Masa Rotundă - România și Rusia în căutare de noi formate de cooperare
BURSA 16.05.2018

EMILIA OLESCU
 
mărește imaginea
       Prin programul de construcții locuințe pentru tineri destinate închirierii, au fost realizate și predate autorităților administrației publice locale un număr de 33.770 locuințe, ne-au spus, într-un interviu, reprezentanții Agenției Naționale pentru Locuințe (ANL).

 
     * (Interviu cu reprezentanții Agenției Naționale pentru Locuințe)
     
     Reporter: Câte apartamente ANL pentru tineri sunt date în chirie, la nivel de țară?
     ANL: Prin programul de construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii, au fost realizate și predate autorităților administrației publice locale un număr de 33.770 locuințe. Dintre acestea, un număr de 3.661 locuințe au fost vândute beneficiarilor, iar diferența de 30.109 locuințe a rămas în administrarea autorităților administrației publice locale în vederea exploatării în regim de închiriere.
     Reporter: Câte astfel de apartamente sunt scoase la vânzare și câte apartamente ANL date în chirie tinerilor urmează să fie scoase la vânzare?
     ANL: Autoritățile administrației publice locale din unitățile adminis-trativ-teritoriale în care sunt amplasate locuințele pentru tineri efectuează operațiunile de publicitate imobiliară și, astfel, din informațiile furnizate agenției de către aceste autorități, din cele 33.770 unități locative finalizate, sunt raportate ca fiind întocmite documentațiile cadastrale pentru un număr de 16.698 unități locative, inclusiv pentru cele vândute deja. În momentul actual, pot fi vândute beneficiarilor 12.229 locuințe, dispuse pe localități.
     Reporter: Câte dintre acestea sunt în București și câte în alte județe din țară (unde)?
     ANL: Din cele 12.229 locuințe ce pot fi vândute beneficiarilor, 940 sunt situate în București, (76 în sectorul 2, 253 în sectorul 3 și 611 în sectorul 6), iar 11.289 sunt situate în alte județe din țară, lista acestora putând fi consultată pe site-ul ANL.
     Reporter: Câte apartamente au fost vândute până acum?
     ANL: Până la acest moment, au fost vândute beneficiarilor 3.661 de unități locative.
     Reporter: Câte dintre acestea au fost vândute prin credit și câte cu bani cash?
     ANL: Autoritățile administrației publice locale au raportat agenției următoarele date: 237 unități locative vândute prin credit ipotecar, 777 unități locative vândute prin Programul Prima Casă, 1.633 unități locative vândute prin rate lunare direct de la autorități, 747 unități locative vândute direct prin surse proprii ale beneficiarilor, 61 unități locative vandute prin credite bancare fără a se indica programul, 206 unități locative vândute pentru care nu a fost comunicată sursa de finanțare.
     Reporter: Care este prețul de achiziție pe metrul pătrat?
     ANL: Prin Ordinul MDRAPFE nr. 3776 din 25_GoBack iulie 2017, a fost stabilită o valoare de înlocuire de 1.600,20 lei pe metru pătrat inclusiv TVA. (Valoarea de înlocuire se stabilește anual și reprezintă baza de calcul a valorii de vânzare a locuințelor construite de ANL prin programul "Locuințe pentru tineri, destinate închirierii").
     Reporter: Ce condiții (criterii) trebuie să îndeplinească tinerii pentru a cumpăra un apartament construit de ANL?
     ANL: Prima condiție și cea mai importantă este ca tinerii să fie chiriași ai apartamentelor ANL prin programul de construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii. După expirarea unei perioade de închiriere de minimum un an, se pot adresa cu o cerere de cumpărare autorităților administrației publice locale unde să indice și modalitatea de achiziționare, care poa-te fi:
      - prin achitarea de rate lunare către autoritățile publice locale,
     - prin contractarea de credite ipotecare,
     - prin Programul Prima Casă,
      - prin achitarea integrală a prețului final din surse proprii.
     Reporter: Ce documente trebuie să depună un tânăr care stă în chirie într-o locuință ANL ca să o poată achiziționa?
     ANL: Documentele necesare sunt următoarele:
     - cererea de achiziționare a locuinței, înregistrată la Primărie;
     - acte de stare civilă;
     - adeverință cu salariul mediu lunar brut realizat de titularul contractului de închiriere și de către membrii familiei acestuia;
     - declarație pe propria răspundere a titularului și a soțului/soției acestuia privitor la faptul că nu dețin în proprietate o locuință, inclusiv casă de vacanță;
