Conferința BURSA - Dezvoltarea Romaniei 2018
{* if ($abonament_nume=="Re
BURSA 17.07.2006

Gheorghe Piperea
 
Gheorghe Piperea      În cartea mea din 2005 despre piața de capital am atras atenția asupra fenomenului votului prin procură, care poate afecta sau falsifica majoritățile în adunarea generală.
     Am atras, de asemenea, atenția asupra depășirilor diverselor praguri de dețineri de acțiuni prevăzute de lege prin mijlocirea procurilor. Pentru protecția acționarilor minoritari, legea, inclusiv legislația pieței de capital, prevede principiul formării majorității pe baza realității votului, sancționând în diverse moduri abuzul de drept de vot și de procuri, sancțiuni care pot ajunge până la anularea hotărârilor AGA luate cu majorități false sau abuzive. Tot pentru protecția acționarilor minoritari, legis-lația pieței de capital impune divulgarea identității oricărui acționar care, singur sau acționând în mod concertat, deține sau ajunge să dețină mai mult de 5% din acțiunile unei societăți cotate. Precizez că este vorba de orice modalitate de dobândire, inclusiv modalitățile mai speciale cum sunt transferul prin acte între vii sau mortis causa între rude, fuziuni și divizări de societăți comerciale, aporturi de acțiuni la constituirea capitalului social al unor societăți comerciale sau grupuri de interes economic (GIE). În cazul special al SIF-urilor, nici un acționar nu poate dobândi sau deține, singur sau împreună cu alte persoa-ne cu care acționează în mod concertat, mai mult de 1% din acțiunile emise de SIF-ul în cauză (după cum se știe, până anul acesta, pragul a fost de 10 ori mai mic, adică de 0,1%).
     Sancțiunea care intervine pentru depășirea pragului este refuzul dreptului de vot și al dreptului la dividende aferent acțiunilor care depășesc pragul respectiv. Așa că, dacă în AGA se votează în baza acestor acțiuni, votul respectiv este nul (aș zice, chiar inexistent), iar cvorumul și majoritățile obținute cu luarea în calcul a acelor acțiuni sunt afectate și ele.
     Și acum să trecem la cazul concret pe care l-am pus în discuție publică. Trebuie să precizez că sunt reprezentantul legal al lichidatorului unei societăți din Craiova, SC "Reconversia" SA, controlată în proporție de 100% de domnul Dinel Staicu, actualul președinte la SIF Oltenia. Atunci când am făcut public cazul respectiv am fost în exercițiul atribuțiilor de lichidator, care presupune în primul rând reîntregirea patrimoniului debitorului, în vederea lichidării acestuia și a distribuirii sumelor rezultate către creditori. Nu am acuzat pe nimeni și nu acuz nimic, întrucât nu aceasta este atribuția mea. Există, pentru eventuale acuzații, instituții ale statului care să o facă. Constatând că, în anul 2000, un grup de 12 societăți comerciale, absorbite în decembrie 2000 în ceea ce urma să devină SC "Reconversia" SA, dețineau un număr de câte 590.000 acțiuni SIF Oltenia fiecare, și constatând că aceste acțiuni nu figurează în patrimoniul SC "Reconversia" SA, societate absorbantă, am considerat că sunt motive să cred că societatea pe care o lichidez mai are în patrimoniu un număr impresionant de acțiuni emise de SIF Oltenia.
     În anul 2005, la prima și ultima întâlnire cu domnul Staicu, reprezentantul acționarilor SC "Reconversia" SA, acesta mi-a declarat în scris că societatea pe care o controlează nu are active importante care să poata fi lichidate, cu excepția unei creanțe de 12 mld. ROL (declarația sa este depusă în dosarul de faliment). Deși informațiile și probele despre existența acestor acțiuni SIF în patrimoniul "Reconversia" le-am obținut în urmă cu o lună, având în vedere această declarație scrisă a domnului Staicu am considerat inutil să-l mai întreb încă o dată dacă are sau nu cunoștință de existența acestor acțiuni. În aceste condiții, am solicitat Regisco să îmi remită un istoric de cont. Într-o primă fază, Regisco mi-a răspuns că nu sunt persoana îndrituită, conform legii, să primesc aceste date, așa că nu îmi poate da aceste informații. Ulterior, la două săptămâni de la acest răspuns (oare ce s-o fi întâmplat în acest răstimp?), Regisco mi-a remis, totuși, un istoric de cont de unde rezulta că, prin tranzacții efectuate printr-un SVM (denumirea de atunci a SSIF-urilor), cele 12 societăți și-au transferat acțiunile.
