...  click să citești tot articolul
15.06.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au urmat un curs ascendent ieri, după ce Banca Centrală Europeană (BCE) a anunțat că va menține dobânzile la un nivel scăzut încă un an.  click să citești tot articolul
14.06.2018
BVB
     * Salt de 12,44% pentru SIF Moldova, ca urmare a aprobării programului de răscumpărare de acțiuni la un preț cu mult peste cel din piață
     
     Volumul consemnat în ședința de tranzacționare de la...  click să citești tot articolul
14.06.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa s-au înscris pe un curs pozitiv ieri, investitorii așteptând decizia de după reuniunea de politică monetară a Federal Reserve din SUA (Fed), care a avut loc în zilele de 12-13...  click să citești tot articolul
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 19 iunie 2018
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sărbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
2.9804
2.3859
3.0532
4.0578
0.1806
0.6262
0.2260
4.6663
5.3256
1.4384
3.6793
0.2387
0.4926
1.0813
0.0630
0.4524
0.8469
4.0420
0.2909
1.0785
0.6244
0.0592
0.3629
0.1953
2.7918
0.0395
0.1530
1.1005
0.6320
0.1231
166.2749
5.6898
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
12.06.2018
     The reunion scheduled today between Donald Trump and Kim Jong-un is taking place in Singapore due to the relative neutrality and the security this city-state provides. Singapore is one of the few countries that still hosts a North-Korean embassy, and many of the deals of the Kim regime were conducted here, according to the foreign press.  click here to read the entire article
05.06.2018
     "It is a good thing that the public doesn't understand the functioning of our banking and monetary system, because otherwise I think there would be a revolution in the streets by dawn".
     HENRY FORD, founder of the American automotive industry

     Fed up with subsidizing the commercial banks with their own money, the Swiss, mobilized through the "Sovereign Money" initiative, have proposed the organization of a Referendum which will be held on Sunday, June 10th 2018 - is a historical referendum, revolutionary for the banking industry, of international resonance -, by which the initiators want to amend the Constitution, which would impose to the commercial banks to grant loans only within the limits of the bank's money, forbidding them to issue scrip money and ensuring the monopoly of the Confederation (of the Swiss state) on issuance of money free of debt.  click here to read the entire article
23.05.2018
     The "pension apocalypse is coming"! The more or less qualified keep talking in the written press, TV and on the radio. The uncertainty is being preserved - deliberately by some, by the government members out of pure stupidity!  click here to read the entire article
16.05.2018
GABRIELA MIHAELA VOICILĂ, THE BUSINESS ENVIRONMENT MINISTER:
     Where there are many entrepreneurs there is creation, where there are many women entrepreneurs there is divine creation, says Gabriela Mihaela Voicilă, state secretary in the Ministry for the Business Environment, Trade and Entrepreneurship (MMACA). In her opinion, entrepreneurship means joy, a better situation, but less time for the family: "Taken together, entrepreneurship means achievements (...) Every one of us needs validation, for having built, having created something".  click here to read the entire article
14.05.2018
IN THE LAWSUITS AGAINST THE BANKS
     * Piperea: "In the Andriciuc case, the EU Court of Justice has not limited its argumentation to the CHF, but expanded it to cover any currency for which the debtors weren't hedged"
     The courts in the country have begun ruling in favor of borrowers and freezing the value of the European currency at the exchange rate valid on the date the loans were originated, in the lawsuits brought against the banks.  click here to read the entire article
09.05.2018
IN THE ROMANIAN BANANA REPUBLIC...
     The urge "Mircea, act like you're working!", back in the days of the so-called revolution of December 1989, was brought back recently by a new "director".
     We are talking of course, about the meeting between NBR governor Mugur Isărescu, and a government "delegation" led by chamber of deputies chairman Liviu Dragnea, together with PM Viorica Dăncilă.
     Sources from within the PSD, quoted by ziare.com, have claimed that, "in the meeting with the NBR governor, Liviu Dragnea seemed to be looking for a way out, and he seems confused, as he didn't expect his decisions to lead to such effects in the economy".  click here to read the entire article
08.05.2018
     Liviu Dragnea's insistence in moving the Romanian embassy from Tel Aviv, to Jerusalem, feeds an older, widespread confusion. Much older. Politically, Jerusalem has been divided from the first presence of the Judeans on the lands of the Palestinians, since back in the days of Abraham and Abimelec. "The indivisible Jerusalem" wanted by Benjamin Netanyahu is a spiritual creation.
