Articol publicat pe site-ul BURSA On Line, ediția din 13.12.2013
CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI TRANSPORTURILOR:
Fapte penale la CFR SA
click aici
       O serie de nereguli, furturi și fapte ilegale, o parte dintre acestea făcând obiectul unor dosare penale, au fost săvârșite în cadrul companiei de stat CFR SA, după cum arată un raport întocmit de Corpul de Control al Ministrului Transporturilor (MT).

       Raportul reclamă, printre altele, faptul că societatea ar fi raportat, anul trecut, venit în loc de pierdere; că au fost înfăptuite nereguli în anumite contracte încheiate de CFR care au condus la întârzieri în implementarea respectivelor proiecte; că angajații companiei au furat din infrastructura CFR SA etc.

       George Micu, directorul general al societății feroviare de stat, ne-a spus că o parte din neregulile sesizate în raport fac deja obiectul unor dosare în Instanță, subliniind că, în ceea ce privește rezultatele raportate pentru 2012, acestea sunt corecte, din punct de vedere contabil.

 
      Profit de 145 milioane lei în acte, pierdere de 484 milioane lei în realitate

     CFR SA apare cu un profit de circa 145 de milioane de lei în contabilitate, însă, în realitate, este pe pierdere, potrivit Raportului realizat de Corpul de Control al ministrului transporturilor, care precizează că profitul raportat "trebuie să fie ajustat" cu suma de aproximativ 635 de milioane de lei, "trecută în mod eronat pe venituri în anul 2012". În urma aplicării acestei corecții, rezultatul financiar pentru anul trecut ar fi o pierdere de aproape 484 de milioane de lei.

     Acest aspect urmează să fie analizat de Consiliul de Administrație al CFR SA, care va dispune măsuri conform prevederilor legale.

     George Micu a caracterizat această situație drept o "interpretare juridică", declarându-ne: "Situația este așa cum scrie în acte. CFR a ieșit pe profit dintr-un artificiu contabil, prin anularea unor penalități care au fost înregistrate ca venituri. În realitate, însă, compania este pe pierdere".

      Peste 1.000 de vagoane - prezente în acte, absente pe șine

     Raportul Corpului de Control subliniază că "situația faptică a unui număr de 1.096 vagoane de marfă și uz administrativ, precum și a unui număr de 29 vagoane de călători din parcul centralizat al CNCF CFR SA" nu este clarificată, acestea aflându-se în evidența contabilă a companiei, dar nu și pe teren.

     Directorul general al societății de stat ne-a precizat că vagoanele în cauză sunt în litigiu încă din anul 2003 (pe vreme respectivă George Micu nu era director al CFR SA), când a fost făcut un transfer către o altă societate, acest caz fiind deja judecat în Instanță.

     Reprezentanții CFR au subliniat: "În propriul raport anual de inventariere, CNCF CFR SA menționează de asemenea faptul că anumite vagoane nu au fost predate de către SAAF SA (n.r. Societatea de Administrare Active Feroviare) - situații care vor fi efectuate în contabilitate la finalizarea inventarierii -, că există pe rol procese pentru vagoane sustrase sau că nu se poate efectua inventarierea unor vagoane care nu au fost identificate pe teren".

      George Micu ar fi ocupat ilegal anumite funcții, potrivit raportului

     Prin nominalizarea domnului George Micu, director general al CFR SA, ca membru în comitetele consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație, ar fi fost încălcată legislația în vigoare, care, potrivit raportului citat, arată că, "în cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar comitetele (...) sunt formate din administratori neexecutivi".

     În replică, George Micu ne-a spus că a fost numit membru în respectivele comisii "conform legii", subliniind că din structurile administrative avea voie să facă parte și personal administrativ. "Pentru acea activitate nu am fost remunerat", ne-a precizat domnia sa.