     - cererea de finanțare aprobată de instituția financiară care poate acorda un credit pentru cumpărarea locuinței.
     Etapele ulterioare depunerii documentației sunt:
     - în cazul cumpărării în rate lunare egale sau din surse proprii:
     încheierea contractului de vânzare-cumpărare între primărie și solicitant.
     - în cazul cumpărării prin credit ipotecar sau prin Programul Prima Casă:
     încheierea antecontractului de vânzare-cumpărare între primărie și solicitant;
     - înaintarea documentației către instituția de credit pentru obținerea finanțării necesare cumpărării apartamentului;
     - semnarea contractului de vânzare cumpărare între Primărie și solicitant.
     Reporter: Cât timp durează procedura de achiziționare a unui astfel de apartament?
     ANL: Agenția nu este implicată în mod direct în procesul de vânzare, dar, din informațiile furnizate de către beneficiari și autorități, în funcție de modalitatea de achiziționare dorită de către beneficiari, timpul de achiziționare a unei locuințe ANL poate varia între câteva zile - două săptămâni, pentru cei care achiziționează direct prin rate lunare de la autorități sau prin surse proprii, și între câteva săptămâni - câteva luni, pentru cei care achiziționează locuințele prin contractare de credite ipotecare sau Programul Prima Casă.
     Reporter: Cu ce bănci lucrează ANL?
     ANL: ANL a încheiat convenții pentru vânzarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, cu următoarele societăți bancare: Raiffeisen Banca pentru Locuințe, BCR Banca pentru Locuințe, Marfin Bank, CEC Bank, Bank Leumi România S.A, Intesa Sanpaolo Bank și Piraeus Bank. Precizăm că această listă nu restricționează accesul tinerilor chiriași la creditare, obligându-i să se adreseze doar băncilor menționate anterior. Persoanele interesate pot contracta credite pentru achiziționarea locuințelor ANL pe care le ocupă în calitate de chiriași și de la altă bancă interesată să acorde credite în acest scop (de exemplu, Alpha Bank, Bancopst, Credit Agricole).
     Reporter: În prezent, se află în construcție vreo locuință ANL dedicată tinerilor?
     ANL: La această dată sunt contractate lucrările pentru 1.388 unități locative distribuite la nivelul întregii țări.
     Reporter: Câte apartamente/case au fost date prin credit ipotecar (încă de la început, nu cele închiriate) și la ce prețuri?
     ANL: Până în prezent, au fost predate beneficiarilor 3.645 de locuințe cu credit ipotecar. Dintre acestea, 2.130 sunt apartamente, iar 1.515 sunt case. Prețurile maxime de vânzare pe metru pătrat, de suprafața construită desfășurată, pentru locuințele contractate, a fost de aproximativ 550 Euro, inclusiv TVA, pentru locuințele individuale și de aproximativ 600 Euro, inclusiv TVA, pentru locuințele colective.
     Reporter: Acum, mai pot fi depuse cereri, unde și pentru ce tipuri de apartamente?
     ANL: Pentru a putea depune o cerere în vederea contractării unei locuințe prin credit ipotecar, cei interesați trebuie să aibă vârsta de minim 18 ani și să figureze în baza de date ANL.
     Agenția stabilește și face cunoscute detaliile legate de desfășurarea procedurii de contractare (perioada de înscriere, locul de primire a cererilor efective privind contractarea locuințelor dintr-un amplasament nou, persoanele și datele de contact etc.) pentru fiecare amplasament în parte. De aceea, după înscrierea în baza de date, solicitanții se vor informa periodic asupra amplasamentelor promovate, la sediul Agenției Naționale pentru Locuințe. Persoanele interesate de un amplasament se vor prezenta în vederea înscrierii la locația și în perioada anunțate de ANL.
     Reporter: Ce criterii trebuie să îndeplinească solicitanții ca să devină beneficiari?
     ANL: Pentru a deveni beneficiari, solicitanții de locuințe cu credit ipotecar trebuie să fie persoane angajate cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, iar prin veniturile pe care le obțin (la nivel de familie) să poată garanta rambursarea creditului. La stabilirea bugetului în cadrul întocmirii dosarului de solvabilitate se iau în calcul veniturile solicitantului, ale soțului/soției (unde este cazul) sau veniturile obținute de alți membri ai familiei care pot participa la plata creditului. Membrii familiei pot fi numai rudele de gradul I.
     În cazul în care cererea este mai mare decât oferta, se aplică un set de criterii de ierarhizare, afișat pe site-ul ANL.
     Reporter: Mulțumesc! 

