BURSA 16.05.2018

EMILIA OLESCU
 
mărește imaginea
       Prin programul de construcții locuințe pentru tineri destinate închirierii, au fost realizate și predate autorităților administrației publice locale un număr de 33.770 locuințe, ne-au spus, într-un interviu, reprezentanții Agenției Naționale pentru Locuințe (ANL).

 
     * (Interviu cu reprezentanții Agenției Naționale pentru Locuințe)
     
     Reporter: Câte apartamente ANL pentru tineri sunt date în chirie, la nivel de țară?
     ANL: Prin programul de construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii, au fost realizate și predate autorităților administrației publice locale un număr de 33.770 locuințe. Dintre acestea, un număr de 3.661 locuințe au fost vândute beneficiarilor, iar diferența de 30.109 locuințe a rămas în administrarea autorităților administrației publice locale în vederea exploatării în regim de închiriere.
     Reporter: Câte astfel de apartamente sunt scoase la vânzare și câte apartamente ANL date în chirie tinerilor urmează să fie scoase la vânzare?
     ANL: Autoritățile administrației publice locale din unitățile adminis-trativ-teritoriale în care sunt amplasate locuințele pentru tineri efectuează operațiunile de publicitate imobiliară și, astfel, din informațiile furnizate agenției de către aceste autorități, din cele 33.770 unități locative finalizate, sunt raportate ca fiind întocmite documentațiile cadastrale pentru un număr de 16.698 unități locative, inclusiv pentru cele vândute deja. În momentul actual, pot fi vândute beneficiarilor 12.229 locuințe, dispuse pe localități.
     Reporter: Câte dintre acestea sunt în București și câte în alte județe din țară (unde)?
     ANL: Din cele 12.229 locuințe ce pot fi vândute beneficiarilor, 940 sunt situate în București, (76 în sectorul 2, 253 în sectorul 3 și 611 în sectorul 6), iar 11.289 sunt situate în alte județe din țară, lista acestora putând fi consultată pe site-ul ANL.
     Reporter: Câte apartamente au fost vândute până acum?
     ANL: Până la acest moment, au fost vândute beneficiarilor 3.661 de unități locative.
     Reporter: Câte dintre acestea au fost vândute prin credit și câte cu bani cash?
     ANL: Autoritățile administrației publice locale au raportat agenției următoarele date: 237 unități locative vândute prin credit ipotecar, 777 unități locative vândute prin Programul Prima Casă, 1.633 unități locative vândute prin rate lunare direct de la autorități, 747 unități locative vândute direct prin surse proprii ale beneficiarilor, 61 unități locative vandute prin credite bancare fără a se indica programul, 206 unități locative vândute pentru care nu a fost comunicată sursa de finanțare.
     Reporter: Care este prețul de achiziție pe metrul pătrat?
     ANL: Prin Ordinul MDRAPFE nr. 3776 din 25_GoBack iulie 2017, a fost stabilită o valoare de înlocuire de 1.600,20 lei pe metru pătrat inclusiv TVA. (Valoarea de înlocuire se stabilește anual și reprezintă baza de calcul a valorii de vânzare a locuințelor construite de ANL prin programul "Locuințe pentru tineri, destinate închirierii").
     Reporter: Ce condiții (criterii) trebuie să îndeplinească tinerii pentru a cumpăra un apartament construit de ANL?
     ANL: Prima condiție și cea mai importantă este ca tinerii să fie chiriași ai apartamentelor ANL prin programul de construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii. După expirarea unei perioade de închiriere de minimum un an, se pot adresa cu o cerere de cumpărare autorităților administrației publice locale unde să indice și modalitatea de achiziționare, care poa-te fi:
      - prin achitarea de rate lunare către autoritățile publice locale,
     - prin contractarea de credite ipotecare,
     - prin Programul Prima Casă,
      - prin achitarea integrală a prețului final din surse proprii.