      1,6 miliarde lei - creanțele CFR la finalul lui iulie

     La finalul lunii iulie 2013, CFR SA înregistra creanțe de aproape 1,6 miliarde lei, cea mai mare pondere fiind deținută de sumele datorate de CFR Călători (1,1 miliarde lei), CFR Marfă (154 milioane lei) și Servtrans Invest (32,6 milioane lei).

     În raportul întocmit de Corpul de Control al ministrului transporturilor se arată că, la finalul lunii iunie, aveau datorii către CFR SA și două dintre companiile care au participat la procesul de privatizare a CFR Marfă, respectiv Grup Feroviar Român (28,9 milioane de lei) și Transferoviar Călători (7,8 milioane de lei).

     Referitor la suma amintită mai sus, reprezentanții Grampet Group, din care face parte Grup Feroviar Român (GFR), ne-au declarat: "Nu este vorba nicidecum de o restanță de 29 de milioane de lei. În acest moment, GFR are de plătit doar facturi emise, care sunt în termenul legal de plată".

     Sursele citate ne-au mai spus: "Sumele de bani care trebuie plătite către CFR Infrastructură sunt legate de contractul de utilizare a infrastructurii feroviare. În acest moment, GFR nu are restanțe la plata acestor sume, ci este vorba de datorii curente care se facturează în funcție de folosirea infrastructurii feroviare și care sunt în termenul de scadență, așa cum orice factură are un termen scadent de plată. Având în vedere cota mare de piață pe care GFR o deține, este și normal ca sumele să fie mai mari. Este vorba de aproximativ 13 milioane de lei, o sumă normală raportată la cota de piață" (n.r. GFR deține mai mult de o treime din piața transporturilor feroviare de marfă).

     La rândul său, Călin Mitică, proprietarul Transferoviar Grup, ne-a declarat: "Nu avem nicio restanță la CFR Infrastructură. Transferoviar Grup și Transferoviar Călători sunt cu plățile la scadență".

     Reprezentanții MT ne-au precizat, recent, că șapte operatori, dintre care patru de transport marfă și trei de transport călători, nu și-au plătit serviciile pentru utilizarea infrastructurii.

     Suma pe care CFR Infrastructură o are de încasat de la societățile respective se ridică la 984,5 milioane de lei, potrivit surselor din MT, valoare ce reprezintă restanțele acumulate din neplata TUI (Taxa de Utilizare a Infrastructurii) și din penalitățile aferente.

     La începutul lunii aprilie, CFR SA anunța că managementul companiei a stabilit demararea procedurilor de recuperare a creanțelor care trebuie încasate de la operatorii feroviari, prin punerea în aplicare a tuturor clauzelor contractuale.

     Conducerea CFR au precizat că, în primele zece luni ale anului acesta comparativ cu aceeași perioadă a lui 2012, compania a redus arieratele cu 47,4%, cheltuielile cu personalul înregistrând o scădere cu 1,2%, cheltuielile cu penalitățile și majorările de întârziere reducându-se cu 35,2%. În ceea ce privește veniturile din chirii, acestea au crescut cu 14,2%, iar cele obținute din servicii non-TUI s-au majorat cu 3,5%. 
EMILIA OLESCU
 
     Controlul tematic de la CFR a fost efectuat în baza prevederilor unui Ordin al ministrului, după cum ne-au spus oficialii MT.
     Aceștia ne-au precizat că respectivul control a avut ca obiectiv verificarea activității societății desfășurată în perioada ianuarie 2012 - septembrie 2013.
     În cuprinsul raportului rezultat "au fost menționate deficiențele constatate de comisia de control de natură economică, administrativă, organizatorică, precum și aspecte care constituie indicii privind săvârșirea unor infracțiuni", se arată într-un răspuns transmis de MT Ziarului BURSA.
     Potrivit acestuia, măsurile dispuse pentru remedierea deficiențelor descoperite sunt în curs de implementare.
     "Având în vedere aspectele constatate, ce constituie indicii privind săvârșirea unor infracțiuni, Direcția Corpul de Control a sesizat organele abilitate ale statului", ne-au mai spus oficialii ministerului de resort. 

 

.