     În decurs de 3 zile, respectiv, 29 mai, 31 mai și 14 iunie 2000, aceste societăți au transferat 590.000 (x 12) acțiuni, adică 1,2 % din totalul de 590 milioane de acțiuni emise de SIF Oltenia. Știind că, la 5 luni de la ultima tranzacție, cele 12 societăți au fost absorbite în SC BDJ SA Craiova (care, printr-o nouă fuziune prin absorbție, în 2002, a devenit SC "Reconversia" SA, al cărui patrimoniu îl lichidez eu în prezent), apare o primă întrebare interesantă: nu cumva aceste societăți au acționat în mod concertat și, împreună, au depășit pragul de 0,1%, impus de lege la acea dată? Nu știu dacă BVB, CNVM sau SIF Oltenia s-au sesizat atunci și dacă au luat sau nu măsuri. Nu este decât o curiozitate a mea de cetățean care știe cît de cît ce este cu acest prag.
      Apare, însă, prima mare surpriză: deși tranzacțiile respective apar înregistrate la Regisco, ele totuși nu apar înregistrate la BVB! Oricine poate verifica acest lucru: în zilele respective, pe sumarul tranzacțiilor cu acțiuni SIF Oltenia de pe site-ul BVB, apar ca fiind efectuate tranzacții însumând 1,8 milioane de acțiuni SIF Oltenia. Toate tranzacțiile cu acțiuni SIF din acea zi însumează 1,8 milioane acțiuni, iar acțiunile transferate de societățile controlate de domnul Staicu însumează în jur de 6,5 milioane? Cum este posibil acest lucru? Reamintesc că aceste tranzacții au fost efectuate printr-un SVM din Craiova (deținut sau controlat tot de domnul Staicu), prin mecanismele Bursei, deci ele trebuiau înregistrate la Bursă.
     Pe de altă parte, legea permitea, illo tempore, doar două cazuri de tranzacții directe (adică, în afara mecanismului bursier): transferul către rude (maxim 10% din portofoliu) și transferul ordonat de o hotărâre judecătorească. Are rude o societate comercială? Evident nu. Există o hotărâre a justiției care să fi ordonat transferul? Nu cunosc. Dacă acțiunile au fost transferate societății absorbante, atunci acestea trebuiau să figureze în patrimoniul "Reconversia". Și nu figurează. În plus, dacă aceste acțiuni au fost transferate, ar fi trebuit să existe o contravaloare (preț) sau o contraprestație. Și totuși, nu există, cel puțin conform declarației domnului Staicu.
      A doua mare surpriză: pe listinguri de acționari ai SIF Oltenia cărora urmează să li se plătească dividende, datate iulie 2001 și august 2004, încă mai figurează cele 12 societăți, precum și "Reconversia" SA. Dar acțiunile fuseseră vândute/transferate în alt mod în 2000! Cum de mai apar aceste societăți ca fiind îndreptățite la dividende în 2001, respectiv, 2004? La acest paradox nu există decât trei explicații: (I)vânzarea nu s-a efectuat sau nu i-a epuizat efectele în 2000, deci "Reconversia" este încă acționar; (II)vânzarea s-a efectuat și și-a epuizat efectele în 2000, dar fie din eroarea celor de la Regisco sau a celor de la SIF, transferul nu a fost operat și în baza de date a celor de la SIF; (III) listingurile pe care le am nu sunt reale.
