Articol publicat pe site-ul BURSA On Line, ediția din 14.06.2013
CONFERINȚA FONDURILE EUROPENE / CRISTINA ANA, ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII:
"Corecții de 20% din totalul fondurilor structurale absorbite, în 2007-2012"
click aici
     Suma aproximativă a corecțiilor financiare aplicate proiectelor derulate de autoritățile locale care beneficiază de finanțare europeană a fost de aproximativ 300 de milioane de euro, în intervalul 2007-2012, respectiv 20% din totalul fondurilor structurale absorbite în același interval, potrivit unei analize prezentate de Cristina Ana, avocat coordonator al departamentului de fonduri structurale din cadrul Casei de Avocatură "Țuca Zbârcea & Asociații".

     Domnia sa a făcut câteva recomandări pentru evitarea corecțiilor financiare, printre care se numără elaborarea, de către autoritățile de control, a unor ghiduri pentru prevenirea aplicării corecțiilor, cu exemple din practică; eliminarea suprapunerilor în actul de control prin integrarea ANRMAP și UCVAP în sistemul de control, alături de Autoritatea de Audit și Autoritatea de Management; unificarea jurisprudenței în materia actelor de control și de aplicare a corecțiilor financiare; utilizarea efectivă a procedurii de conciliere în privința recomandărilor privind aplicarea de corecții formulate de Autoritatea de Audit către Autoritatea de Management, cu participarea unui reprezentant al beneficiarului.

     Alte recomandări sunt unificarea procedurilor de achiziții și de implementare pentru toate programele operaționale în viitorul exercițiu financiar, 2014 - 2020; modificarea normelor în materie prin stabilirea de prevederi clare, neinterpretabile și fără echivoc privind cerințele de calificare, evaluarea ofertelor; elaborarea unor modele standard de documentații de atribuire; identificarea unor mecanisme pentru situațiile în care se constată că deficiențele sunt imputabile autorităților de control și funcționarilor.

     Cristina Ana a subliniat că valoarea medie a unei corecții financiare aplicate într-un proiect cu finanțare din fonduri structurale a fost de aproximativ 13% din bugetul unui contract de achiziție publică, în cifre absolute media unei corecții fiind de circa 400.000 de euro.

     Cel mai frecvent aplicate corecții financiare sunt cele în valoare de 5% din bugetul unei achiziții, respectiv 25% din valoarea contractului, dar există și situații în care au fost aplicate corecții de 100% din valoarea res¬pectivului contract.

     Printre motivele care au condus la aplicarea de corecții se numără cerințele de calificare nelegale, încălcarea principiului tratamentului egal al operatorilor, oferta declarată câștigătoare nu îndeplinea condițiile, exis¬tența procedurilor de atribuire cu un singur candidat, nerespectarea principiului transparenței. 
ALINA VASIESCU
 

 

.