     Reporter: Ce documente trebuie să depună un tânăr care stă în chirie într-o locuință ANL ca să o poată achiziționa?
     ANL: Documentele necesare sunt următoarele:
     - cererea de achiziționare a locuinței, înregistrată la Primărie;
     - acte de stare civilă;
     - adeverință cu salariul mediu lunar brut realizat de titularul contractului de închiriere și de către membrii familiei acestuia;
     - declarație pe propria răspundere a titularului și a soțului/soției acestuia privitor la faptul că nu dețin în proprietate o locuință, inclusiv casă de vacanță;
     - cererea de finanțare aprobată de instituția financiară care poate acorda un credit pentru cumpărarea locuinței.
     Etapele ulterioare depunerii documentației sunt:
     - în cazul cumpărării în rate lunare egale sau din surse proprii:
     încheierea contractului de vânzare-cumpărare între primărie și solicitant.
     - în cazul cumpărării prin credit ipotecar sau prin Programul Prima Casă:
     încheierea antecontractului de vânzare-cumpărare între primărie și solicitant;
     - înaintarea documentației către instituția de credit pentru obținerea finanțării necesare cumpărării apartamentului;
     - semnarea contractului de vânzare cumpărare între Primărie și solicitant.
     Reporter: Cât timp durează procedura de achiziționare a unui astfel de apartament?
     ANL: Agenția nu este implicată în mod direct în procesul de vânzare, dar, din informațiile furnizate de către beneficiari și autorități, în funcție de modalitatea de achiziționare dorită de către beneficiari, timpul de achiziționare a unei locuințe ANL poate varia între câteva zile - două săptămâni, pentru cei care achiziționează direct prin rate lunare de la autorități sau prin surse proprii, și între câteva săptămâni - câteva luni, pentru cei care achiziționează locuințele prin contractare de credite ipotecare sau Programul Prima Casă.
     Reporter: Cu ce bănci lucrează ANL?
     ANL: ANL a încheiat convenții pentru vânzarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, cu următoarele societăți bancare: Raiffeisen Banca pentru Locuințe, BCR Banca pentru Locuințe, Marfin Bank, CEC Bank, Bank Leumi România S.A, Intesa Sanpaolo Bank și Piraeus Bank. Precizăm că această listă nu restricționează accesul tinerilor chiriași la creditare, obligându-i să se adreseze doar băncilor menționate anterior. Persoanele interesate pot contracta credite pentru achiziționarea locuințelor ANL pe care le ocupă în calitate de chiriași și de la altă bancă interesată să acorde credite în acest scop (de exemplu, Alpha Bank, Bancopst, Credit Agricole).
     Reporter: În prezent, se află în construcție vreo locuință ANL dedicată tinerilor?
     ANL: La această dată sunt contractate lucrările pentru 1.388 unități locative distribuite la nivelul întregii țări.
     Reporter: Câte apartamente/case au fost date prin credit ipotecar (încă de la început, nu cele închiriate) și la ce prețuri?
     ANL: Până în prezent, au fost predate beneficiarilor 3.645 de locuințe cu credit ipotecar. Dintre acestea, 2.130 sunt apartamente, iar 1.515 sunt case. Prețurile maxime de vânzare pe metru pătrat, de suprafața construită desfășurată, pentru locuințele contractate, a fost de aproximativ 550 Euro, inclusiv TVA, pentru locuințele individuale și de aproximativ 600 Euro, inclusiv TVA, pentru locuințele colective.
     Reporter: Acum, mai pot fi depuse cereri, unde și pentru ce tipuri de apartamente?
     ANL: Pentru a putea depune o cerere în vederea contractării unei locuințe prin credit ipotecar, cei interesați trebuie să aibă vârsta de minim 18 ani și să figureze în baza de date ANL.
