CRISTINA CHIRIAC, VICEPREŞEDINTE AVAS:AVAS poate să absoarbă arieratele din economie

ELENA VOINEA
Ziarul BURSA #Macroeconomie /

"În ceea ce priveşte portofoliul societăţilor rămase de privatizat, la care statul este acţionar, acestea ar trebui valorificate pe o piaţă reglementată, într-un ritm rapid, pentru a aduce un cash flow pozitiv instituţiei", ne-a spus Cristina Chiriac.

"În ceea ce priveşte portofoliul societăţilor rămase de privatizat, la care statul este acţionar, acestea ar trebui valorificate pe o piaţă reglementată, într-un ritm rapid, pentru a aduce un cash flow pozitiv instituţiei", ne-a spus Cristina Chiriac.

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) se finanţează, în prezent, din încasările provenite din activitatea de post-privatizare şi din recuperările de creanţe. Vicepreşedintele AVAS, doamna Cristina Chiriac, ne-a declarat: "În ceea ce priveşte portofoliul societăţilor rămase de privatizat, la care statul este acţionar, opinia mea este că acestea ar trebui valorificate pe o piaţă reglementată ( în special cele la care statul este acţionar minoritar), într-un ritm rapid, pentru a aduce un cash flow pozitiv instituţiei. Revenind la post-privatizare, vă pot spune că, pentru acest an, estimăm că vom încasa o sumă de aproximativ 37,5 milioane de euro, prin aplicarea penalităţilor, ca urmare a nerealizării obligaţiilor contractuale asumate de cumpărător. Suma aceasta se compune în felul următor: 56.775.662 lei, 27.915.741 dolari şi 3.214.923 euro".

Departamentul post-privatizare al AVAS gestionează în prezent 3.026 de contracte. Doamna Cristina Chiriac ne-a spus: "Facem acest lucru cu 18 salariaţi şi un director. Volumul de muncă pentru un expert este foarte mare. Este adevărat că nu toate societăţile care au mai rămas în perioada post-privatizare au acelaşi grad de complexitate. Au rămas preponderent în perioada de monitorizare societăţile care au profil agricol, < Agromec >-urile. Totuşi, fiecare expert se ocupă, în medie, de un număr de 189 societăţi aflate în monitorizare. Ceea ce trebuie să se înţeleagă din aceste cifre este faptul că ele reflectă un volum de muncă foarte mare, iar aceşti oameni îşi fac treaba foarte bine, în condiţii de lucru intens".

Munca de post-privatizare constă, în primul rând, în monitorizarea res-pectării clauzelor contractuale, adică respectarea de către cumpărători a tuturor prevederilor contractuale, aşa cum au fost ele asumate de ambele părţi. Apoi, dacă se constată că nu sunt respectate aceste clauze, se impune intervenţia rapidă, prin toate mijloacele, legale bineînţeles, pentru a recupera o parte cât mai mare a acestor debite şi pentru minimizarea pierderilor.

Vicepreşedintele AVAS ne-a precizat: "În aceste condiţii, experţii din post-privatizare reuşesc să monitorizeze eficient şi, împreună cu colegii lor din celelalte departamente ale instituţiei, în special cu juriştii, întreprind în timp util şi eficient acele acţiuni absolut necesare şi care se impun, prin care se pot recupera sumele datorate statului. Mă refer la situaţiile în care înţelegerea amiabilă nu mai este posibilă, aşa încât, după ce au fost epuizate toate procedurile specifice AVAS, prevăzute de legislaţia în vigoare, suntem obligaţi să apelăm la căile legale de acţiune în domeniu. Astfel, procedăm la acţiunea în justiţie a datornicilor, urmărind prin acest mijloc recuperarea datoriilor de la cei care nu respectă clauzele contractuale.

Statul, prin AVAS, reuşeşte deci, prin toate acţiuni conjugate, să recupereze o parte importantă a sumelor pe care cumpărătorii le datorează în urma contractelor de privatizare, lucru dovedit de rezultatele exprimate concret în încasări aduse la bugetul statului. Spre exemplu, în anul 2011, prin activitatea de postprivatizare, AVAS a adus la buget încasări de 12.307.310 ron".

