Conferința BURSA - Dezvoltarea Romaniei 2018
BURSA 05.06.2018

CĂLIN RECHEA
 
CĂLIN RECHEA      *  Ce sunt banii?
     Banii sunt definiți, de obicei, prin intermediul celor trei funcții pe care le îndeplinesc simultan, respectiv:
     Mijloc de păstrare a valorii - ceva de la care se așteaptă păstrarea valorii sale într-un mod predictibil de-a lungul timpului. Aurul sau argintul, care au fost extrase cu sute de ani în urmă, încă sunt valoroase și astăzi. Alimentele perisabile își pierd valoarea, pe măsură ce se degradează. Deci, aurul sau argintul sunt mijloace bune de păs­trare a valorii, pe când alimentele perisabile nu.
     Mijloc de măsură a valorii (unitate de cont) - banii servesc drept numitor comun al tuturor bunurilor economice, în condițiile în care prețurile sunt stabilite în unități bănești. În economiile moderne, unitatea de cont este, de obicei, o monedă, cum este leul în cazul Româ­niei.
     Mijloc de schimb - ceva pe care oamenii îl dețin pentru că doresc să-l schimbe pentru altceva, mai degrabă decât pentru dorința de a deține bunul în sine.
     *  Diferența între bani și monedă
     - De-a lungul istoriei banii au fost reprezentați, în principal, de aur și argint (banul-marfă).
     - Bancnotele, după cum le spune și numele, au apărut ca însemne doveditoare ale unor depozite de aur plasate de clienți la bănci și au ajuns să fie folosite pentru plăți directe. Deținătorul unei astfel de hârtii o putea schimba oricând în aur.
     - Moneda, care cuprinde în sens larg toate însemnele monetare, a reprezentat dovada unui drept asupra banilor.
     - Diferența dintre bani și monedă a dispărut odată cu renunțarea la standardul aur, iar legătura dintre însemnele monetare și aur a dispărut complet odată cu sfârșitul convertibilității dolarului în aur, în august 1971.
     - Utilizarea exclusivă a banilor fiduciari, în special de la ruperea legăturii dintre dolar și aur, a deschis calea financializării economiei mondiale, proces care a fost scăpat de sub control la mijlocul deceniului trecut.
     *  Banii în economia modernă
     - Banii de astăzi reprezintă o formă de chitanță (IOU în engleză), dar una cu însușiri speciale, deoarece toată lumea are încredere că va fi acceptată de către alte persoane în schimbul unor bunuri și servicii.
     - Există trei tipuri principale de bani: numerarul (bancnote și monede metalice), depozitele bancare și rezervele băncilor centrale. Fiecare reprezintă o chitanță a unui sector al economiei către altul. Cea mai mare parte a banilor dintr-o economie modernă se regăsește sub forma depozitelor bancare, depozite care sunt create chiar de băncile comerciale.
     - În economia modernă, majoritatea banilor există sub forma depozitelor bancare.
     - Modul în care sunt create depozitele este, adesea, înțeles greșit: principalul mijloc este creditul acordat de băncile comerciale.
     - Când o bancă acordă un credit, aceasta creează simultan un depozit corespondent pentru client, deci creează noi bani.
     Adevăratul mod în care sunt creați banii astăzi diferă de modul descris în anumite manuale:
     - În loc să constituie depozite din economiile gospodăriilor, pe care apoi să le folosească la acordarea de credite, creditarea bancară este cea care creează depozite.
     - În perioade normale, banca centrală nu fixează volumul banilor din circulație, iar banii emiși de banca centrală nu sunt "multiplicați" în mai multe credite și depozite.
     Băncile comerciale creează bani prin intermediul creditării, dar acestea nu pot acționa discreționar, fără limite. Limitele creditării sunt stabilite de:
     - Profitabilitatea într-un sistem bancar competitiv.
     - Reglementările prudențiale, care acționează asupra activităților bancare, în scopul menținerii stabilității sis­temului financiar.
     - Gospodăriile și companiile care primesc banii creați de noile credite pot acționa astfel încât să afecteze stocul banilor din economie - acestea pot "distruge" rapid banii, de exemplu, prin folosirea acestora pentru rambursarea creditelor existente.
     - Politica monetară stabilește, în ultimă instanță, limitele procesului de creare a banilor noi, prin intermediul dobânzii de referință stabilit de către banca centrală.
     Două concepții greșite despre crearea banilor
