Masa Rotundă - România și Rusia în căutare de noi formate de cooperare
BURSA 27.07.2018

Cornel Codiță
 
Cornel Codiță      În vocabularul politic al societății românești post-decembriste, în ciuda importanței sale, conceptul de "Guvernare" a rămas un continent aproape în întregime neexplorat, nu doar pentru guvernați, ci și pentru cei care, grație sistemului democrației reprezentative, au acces la guvernare. Consecințele sunt vaste, dar, dintre ele, una ar trebui să fie centrul preocupărilor civice și politice: criza guvernării. Sintagma nu are cum să producă efectul de alertă-îngrijorare, preocuparea stringentă pe care o solicită, de vreme ce însăși înțelegerea rosturilor, a mecanismelor și a problemelor guvernării rămîne o uriașă pată de întuneric în conștiința publică, în dezbaterile politice instituționale sau mediatice. În locul "guvernării", la noi, tronează termenul de "conducere", una dintre cele mai incapacitante moșteniri "culturale" ale vechiului regim. Sintagme precum "conducător politic", "conducere politică", "conducere a țării", "conducere a parlamentului", "conducere a guvernului" etc. formează stratul dens de ceață în care atît "profesioniștii" cît și "amatorii" orbecăie fără nici un orizont, fără urmă de șansă de a găsi drumul care i-ar putea scoate din "Pădurea fără rost" (The pointless forest). Confuzia a dus la ideea, total erontă, conform căreia "obiectul" condus de politică-politicieni este "statul" (recte România!), de unde și ușurința cu care, pentru a desemna funcția de Președinte al României, a fost îmbrățișată în vocabularul mediatic și cultivată ulterior în cel politic, sintagma complet anapoda, de sorginte autoritar-dictatorială, anti-democratică și, în condițiile de astăzi ale României, neconstituțională, cea de "șef al statului". Ca să nu ne batem capul prea mult cu teoria, să spunem doar că esența guvernării are de a face, la modul ideal, platonic, cu identificarea, selectarea și ulterior rezolvarea celor mai importante/stringente probleme ale societății, avînd acces la instrumentele autorității statale. Ea trebuie să aibă obiective-ținte explicite, anunțate, realist realizabile în orizontul de timp al guvernării, scalabile și cărora li se poate asocia un sistem controlabil de evaluare a realizării lor, în timp. Evident, acțiunea de guvernare este influențată de și reflectă poziții, criterii și priorități ale unei anume orientări, opțiuni, coloraturi politice, ideologice. În plus, forțele politice, partidele și oamenii care ajung la guvernare aduc cu ei, inevitabil, o agendă proprie, care reflectă obiective și interese particulare. Uneori această agendă este ascunsă, alteori este explicită, de cele mai multe ori și/și. În orice sistem democratic eficient-funcțional, în toate marile decizii, dacă nu coincid, obiectivele agendei generale prevalează asupra celor din agenda local-individuală, de partid. Beneficiarul guvernării este, în general, societatea în ansamblu, iar în particular cetățenii ei, luați individual sau pe grupuri, categorii, comunități etc.. De aici rezultă că esența guvernării nu este și nu poate fi utilizarea de către deținătorii mandatului de guvernare a autorității lor instituționale pentru a-i supune, priva de mijloace, libertăți, drepturi, mijloace materiale și oportunități sociale "pe cei guvernați". Cu alte cuvinte, într-un sistem democratic-funcțional, guvernarea nu poate fi folosită pentru a-i transforma pe cetățeni în "supuși"! Statul și instituțiile sale sunt doar instrumente ale activităților de guvernare și nicidecum obiectul guvernării, după cum cetățenii sunt beneficiarii ei, iar nu împilații din oficiu sau "de drept" ai celor ce dețin puterea de guvernare!
     În mod vădit, din ziua zero a noii noastre ere post-decembriste și pînă astăzi, toate aceste elementare constituente ale guvernării au fost ignorate total sau în cea mai mare parte, exercițiul fals al guvernării reducîndu-se la folosirea autorității statale pentru realizarea agendei individuale, de grup și/sau de partid a celor care au primit mandatul guvernării. Nici una dintre marile și stringentele probleme ale societății românești nu a fost măcar identificată și pusă explicit pe agenda guvernării, de la sărăcie la structura și formarea capitalului, de la condițiile vieții în sistemele urbane, la utilizarea capitalului uman, de la fructificarea importantelor resurse naturale ale României în interes social larg, la gestiunea migrației și a depopulării României, ori a prăbușirii capitalului social educațional și de sănătate al populației. Absolut toate marile probleme sociale ale societății României, moștenite de la vechiul regim, ori create de evoluțiile post-decembriste au fost și sunt în afara agendei celor care au deținut autoritatea guvernării.
     Ei, și? Unde-i criza? Criza este după colț și se hrănește din nenumăratele consecințe sociale negative, care se potențează reciproc și structural, ale problemelor sociale grave, ignorate sau rămase fără nici un fel de răspuns, rezolvare, gestiune, guvernare. Rezultatul este un fel de monstru care, după ce ne-a cam epuizat viitorul, se hrănește deja cu prezentul nostru, al societății României. Și este, cu fiecare zi, tot mai flămînd, tot mai rapace! În fața lui, o liotă politică, care nu știe și nu se poate exprima social decît prin abuzarea puterii pentru interese individuale, locale și meschine, legănată de iluzia că, dacă îl hrănește, monstrul ar putea fi îmblînzit, dacă nu chiar domesticit.
     Vorba lui Brennus: Vae victis! 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 
Trimite părerea ta.
Nume (maxim 50 caractere)
E-mail (optional)
Titlu (maxim 50 caractere)
Mesaj
 