     Agenția stabilește și face cunoscute detaliile legate de desfășurarea procedurii de contractare (perioada de înscriere, locul de primire a cererilor efective privind contractarea locuințelor dintr-un amplasament nou, persoanele și datele de contact etc.) pentru fiecare amplasament în parte. De aceea, după înscrierea în baza de date, solicitanții se vor informa periodic asupra amplasamentelor promovate, la sediul Agenției Naționale pentru Locuințe. Persoanele interesate de un amplasament se vor prezenta în vederea înscrierii la locația și în perioada anunțate de ANL.
     Reporter: Ce criterii trebuie să îndeplinească solicitanții ca să devină beneficiari?
     ANL: Pentru a deveni beneficiari, solicitanții de locuințe cu credit ipotecar trebuie să fie persoane angajate cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, iar prin veniturile pe care le obțin (la nivel de familie) să poată garanta rambursarea creditului. La stabilirea bugetului în cadrul întocmirii dosarului de solvabilitate se iau în calcul veniturile solicitantului, ale soțului/soției (unde este cazul) sau veniturile obținute de alți membri ai familiei care pot participa la plata creditului. Membrii familiei pot fi numai rudele de gradul I.
     În cazul în care cererea este mai mare decât oferta, se aplică un set de criterii de ierarhizare, afișat pe site-ul ANL.
     Reporter: Mulțumesc! 

     *  Programul de construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii
     Programul de construcții locuințe pentru tineri, des-tinate închirierii se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, care nu își permit să cumpere sau să închirieze o locuință de pe piața liberă. Tinerii care satisfac condițiile legale de acces la aceste locuințe și care nu au primit o locuință până la împlinirea vârstei de 35 de ani pot primi repartiții în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste, conform listei de priorități și în limita numărului de unități locative disponibile.
     *  Programul de construcții locuințe prin credit ipotecar
     Programul de construcții locuințe prin credit ipotecar se adresează tuturor persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani și care doresc să cumpere o locuință cu credit ipotecar, construită prin ANL.
     Conform prevederilor legale, autoritățile publice locale au obligația de a asigura, din fonduri proprii, viabilizarea terenurilor pe care se construiesc aces-te locuințe (rețelele de utilități, drumurile de acces, spațiile verzi, iluminatul public).
     După predarea locuințelor către beneficiari, autoritatea publică locală stabilește modul de exploatare a terenului (vânzare către beneficiarii locuințelor, concesionare etc.), conform prevederilor legale în vigoare.
     Pentru finanțarea construcției de locuințe cu credit ipotecar în cadrul noilor proiecte ANL au fost încheiate convenții cu următoarele societăți bancare: Piraeus Bank S.A., Raiffeisen Banca pentru Locuințe, BRD și CEC Bank.
     *  Programul pilot "Locuințe sociale pentru comunitățile de romi"
     Programul pilot "Locuințe sociale pentru comunitățile de romi" este derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Agenția Națională pentru Locuințe, conform HG nr. 1237/2008, cu modificările și completările ulterioare. Programul are ca obiective incluziunea socială a cetățenilor de etnie romă cu situație locativă precară și prevenirea discriminării pe criterii rasiale. Locuințele sociale pentru comunitățile de romi se construiesc prin ANL cu finanțare de la bugetul de stat. Lucrările de execuție au fost demarate la sfârșitul anului 2014. În cadrul acestui program, în perioada 2015 - 2017, au fost finalizate un număr 189 de unități locative în județele Arad (49 u.l.), Bihor (14 u.l.), Bistrița Năsăud (21 u.l.), Mehedinți (28 u.l.), Olt (28 u.l.) și Sibiu (28 u.l.), Brașov (21 u.l.).