     - Băncile acționează doar ca intermediari, care oferă spre împrumut depozitele constituite de cei care economisesc. Depozitele sunt "create" ca urmare a deciziilor de economisire ale gospodăriilor, iar băncile vor "împrumuta" apoi acele depozite către debitori, de exemplu companii în căutarea finanțărilor pentru investiții sau indivizi care doresc să-și cumpere o casă.
     - Banca centrală determină volumul creditelor și depozitelor din economie, prin controlarea cantității banilor emiși de către banca centrală - așa numita abordare a "multiplicatorului monetar". Conform acesteia, banca centrală implementează politica monetară prin alegerea volumului rezervelor, care sunt apoi "multiplicate" printr-o creștere mult mai mare a creditelor și depozitelor bancare.
     Ce se poate întâmpla cu depozitele nou create?
     - Banii pot fi distruși rapid dacă gos­podăriile sau companiile îi folosesc pentru rambursarea creditelor. Rambursarea creditelor distruge banii, la fel cum acordarea creditelor îi creează. În acest caz, bilanțul consumatorilor se va întoarce în poziția în care a fost înainte de acordarea creditului.
     - Creșterea cheltuielilor din economie, ca rezultat al banilor nou creați de către bănci. Pentru a fi distruși, banii noi trebuie să ajungă la gospodării și companii care au credite și doresc să le ramburseze. Dar aceasta nu se va întâmpla totdeauna, deoarece activele și datoriile variază considerabil la nivelul indivizilor din economie. Banii pot ajunge inițial la gospodăriile sau companiile cu active financiare nete pozitive. Dacă acești agenți consideră că au mai mulți bani decât este necesar, atunci vor căuta să reducă "excesul" prin achiziția de bunuri și servicii.
     În scenariul al doilea, transferul banilor între diferite companii și gospodării poate continua, iar aceasta conduce la creșterea cheltuielilor. Procesul poate conduce, pe fondul menținerii neschimbate a celorlalte condiții, la creșterea presiunilor inflaționiste din economie.
     Prin contrast, dacă banii sunt dis­truși rapid, corespunzător primului scenariu, nu trebuie să existe efecte ulterioare în economie.
     Cel mai important factor determinant al condițiilor monetare din economie îl reprezintă politica monetară a băncii centrale.
     *  Teorii privind funcționarea sistemului bancar
     Teoria intermedierii financiare: băncile sunt intermediari care atrag depozite de la clienți, pe care le oferă apoi sub formă de împrumuturi altor clienți.
     După cum arată două analize de la Banca Angliei, aceasta este o teorie greșită (cele două studii din buletinul trimestrial al Băncii Angliei sunt atașate articolelor "Înțelegerea naturii banilor este mai presus de înțelegerea produselor financiare", partea I în BURSA din 28.04.2014, iar partea a II-a în BURSA din 06.05.2014). Pentru a fi susținută teoria intermedierii financiare, volumul rezervelor trebuie să reprezinte o restricție obligatorie asupra creditării, iar banca centrală trebuie să determine direct volumul rezervelor. În realitate, rezervele nu reprezintă res­tricții obligatorii asupra creditării, iar banca centrală nu stabilește volumul rezervelor disponibile.
     După cum mai arată economiștii de la Banca Angliei, teoria multiplicatorului monetar este utilă în introducerea noțiunilor monetare și bancare din manuale, dar aceasta nu reprezintă o des­criere precisă a modului cum sunt creați banii în realitate.
     La fel ca în cazul relației dintre credite și depozite, relația dintre rezerve și credite operează, de obicei, invers decât este descrisă în manuale. Băncile decid, inițial, volumul creditelor pe care doresc să-l ofere, în funcție de oportunitățile existente, iar acestea depind, în mod crucial, de rata dobânzii stabilită de banca centrală.
     Deciziile de creditare determină volumul depozitelor create de sistemul bancar, iar volumul depozitelor bancare influențează volumul rezervelor băncii centrale deținut de către băncile comerciale (pentru a satisface cererea de numerar a publicului, a efectua plăți către alte bănci sau a îndeplini cerințele de lichiditate), rezerve care, în perioade normale, sunt oferite la cerere de către banca centrală.
     Teoria rezervelor fracționare: băncile sunt intermediari financiari care nu pot crea bani, dar la nivelul sis­temului bancar sunt creați bani prin interacțiunea dintre bănci