REGULAMENTUL MESAJELOR
Acord
Prin trimiterea opiniei ne confirmați că ați citit regulamentul de mai sus și că vă asumați prevederile sale !

1.   Pilonul drepturilor sociale europene
    (mesaj trimis de Salomeea în data de 27.07.2018, ora 00:47)  
  Ue a inceput sa puna pe agenda si astfel de teme..mai timid dar au inceput!


 
2.  am reusit sa aduc tema pe agenda presedintiei CUE
    (mesaj trimis de Salomeea în data de 27.07.2018, ora 00:50)  
 Pilonul stabilește 20 de principii și drepturi esențiale în sprijinul unor piețe ale muncii și al unor sisteme de protecție socială echitabile și funcționale.
 Pilonul este conceput în principal pentru zona euro, fiind însă aplicabil tuturor statelor membre ale UE care doresc să participe.
 Respectarea principiilor și a drepturilor definite în Pilonul european al drepturilor sociale este o responsabilitate comună a statelor membre, a instituțiilor UE, a partenerilor sociali și a altor părți interesate.
 Liderii UE au proclamat Pilonul european al drepturilor sociale la Summitul social de la Göteborg, în noiembrie 2017


 
  2.1.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 2 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 28.07.2018, ora 22:15)
 
 
  Bursa, ce este CUE?.


 
3.  Pilonul social european
    (mesaj trimis de Salomeea în data de 27.07.2018, ora 00:52)  
 Pilonul european al drepturilor sociale este menit să ofere drepturi noi și mai eficiente pentru cetățeni. Acesta are la bază 20 de principii esențiale, structurate în trei categorii:
 Egalitatea de șanse și accesul la piața muncii
 Condiții de muncă echitabile
 Protecția socială și incluziunea socială
 