     Vreau să precizez un fapt: la SIF Oltenia, în mod uzual, perioada de plată a dividendelor este jumătatea lui iulie- începutul lui august; de aceea listingurile respective sunt datate iulie 2001, respectiv, august 2004. În plus, mi-e greu să cred că e vorba de documente nereale, întrucât ele chiar arată ca un listing făcut după o bază de date (intrări, ieșiri, nume complet acționar, adresă, cod fiscal, CUI, toate corespondente cu datele reale ale celor 12 societăți).
      A treia mare surpriză : cum puteau cele 12 societăți să mai apară ca acționari titulari de dividende după ce fusese radiate din Registrul comerțului? Atrag atenția că fuziunea este o operațiune plină de formalități și de informații făcute public cu privire la societățile participante și toate cele trei faze ale fuziunii sunt înregistrate în Registrul comerțului, iar legea Registrului comerțului impune opozabilitatea erga omnes a înscrierilor în registru, deci nimeni nu poate ignora aceste înregistrări!
     Ce am aflat ulterior despre caz? Reprezentantul SIF Oltenia în emisiunea "Ora de știri" de la TVR 2 de joi nu a negat ceea ce am afirmat eu, ci a spus doar că faptele sunt grave și că va dispune verificări în contabilitate. Domnul Dinel Staicu nu a negat existența tranzacțiilor din 2000, spunând doar că acestea s-au făcut în vederea fuziunii. Nu a răspuns la întrebarea mea referitoare la contraprestație, dacă a existat sau nu, nu a răspuns întrebării dacă cele 12 societăți absorbite ori societatea absorbantă mai sunt sau nu acționari la SIF Oltenia. Nu a spus nimic referitor la pragul de 0,1%, respectiv, 1%. Aflu sâmbătă că "Reconversia" SA figurează ca acționar încasator de dividende pe anii 2003-2004, dar nu mai apare pe 2005 și 2006. De aici concluzia ca acțiunile a fost vândute în preajma datei deschiderii procedurii de faliment.
     Mai mult, aflu că domnul Staicu și-a constituit, trei Grupuri de Interes Economic (GIE), dintre care una se numește GIE BDJ Craiova (??!).
     Aceste GIE sunt constituite de domnul Staicu împreună cu societățile și asociațiile pe care le controlează, precum și cu rudele sale și cu administratori sau cenzori ai societăților pe care le controlează. În mare parte, aceste persoane sunt și asociați în "Reconversia" SA. Spre exemplu: Asociația Proprietarilor Imobilelor Distruse; Asociația Doremi, Asociația Solemi; Fundația Creștină Ortodox-Catolică (recunosc că domnul Staicu are ceva umor). Este evident că este vorba de persoane interpuse care simulează calitatea de acționar la SIF Oltenia și care disimulează adevăratul acționar, respectiv domnul Staicu. De altfel, Codul Civil prezumă că rudele apropiate sunt persoane interpuse.
     Din documentele pe care le am, rezultă că asociații acestor GIE (cum am spus deja, persoane care acționează în mod concertat cu domnul Staicu) dețin acțiuni la SIF Oltenia, cumulat ajungând la peste 5% din aceste acțiuni, și cer ca dividendele lor să fie achitate în contul GIE! Dacă ne uităm pe extrasele de la Registrul comerțului, observăm că aportul la capitalul GIE este constituit, invariabil, din acțiuni la SIF (transfer care ocolește mecanismul bursier, nefiind efectuat prin SSIF). Mai mult, este evident că acțiunile vândute în 2000 de cele 12 societăți absorbite în "Reconversia" se regăsesc la asociații "Reconversia". Probabil, au fost transferate cu titlu gratuit. Dacă este așa, înseamnă că acțiunile trebuie să se întoarcă în patrimoniul "Reconversia" SA, societate în faliment, întrucât vânzarea a avut loc în perioada suspecta, iar Legea 64/1995, precum și noua Lege a insolvenței consideră astfel de tranzacții nule absolut! Și, să nu uităm, legiuitorul, în înțelepciunea sa, a ridicat pragul de deținere la doar 1% !