     Definitely, pilgrims and locals claim that Jerusalem has a geography, meaning that the city would be compatible with the cardinal points and that is why Palestinians, Israelis and people overall, including those of the UN, EU and the US, speak about Eastern Jerusalem and Western Jerusalem, without anybody being surprised that that is happening at the center of the world, where the god of the Judeans began his creation, starting from the very rock from which later Archangel Gabriel raised Mohammed to visit Heaven, the same place of origin where one of the seven angels "and showed me the Holy City, Jerusalem, coming down out of heaven from God." (Apocalypse, 21: 10), where God is one of the same.  click here to read the entire article
03.05.2018
     Financial fair play is a concept that comes from the world of soccer. The notion is simple, don't spend more than you earn in a month, or in a year, regardless of what shareholder, mogul or investor enters the business.  click here to read the entire article
03.05.2018
     President Klaus Iohannis has announced that he has decided to send to the Constitutional Court the laws on the judicial system, but also to the Venice Commission. The president has issued a call to the CCR not to hurry and to work with the European entity, saying that after the Constitutional Court gets to issue an opinion on the new laws, a new analysis of the laws will be conducted and it will be decided then if a new reexamination of the three laws in the Parliament will be needed.  click here to read the entire article
27.04.2018
     The dystopia of 2169 seems to be 151 years away from us, if we were to watch the American sci-fi movie "In Time", in which New Zealand screenwriter, director and producer New Zealand Andrew M. Niccol has imagined a world in which money has been replaced by the lifespan left and each individual over 25 years old (when they stop aging), are wearing a counter on their arm, displaying how much they have left to live; the economic system relies on transactions paid in lifespan - banks, loans, interest rates - the rich are storing billions of years, while the poor only have hours, minutes or seconds left and when their time is up they die suddenly, as if struck by a mace.  click here to read the entire article
25.04.2018
DEPUTY PRIME-MINISTER VIOREL ȘTEFAN:
     * Bogdan Chirițoiu: "The European Commission will force the future buyer of Sidex Galați to increase the output of steel"
     ArcelorMittal may only sell the Galați metallurgic plant with the explicit agreement of the Romanian state, and the European Commission will ensure that the output of the plant will increase after the transaction, deputy prime-minister Viorel Ștefan said yesterday, in a conference on the issue of major industrial energy consumers.  click here to read the entire article
20.04.2018
     * "Iliescu on trial for all the bloodshed!" was one of the powerful slogans of the University Square, as well as "Iliescu - KGB, go back to the USSR!".
     We, who had organized the marathon protest of the century, knew who Ion Iliescu was, as the rest of the Romanian people took a long time to catch on, even Brucan was wrong in his estimate that the much maligned "stupid people" would take two decades to "awake".  click here to read the entire article
16.04.2018
     * - The Syrian gas attack did not exist, the American missiles were brought down, then where are the dead coming from?!
     * - It is enough to tell Syrians that they are attacked and killing each other?
     Friday, Syria was attacked by war attacks, in which a warship of the United Nations which operate in the Red Sea (according to the American officials), American B-1 bombers, four British Royal Tornado GR4 aircraft (which fired Storm Shadow missiles) and French Rafale jets.  click here to read the entire article
12.04.2018
     New Delhi, March 4th, 2017 - I am in the garden of the Royal Plaza hotel, sitting next to the table of a group of Indians, probably Hindus, two women in colorful saris and two men, all of them in their fifties. They are checking me out, I catch them doing it a few times. A Romanian manea, with heavy Indian influences starts playing from the speakers, I am surprised, I start laughing.  click here to read the entire article
02.04.2018
FOR THE FIRST TIME AFTER THE LOSS OF 2.6 BILLION LEI OF 2014
     The Romanian Commercial Bank (BCR) has proposed to shareholders the distribution of dividends of 228.12 million lei, out of the profit of 570 million lei, for last year, this being the first year with such an item on the agenda of the General Shareholder Meeting, after the huge loss of 2014, of 2.6 billion lei, caused by the high provisions and the sale of non-performing loans.  click here to read the entire article
.