Articol publicat pe site-ul BURSA On Line, ediția din 25.05.2011
CONFERINȚA "BURSA" FINANȚAREA EUROPEANĂ - OPORTUNITATE A RELANSĂRII ECONOMICE
EximBank: Scrisorile de confort ajută beneficiarii fondurilor europene
     Scrisorile de confort ajută beneficiarii fondurilor europene în atragerea finanțării și implementarea proiectelor. Acestea sunt necesare la depunerea documentației de atribuire pentru proiecte cu o cofinanțare de minim 100.000 de euro.

     EximBank a implementat modelul unic de "scrisoare de confort angajantă", conceput pentru asigurarea calității și viabilității proiectelor depuse la finanțare, a declarat Sanda Popescu, director în cadrul EximBank. Noul model se va aplica unitar la nivelul băncilor din 2011 și nu se solicită beneficiarilor de pe POS CCE axa 2 start-up și spin-off. Scrisoarea de confort este angajantă încă de la depunerea dosarului cererii de finanțare.

     EximBank aplică o procedură simplificată pentru acordarea garanțiilor, în care valoarea garanției este de maxim 1,5 milioane de euro, cu o perioadă de valabilitate de maxim cinci ani. EximBank a acordat, în 2010, facilități - atât garanții, cât și credite - pentru proiecte derulate cu fonduri europene a căror valoare se apropie de 120 de milioane de lei. Proiectele au vizat modernizarea fabricilor, a laboratoarelor de cercetare, construcții de hale de producție și achiziție de echipamente, modernizare și extindere de hoteluri, sisteme eficiente de gestionare a deșeurilor, reabilitare și extindere sistem de canalizare și modernizarea fermelor agricole. 
A.T.
 

 

.