     Realitatea faptică, economică, nu a contat. Dupa câte se observă, pragul respectiv poate fi în variate moduri depășit de către cel care vrea, folosindu-se chiar de unele forme legale. De ce oare nu este de acord legiuitorul ca acest prag să fie eliminat? Cei care controlează SIF-urile o fac și în prezența pragului, și o fac în condiții de semi-clandestinitate (toată lumea știe că pragul se depașește, dar se ascunde după degete, considerând că nu). Legea 297/2004, guvernată de principiul transparenței, impune divulgarea identității acționarilor semnificativi. În prezent, administrațiile SIF-urilor consideră că nu sunt obligați să divulge acționarii care controlează aceste mari societăți, cu peste 7 milioane de acționari, întrucât există pragul de deținere de 1%. Nu îi acuz pe administratorii SIF-urilor, întrucât atitudinea lor este justificată legal. Dar sub masca acestui prag se întâmplă lucruri ilegale. Și atunci, de ce să nu știm cine controlează SIF-urile, de ce să nu dăm posibilitatea acestora să intre în legalitate? 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 
Trimite părerea ta.
Nume (maxim 50 caractere)
E-mail (optional)
Titlu (maxim 50 caractere)
Mesaj
 
REGULAMENTUL MESAJELOR
Acord
Prin trimiterea opiniei ne confirmați că ați citit regulamentul de mai sus și că vă asumați prevederile sale !
Piaţa de Capital
     Indicii de pe Bursa de Valori București (BVB) au închis în teritoriu pozitiv ultima ședință de tranzacționare, lichiditatea totală fiind de 75,67 milioane de lei (16,28 milioane de euro).  click să citești tot articolul
Piaţa de Capital
LA MIJLOCUL ȘEDINȚEI:
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a înregistrat, în prima parte a ședinței de tranzacționare de astăzi, o lichiditate de 50,48 milioane lei (10,8 milioane de euro).  click să citești tot articolul
Internaţional
     Principalii indici ai burselor asiatice au închis ședința de tranzacționare de astăzi în apreciere.  click să citești tot articolul
Bănci-Asigurări
     * Dolarul a coborât cu 0,72 bani în fața monedei naționale.
     * Francul s-a apreciat la 4,1386 lei  click să citești tot articolul
Bănci-Asigurări
     Indicele ROBOR la 3 luni a stagnat la 3,08%, valoarea înregistrată în sedința precedentă, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).  click să citești tot articolul
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
18.09.2018
BVB
     * Rulaj de 42 milioane de lei, în apropierea mediei acestui an
     
     Cinci dintre cei nouă indici ai Bursei de Valori București (BVB) au încheiat prima ședință de tranzacționare a săptămânii ușor în...  click să citești tot articolul
18.09.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au avut un curs mixt ieri după-amiază, pe fondul revenirii temerilor legate de escaladarea războiului comercial dintre cele mai mari economii ale lumii: SUA și China.  click să citești tot articolul
17.09.2018
BVB
     * Toți indicii bursieri, în scădere
     
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a înregistrat, în ultima ședință de tranzacționare a săptămânii, un rulaj în creștere de 61,09 milioane...  click să citești tot articolul
14.09.2018
BVB
     * Toți indicii bursieri, în scădere
     
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a înregistrat, în ședința de ieri, un rulaj în creștere de 43,41 milioane de lei, aproape dublu față de...  click să citești tot articolul
14.09.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au crescut ușor ieri, după ce Banca Centrală Europeană (BCE) a decis să nu modifice dobânzile.  click să citești tot articolul
13.09.2018
     * Rulaj de puțin peste 29 milioane de lei
     
     Piața principală a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a înregistrat, în ședinta de tranzacționare de la mijlocul săptămânii, un rulaj de numai 29,1...  click să citești tot articolul
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 18 septembrie 2018
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sârbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
2.8686
2.3764
3.0576
4.1386
0.1826
0.6230
0.2219
4.6478
5.2258
1.4303
3.5542
0.2376
0.4872
1.0807
0.0588
0.4469
0.6249
3.9793
