Articol publicat pe site-ul BURSA On Line, ediția din 25.05.2011
CONFERINȚA "BURSA" FINANȚAREA EUROPEANĂ - OPORTUNITATE A RELANSĂRII ECONOMICE
Ministrul Economiei: "Fondurile europene - motor de creștere economică"
Ion Ariton, ministrul Economiei: ""Importanța fondurilor europene este cu atât mai mare astăzi, când ieșirea din recesiune ne obligă la continuarea implementării reformelor în vederea consolidării creșterii economice".
     Proiectele din fonduri europene reprezintă una dintre cele mai importante componente investiționale în acest an și unul dintre motoarele de creștere economică și modernizare a statului pentru 2011. Ion Ariton, ministrul Economiei, a declarat în mesajul transmis participanților la conferința BURSA de ieri: "Importanța fondurilor europene este cu atât mai mare astăzi, când ieșirea din recesiune ne obligă la continuarea implementării reformelor în vederea consolidării creșterii economice. În acest sens, una dintre prioritățile Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, pe care mi le-am asumat la preluarea mandatului, este îmbunătățirea gradului de absorbție a fondurilor europene, iar eliminarea mecanismelor birocratice este un prim pas care trebuie făcut în această direcție. Acest lucru este posibil prin simplificarea procedurilor de verificare a documentației pentru certificarea cheltuielilor efectuate cu proiectele și sprijinirea beneficiarilor în asigurarea cofinanțării acestor proiecte".

     Domnia sa a adăugat că în contextul în care sectorul IMM în România angajează aproximativ 60% din totalul forței de muncă, însă productivitatea se află mult sub media europeană, Programul Operațional Sectorial "Creșterea Competitivității Economice" (POS CCE) vine în sprijinul sectorului privat pentru a susține investițiile în tehnologii moderne și, astfel, a reduce decalajele față de productivitatea medie la nivelul Uniunii Europene.

     "Potrivit estimărilor noastre, măsurile întreprinse vor genera, pâna în 2015, o creștere medie a productivității de circa 5,5% anual și vor permite României să atingă un nivel al Produsului Intern Brut de aproximativ 55% din media UE", a mai spus Ion Ariton.

     Din punctul de vedere al plăților către beneficiari, cele mai bune rezultate sunt înregistrate pentru Axele prioritare "Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovație pentru Competitivitate" (23,21%) și "Un sistem productiv inovativ și eco-eficient" (16,40%).

     POS CCE beneficiază de un buget de 3,011 miliarde de Euro, contribuția din FEDR fiind de 84,83%. Un procent de aproximativ 80% din alocarea financiară a POS CCE este orientat către operatorii din sectorul economic (în special IMM-uri), sectorului public revenindu-i aproximativ 20% din bugetul programului.

     Fondurile disponibile în cursul anului 2011 se adresează proiectelor în domenii importante pentru stimularea creșterii economice: cercetarea, inovarea, energia regenerabilă, eficiența energetică, IMM-uri, întreprinderi mari, comerț electronic, poli de competitivitate.

     Ministrul Economiei a subliniat că, astfel, sprijinul direct acordat operatorilor din sectorul economic (în special IMM-uri) este combinat cu acțiuni de consolidare a infrastructurii de afaceri și servicii suport, precum și acțiuni care să stimuleze antreprenoriatul, activitățile de cercetare și dezvoltare și să promoveze societatea informațională. "Consider că o șansă reală pentru economia românească de a se redresa și a deveni competitivă o reprezintă absorbția de fonduri europene, îmbunătățirea managementului proiectelor și utilizarea acestor fondurilor comunitare ca surse de investiții pentru relansare economică", a mai declarat Ion Ariton.

     Totodată, autoritățile centrale au avut în vedere și sprijinirea IMM-urilor pentru accesul acestora la credit și finanțare prin dezvoltarea fondurilor de garantare și prin înființarea firmelor de capital de risc. În acest scop, Guvernul României și Fondul European de Investiții au semnat Acordul de finanțare privind instrumentul JEREMIE. 
ALINA TOMA VEREHA
 

 

.