     Unul dintre primii susținători a fost economistul Alfred Marshall, în 1888. În cartea "Creditul bancar", din 1920, Chester Phillips scrie că băncile individuale nu pot crea credit sau bani, dar sistemul bancar poate, în condițiile în care noile rezerve pot fi împărțite și dis­persate între băncile din sistem.
     Teoria creării banilor din nimic prin acordarea de credite: fiecare bancă poate crea bani din nimic atunci când acordă credite.
     Din punct de vedere cronologic, este prima teorie privind funcționarea sistemului bancar și a fost susținută de Henry Dunning Macleod, de la Universitatea Cambridge, în cartea "Teoria și practica bancară", din 1855. Alți susținători ai teoriei au fost reputații economiști Knut Wicksell și Joseph Schumpeter. În cartea sa "Teoria dezvoltării economice", din 1912, profesorul Schumpeter scria despre credit că "reprezintă crearea puterii de cumpărare pentru transferarea acesteia către antreprenor, dar nu simpla transferare a puterii de cumpărare existente".
     John Maynard Keynes a fost susținător al teoriei creării banilor prin creditare în anii "20, iar apoi a devenit sus­ținător al teoriei rezervelor fracționare.
     Evoluția teoriilor privind funcționarea sistemului bancar este prezentată pe larg de profesorul german Richard Werner, de la Southampton Business School din cadrul University of Southampton din Marea Britanie, care le-a testat cu ajutorul unei bănci mici din Germania, Raiffeisenbank Wildenberg e.G., de unde a luat un credit de 200 de mii de euro.
     Odată cu acceptarea teoriei intermedierii financiare în anii "60, "băncile au fost eliminate din modelele economice și financiare", iar "întrebările privind originea banilor și a modului în care oferta de bani este creată și alocată au rămas fără răspuns", arată profesorul german.
     Rezultatul experimentului a fost publicat în toamna anului 2014 în articolul "Pot băncile individuale crea bani din nimic? Teoriile și dovada empirică", din numărul 36 al revistei International Review of Financial Analysis (IRFA).
     Tot procesul a fost urmărit permanent cu ajutorul camerelor video și de către conducătorii băncii, iar documentele aferente au fost atașate articolului său din IRFA.
     Într-o scrisoare trimisă de directorul băncii, care face parte dintr-o structură bancară cooperatistă a cărei bancă centrală este DZ Bank AG, se arată că "nimeni de la noi nu a verificat dacă avem fonduri suficiente la banca noas­tră centrală, DZ Bank AG, sau la Bundesbank și, de asemenea, nu ne-am angajat în astfel de tranzacții sau transferuri ale fondurilor pentru finanțarea creditului dumneavoastră".
     Concluzia? "Studiul arată pentru prima dată că băncile creează, individual, bani din nimic", după cum scrie Richard Werner.
     În urma experimentelor sale, profesorul german ajunge la concluzia că doar teoria bancară a creării banilor din nimic este validată de realitate, în timp ce "teoriile intermedierii financiare și ale rezervele fracționare nu au avut succes".
     Implicațiile, nu doar pentru politica monetară, ci și pentru cea fiscală, sunt extraordinare. "Este necesară o nouă paradigmă monetară, macroeconomică, financiară și bancară, bazată pe realitatea creării banilor din nimic de către instituțiile financiare", mai scrie Werner, iar "implicațiile se extind în multe alte domenii, cum sunt politica, sociologia, dreptul, contabilitatea sau istoria economică".
     În ceea ce privește adecvarea capitalului bancar, "cerințe mai ridicate de capitalizare nu vor conduce în mod necesar la prevenirea ciclurilor economice și a crizelor bancare", după cum mai arată Werner, deoarece "expansiunea creditării poate fi utilizată inclusiv pentru majorarea capitalului bancar".
     După apariția celor două articole în buletinul trimestrial din T1 2014 al Băncii Angliei, influentul jurnalist britanic Martin Wolf, de la Financial Times, a scris un articol în care pleda pentru "eliminarea puterii băncilor private de a crea bani", deoarece doar astfel "gaura gigantică din inima economiei de piață poate fi astupată".
     În opinia sa, "interdependența dintre state și bănci este sursa unei mari părți a instabilității economiilor noastre".
     
