Articol publicat pe site-ul BURSA On Line, ediția din 07.09.2018
EDUCAȚIE
Angajații sunt nemulțumiți că lipsesc mijloacele moderne de predare
click aici
     Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) a realizat un sondaj de opinie în rândul angajaților din sis-temul de educație privind situația în care se află în acest moment unitățile de învățământ din România.

     Lipsa materialelor didactice, a mijloacelor moderne de predare, precum calculatoare sau table interactive, au fost indicate de jumătate dintre cadrele didactice participante la sondaj. Printre problemele semnalate sunt însă și lipsa grupurilor sanitare, a apei curente și a materialelor de curățenie. Potrivit acestui sondaj de opinie, 53% dintre repondenți cer Ministerului Educației Naționale să investească în dotarea școlilor.

     Astfel, angajații din mai multe unități de învățământ au fost întrebați ce dotări lipsesc școlilor, iar 48 la sută au declarat că lipsesc mijloacele moderne de predare, printre care calculatoarele și conexiunea la internet, tablele inter-active, videoproiectoarele sau imprimantele: "43% dintre răspunsuri indică lipsa materialelor didactice. 30% dintre repondenți vorbesc despre lipsa sălilor de sport, iar 15% s-au plâns de lipsa laboratoarelor sau a bibliotecilor. Mulți dintre colegii care au participat la acest sondaj de opinie au indicat chiar toate aceste lipsuri".

     "Lipsesc materialele de curățenie și de igienizare", "Lipsește mobilierul special pentru centrele de activitate", "Nu avem xerox", "Nu avem materiale didactice necesare desfășurării activităților. Toate sunt cumpărate de educatoa-rele din grădiniță", "Nu avem calculatoare noi și lipsesc toaletele în interiorul școlii", "Nu avem încălzire centrală", "Lipsește o magazie pentru materiale", "Nu avem apă curentă și nici grupuri sanitare", au fost unele dintre răspunsurile participanților la sondaj.

     Referitor la investițiile pe care Ministerul Educației Naționale ar trebui să le facă, 53 la sută dintre repondenți au spus că ar trebui materiale didactice și dotări pentru unitățile de învățământ. De asemenea, MEN ar trebui să investească în cursuri de perfecționare a cadrelor didactice (răspuns indicat de 42 la sută dintre angajați), în manuale școlare (14 la sută) și în calitatea și remunerarea angajaților (5 la sută). Sondajul a fost realizat în perioada 3-23 mai 2018, atât în mediul online, cât și prin aplicarea unor ches-tionare direct în unitățile de învățământ. În total, la sondaj au participat 5.628 de angajați din sistemul de educație: personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic, din Arad, Bacău, Bihor, Călărași, Constanța, Cluj, Galați, Harghita, Iași, Suceava și Vrancea. 
O.D.
 

 

.