      *  Programul "Construcția de locuințe de serviciu"
     Programul "Construcția de locuințe de serviciu" a fost introdus prin Hotărârea Guvernului nr. 719/2016 din 28 septembrie 2016, iar beneficiarii sunt funcționarii publici și angajații din instituții publice centrale și locale care nu dețin sau nu au deținut, individual sau în comun, împreună cu soții lor, în proprietate o locuință în localitatea în care își des-fășoară activitatea, indiferent de modul în care a fost dobândită, cu excepția cotelor-părți din locuințe dobândite prin moștenire.
     Locuințele de serviciu construite prin program nu pot fi vândute. Acestea se repartizează personalului propriu al instituțiilor care solicită realizarea aces-tora. De asemenea, instituțiile publice locale/centrale pot încheia protocoale de colaborare prin care stabilesc ca locuințele de serviciu să fie repartizate personalului din mai multe instituții.

 

Citește noutăți și tendințe din domeniu în Revista BURSA Construcțiilor
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 
Trimite părerea ta.
Nume (maxim 50 caractere)
E-mail (optional)
Titlu (maxim 50 caractere)
Mesaj
 
REGULAMENTUL MESAJELOR
Acord
Prin trimiterea opiniei ne confirmați că ați citit regulamentul de mai sus și că vă asumați prevederile sale !
Aceeasi sectiune (Companii Afaceri)
Actualitate - vezi toate știrile mai jos.
Bănci-Asigurări, 18:00
ROMÂNIA:
     
     Numărul de carduri active din România a ajuns, în primul trimestru al anului, la 12,81 milioane, cu 2,9% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).  click să citești tot articolul
Miscellanea, 17:35
TĂRICEANU:
     Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, astăzi, că a fost la Guvern pentru a o asigura pe Viorica Dăncilă de sprijinul său și de soliditatea majorității parlamentare, informează News.ro.  click să citești tot articolul
Internaţional, 17:20
     Principalii indici bursieri de pe Wall Street, SUA, au deschis ședința de tranzacționare de astăzi în depreciere.  click să citești tot articolul
Companii-Afaceri, 17:10
COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA:
     Complexul Energetic Oltenia, unul din cei mai mari producători de energie din țară, a raportat anul trecut o cifră de afaceri mai mare cu 28,5%, de la 2,28 miliarde lei în 2016, la 2,93 miliarde lei, informează News.ro.  click să citești tot articolul
Internaţional, 16:52
     Ambasada Statelor Unite în Israel s-a distanțat miercuri de un montaj fotografic prezentat marți ambasadorului David Friedman, în care locurile sfinte musulmane din Ierusalim au dispărut și au fost înlocuite cu un templu evreiesc, relatează AFP.  click să citești tot articolul
Calendarul BURSA 2018
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
23.05.2018
BVB
     Volumul consemnat în cea de-a doua ședință de tranzacționare a săptămânii a fost de numai 21,2 milioane de lei, sub valoarea medie acestui an, de circa 50,3 milioane de lei, în contextul în care nu...  click să citești tot articolul
23.05.2018
BURSELE DIN LUME
     Acțiunile companiilor listate la bursele din Europa au urmat un curs pozitiv ieri, după ce Giuseppe Conte a fost propus prim-ministru în Italia de coaliția populistă formată din Mișcarea 5 Stele și...  click să citești tot articolul
22.05.2018
BVB
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a început săptămâna de tranzacționare într-o notă negativă, toți indicii marcând scăderi de peste 1%.  click să citești tot articolul
22.05.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au urmat un curs pozitiv ieri, pe fondul relaxării tensiunilor comerciale dintre China și SUA, în urma unui acord la care au ajuns cele două țări la finele săptămânii trecute.  click să citești tot articolul
21.05.2018
BVB
     * Volum de 6,9 milioane de euro
     
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a încheiat o săptămână de tranzacționare negativă din punctul de vedere al cotațiilor, principalul coș de...  click să citești tot articolul
21.05.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au scăzut vineri, pe fondul incertitudinilor privind situația politică din Italia, respectiv al tensiunilor comerciale dintre China și SUA. Vineri, Mișcarea 5 Stele din Italia...  click să citești tot articolul
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 23 mai 2018
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sărbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
2.9757
2.3669
3.0650
3.9869
0.1798
0.6214
0.2202
4.6292
5.2748
1.4510
3.6046
0.2342
0.4864
1.0744
0.0641
0.4503
0.8126
3.9502
0.3129
1.0830
0.6185
0.0578
0.3648
0.1985
2.7262
0.0392
0.1514
1.0754
0.6267
0.1229
164.5489
5.6028
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
16.05.2018
GABRIELA MIHAELA VOICILĂ, THE BUSINESS ENVIRONMENT MINISTER:
     Where there are many entrepreneurs there is creation, where there are many women entrepreneurs there is divine creation, says Gabriela Mihaela Voicilă, state secretary in the Ministry for the Business Environment, Trade and Entrepreneurship (MMACA). In her opinion, entrepreneurship means joy, a better situation, but less time for the family: "Taken together, entrepreneurship means achievements (...) Every one of us needs validation, for having built, having created something".  click here to read the entire article
14.05.2018
IN THE LAWSUITS AGAINST THE BANKS
     * Piperea: "In the Andriciuc case, the EU Court of Justice has not limited its argumentation to the CHF, but expanded it to cover any currency for which the debtors weren't hedged"
     The courts in the country have begun ruling in favor of borrowers and freezing the value of the European currency at the exchange rate valid on the date the loans were originated, in the lawsuits brought against the banks.  click here to read the entire article
09.05.2018
IN THE ROMANIAN BANANA REPUBLIC...
     The urge "Mircea, act like you're working!", back in the days of the so-called revolution of December 1989, was brought back recently by a new "director".
     We are talking of course, about the meeting between NBR governor Mugur Isărescu, and a government "delegation" led by chamber of deputies chairman Liviu Dragnea, together with PM Viorica Dăncilă.
     Sources from within the PSD, quoted by ziare.com, have claimed that, "in the meeting with the NBR governor, Liviu Dragnea seemed to be looking for a way out, and he seems confused, as he didn't expect his decisions to lead to such effects in the economy".  click here to read the entire article
08.05.2018
     Liviu Dragnea's insistence in moving the Romanian embassy from Tel Aviv, to Jerusalem, feeds an older, widespread confusion. Much older. Politically, Jerusalem has been divided from the first presence of the Judeans on the lands of the Palestinians, since back in the days of Abraham and Abimelec. "The indivisible Jerusalem" wanted by Benjamin Netanyahu is a spiritual creation.
     Definitely, pilgrims and locals claim that Jerusalem has a geography, meaning that the city would be compatible with the cardinal points and that is why Palestinians, Israelis and people overall, including those of the UN, EU and the US, speak about Eastern Jerusalem and Western Jerusalem, without anybody being surprised that that is happening at the center of the world, where the god of the Judeans began his creation, starting from the very rock from which later Archangel Gabriel raised Mohammed to visit Heaven, the same place of origin where one of the seven angels "and showed me the Holy City, Jerusalem, coming down out of heaven from God." (Apocalypse, 21: 10), where God is one of the same.  click here to read the entire article
03.05.2018
     Financial fair play is a concept that comes from the world of soccer. The notion is simple, don't spend more than you earn in a month, or in a year, regardless of what shareholder, mogul or investor enters the business.  click here to read the entire article
03.05.2018
     President Klaus Iohannis has announced that he has decided to send to the Constitutional Court the laws on the judicial system, but also to the Venice Commission. The president has issued a call to the CCR not to hurry and to work with the European entity, saying that after the Constitutional Court gets to issue an opinion on the new laws, a new analysis of the laws will be conducted and it will be decided then if a new reexamination of the three laws in the Parliament will be needed.  click here to read the entire article
27.04.2018
     The dystopia of 2169 seems to be 151 years away from us, if we were to watch the American sci-fi movie "In Time", in which New Zealand screenwriter, director and producer New Zealand Andrew M. Niccol has imagined a world in which money has been replaced by the lifespan left and each individual over 25 years old (when they stop aging), are wearing a counter on their arm, displaying how much they have left to live; the economic system relies on transactions paid in lifespan - banks, loans, interest rates - the rich are storing billions of years, while the poor only have hours, minutes or seconds left and when their time is up they die suddenly, as if struck by a mace.  click here to read the entire article
25.04.2018
DEPUTY PRIME-MINISTER VIOREL ȘTEFAN:
     * Bogdan Chirițoiu: "The European Commission will force the future buyer of Sidex Galați to increase the output of steel"
     ArcelorMittal may only sell the Galați metallurgic plant with the explicit agreement of the Romanian state, and the European Commission will ensure that the output of the plant will increase after the transaction, deputy prime-minister Viorel Ștefan said yesterday, in a conference on the issue of major industrial energy consumers.  click here to read the entire article
20.04.2018
     * "Iliescu on trial for all the bloodshed!" was one of the powerful slogans of the University Square, as well as "Iliescu - KGB, go back to the USSR!".