     Referințe
     - Banii în economia modernă: o introducere, Michael McLeay, Amar Radia și Ryland Thomas, Buletin trimestrial T1 2014, Banca Angliei.
     - Crearea banilor în economia modernă, Michael McLeay, Amar Radia și Ryland Thomas, Buletin trimestrial T1 2014, Banca Angliei.
     - Pot băncile individuale crea bani din nimic? Teoriile și dovada empirică, Richard Werner, International Review of Financial Analysis (IRFA), nr. 36, 2014.
     
     Recitiți articolele "O ALTFEL DE EDUCAȚIE FINANCIARĂ/Înțelegerea naturii banilor este mai presus de înțelegerea produselor financiare" și "DE CE AU CREATORII BANILOR IMUNITATE ÎN FAȚA LEGILOR?/Înțelegerea naturii banilor este mai presus de înțelegerea produselor financiare (II)", publicate în ziarul BURSA.
     http://www.bursa.ro/?s=macroeconomie&articol=235853
     http://www.bursa.ro/?s=macroeconomie&articol=236357 

     "Interdependența dintre state și bănci este sursa unei mari părți a instabilității economiilor noastre".
     Martin Wolf, Financial Times
     
     "Aurul reprezintă banii și nimic altceva".
     John Pierpont Morgan, în fața Comitetului Bancar al Camerei Reprezentanților din SUA în decembrie 1912, unde a explicat diferența fundamentală între bani și credit
     
     "Creditul reprezintă crearea puterii de cumpărare pentru transferarea acesteia către antreprenor, dar nu simpla transferare a puterii de cumpărare existente".
     Joseph Schumpeter

 


 link: Revoluția bancară din Elveția

 link: 200 DE ANI DE LUPTĂ/Năzuința la reformarea sistemului bancar, 1824 - 2018

 link: Sistemul bancar elvețian

 link: Sistemul elvețian al democrației directe
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 
Trimite părerea ta.
Nume (maxim 50 caractere)
E-mail (optional)
Titlu (maxim 50 caractere)
Mesaj
 
REGULAMENTUL MESAJELOR
Acord
Prin trimiterea opiniei ne confirmați că ați citit regulamentul de mai sus și că vă asumați prevederile sale !

1.  fără titlu
    (mesaj trimis de d.i. în data de 05.06.2018, ora 10:43)  
 prost articol.