 Capitolul I: Egalitatea de șanse și accesul la piața muncii
 1. Educație, formare profesională și învățare pe tot parcursul vieții
 Orice persoană are dreptul la educație, formare profesională și învățare pe tot parcursul vieții, incluzivă și de înaltă calitate, pentru a dobândi și menține competențe care îi permit să participe pe deplin în societate și să gestioneze cu succes tranzițiile pe piața forței de muncă.
 2. Egalitatea de gen
 Egalitatea de tratament și de șanse între femei și bărbați trebuie asigurată și promovată în toate domeniile, inclusiv în ceea ce privește participarea pe piața forței de muncă, condițiile de angajare și evoluția carierei.
 Femeile și bărbații au dreptul la remunerare egală pentru muncă de valoare egală.
 3. Egalitatea de șanse
 Indiferent de gen, origine rasială sau etnică, religie sau credință, handicap, vârstă sau orientare sexuală, orice persoană are dreptul la egalitate de tratament și de șanse în ceea ce privește încadrarea în muncă, protecția socială, educația și accesul la bunuri și servicii disponibile publicului. Egalitatea de șanse a grupurilor subreprezentate trebuie încurajată.
 4. Sprijin activ pentru ocuparea forței de muncă
 Orice persoană are dreptul la o asistență rapidă și adaptată pentru îmbunătățirea perspectivelor de încadrare în muncă sau de desfășurare a unor activități independente. Aceasta include dreptul de a beneficia de sprijin pentru căutarea unui loc de muncă, formare profesională și recalificare. Orice persoană are dreptul de a transfera drepturile la protecție socială și la formare profesională cu ocazia tranzițiilor profesionale.
 Tinerii au dreptul la continuarea studiilor, ucenicie, stagiu sau o ofertă de muncă de bună calitate în termen de patru luni de la intrarea în șomaj sau de la terminarea studiilor.
 Persoanele aflate în șomaj au dreptul la un sprijin personalizat, continuu și consistent. Șomerii de lungă durată au dreptul la o evaluare aprofundată individuală cel târziu la 18 luni de la intrarea în șomaj.
 Capitolul II: Condiții de muncă echitabile
 5. Locuri de muncă sigure și adaptabile
 Indiferent de tipul și de durata raportului de muncă, lucrătorii au dreptul la un tratament corect și egal în ceea ce privește condițiile de muncă, accesul la protecția socială și formarea profesională. Tranziția către forme de muncă pe durată nedeterminată trebuie încurajată.
 Trebuie asigurată flexibilitatea necesară pentru ca angajatorii să se adapteze rapid la modificările contextului economic, în conformitate cu legislația și cu contractele colective de muncă.
 Trebuie promovate formele de muncă inovatoare, în cadrul cărora se asigură condiții de muncă de calitate. Trebuie încurajate antreprenoriatul și activitățile independente. Trebuie facilitată mobilitatea ocupațională.
 Raportur ile de muncă ce au ca rezultat condiții de muncă precare trebuie prevenite, inclusiv prin interzicerea utilizării abuzive a contractelor atipice. Orice perioadă de probă trebuie să aibă o durată rezonabilă.
 6. Salarii
 Lucrătorii au dreptul la salarii echitabile, care să le asigure un nivel de trai decent.
 Trebuie asigurate salarii minime adecvate, care să poată răspunde necesităților lucrătorului și ale familiei acestuia, ținând cont de condițiile economice și sociale existente la nivel național și protejând totodată accesul la un loc de muncă și stimulentele pentru căutarea unui loc de muncă. Sărăcia persoanelor încadrate în muncă trebuie preîntâmpinată.
 Toate salariile trebuie fixate într-un mod transparent și previzibil, în conformitate cu practicile naționale și cu respectarea autonomiei partenerilor sociali.
 7. Informații despre condițiile de angajare și protecția în caz de concediere
 La încadrarea în muncă, lucrătorii au dreptul de a fi informați în scris în legătură cu drepturile și obligațiile care decurg din raportul de muncă, inclusiv în legătură cu perioada de probă.
 Înainte de concediere, lucrătorii au dreptul de a fi informați în legătură cu motivele acesteia și de a beneficia de o perioadă de preaviz rezonabilă. Lucrătorii au dreptul de acces la mecanisme imparțiale de soluționare a litigiilor și, în caz de concediere nejustificată, au dreptul la o cale de atac, inclusiv la o compensație adecvată.
 8. Dialogul social și participarea lucrătorilor
 Partenerii sociali trebuie consultați cu privire la conceperea și punerea în aplicare a politicilor economice, sociale și de ocupare a forței de muncă, în conformitate cu practicile naționale. Aceștia trebuie încurajați să negocieze și să încheie acorduri colective referitoare la chestiuni relevante pentru ei, cu respectarea autonomiei lor și a dreptului la acțiuni colective. Atunci când este cazul, acordurile încheiate între partenerii sociali trebuie puse în aplicare la nivelul Uniunii și al statelor membre.
