Articol publicat pe site-ul BURSA On Line, ediția din 23.08.2018
CONDUCEREA METROREX DEMONTEAZĂ ACUZAȚIILE USLM
Metroul funcționează în condiții de siguranță
click aici
     În condițiile în care membrii Unității Sindicatul Liber din Metrou (USLM) protestează în aceste zile în fața Ministerului Transporturilor, din cauza problemelor cu care se confruntă societatea Metrorex, directorul general Dumitru Șodolescu a emis, ieri, un comunicat de presă, referitor la afirmațiile angajaților nemulțumiți.

     Legat de faptul că Ion Rădoi, liderul USLM, a afirmat în urmă cu trei zile că sunt probleme privind siguranța trans-portului în subteran, conducerea Metrorex susține: "Circulația trenurilor de metrou cu călători se desfășoară în condiții de siguranță. Societatea res-pectă reglementările și normele în vigoare". Conform comunicatului societății, atât Metrorex, cât și instituțiile cu atribuții în controlul activităților privind siguranța circulației, verifică în permanență respectarea procedurilor, iar eventualele evenimente apărute în circulația trenurilor sunt investigate de Agenția de Investigare Feroviară Română - AGIFER.

     "În urma acestor investigații rezultă, după caz, măsuri care sunt puse în aplicare de către Metrorex", se arată în textul semnat de directorul general Dumitru Șodolescu.

     În timp ce sindicaliștii susțin că este nevoie de angajarea a 700 de persoane care să se ocupe de siguranța metroului și îl acuză pe directorul general că până acum au fost angajați doar șefi de servicii, Dumitru Șodoles-cu afirmă că noua structură organizatorică a societății a fost aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor și a intrat în vigoare începând din 1.08.2018. Conform comunicatului trimis de Metrorex, organigrama nu presupune suplimentarea numărului de personal, față de cifra aprobată în bugetul de venituri și cheltuieli și nici depășirea fondului de salarii prevăzut în bugetul societății. Conducerea Metrorex afirmă că memorandumul privind viitoarele angajări, document care a fost menționat de membrii USLM, a fost avizat de AGA, iar în primă fază vor fi angajate 354 de persoane. Memorandumul se află la direcțiile de specialitate din Ministerul Transporturilor pentru a fi înaintat, spre aprobare, Guvernului. Directorul general Dumitru Șodolescu mai susține că pentru anul viitor societatea intenționează angajarea a încă 947 de persoane pentru deservirea magis-tralei 5 de metrou (Drumul Taberei- Eroilor).

      Deficitul bugetar va fi recuperat

     Cu privire la deficitul bugetar de pes-te 95 milioane lei reclamat de sindicaliști, conducerea Metrorex susține că acesta a fost aprobat astfel, deoarece la finalul anului 2017 societății nu i-a fost alocată subvenția pentru transportul de călători cu metroul aferentă trimestrului IV, nefiind îndeplinite procedurile legale deși suma era alocată pentru bugetul de stat pentru anul 2017. În comunicatul trimis de directorul general se spune că acest fapt a fost constatat de controlul Curții de Conturi, iar acum se caută identificarea persoanelor responsabile pentru înregistrarea acestei pierderi. Dumitru Șodolescu precizează că suma respectivă va fi solicitată la următoarea rectificare bugetară.

      Corpul de control al premierului verifică contractul cu ASTALDI

     Cât privește datoria față de firma Astaldi care, conform lui Ion Rădoi, liderul USLM, s-ar ridica la 110 milioane euro, conducerea Metrorex susține că aceasta este de fapt de 40 milioane euro.

     Directorul general Dumitru Șodoles-cu susține că societatea trebuie să des-păgubească asocierea ASTALDI S.p.A - FCC Construccion SA, DELTA ACM 93 SRL, AB CONSTRUCT SRL pentru revendicări solicitate în perioada 2011-2015, dar plata debitului de aproape 40 de milioa-ne de euro va fi făcută fără a afecta activitatea Metrorex.

     În legătură cu acest debit restant, în comunicat se arată: "În prezent, Corpul de Control al primului ministru verifică modul în care au fost derulate contractele aferente obiectivului de investiții magistrala 5 Drumul Taberei - Eroilor. Corpul de Control al ministrului Trans-porturilor analizează circumstanțele care au pus în sarcina Metrorex despăgubirea de 188 milioane de lei".

     Directorul general se referă și la încetarea contractului de asocierea în participațiune cu Sindomet Servcom SRL, societatea ce aparține USLM, pentru spațiile comerciale din stațiile de metrou. Conform lui Dumitru Șodolescu, AGA a solicitat ca acest contract să nu fie reîn-noit, iar Metrorex a notificat Sindomet Servcom SRL că acest contract va înceta de drept în septembrie 2018.

     Conform textului trimis de directorul general Dumitru Șodolescu, veniturile și cheltuielile obținute din activitatea contractului s-au repartizat din 2003 până în 2017, în cote de 25% pentru Metrorex și 75% pentru Sindomet, iar începând cu 26.09.2017, procentele de repartizare sunt 36% pentru Metrorex și 64% pentru Sindomet Servcom SRL. Veniturile realizate de către Metrorex SA în anul 2017 în baza acestui contract, sunt în valoare de 783 469 lei, pentru o suprafață închiriată de 5 900 mp.

     Șeful Metrorex nu spune nimic des-pre beneficiile pe care acest contract le-a adus celor 5000 de salariați ai societății, care, conform afirmațiilor lui Ion Rădoi, președintele USLM, în urma investițiilor făcute de sindicat pentru modernizarea bazei proprii de tratament și odihnă de la Bușteni, din banii obținuți pe închirierea spațiilor. Conform liderului sindical, continuarea contractului dintre Sindomet și Metrorex ar fi dus la crearea unei baze similare pe litoral. 
GEORGE MARINESCU
 

 

.