Articol publicat pe site-ul BURSA On Line, ediția din 31.10.2011
CONFERINȚA BURSA "COMPORTAMENTUL ÎN AFACERI, PE TIMP DE CRIZĂ"
Alina Bărbulescu: Dezvoltarea durabilă - soluția pentru ieșirea din criză
     În opinia Alinei Bărbulescu, consilier special pe Politici Energetice în cadrul Comitetului Economic și Social Euro­pean, dezvoltarea durabilă reprezintă soluția pentru ieșirea din criză. Pentru asigurarea unei dezvoltări durabile, este nevoie, în opinia domniei sale, de limitarea costurilor, prin reducerea consumului de energie, de asigurarea sistemului de producție și transport al materiei prime, precum și de reducerea pierderilor.

     Alina Bărbulescu este de părere că Executivul ar trebui să adopte o serie de măsuri, printre care se numără recuperarea unui procent stimulativ din taxele și impozitele aplicate anumitor companii, cum ar fi cele care se axează, în activitatea lor, pe utilizarea tehnologiilor verzi sau pe reducerea cantității de de­șeuri. Totodată, Guvernul ar trebui să susțină prefinanțarea cu 15-30% pentru cei care atrag fon­duri europene, în opinia doam­nei Bărbulescu. Neimpozitarea profitului reinvestit și accesul simplificat la fondurile UE reprezintă alte două măsuri necesare pentru o dezvoltare durabilă. 
EMILIA OLESCU
 

 

.