     *  Programul de construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii
     Programul de construcții locuințe pentru tineri, des-tinate închirierii se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, care nu își permit să cumpere sau să închirieze o locuință de pe piața liberă. Tinerii care satisfac condițiile legale de acces la aceste locuințe și care nu au primit o locuință până la împlinirea vârstei de 35 de ani pot primi repartiții în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste, conform listei de priorități și în limita numărului de unități locative disponibile.
     *  Programul de construcții locuințe prin credit ipotecar
     Programul de construcții locuințe prin credit ipotecar se adresează tuturor persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani și care doresc să cumpere o locuință cu credit ipotecar, construită prin ANL.
     Conform prevederilor legale, autoritățile publice locale au obligația de a asigura, din fonduri proprii, viabilizarea terenurilor pe care se construiesc aces-te locuințe (rețelele de utilități, drumurile de acces, spațiile verzi, iluminatul public).
     După predarea locuințelor către beneficiari, autoritatea publică locală stabilește modul de exploatare a terenului (vânzare către beneficiarii locuințelor, concesionare etc.), conform prevederilor legale în vigoare.
     Pentru finanțarea construcției de locuințe cu credit ipotecar în cadrul noilor proiecte ANL au fost încheiate convenții cu următoarele societăți bancare: Piraeus Bank S.A., Raiffeisen Banca pentru Locuințe, BRD și CEC Bank.
     *  Programul pilot "Locuințe sociale pentru comunitățile de romi"
     Programul pilot "Locuințe sociale pentru comunitățile de romi" este derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Agenția Națională pentru Locuințe, conform HG nr. 1237/2008, cu modificările și completările ulterioare. Programul are ca obiective incluziunea socială a cetățenilor de etnie romă cu situație locativă precară și prevenirea discriminării pe criterii rasiale. Locuințele sociale pentru comunitățile de romi se construiesc prin ANL cu finanțare de la bugetul de stat. Lucrările de execuție au fost demarate la sfârșitul anului 2014. În cadrul acestui program, în perioada 2015 - 2017, au fost finalizate un număr 189 de unități locative în județele Arad (49 u.l.), Bihor (14 u.l.), Bistrița Năsăud (21 u.l.), Mehedinți (28 u.l.), Olt (28 u.l.) și Sibiu (28 u.l.), Brașov (21 u.l.).
      *  Programul "Construcția de locuințe de serviciu"
     Programul "Construcția de locuințe de serviciu" a fost introdus prin Hotărârea Guvernului nr. 719/2016 din 28 septembrie 2016, iar beneficiarii sunt funcționarii publici și angajații din instituții publice centrale și locale care nu dețin sau nu au deținut, individual sau în comun, împreună cu soții lor, în proprietate o locuință în localitatea în care își des-fășoară activitatea, indiferent de modul în care a fost dobândită, cu excepția cotelor-părți din locuințe dobândite prin moștenire.
     Locuințele de serviciu construite prin program nu pot fi vândute. Acestea se repartizează personalului propriu al instituțiilor care solicită realizarea aces-tora. De asemenea, instituțiile publice locale/centrale pot încheia protocoale de colaborare prin care stabilesc ca locuințele de serviciu să fie repartizate personalului din mai multe instituții.

 

Citește noutăți și tendințe din domeniu în Revista BURSA Construcțiilor
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 
Trimite părerea ta.
Nume (maxim 50 caractere)
E-mail (optional)
Titlu (maxim 50 caractere)
Mesaj
 
REGULAMENTUL MESAJELOR
Acord
Prin trimiterea opiniei ne confirmați că ați citit regulamentul de mai sus și că vă asumați prevederile sale !
Aceeasi sectiune (Companii Afaceri)
COMUNICAT DE PRESĂ POWERNET, LA ANIVERSAREA A 19 ANI:
MASĂ ROTUNDĂ ROMÂNIA ȘI RUSIA: ÎN CĂUTARE DE NOI FORMATE DE COOPERARE / INIUSHKIN IGOR, AMBASADA RUSIEI ÎN ROMÂNIA:
MASĂ ROTUNDĂ ROMÂNIA ȘI RUSIA: ÎN CĂUTARE DE NOI FORMATE DE COOPERARE / TUDOR AFANASOV, CAMERA DE COOPERARE ECONOMICĂ ȘI CULTURALĂ ROMÂNO-RUSĂ:
MASĂ ROTUNDĂ ROMÂNIA ȘI RUSIA: ÎN CĂUTARE DE NOI FORMATE DE COOPERARE / STRELTZOV SERGHEY ALEXANDROVICH, ENERCOM:
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
175 milioane metrii cubi de apă
Jurnal Bursier
22.10.2018
     * Rulaj de 39,86 milioane de lei
     Șapte dintre cei nouă indici ai Bursei de Valori București (BVB) au terminat ultima ședință de tranzacționare a săptămânii ușor în teritoriul pozitiv, în contextul...  click să citești tot articolul
22.10.2018
     Acțiunile tranzacționate la bursele din Europa au urmat un curs negativ vineri, din cauza rezultatelor financiare dezamăgitoare raportate de unele companii din sectorul auto și cel al...  click să citești tot articolul
19.10.2018
BVB
     * BET-NG, singurul indice în creștere
       * BET-NG, singurul indice în creștere
     