0.2669
0.9626
0.5795
0.0547
0.3536
0.2114
2.6248
0.0393
0.1412
1.0833
0.6257
0.1222
153.4282
5.5771
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
14.09.2018
MREPORT BY TRANSPARENCY INTERNATIONAL
     Globalization has also brought with it an unpleasant effect: cross-border corruption. According to the intermediate report Exporting Corruption for the year 2018, a document drawn up by the organization Transparency International, there is a practice among powerful foreign companies of bribing the public servants of another country when they want to enter the local market.  click here to read the entire article
07.09.2018
DEPUTY VIRGIL POPESCU, VICEPRESIDENT OF THE COMMISSION FOR INDUSTRIES AND SERVICES
     The offshore law will once again reach the Commission, in one or two weeks, according to Mr. Virgil Popescu, the vice-president of the Commission for Industries and Services, the Chamber of Deputies.  click here to read the entire article
05.09.2018
MRS. FIREA'S VERBAL BOMBS
     * "There have been attempts for the prefect to be made a scapegoat"
     * "The support from the government wasn't much to talk about, so if it were withdrawn, there wouldn't be much of a difference"
     Bucharest's General Mayor was heard on Tuesday as a witness by the prosecutors of the General Prosecutor's Office in the case concerning the events which happened on August 10th in Victoriei Square. Before going into the Prosecutors' Department building, Gabriela Firea said she stood by her statements made immediately after the meeting of the National Executive Committee of the PSD and said: "I always speak based on facts, not just in this particular case, but in other areas as well, including politics. I will be answering to the questions of the prosecutor who contacted me and told me I was supposed to be heard in the case which is now being investigated concerning the intervention of the gendarmes on August 10th".  click here to read the entire article
31.08.2018
     The particularly hot weather and the conditions of extreme draught in Europe have brought to light terrible warnings from the past.
     Associated Press recently wrote that in the riverbed of the Elba in the Czech Republic have resurfaced the giant stones known as "the hunger stones", which have indicated over time, the coming of hard times.
     "When you see me, weep", is written on one of these stones, which seems to be considered the best hydrological benchmark in Europe. The inscription is in German and dates back to 1616.
     A detailed analysis of the stone inscriptions was published by the Czech researchers in the "Climate of the Past" magazine in 2013 (author's note: "Droughts in the Czech Lands, 1090-2012 AD", April 2013).  click here to read the entire article
29.08.2018
     * Claudiu Cazacu, XTB România: "United States companies have posted results that even exceeded the analysts' expectations, which were already for 2-figure profit increases"
     * Liviu Moldovan, financial analyst: "Currently, investors have a «blind» faith in the stock markets, in general, and in that of the US, in particular"
     For the first time in the history of the American markets, Nasdaq has surpassed the psychological level of 8,000 points.
     In the August 27 session, the Standard & Poor's 500 (S&P 500) index also reached an all time high, ending the trading session at almost 2,897 points.  click here to read the entire article
27.08.2018
     The capital market was marked, last week, by a number of controversial statements tied to the listing of Digi Communications, starting from the statements made recently by Darius Vâlcov, state advisor on the team of the prime-minister, who wrote on his Facebook page that he has asked the Financial Oversight Authority (ASF) if it was true that the book value of the Digi shares was 1 leu and 8 bani, and pointed out that at the time of the IPO, the shares of Digi were listed at 40 lei and are currently priced at 28 lei (30% down) and keep going down.  click here to read the entire article
23.08.2018
     Angela Merkel inaugurated the highway in December 2005, less than a month after she became chancellor of Germany.