 Lucrătorii sau reprezentanții acestora au dreptul de a fi informați și consultați în timp util cu privire la chestiuni relevante pentru ei, în special cu privire la transferul, restructurarea și fuziunea întreprinderilor și la concedierile colective.
 Trebuie încurajat sprijinul pentru sporirea capacității partenerilor sociali de a promova dialogul social.
 9. Echilibrul dintre viața profesională și cea personală
 Părinții și persoanele cu responsabilități de îngrijire au dreptul la un concediu adecvat, la forme de muncă flexibile și dreptul de acces la servicii de îngrijire. Femeile și bărbații au un drept egal de acces la concedii speciale în vederea îndeplinirii responsabilităților de îngrijire și trebuie încurajați să utilizeze aceste concedii în mod echilibrat.
 10. Un mediu de lucru sănătos, sigur și adaptat și protecția datelor
 Lucrătorii au dreptul la un nivel ridicat de protecție a sănătății și securității în muncă.
 Lucrătorii au dreptul la un mediu de lucru adaptat la nevoile lor profesionale și care le permite să își prelungească participarea pe piața muncii.
 Lucrătorii au dreptul la protecția datelor cu caracter personal în cadrul raporturilor de muncă.
 Capitolul III: Protecția socială și incluziunea socială
 11. Îngrijirea copilului și sprijin pentru copii
 Copiii au dreptul la servicii de educație și de îngrijire a copiilor preșcolari de calitate și accesibile din punct de vedere financiar.
 Copiii au dreptul la protecție împotriva sărăciei. Copiii care provin din medii defavorizate au dreptul la măsuri specifice de sporire a egalității de șanse.
 12. Protecție socială
 Indiferent de tipul și de durata raportului de muncă, lucrătorii și, în condiții comparabile, persoanele care desfășoară activități independente au dreptul la o protecție socială adecvată.
 13. Indemnizații de șomaj
 Șomerii au dreptul la un sprijin de activare adecvat din partea serviciilor publice de ocupare a forței de muncă în vederea (re)integrării pe piața muncii și la indemnizații de șomaj adecvate cu o durată rezonabilă, în concordanță cu cotizațiile plătite și cu normele naționale în materie de eligibilitate. Aceste indemnizații nu trebuie să constituie un factor de descurajare a reîncadrării rapide în muncă.
 14. Venit minim
 Orice persoană care nu dispune de resurse suficiente are dreptul la un venit minim adecvat care să îi asigure un trai demn în toate etapele vieții și dreptul de acces efectiv la bunuri și servicii de facilitare. Pentru persoanele care pot lucra, venitul minim ar trebui să fie combinat cu stimulente în vederea (re)integrării pe piața muncii.
 15. Prestații de bătrânețe și pensii
 Lucrătorii pensionați și persoanele care desfășoară activități independente pensionate au dreptul la o pensie proporțională cu cotizațiile plătite și care să le asigure un venit adecvat. Bărbații și femeile trebuie să aibă șanse egale de dobândire a drepturilor de pensie.
 Orice persoană în vârstă are dreptul la resurse care să îi asigure o viață demnă.
 16. Asistență medicală
 Orice persoană are dreptul la un acces rapid la asistență medicală preventivă și curativă de bună calitate și accesibilă din punct de vedere financiar.
 17. Incluziunea persoanelor cu handicap
 Persoanele cu handicap au dreptul la un sprijin pentru venit care să le asigure o viață demnă, la servicii care să le permită să participe pe piața muncii și în societate și la un mediu de lucru adaptat nevoilor lor.
 18. Îngrijire pe termen lung
 Orice persoană are dreptul la servicii de îngrijire pe termen lung de bună calitate și accesibile din punct de vedere financiar, în special la servicii medicale la domiciliu și la servicii comunitare.
 19. Locuințe și asistență pentru persoanele fără adăpost
 a. Trebuie asigurat accesul la locuințe sociale sau la o asistență pentru locuințe de bună calitate pentru persoanele aflate într-o situație dificilă.
 b. Persoanele vulnerabile au dreptul la asistență și protecție adecvată împotriva evacuării forțate.
 c. Persoanelor fără adăpost trebuie să li se ofere adăpost și servicii adecvate, pentru a promova incluziunea lor socială.
 20. Accesul la servicii esențiale
 Orice persoană are dreptul de acces la servicii esențiale de bună calitate, inclusiv la apă, salubritate, energie, transporturi, servicii financiare și comunicații digitale. Pentru persoanele aflate într-o situație dificilă, trebuie să existe un sprijin pentru accesul la aceste servicii.