     We, who had organized the marathon protest of the century, knew who Ion Iliescu was, as the rest of the Romanian people took a long time to catch on, even Brucan was wrong in his estimate that the much maligned "stupid people" would take two decades to "awake".  click here to read the entire article
16.04.2018
     * - The Syrian gas attack did not exist, the American missiles were brought down, then where are the dead coming from?!
     * - It is enough to tell Syrians that they are attacked and killing each other?
     Friday, Syria was attacked by war attacks, in which a warship of the United Nations which operate in the Red Sea (according to the American officials), American B-1 bombers, four British Royal Tornado GR4 aircraft (which fired Storm Shadow missiles) and French Rafale jets.  click here to read the entire article
12.04.2018
     New Delhi, March 4th, 2017 - I am in the garden of the Royal Plaza hotel, sitting next to the table of a group of Indians, probably Hindus, two women in colorful saris and two men, all of them in their fifties. They are checking me out, I catch them doing it a few times. A Romanian manea, with heavy Indian influences starts playing from the speakers, I am surprised, I start laughing.  click here to read the entire article
02.04.2018
FOR THE FIRST TIME AFTER THE LOSS OF 2.6 BILLION LEI OF 2014
     The Romanian Commercial Bank (BCR) has proposed to shareholders the distribution of dividends of 228.12 million lei, out of the profit of 570 million lei, for last year, this being the first year with such an item on the agenda of the General Shareholder Meeting, after the huge loss of 2014, of 2.6 billion lei, caused by the high provisions and the sale of non-performing loans.  click here to read the entire article
30.03.2018
     The website of the National Bank of Romania still includes the statement that its monetary policy strategy is the direct targeting of inflation.  click here to read the entire article
28.03.2018
     No investor has expressed interest in the privatization of the "Sanevit 2003" disposable syringes factory of Arad, as part of the last procedure initiated by the Ministry of the Economy, which took over the company in 2012 to save ut from bankruptcy, but since then, several attempts at privatization have failed, and since 2013 the plant hasn't manufactured anything, according to News.ro.  click here to read the entire article
27.03.2018
ALEXANDRU BOTEZ, ELECTRICA SHAREHOLDER:
     * The Ministry of Energy has requested the election of a new Board of Directors, even though the current management was elected in October, for a four-year term
     * The company's directors are entitled to compensation in the event of their unjustified dismissal
     * Challenges in court concerning the prior elections would remain groundless
       The proposal of the Ministry of Energy that the shareholders of Electrica (EL) decide, in the General Shareholder Meeting of April 27th, the election of the members of the Board of Directors, through the cumulative vote method, for a term of four years, even though the current directors were elected in October 2017, also for four years, has caused discontent among some shareholders.  click here to read the entire article
.