Articol publicat pe site-ul BURSA On Line, ediția din 22.09.2017
Contracte de finanțare de peste un miliard de lei, semnate de Rovana Plumb
click aici
     Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Rovana Plumb, a semnat mai mult de 100 de contracte de finanțare, în valoare de peste 1 miliard lei, pentru reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate, ce vor fi implementate în actuala perioadă de programare, prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 - 2020, potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), trimis Redacției.

     În document se arată: "Cele peste 100 proiecte semnate până în prezent vizează reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate, sprijin pregătitor pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate din orașele cu peste 20.000 locuitori, în contextul mecanismului de DLRC (dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității), creșterea ocupării, prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană (apelul Diaspora Start-up), respectiv dezvoltarea întreprinderilor de economie socială".

     Potrivit sursei citate, sunt finanțate acțiuni care urmăresc, printre altele, acordarea unor pachete integrate (servicii de sprijin pentru ante-școlari și preșcolari, școală după școală, a doua șansă) pentru creșterea accesului și participării la educație, sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii (ucenicie, stagii pentru absolvenții de învățământ superior, sprijin pentru găsirea unui loc de muncă), susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității (inclusiv a ocupării pe cont-propriu - prin sprijin, acordarea de micro-granturi), furnizarea de servicii medico-sociale (inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate), îmbunătățirea condițiilor de locuit ale persoanelor vulnerabile, asistență juridică.

     Alte tipuri de proiecte vizează înființarea Grupurilor de Acțiune Locală și elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv acțiuni pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale.

     Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Rovana Plumb, a declarat: "Accelerăm ritmul de contractare, astfel încât să înceapă implementarea efectivă a proiectelor, care va avea ca rezultate directe creșterea numărului locurilor de muncă și sporirea nivelului de trai pentru cei aflați în risc de sărăcie - două dintre obiectivele asumate prin Programul de Guvernare".

     Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 de miliarde de euro. Programul stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de România în domeniul resurselor umane, continuând, astfel, investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007-2013 și contribuind la reducerea disparităților de dezvoltare economică și socială dintre România și statele membre ale UE, conform sursei citate. 
Mina Irina
 

 

.