 
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
cel mai mare proiect de mediu
Jurnal Bursier
19.10.2018
BVB
     * BET-NG, singurul indice în creștere
       * BET-NG, singurul indice în creștere
     
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a înregistrat, în ședința de tranzacționare de joi, deprecieri pentru opt dintre cei nouă indici,...  click să citești tot articolul
19.10.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au crescut ieri, în baza rezultatelor financiare anunțate de companii.  click să citești tot articolul
18.10.2018
BVB
     * Rulaj de numai 37 milioane de lei, în condițiile lipsei transferurilor de tip "deal"
       Lichiditatea înregistrată în ședința de tranzacționare de la mijlocul săptămânii a Bursei de Valori București (BVB) a fost de 37,16 milioane de lei, sub valoarea înregistrată în ședința anterioară,...  click să citești tot articolul
18.10.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele europene s-au înscris pe un curs negativ în a doua parte a zilei de ieri, din cauza evoluțiilor din sectorul auto, generate de apariția informației conform căreia vânzările de mașini s-au...  click să citești tot articolul
17.10.2018
BVB
     * Transferuri cu 0,5% din acțiunile Fondul Proprietatea, realizate prin piața "deal"
       * Transferuri cu 0,5% din acțiunile Fondul Proprietatea, realizate prin piața "deal"
     
     Ședința de tranzacționare de ieri a fost marcată de aprecieri ale tuturor indicilor bursei, evoluție...  click să citești tot articolul
17.10.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au crescut ieri, investitorii fiind atenți mai degrabă la raportările financiare ale companiilor, pentru trimestrul al treilea, decât la alte informații.  click să citești tot articolul
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 19 octombrie 2018
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sârbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
2.9000
2.3862
3.1229
4.0936
0.1803
0.6256
0.2275
4.6669
5.3090
1.4425
3.6267
0.2387
0.4937
1.0844
0.0620
0.4512
0.7209
4.0761
0.2832
1.0953
0.5880
0.0555
0.3598
0.2131
2.6831
0.0394
0.1447
1.1097
0.6282
0.1249
160.9953
5.6653
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
15.10.2018
     Italian finance minister, Giovanni Tria, recently said that the yield of government bonds is not justified by the fundamental aspects of the budget and it is expecting a drop in them, in order for "the negative effects on the banking system to be avoided".  click here to read the entire article
12.10.2018
     * American president criticized the central bank for raising the interest rates
     * Bloomberg: The richest people in the world have lost 99 billion dollars following the drops in the stock market
     * Liviu Moldovan, financial analyst: "There is no real danger of us being faced with a stock market crash"
     
     The stock markets of the world saw major drops yesterday, especially those in Asia and Europe, following the Wednesday evolutions of the American markets. Yesterday, on the markets, panic came as a result of American president Donald Trump against the central bank (Federal Reserve - Fed), concerning the interest rate hikes.  click here to read the entire article
01.10.2018
REPORT FROM ROME
     Some people mistake direct democracy with "the popular democracy regime" of communism. No, it is called direct democracy, because the decision is not mediated by representatives.  click here to read the entire article
26.09.2018
THE ROMANIAN DEVELOPMENT CONFERENCE STRATEGY / LÁSZLÓ BORBÉLY, STATE ADVISOR:
     * "We should more seriously concern ourselves with the durable development concept"
     