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a înregistrat, în ședința de tranzacționare de joi, deprecieri pentru opt dintre cei nouă indici,...  click să citești tot articolul
19.10.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au crescut ieri, în baza rezultatelor financiare anunțate de companii.  click să citești tot articolul
18.10.2018
BVB
     * Rulaj de numai 37 milioane de lei, în condițiile lipsei transferurilor de tip "deal"
       Lichiditatea înregistrată în ședința de tranzacționare de la mijlocul săptămânii a Bursei de Valori București (BVB) a fost de 37,16 milioane de lei, sub valoarea înregistrată în ședința anterioară,...  click să citești tot articolul
18.10.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele europene s-au înscris pe un curs negativ în a doua parte a zilei de ieri, din cauza evoluțiilor din sectorul auto, generate de apariția informației conform căreia vânzările de mașini s-au...  click să citești tot articolul
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 19 octombrie 2018
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sârbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
2.9000
2.3862
3.1229
4.0936
0.1803
0.6256
0.2275
4.6669
5.3090
1.4425
3.6267
0.2387
0.4937
1.0844
0.0620
0.4512
0.7209
4.0761
0.2832
1.0953
0.5880
0.0555
0.3598
0.2131
2.6831
0.0394
0.1447
1.1097
0.6282
0.1249
160.9953
5.6653
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
15.10.2018
     Italian finance minister, Giovanni Tria, recently said that the yield of government bonds is not justified by the fundamental aspects of the budget and it is expecting a drop in them, in order for "the negative effects on the banking system to be avoided".  click here to read the entire article
12.10.2018
     * American president criticized the central bank for raising the interest rates
     * Bloomberg: The richest people in the world have lost 99 billion dollars following the drops in the stock market
     * Liviu Moldovan, financial analyst: "There is no real danger of us being faced with a stock market crash"
     
     The stock markets of the world saw major drops yesterday, especially those in Asia and Europe, following the Wednesday evolutions of the American markets. Yesterday, on the markets, panic came as a result of American president Donald Trump against the central bank (Federal Reserve - Fed), concerning the interest rate hikes.  click here to read the entire article
01.10.2018
REPORT FROM ROME
     Some people mistake direct democracy with "the popular democracy regime" of communism. No, it is called direct democracy, because the decision is not mediated by representatives.  click here to read the entire article
26.09.2018
THE ROMANIAN DEVELOPMENT CONFERENCE STRATEGY / LÁSZLÓ BORBÉLY, STATE ADVISOR:
     * "We should more seriously concern ourselves with the durable development concept"
     