De-a lungul timpului, au avut loc numeroase schimbări la nivelul organizării instituţiei, dar şi cu privire la nivelul de salarizare. Numai în intervalul 2009 - 2010, salariile s-au redus, în două etape, în medie cu 85%, după ce AVAS a trecut, în etape succesive, printr-un program de restructurare foarte sever, ajungând să aibă de la 500 de angajaţi în 2008-2009, 275 de persoane în prezent. Vicepreşedintele AVAS ne-a mai declarat: "Au fost, şi nu de puţine ori, discuţii cu privire la nivelul salariilor de la AVAS, ba chiar, de multe ori, a fost pusă sub semnul întrebării însăşi existenţa şi utilitatea acestei instituţii, şi cred că este momentul pentru a fi lămurit şi acest subiect. Nu trebuie să mai existe confuzia între nivelul salariilor angajaţilor AVAS existent în perioada marilor privatizări şi cel al salariilor pe care aceştia le au acum.

În acest context, trebuie să fac precizarea că instituţia noastră a luat fiinţă chiar din iniţiativa şi la solicitarea Băncii Mondiale şi FMI, din necesitatea existenţei şi în România, ca şi în alte ţări, a unei instituţii de acest tip.

S-a considerat la acel moment că o astfel de structură este necesară în tabloul economic al ţării, având în vedere numărul mare de societăţi la care statul era acţionar şi importanţa strategică a acestora în cadrul economiei naţionale, dar şi multe aspecte foarte importante şi sensibile, legate de modul în care se va proceda la trecerea proprietăţii aflate în întregime sub cupola statului către sectorul privat. Şi cred că aceste preocupări sunt lesne de înţeles, mai ales de către cei avizaţi în acest sens şi mai ales acum, după ce, în cea mai mare parte, procesul acesta masiv al privatizării este ca şi finalizat.

Deci, în acest context, a fost evident că nivelul salarial trebuia să fie unul ridicat, având în vedere particularităţile speciale ale muncii în această instituţie în acea perioadă, salariile provenind dintr-un sistem de auto-finanţare, raportat întotdeau-na la nivelul încasărilor la buget. Era, aşadar, în principiu, un sistem de salarizare absolut necesar pentru a-i putea stimula pe oameni şi, în acelaşi timp, pentru a-i pune la adăpost de unele aspecte mai puţin dorite sau plăcute.

Dar, începând din 2008 - 2009, structura AVAS s-a modificat, pe de o parte prin < plecarea > către Mi-nisterul Economiei a unei importante părţi din portofoliul AVAS, constituindu-se la nivelul ministerului structura existentă şi azi, numită OPSPI, iar pe de altă parte, prin reducerile de personal.

În urma acestor schimbări, s-a considerat că nu se mai justifică sis-temul de finanţare propriu, întrucât, nemaiavând acelaşi volum al portofoliului, automat a scăzut şi volumul încasărilor, şi s-a decis transformarea instituţiei în una de tip bugetar, cu finanţare completă de la bugetul de stat.

De asemenea, trebuie să aduc la cunoştinţa opiniei publice faptul că, în anul 2011, au apărut grave probleme în funcţionarea instituţiei din cauza popririlor pe care despăgubiţii FNI le-au pus, prin intermediul executorilor judecătoreşti, asupra conturilor instituţiei. Pentru că, aşa cum este cunoscut, statul acordă sumele cuvenite păgubiţilor FNI, ca urmare a hotărârilor instanţelor, prin intermediul AVAS. Şi este singura instituţie care face asta. Aşa încât activitatea instituţiei a fost aproape blocată! Ne-am confruntat cu probleme legate de aspecte administrative de bază pentru funcţionarea oricărei organizaţii şi chiar cu privire la salariile angajaţilor, care au fost blocate pentru o perioadă de timp. Cu toate astea, mulţi dintre angajaţi au rămas fideli Autorităţii.

Şi în continuare conturile AVAS sunt blocate ca urmare a despăgubirilor acordate de instanţele judecătoreşti creditorilor Fondului Naţional de Investiţii şi a despăgubirilor reprezentând echivalentul bănesc al imobilelor restituite de societăţile comerciale privatizate către foştii proprietari. Totuşi, situaţia s-a reglat în 2011, când am reuşit să promovăm un act normativ şi să facem două bugete de venituri şi cheltuieli. Unul care este folosit, conform legii, doar pentru funcţionarea AVAS (plata salariilor, a utilităţilor) şi unul destinat strict activităţii de pri-vatizare".