     The National Strategy for Sustainable Development of Romania will be completed by October 1st, according to Laszlo Borbely, State Counselor, Head of the Department for Sustainable Development of the Government, who states:  click here to read the entire article
14.09.2018
MREPORT BY TRANSPARENCY INTERNATIONAL
     Globalization has also brought with it an unpleasant effect: cross-border corruption. According to the intermediate report Exporting Corruption for the year 2018, a document drawn up by the organization Transparency International, there is a practice among powerful foreign companies of bribing the public servants of another country when they want to enter the local market.  click here to read the entire article
07.09.2018
DEPUTY VIRGIL POPESCU, VICEPRESIDENT OF THE COMMISSION FOR INDUSTRIES AND SERVICES
     The offshore law will once again reach the Commission, in one or two weeks, according to Mr. Virgil Popescu, the vice-president of the Commission for Industries and Services, the Chamber of Deputies.  click here to read the entire article
05.09.2018
MRS. FIREA'S VERBAL BOMBS
     * "There have been attempts for the prefect to be made a scapegoat"
     * "The support from the government wasn't much to talk about, so if it were withdrawn, there wouldn't be much of a difference"
     Bucharest's General Mayor was heard on Tuesday as a witness by the prosecutors of the General Prosecutor's Office in the case concerning the events which happened on August 10th in Victoriei Square. Before going into the Prosecutors' Department building, Gabriela Firea said she stood by her statements made immediately after the meeting of the National Executive Committee of the PSD and said: "I always speak based on facts, not just in this particular case, but in other areas as well, including politics. I will be answering to the questions of the prosecutor who contacted me and told me I was supposed to be heard in the case which is now being investigated concerning the intervention of the gendarmes on August 10th".  click here to read the entire article
31.08.2018
     The particularly hot weather and the conditions of extreme draught in Europe have brought to light terrible warnings from the past.
     Associated Press recently wrote that in the riverbed of the Elba in the Czech Republic have resurfaced the giant stones known as "the hunger stones", which have indicated over time, the coming of hard times.
     "When you see me, weep", is written on one of these stones, which seems to be considered the best hydrological benchmark in Europe. The inscription is in German and dates back to 1616.
     A detailed analysis of the stone inscriptions was published by the Czech researchers in the "Climate of the Past" magazine in 2013 (author's note: "Droughts in the Czech Lands, 1090-2012 AD", April 2013).  click here to read the entire article
29.08.2018
     * Claudiu Cazacu, XTB România: "United States companies have posted results that even exceeded the analysts' expectations, which were already for 2-figure profit increases"
     * Liviu Moldovan, financial analyst: "Currently, investors have a «blind» faith in the stock markets, in general, and in that of the US, in particular"
     For the first time in the history of the American markets, Nasdaq has surpassed the psychological level of 8,000 points.
     In the August 27 session, the Standard & Poor's 500 (S&P 500) index also reached an all time high, ending the trading session at almost 2,897 points.  click here to read the entire article
27.08.2018
     The capital market was marked, last week, by a number of controversial statements tied to the listing of Digi Communications, starting from the statements made recently by Darius Vâlcov, state advisor on the team of the prime-minister, who wrote on his Facebook page that he has asked the Financial Oversight Authority (ASF) if it was true that the book value of the Digi shares was 1 leu and 8 bani, and pointed out that at the time of the IPO, the shares of Digi were listed at 40 lei and are currently priced at 28 lei (30% down) and keep going down.  click here to read the entire article
23.08.2018
     Angela Merkel inaugurated the highway in December 2005, less than a month after she became chancellor of Germany.
     The highway was built on the territory of the former East Germany, connects Lubeck and the Polish border, after the junction with A11, and goes through the electoral precinct of chancellor Merkel.  click here to read the entire article
20.08.2018
THE NATIONAL MINERAL RESOURCES AGENCY, IN A NOTIFICATION TO THE PRIME-MINISTER:
     The Romanian government has lost over 8 billion lei, between 2006-2018, following the failure to update the royalties paid by the oil and gas companies, says Gigi Dragomir, the president of the National Mineral Resources Agency (ANRM), in a report sent to the prime-minister.  click here to read the entire article
15.08.2018
      * (Interview with Radu Grațian Ghețea, President - CEO of CEC Bank)
     In banking there are many risks and that is why banks need to be flexible and have as diverse an exposure as possible, which take the market circumstances at the time into account, says Radu Grațian Ghețea, President and CEO of CEC Bank. He told us, in an interview: "We have to adapt to what is happening in the market and we need to do things in such a way that the economic activity and that of the bank both function properly. If we're going with the idea that we want to eliminate every risk, then we'll just stop doing anything. For instance, we have been and we are a bank which heavily funds agriculture, which also means animal husbandry. A few years ago, our exposure to the aviculture sector was rather significant, and when the avian flu came we had to cover some non-performing loans on that segment. Now that the avian flu is done, we are facing the swine flu. What should we do, stop lending?"
     Reporter: Lately, there have been opinions from some experts who are saying that there is a wave of non-performing loans of the ones taken out by the First Home Program. What is your comment on these statements?  click here to read the entire article
08.08.2018
     * (Interview with Laszlo Diosi, OTP Bank CEO)
     Reporter: How would you describe the banking market, at the present time?
     Laszlo Diosi: Even though there are plenty of challenges, there are also many opportunities for the Romanian banking system. The lessons of the financial-economic crisis have resulted in a better regulated framework, stable, transparent and predictable. The guiding line of the policies developed by the authorities that are qualified, but in particular by those with a regulatory and oversight role has been characterized by a balance between profitability and systemic safety.
     But there is no shortage of challenges. We are talking here about challenges which concern the digitalization of the banking system and the national and international legislation. The entire system needs to align with complex and sometimes confused regulations.
     Recorded by Emilia Olescu  click here to read the entire article
31.07.2018
     * (Interview with Dan Paul, the president of the Association of Brokers)
     The management of the Bucharest Stock Exchange (BVB) needs to find out from brokers whether Romania truly needs a derivatives market, says Dan Paul, the president of the Association of Brokers, who was kind enough to grant BURSA an interview.  click here to read the entire article
.