     The highway was built on the territory of the former East Germany, connects Lubeck and the Polish border, after the junction with A11, and goes through the electoral precinct of chancellor Merkel.  click here to read the entire article
20.08.2018
THE NATIONAL MINERAL RESOURCES AGENCY, IN A NOTIFICATION TO THE PRIME-MINISTER:
     The Romanian government has lost over 8 billion lei, between 2006-2018, following the failure to update the royalties paid by the oil and gas companies, says Gigi Dragomir, the president of the National Mineral Resources Agency (ANRM), in a report sent to the prime-minister.  click here to read the entire article
15.08.2018
      * (Interview with Radu Grațian Ghețea, President - CEO of CEC Bank)
     In banking there are many risks and that is why banks need to be flexible and have as diverse an exposure as possible, which take the market circumstances at the time into account, says Radu Grațian Ghețea, President and CEO of CEC Bank. He told us, in an interview: "We have to adapt to what is happening in the market and we need to do things in such a way that the economic activity and that of the bank both function properly. If we're going with the idea that we want to eliminate every risk, then we'll just stop doing anything. For instance, we have been and we are a bank which heavily funds agriculture, which also means animal husbandry. A few years ago, our exposure to the aviculture sector was rather significant, and when the avian flu came we had to cover some non-performing loans on that segment. Now that the avian flu is done, we are facing the swine flu. What should we do, stop lending?"
     Reporter: Lately, there have been opinions from some experts who are saying that there is a wave of non-performing loans of the ones taken out by the First Home Program. What is your comment on these statements?  click here to read the entire article
08.08.2018
     * (Interview with Laszlo Diosi, OTP Bank CEO)
     Reporter: How would you describe the banking market, at the present time?
     Laszlo Diosi: Even though there are plenty of challenges, there are also many opportunities for the Romanian banking system. The lessons of the financial-economic crisis have resulted in a better regulated framework, stable, transparent and predictable. The guiding line of the policies developed by the authorities that are qualified, but in particular by those with a regulatory and oversight role has been characterized by a balance between profitability and systemic safety.
     But there is no shortage of challenges. We are talking here about challenges which concern the digitalization of the banking system and the national and international legislation. The entire system needs to align with complex and sometimes confused regulations.
     Recorded by Emilia Olescu  click here to read the entire article
31.07.2018
     * (Interview with Dan Paul, the president of the Association of Brokers)
     The management of the Bucharest Stock Exchange (BVB) needs to find out from brokers whether Romania truly needs a derivatives market, says Dan Paul, the president of the Association of Brokers, who was kind enough to grant BURSA an interview.  click here to read the entire article
27.07.2018
THE DĂNCILĂ GOVERNMENT AFTER SIX MONTHS
     Now we know why prime-minister Dăncilă was in a hurry to announce the activity report for the first six months at the helm of the Romanian government: the nice tale of the hike of pensions and salaries wasn't supposed to be overshadowed by the evolution of budget expenses, whose increase has led the deficit of the consolidated general budget to 1.61% of the GDP, from 0.88% after the first five months of the year.  click here to read the entire article
23.07.2018
BECAUSE AN AGREEMENT ON THE PRICE COULDN'T BE REACHED,
     The public offer started by Vimetco and Conef for a stake of at most 53.77% of the shares of Alro Slatina (Alro) has been unsuccessful, as the issuer announced that due to the unfavorable market conditions, the shareholders, company and underwriters couldn't agree on a price for the volume of 383.79 million shares put up for sale.  click here to read the entire article
23.07.2018
ECONOMIC ANALYST AURELIAN DOCHIA PREDICTS:
     * According to Eurostat, Romania has the biggest governmental deficit in the EU
     The hike of some taxes, in the near future, is unavoidable, according to economic analyst Aurelian Dochia.
     His statement comes as, in the first quarter, the government's deficit has seen an increase over the last quarter of 2017, according to data by the European Statistics Office (Eurostat).  click here to read the entire article
13.07.2018
Russia World Cup
     The final tournament of the World Football Cup will end with a gala representation, the duel between Croatia and France. France, the with the most expensive players in the tournament, has met the expectations, Croatia is the biggest surprise the of the competition.  click here to read the entire article
.