 
  1.1.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 1 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 05.06.2018, ora 18:54)
 
 greseli si omisiuni


 
  1.2.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 1.1 )
    (mesaj trimis de Sunt plictisit de "espertii" de mai sus , in data de 05.06.2018, ora 21:22)
 
 Celor 2 "financiali" cu expertiza mare
 Voi ce stati aici pe vine si alene comentati,
 Lingeti degetele bine, pe pereti sa nu mai dati!


 
2.  actiuni pentru romani
    (mesaj trimis de chirila mihai în data de 06.06.2018, ora 12:26)  
 toate societatile nationale create in timpul comunismului si socoalismului care mai sint la stat sau statul detine actiuni trebuie foarte rapid transformate in actiuni si impartite tuturor romanilor pentru a se bucura pentru cea ce au muncit inainte de 89 nu doar unii care profita de aceasta situatie si se imbogatesc fara o justa cauza altfel se va crea capitalul romanesc de care este atit de nevoie in ziua de azi iar bani vor veni prin aceste mijloace si atunci se va vedea valoarea lor trebuie sa ia cineva o decizie radicala in acest sens si dupa cum am mai spus banca nationala nu ar trebui sa aiba rezerve bani trebuie dati la oameni prin dividente iar cind banca nationala nu are bani sai tipareascabunuri o k sai bage pe piata atunci euro ar fi la valoarea reala de 8 10 lei pe un euro ar cadea importurile si lumea sar apuca sa produca


 
Aceeasi sectiune (Banci Asigurari)
Bănci-Asigurări
     Indicele ROBOR la 3 luni a crescut la 3,15%, de la 3,14% valoare înregistrată în sedința precedentă, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).  click să citești tot articolul
Piaţa de Capital
     
     Indicii bursieri europeni au deschis ședinta de tranzacționare de astăzi în scădere.  click să citești tot articolul
Dialog cu cititorii
     Indicii de pe Bursa de Valori București (BVB) au deschis mixt ședința de tranzacționare de astăzi.  click să citești tot articolul
Piaţa de Capital
     
     Principalii indici bursieri de pe Wall Street au închis mixt ședința de tranzacționare  click să citești tot articolul
Piaţa de Capital
LA MIJLOCUL ȘEDINȚEI:
     
     Principalii indici bursieri asiatici erau în apreciere la mijlocul ședinței de tranzacționare de astăzi.  click să citești tot articolul
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
26.09.2018
BVB
     Lichiditatea înregistrată în ședința de tranzacționare de ieri la Bursa de Valori București (BVB) a fost de 41,75 milioane de lei, apropiată de valoarea medie a acestui an, de circa 41,35 milioane...  click să citești tot articolul
26.09.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au urmat un curs pozitiv ieri, în majoritate, pe fondul avansului cotațiilor petroliere.  click să citești tot articolul
25.09.2018
BVB
     * Șapte din cei nouă indici, în scădere
     Lichiditatea înregistrată în prima ședință de tranzacționare a săptămâ­nii la Bursa de Valori București (BVB) a fost de 37,39 milioane de lei, 60% din...  click să citești tot articolul
24.09.2018
     * BET-BK, singurul indice în scădere
     Opt dintre cei nouă indici ai Bursei de Valori București (BVB) au încheiat ultima zi de tranzacționare a săptămânii în creștere, singurul coș de acțiuni care a...  click să citești tot articolul
24.09.2018
     Piețele din Europa au încheiat săptămâna trecută în ton optimist, investitorii fiind atenți la datele pozitive privind economia SUA (producția industrială și activitatea din sectorul privat)....  click să citești tot articolul
21.09.2018
BVB
     * Rulaj de 47 milioane de lei, peste media anului
     
