Articol publicat pe site-ul BURSA On Line, ediția din 08.10.2015
Două stații de epurare biologice cu stuf, inaugurate în Maramureș
     Două stații de epurare biologice (cu pat de stuf) urmau să fie inaugurate astăzi în localitățile Vadu Izei și Mara din județul Maramureș, în cadrul proiectului "Dezvoltarea unor tehnici ecologice pentru agroturismul din România", transmite un comunicat de presă trimis redacției.

     Proiectul este realizat cu fonduri Norway Grants alocate de către Guvernul Norvegiei prin Innovation Norway, organizație care, prin programul Green Industry Innovation Romania, a pus la dispoziție fonduri pentru realizarea mai multor obiective privind ecologia în agroturismul din România. Sistemul norvegian de management a apelor reziduale ce folosește filtre cu pat de stuf va fi "unic" în țara noastră, fiind dezvoltat cu sprijinul NIBIO (Norwegian Institute of Bioeconomy Researh), se arată în comunicat.

     Promotorul proiectului "Dezvoltarea unor tehnici ecologice pentru agroturismul din România" este Fundația Heifer Project pentru România având ca parteneri NIBIO (Norwegian Institute of Bioeconomy Researh) și Fundația OVR "Agro-Tur-Art", Vadu Izei - Maramureș.

     Proiectul propune ecologizarea agroturismului pe diferite nivele de intervenție urmărind realizarea următoarelor obiective:

     - construirea a două sisteme pentru tratarea biologică a apelor reziduale, prin filtre biologice (cu pat de stuf) pentru facilități agroturistice și gospodării învecinate;

     - ecologizarea sistemului de gestionare a deșeurilor pentru gospodării agricole, prin construirea de modele practice de colectare selectiva si compostare a deseurilor biodegradabile: construirea a 50 de ladite pentru compost organic;

     - prevenirea contaminarii panzei freatice prin construirea a zece platforme de depozitare a gunoiului de grajd;

     - crearea și distribuirea în zonele turistice rurale, a ghidului celor mai bune practici de ecologizare a sistemelor de tratare a apelor reziduale, a compostului organic, a sistemelor de stocare a gunoiului de grajd.

     Stațiile de epurare cu stuf care urmau să fie inaugurate în localitățile Vadu Izei și Mara au ca principali beneficiari pensiunile "Casa Borlean" (Vadu Iezei) și "Pintea Haiducul" (Mara). Pentru ambele locații s-a avut în vedere un număr de 30 de persoane per locație și un volum maxim de ape uzate zilnic de 4,68 mc per locație.

     "Poluarea reprezintă una dintre cele mai mari provocări de mediu din țară. Particularizând, sistemul de management al apelor reziduale din România, în special în zonele rurale, se caracterizează prin protecția insuficientă a resurselor de apă. Un procent foarte mic al populației rurale este conectat la sistemele de canalizare și epurare a apelor uzate menajere. De asemenea, platformele impermeabile pentru gunoiul de grajd sunt rare", a declarat Ovidiu Spînu, director Heifer România.

     Volumul apelor reziduale evacuate în ultimii ani a fost de peste 4.000 milioane mc/ an, din care aproape 65% trebuie să fie tratate. Din volumul total de ape reziduale care trebuie purificate, aproximativ 21 % sunt suficient tratate, în timp ce restul de 79% al apelor reziduale în totalitate netratate sau insuficient tratate au fost evacuate în receptorii naturali. Acest lucru se datorează în principal lipsei facilităților de tratare sau insuficiența lor din întreaga țară.

     "Această problemă este abordată prin proiectul «Dezvoltarea unor tehnici ecologice pentru agroturismul din România». Punerea în aplicare a unor astfel de sisteme va preveni contaminarea pânzei freatice și poate duce la utilizarea mai eficientă a gunoiului ca îngrășământ. Consider că este o inițiativă extrem de importantă pentru dezvoltarea durabilă în România și îmi doresc să fim un exemplu de bune practici în acest sens", a adăugat Ovidiu Spânu.

     Sistemul norvegian de management a apelor reziduale folosind filtre cu pat de stuf va fi "unic" în țara noastră, fiind dezvoltat cu sprijinul NIBIO ( Norwegian Institute of Bioeconomy Researh), subliniază comunicatul. Pe termen scurt se va realiza îmbunătățirea sistemului de management al apelor reziduale și gestionarea deșeurilor domestice în zona țintă iar pe termen lung se va urmări îmbunătățirea sistemului de management al apelor reziduale și gestionarea deșeurilor domestice în alte zone turistice rurale din România. 
Andrei Stan
 

 

.