Articol publicat pe site-ul BURSA On Line, ediția din 25.05.2011
CONFERINȚA "BURSA" FINANȚAREA EUROPEANĂ - OPORTUNITATE A RELANSĂRII ECONOMICE
Măsuri de creștere a absorbției fondurilor prin POS CCE
     Gradul absorbției fondurilor europene alocate țării noastre prin Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POS CCE) a ajuns, în luna mai, la 12,43%. Astfel, totalul plăților către beneficiari a ajuns la circa 1,4 miliarde lei, contribuția UE în acest program fiind de 10,4 miliarde lei (2,55 miliarde euro).

     Directorul general al Autorității de Management POS CCE, Călin Istrățoiu, a declarat că principalele măsuri care vor fi luate pentru accelerarea absorbției fondurilor sunt cumularea primelor două etape ale procesului de evaluare (conformitate administrativă și eligibilitate), simplificarea dosarului cererii de finanțare și modificarea criteriului de eligibilitate pentru beneficiari referitor la datorii. Domnia sa a menționat și externalizarea unor activități precum evaluarea, acordarea prefinanțării și pentru beneficiarii privați în cuantum de maxim 35% din valoarea finanțării nerambursabile aprobate pe baza prezentării unei scrisoari de garanție bancară corespunzătoare sumei primite ca prefinanțare.

     Oficialul POS CCE a subliniat că o măsură de accelerare a absorbției este și creșterea valorii maxime a prefinanțării acordată beneficiarilor publici (de la 20% la 30%) din valoarea finanțării nerambursabile aprobate. La aceasta se adaugă eliminarea obligativității depunerii garanției de implementare, inclusiv pentru proiectele contractate sau aflate în etapa de contractare (la operațiunile de investiții pentru întreprinderi).

     O altă măsură benefică este posibilitatea beneficiarilor fondurilor europene prin POS CCE să acceseze asistență financiară nerambursabilă pentru a constitui garanții în favoarea unei instituții de credit, sub forma gajării sau a ipotecării asupra activelor fixe care fac obiectul contractului de finanțare, prin adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 606/2010.

     Călin Istrățoiu a mai spus că principalele probleme care împiedică absorbția fondurilor europene sunt capacitatea administrativă redusă atât a instituțiilor implicate în gestionarea POS CCE, cât și a beneficiarilor - în special IMM, dar și reticența băncilor în a acorda credite pentru cofinanțarea proiectelor. Bugetul POS CCE pe întreaga perioadă de programare (2007-2013) este de circa 3 miliarde euro, din care 2,554 miliarde euro sunt din Fondul European de Dezvoltare Regională, diferența fiind suportată de la bugetul de stat. 
Alina Toma Vereha
 

 

.