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a încheiat ședința de tranzacționare de joi preponderent în teritoriul pozitiv, opt dintre...  click să citești tot articolul
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 25 septembrie 2018
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sârbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
2.8692
2.3828
3.0570
4.0997
0.1819
0.6248
0.2210
4.6603
5.2120
1.4399
3.5102
0.2353
0.4868
1.0865
0.0602
0.4506
0.6447
3.9613
0.2754
0.9679
0.5762
0.0545
0.3543
0.2088
2.6322
0.0394
0.1414
1.0785
0.6272
0.1222
152.8355
5.5615
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
14.09.2018
MREPORT BY TRANSPARENCY INTERNATIONAL
     Globalization has also brought with it an unpleasant effect: cross-border corruption. According to the intermediate report Exporting Corruption for the year 2018, a document drawn up by the organization Transparency International, there is a practice among powerful foreign companies of bribing the public servants of another country when they want to enter the local market.  click here to read the entire article
07.09.2018
DEPUTY VIRGIL POPESCU, VICEPRESIDENT OF THE COMMISSION FOR INDUSTRIES AND SERVICES
     The offshore law will once again reach the Commission, in one or two weeks, according to Mr. Virgil Popescu, the vice-president of the Commission for Industries and Services, the Chamber of Deputies.  click here to read the entire article
05.09.2018
MRS. FIREA'S VERBAL BOMBS
     * "There have been attempts for the prefect to be made a scapegoat"
     * "The support from the government wasn't much to talk about, so if it were withdrawn, there wouldn't be much of a difference"
     Bucharest's General Mayor was heard on Tuesday as a witness by the prosecutors of the General Prosecutor's Office in the case concerning the events which happened on August 10th in Victoriei Square. Before going into the Prosecutors' Department building, Gabriela Firea said she stood by her statements made immediately after the meeting of the National Executive Committee of the PSD and said: "I always speak based on facts, not just in this particular case, but in other areas as well, including politics. I will be answering to the questions of the prosecutor who contacted me and told me I was supposed to be heard in the case which is now being investigated concerning the intervention of the gendarmes on August 10th".  click here to read the entire article
31.08.2018
     The particularly hot weather and the conditions of extreme draught in Europe have brought to light terrible warnings from the past.
     Associated Press recently wrote that in the riverbed of the Elba in the Czech Republic have resurfaced the giant stones known as "the hunger stones", which have indicated over time, the coming of hard times.
     "When you see me, weep", is written on one of these stones, which seems to be considered the best hydrological benchmark in Europe. The inscription is in German and dates back to 1616.
     A detailed analysis of the stone inscriptions was published by the Czech researchers in the "Climate of the Past" magazine in 2013 (author's note: "Droughts in the Czech Lands, 1090-2012 AD", April 2013).  click here to read the entire article
29.08.2018
     * Claudiu Cazacu, XTB România: "United States companies have posted results that even exceeded the analysts' expectations, which were already for 2-figure profit increases"
     * Liviu Moldovan, financial analyst: "Currently, investors have a «blind» faith in the stock markets, in general, and in that of the US, in particular"
     For the first time in the history of the American markets, Nasdaq has surpassed the psychological level of 8,000 points.
     In the August 27 session, the Standard & Poor's 500 (S&P 500) index also reached an all time high, ending the trading session at almost 2,897 points.  click here to read the entire article
27.08.2018
     The capital market was marked, last week, by a number of controversial statements tied to the listing of Digi Communications, starting from the statements made recently by Darius Vâlcov, state advisor on the team of the prime-minister, who wrote on his Facebook page that he has asked the Financial Oversight Authority (ASF) if it was true that the book value of the Digi shares was 1 leu and 8 bani, and pointed out that at the time of the IPO, the shares of Digi were listed at 40 lei and are currently priced at 28 lei (30% down) and keep going down.  click here to read the entire article
23.08.2018
     Angela Merkel inaugurated the highway in December 2005, less than a month after she became chancellor of Germany.
     The highway was built on the territory of the former East Germany, connects Lubeck and the Polish border, after the junction with A11, and goes through the electoral precinct of chancellor Merkel.  click here to read the entire article
