Articol publicat pe site-ul BURSA On Line, ediția din 31.05.2012
CONFERINȚA BURSA - FINANȚAREA EUROPEANĂ, O ȘANSĂ A ECONOMIEI NOASTRE/MIHAELA HANCIA, POSDRU:
Autoritățile și beneficiarii să-și unească eforturile, ca să nu pierdem fonduri
     Autoritățile de Management (AM) și beneficiarii de proiecte europene trebuie să-și unească eforturile într-un parteneriat public privat, pentru a nu pierde banii europeni, este de părere Mihaela Hancia, din cadrul AM pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU): "E trist să pierdem bani, să pierdem din resursele negociate aprig cu UE (...) Suntem (n.r. autoritățile și beneficiarii) în aceeași barcă, iar dacă nu vâslim împreună, barca se scufundă și nu doresc acest lucru".

     Domnia sa a precizat că autoritățile noastre vor depune toate eforturile să nu pierdem foarte mulți bani din POSDRU și pentru ca riscul de a pierde o parte din banii europeni să fie cât mai mic: "Am mai trecut prin două întreruperi de fonduri, aceasta ar fi a treia. Sper să fie tot o întrerupere, nu o suspendare".

     Mihaela Hancia a spus că, prin măsurile asumate în fața Guvernului, AM POSDRU va încerca să aibă un limbaj comun în comunicarea cu beneficiarii.

     Premierul Victor Ponta a declarat, luna aceasta, că țara noastră ar putea pierde 1,2 miliarde euro din fondurile europene aferente POSDRU, ca urmare a identificării unor grave nereguli în derularea acestui program, în perioada 2010-2011. Potrivit oficialului, cele 100 de milioane de euro aferente acestui an și, respectiv, 1,1 miliarde euro de anul viitor reprezintă toate plățile aferente POSDRU.

     Obiectivul general POSDRU este dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității, prin corelarea educației și învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii și asigurarea de oportunități sporite pentru participarea viitoare pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă a 1,65 milioane de persoane.

     Obiectivele specifice ale programului sunt promovarea educației și formării inițiale și continue de calitate, inclusiv educația superioară și cercetarea; promovarea culturii antreprenoriale și creșterea calității și productivității muncii; facilitarea inserției tinerilor și a șomerilor de lungă durată pe piața muncii; dezvoltarea unei piețe a muncii moderne, flexibile și inclusive; promovarea inserției/reinserției pe piața muncii a persoanelor inactive, inclusiv din zonele rurale; îmbunătățirea serviciilor publice de ocupare și facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educație și pe piața muncii.

     POSDRU deține 18,1% din totalul alocării financiare pentru obiectivul Convergență al Fondurilor Structurale. Alocarea financiară a POSDRU este de 4,253 miliarde euro, din care 3,476 miliarde euro -cofinanțare FSE, 0,613 miliarde euro - contribuție națională publică și 0,164 miliarde euro - contribuție națională privată.

     Până în prezent, gradul de absorbție a fondurilor europene prin POSDRU este de 5,48%. 
EMILIA OLESCU
 

 

.