Astfel, legea prevede că sumele repartizate AVAS de la bugetul de stat pentru plata cheltuielilor de personal, funcţionarea instituţiei şi reprezentarea României la Curtea internaţională de Arbitraj nu vor mai putea fi executate silit până la 31 decembrie 2013. Tot până la sfârşitul anului 2013, executarea obligaţiilor de plată ale AVAS se asigură din bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului, indiferent de sursa acestora. Prioritatea plăţilor este stabilită în funcţie de deciziile definitive şi irevocabile sau de titlurile executorii, strict cronologic.

Desfiinţarea AVAS, de multe ori în discuţie

Desfiinţarea Autorităţii de Valorificare a Activelor Statului a fost luată de câteva ori în discuţie, ne-a spus doamna Chiriac. Domnia sa ne-a precizat că, în acest moment, nu ştie să existe vreo strategie politică sau economică în acest sens.

Vicepreşedintele AVAS a afirmat: "Opinia mea este că ar trebui restrânsă activitatea Autorităţii astfel încât să rămână Oficiu. Sunt contracte de post-privatizare care au durata de monitorizare de 20 de ani. Sunt institute de cercetare care deţin brevete şi care, conform Legii arhivelor naţionale, nu pot fi înstrăinate sau distruse mai devreme de 20 de ani. Un exemplu în acest sens este societatea < Griro >, care are o astfel de clauză de 20 de ani.

Dacă s-ar pune la un moment dat în discuţie desfiinţarea AVAS, atunci ar trebui să ne gândim cui transferăm obligaţiile din contractele de privatizare, ce facem cu creanţele Bancorex, dar şi cu des-păgubiţii FNI . Nu există o altă instituţie în România care să poată să preia toate obligaţiile AVAS, iar probabil că acest lucru s-ar face pe segmente.

AVAS este acum ca un coş de gunoi în care s-au adunat lucruri într-o condiţie foarte proastă, este un organism care poate să absorbă arieratele din economia românească şi poate reprezenta o soluţie pentru o economie sănătoasă".

Opinia Cititorului ( 8 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

 1. In mare, cred ca este corect ce se prezinta. Cred insa ca se face o extindere a conditionalitatilor Bancii Mondiale si asupra activitatii de (post)privatizare; BM a stabilit liniile directoare pentru vechiul AVAB, cel infiintat sa recupereze creantele bancare. Peste tot in Europa institutiile similare si-au incetat activitatea de ani buni. Si pentru Romania, BM anticipa o durata de functionare pana la orizontul lui 2005. Banii din ce in ce mai multi pe care institutia ii aducea atat la buget cat si angajatilor ei au facut, cred, sa se treaca peste conditionalitatea duratei de viata si AVAS (AVAB) sa "creasca" continuu sub aspectul numarului de angajati - din pacate preponderent in sectoarele "caldute". Astfel problema cu gradul de incarcare al unora dintre compartimente nu este o problema recenta, fiind chiar mai acuta in perioade precedente.

  Stiu, asa este conjunctura, dar de ceva vreme nu cred ca AVAS a mai privatizat ceva (in paranteza, portofoliul actual este preponderent format din participatii minoritare, atat de minoritare ca nu intereseaza si nu va mai interesa pe nimeni), si nici ca a mai valorificat mare lucru (de altfel este aberant, in conditiile penuriei de salariati si de bani, sa crezi ca din Bucuresti poti sa urmaresti spre valorificare bunurile unor debitori din toata tara). 

  Asta ca sa nu mai vorbim despre zecile de mii de debitori urmariti de AVAS pentru creante de natura fiscala - obligatii restante la Casa nationala de sanatate (o alta decizie aberanta, dupa parerea mea, privind activitatea AVAS), de la care, in conditiile popririlor instituite de despagubitii de la FNI, nu cred ca mai ajunge vreo suma la fondul de sanatate. 

  Si pentru ca imaginea institutiei sa fie cat mai completa, sa adaugam problema reprezentarii in instanta, sarcina ce revine unui numar insuficient de juristi care fizic nu au posibilitatea sa participe decat la unele termene; si aceasta in conditiile in care instantele nu fac exces de amabilitate in litigiile in care este implicat AVAS. Ca sa nu mai vorbim despre solutiile care se pronunta, in multe cazuri diametral opuse in spete similare judecate de complete diferite chiar din cadrul aceleasi instante.