20.08.2018
THE NATIONAL MINERAL RESOURCES AGENCY, IN A NOTIFICATION TO THE PRIME-MINISTER:
     The Romanian government has lost over 8 billion lei, between 2006-2018, following the failure to update the royalties paid by the oil and gas companies, says Gigi Dragomir, the president of the National Mineral Resources Agency (ANRM), in a report sent to the prime-minister.  click here to read the entire article
15.08.2018
      * (Interview with Radu Grațian Ghețea, President - CEO of CEC Bank)
     In banking there are many risks and that is why banks need to be flexible and have as diverse an exposure as possible, which take the market circumstances at the time into account, says Radu Grațian Ghețea, President and CEO of CEC Bank. He told us, in an interview: "We have to adapt to what is happening in the market and we need to do things in such a way that the economic activity and that of the bank both function properly. If we're going with the idea that we want to eliminate every risk, then we'll just stop doing anything. For instance, we have been and we are a bank which heavily funds agriculture, which also means animal husbandry. A few years ago, our exposure to the aviculture sector was rather significant, and when the avian flu came we had to cover some non-performing loans on that segment. Now that the avian flu is done, we are facing the swine flu. What should we do, stop lending?"
     Reporter: Lately, there have been opinions from some experts who are saying that there is a wave of non-performing loans of the ones taken out by the First Home Program. What is your comment on these statements?  click here to read the entire article
08.08.2018
     * (Interview with Laszlo Diosi, OTP Bank CEO)
     Reporter: How would you describe the banking market, at the present time?
     Laszlo Diosi: Even though there are plenty of challenges, there are also many opportunities for the Romanian banking system. The lessons of the financial-economic crisis have resulted in a better regulated framework, stable, transparent and predictable. The guiding line of the policies developed by the authorities that are qualified, but in particular by those with a regulatory and oversight role has been characterized by a balance between profitability and systemic safety.
     But there is no shortage of challenges. We are talking here about challenges which concern the digitalization of the banking system and the national and international legislation. The entire system needs to align with complex and sometimes confused regulations.
     Recorded by Emilia Olescu  click here to read the entire article
31.07.2018
     * (Interview with Dan Paul, the president of the Association of Brokers)
     The management of the Bucharest Stock Exchange (BVB) needs to find out from brokers whether Romania truly needs a derivatives market, says Dan Paul, the president of the Association of Brokers, who was kind enough to grant BURSA an interview.  click here to read the entire article
27.07.2018
THE DĂNCILĂ GOVERNMENT AFTER SIX MONTHS
     Now we know why prime-minister Dăncilă was in a hurry to announce the activity report for the first six months at the helm of the Romanian government: the nice tale of the hike of pensions and salaries wasn't supposed to be overshadowed by the evolution of budget expenses, whose increase has led the deficit of the consolidated general budget to 1.61% of the GDP, from 0.88% after the first five months of the year.  click here to read the entire article
23.07.2018
BECAUSE AN AGREEMENT ON THE PRICE COULDN'T BE REACHED,
     The public offer started by Vimetco and Conef for a stake of at most 53.77% of the shares of Alro Slatina (Alro) has been unsuccessful, as the issuer announced that due to the unfavorable market conditions, the shareholders, company and underwriters couldn't agree on a price for the volume of 383.79 million shares put up for sale.  click here to read the entire article
23.07.2018
ECONOMIC ANALYST AURELIAN DOCHIA PREDICTS:
     * According to Eurostat, Romania has the biggest governmental deficit in the EU
     The hike of some taxes, in the near future, is unavoidable, according to economic analyst Aurelian Dochia.
     His statement comes as, in the first quarter, the government's deficit has seen an increase over the last quarter of 2017, according to data by the European Statistics Office (Eurostat).  click here to read the entire article
13.07.2018
Russia World Cup
     The final tournament of the World Football Cup will end with a gala representation, the duel between Croatia and France. France, the with the most expensive players in the tournament, has met the expectations, Croatia is the biggest surprise the of the competition.  click here to read the entire article
.