     The National Strategy for Sustainable Development of Romania will be completed by October 1st, according to Laszlo Borbely, State Counselor, Head of the Department for Sustainable Development of the Government, who states:  click here to read the entire article
14.09.2018
MREPORT BY TRANSPARENCY INTERNATIONAL
     Globalization has also brought with it an unpleasant effect: cross-border corruption. According to the intermediate report Exporting Corruption for the year 2018, a document drawn up by the organization Transparency International, there is a practice among powerful foreign companies of bribing the public servants of another country when they want to enter the local market.  click here to read the entire article
07.09.2018
DEPUTY VIRGIL POPESCU, VICEPRESIDENT OF THE COMMISSION FOR INDUSTRIES AND SERVICES
     The offshore law will once again reach the Commission, in one or two weeks, according to Mr. Virgil Popescu, the vice-president of the Commission for Industries and Services, the Chamber of Deputies.  click here to read the entire article
05.09.2018
MRS. FIREA'S VERBAL BOMBS
     * "There have been attempts for the prefect to be made a scapegoat"
     * "The support from the government wasn't much to talk about, so if it were withdrawn, there wouldn't be much of a difference"
     Bucharest's General Mayor was heard on Tuesday as a witness by the prosecutors of the General Prosecutor's Office in the case concerning the events which happened on August 10th in Victoriei Square. Before going into the Prosecutors' Department building, Gabriela Firea said she stood by her statements made immediately after the meeting of the National Executive Committee of the PSD and said: "I always speak based on facts, not just in this particular case, but in other areas as well, including politics. I will be answering to the questions of the prosecutor who contacted me and told me I was supposed to be heard in the case which is now being investigated concerning the intervention of the gendarmes on August 10th".  click here to read the entire article
31.08.2018
     The particularly hot weather and the conditions of extreme draught in Europe have brought to light terrible warnings from the past.
     Associated Press recently wrote that in the riverbed of the Elba in the Czech Republic have resurfaced the giant stones known as "the hunger stones", which have indicated over time, the coming of hard times.
     "When you see me, weep", is written on one of these stones, which seems to be considered the best hydrological benchmark in Europe. The inscription is in German and dates back to 1616.
     A detailed analysis of the stone inscriptions was published by the Czech researchers in the "Climate of the Past" magazine in 2013 (author's note: "Droughts in the Czech Lands, 1090-2012 AD", April 2013).  click here to read the entire article
29.08.2018
     * Claudiu Cazacu, XTB România: "United States companies have posted results that even exceeded the analysts' expectations, which were already for 2-figure profit increases"
     * Liviu Moldovan, financial analyst: "Currently, investors have a «blind» faith in the stock markets, in general, and in that of the US, in particular"
     For the first time in the history of the American markets, Nasdaq has surpassed the psychological level of 8,000 points.
     In the August 27 session, the Standard & Poor's 500 (S&P 500) index also reached an all time high, ending the trading session at almost 2,897 points.  click here to read the entire article
27.08.2018
     The capital market was marked, last week, by a number of controversial statements tied to the listing of Digi Communications, starting from the statements made recently by Darius Vâlcov, state advisor on the team of the prime-minister, who wrote on his Facebook page that he has asked the Financial Oversight Authority (ASF) if it was true that the book value of the Digi shares was 1 leu and 8 bani, and pointed out that at the time of the IPO, the shares of Digi were listed at 40 lei and are currently priced at 28 lei (30% down) and keep going down.  click here to read the entire article
23.08.2018
     Angela Merkel inaugurated the highway in December 2005, less than a month after she became chancellor of Germany.
     The highway was built on the territory of the former East Germany, connects Lubeck and the Polish border, after the junction with A11, and goes through the electoral precinct of chancellor Merkel.  click here to read the entire article
20.08.2018
THE NATIONAL MINERAL RESOURCES AGENCY, IN A NOTIFICATION TO THE PRIME-MINISTER:
     The Romanian government has lost over 8 billion lei, between 2006-2018, following the failure to update the royalties paid by the oil and gas companies, says Gigi Dragomir, the president of the National Mineral Resources Agency (ANRM), in a report sent to the prime-minister.  click here to read the entire article
15.08.2018
      * (Interview with Radu Grațian Ghețea, President - CEO of CEC Bank)
     In banking there are many risks and that is why banks need to be flexible and have as diverse an exposure as possible, which take the market circumstances at the time into account, says Radu Grațian Ghețea, President and CEO of CEC Bank. He told us, in an interview: "We have to adapt to what is happening in the market and we need to do things in such a way that the economic activity and that of the bank both function properly. If we're going with the idea that we want to eliminate every risk, then we'll just stop doing anything. For instance, we have been and we are a bank which heavily funds agriculture, which also means animal husbandry. A few years ago, our exposure to the aviculture sector was rather significant, and when the avian flu came we had to cover some non-performing loans on that segment. Now that the avian flu is done, we are facing the swine flu. What should we do, stop lending?"
     Reporter: Lately, there have been opinions from some experts who are saying that there is a wave of non-performing loans of the ones taken out by the First Home Program. What is your comment on these statements?  click here to read the entire article
08.08.2018
     * (Interview with Laszlo Diosi, OTP Bank CEO)
     Reporter: How would you describe the banking market, at the present time?
     Laszlo Diosi: Even though there are plenty of challenges, there are also many opportunities for the Romanian banking system. The lessons of the financial-economic crisis have resulted in a better regulated framework, stable, transparent and predictable. The guiding line of the policies developed by the authorities that are qualified, but in particular by those with a regulatory and oversight role has been characterized by a balance between profitability and systemic safety.
     But there is no shortage of challenges. We are talking here about challenges which concern the digitalization of the banking system and the national and international legislation. The entire system needs to align with complex and sometimes confused regulations.
     Recorded by Emilia Olescu  click here to read the entire article
31.07.2018
     * (Interview with Dan Paul, the president of the Association of Brokers)
     The management of the Bucharest Stock Exchange (BVB) needs to find out from brokers whether Romania truly needs a derivatives market, says Dan Paul, the president of the Association of Brokers, who was kind enough to grant BURSA an interview.  click here to read the entire article
.