  Sper sa nu intelegeti randurile mele ca pe o incercare de denigrare a institutiei si conducatorilor ei, sau a lucratorilor di cadrul AVAS. Personal ii respect si regret problemele cu care se confrunta. As vrea insa ca in deplina cunostinta de cauza, cei in masura sa decida, sa o faca. 

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  Articolul de fata prezinta foarte bine situatia acestei institutii. Desigur ar mai fi multe de spus, si intru-un sens si in celalat, dar e de apreciat ca cineva a gasit totusi o cale de a aduce macar putina lumina asupra subiectului/problemei.

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. Nu cred ca pune cineva la indoiala meritul doamnei vicepresedinte de a prezenta fie si numai o parte din problematica AVAS. Dar vedeti dumneavoastra, in urma cu vreo patru ani, tot un vicepresedinte - ulterior presedinte al AVAS - reda in presa problematica institutiei si viziunea domniei sale asupra viitorului acesteia. Acum vedem si apreciem demersul doamnei vicepresedinte. Numai ca si dansa o sa plece. Sa inteleg ca peste alti patru ani asteptam o alta trecere in revista a problemelor ? Timp in care, peste lucratorii din AVAS, ori sa treaca alte curti de conturi, alte parchete si alte dragalasenii de acestea care, oricum, nu rezolva nimic din problemele cu care se confrunta institutia si salariatii ei.

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  Apreciez sinteza doamnei Vicepresedinte, ba chiar ar fi putut sa accentueze pe problematica despagubirii ,,pagubitilor,, FNI ! Nu stiu cat de corecta a fost obligarea preluarii, in portofoliul AVAS, a acestor ,,pagubiti,,. Cert este ca activitatea institutiei ar fi fost alta fara acest ,,balast,,.In alta ordine de idei, nici AVAS nu se straduieste destul sa atraga sume de bani : cazul fostei ,,Fabrici de caramida Ciurea, judetul Iasi,, este elocvent ! Firma mea se straduieste de trei ani si jumatate sa achizitioneze o parte a acestui imobil (in care, culmea, si noi avem investiti 50.000 euro) dar AVAS amana la nesfarsit sa organizeze licitatia publica. Mai trebuie sa precizez ca, in urma gestionarii acestui litigiu, institutia Statului a ajuns sa ne mai datoreze, in calitate de tert poprit, inca 174.000 lei (aproape 40.000 euro). Va imaginati care este starea financiara a societatii noastre comerciale si a familiei noastre, condamnati sa asteptam probabil anul 2014, pentru a ne recupera cei peste 90.000 euro ! Si intreg litigiul s-ar putea finaliza simplu, prin organizarea, cu celeritate, de catre AVAS, a licitatiei publice pentru vanzarea respectivului imobil. Licitatie care ar putea aduce in visteria Autoritatii peste 100.000 euro. Credeti ca se vor lua masuri ? Din pacate, sunt sceptic !

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. eu sunt de parere ca nu ar trebui apreciat NIMIC; doamna vicepresesdinte are niste interese foarte mari cu business uri proprii ca mai toti de pe acolo, de aceea tot o sa fiti amanat; oricum doamna vicepresesdinte trebuie sa iasa cumva in fata, sa se pregateasca sa devina o persoana si mai publica deoarece are aspiratii foarte mari :D ea trebuie acum sa lucreze la imagine si restul, doar candideaza pentru un post in senat :P ... asa ca locurile caldute nu se vor termina niciodata pentru ei!

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

   a fost Numita de baietii destepti la sofitel ,si se spuni cai experti in inslventa bre ,stiti cat va ramanii asi bre o sa videti bre , experta bre in insolventa fosta sef di serviciu breee

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  CE OAMENI , CE VREMURURI , CE TIMPURI , ----CE GOLANI - CE DE DERBEDEI -- IN TOATE DOSARELE -F.N.I.- ACESTI DERBEDEI MI-AU FACUT CONTESTATIE LA EXECUTARE -EI BINE AM CISTIGAT CONTESTATIILE -GOLANILOR - BANIIII DERBEDEILOR

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Apanova
Invatamantul profesional dual - solutie pentru forta de munca
BIG FOUR
smart city industry awards 2019
PODUL DE LUT
Calendarul BURSA 2019
Schlumberger
Legestart
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro
Cabinet de avocatTMPS