EDUCAŢIEReforme şi gafe

O.D.
Ziarul BURSA #Cultură /

Reforme şi gafe

Educaţia autohtonă stă sub semnul reformelor, care nu îşi ating scopul, şi a gafelor impardonabile. Cu puţin timp înainte de începerea noului an şcolar, ministerul anunţă o nouă sesiune de depunere a proiectelor de auxiliare didactice în vederea aprobării/avizării, care se desfăşoară până pe 31 august, şi face tot mai greu faţă valului de crititici legate de manualele pline de greşeli publicate în milioane de exemplare.

Editura Didactică şi Pedagogică, singura care mai are dreptul să publice manuale, a reacţionat într-un comunicat de presă în legătură cu greşelile impardonabile din manualul de Geografie de clasa a VI-a, tipărit în 1,6 milioane de exemplare: "Proiectul manualului şcolar de Geografie pentru clasa a VI-a, autori Fiscutean Mihaela Cornelia, Fiscutean Dorin, Mihai Ciprian, Popa Ionela, a fost clasat pe locul I, cu un punctaj de 91,25 de puncte dintr-un maxim de 100. De asemenea, acest manuscris a primit aviz ştiinţific favorabil din partea unui reprezentant al mediului universitar specializat în Geografie. Singura observaţie negativă a acestui evaluator era aceea că "gradul de dificultate a noţiunilor cuprinse în text este pe alocuri prea ridicat". În rest, din raportul de evaluare se poate constata că "materialul grafic şi cartografic este corect din punct de vedere ştiinţific, prezentarea conţinuturilor este realizată unitar şi coerent, activităţile de învăţare sunt diverse, bine alese, favorizând utilizarea metodelor didactice activ-participative. În ceea ce priveşte autorii, trebuie precizat faptul că doi dintre aceştia au însoţit echipa Ro­mâniei la Olimpiada Internaţională de Geografie din Canada, unde au participat peste 160 de elevi din peste 43 de ţări, iar lotul olimpic român s-a clasat pe locul I la naţiuni. Spre deosebire de anii anteriori, când Ministerul Educaţiei Naţionale nu avea drept de erată asupra manualelor pe care le achiziţiona, acum orice poate fi corectat.

Tocmai de aceea, în prima parte a săptămânii viitoare va apărea varianta digitală corectată, incluzând şi atenţionări cu privire la formatul letric. În acest an, există deja tipărite 1.600.000 de exemplare pentru clasa a VI-a, iar conducerea Ministerului Educaţiei Naţionale, precum şi cea a Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare şi cea a Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică S.A. îşi exprimă încrederea că erorile regretabile, de tipul celor din manualul de Geografie, nu sunt recurente."

Pe de altă parte, potrivit reglementărilor în vigoare, MEN, prin CNEE, efectuează verificarea criteriilor de conformitate şi propune pentru aprobare, anual, în două sesiuni, lista auxiliarelor didactice disponibile pentru utilizarea în sistemul de învăţământ preuniversitar. Durata maximă pentru derularea procesului de avizare/aprobare este de 30 de zile de la încheierea perioadei prevăzute pentru depunerea solicitărilor. Solicitantul aprobării sau al avizului pentru auxiliare didactice poate fi autor, editor, producător, comerciant/furnizor autorizat sau altă instituţie recunoscută ce are ca obiect de activitate învăţământul/educaţia/formarea şi colaborează cu cadre didactice şi specialişti în domeniul căruia îi este destinat auxiliarul didactic, precizează MEN. Potrivit cadrului normativ aprobat de MEN în 2017, auxiliarele didactice sunt materiale-suport elaborate în sprijinul profesorilor şi al elevilor, pentru implementarea adecvată şi eficientă a curriculumului naţional. Aceas­tă categorie de auxiliare poate include: culegeri de texte/cântece, culegeri de exerciţii/probleme, culegeri de tes­te/itemi de evaluare, pachete de fişe de activitate independentă, caiete de muncă/activitate independentă, care pot fi prezentate în format tipărit şi/sau în format electronic sau digital.

Finanţarea de bază în învăţământul antepreşcolar (copiii sub 3 ani care se află în creşe şi grădiniţe) va fi asigurată de la bugetul de stat, începând cu anul şcolar 2019 - 2020, şi nu de către autorităţile locale, cum este în prezent, potrivit unei Ordonanţe adoptate săptămâna trecută de Guvern.

Ordonanţa modifică mai multe prevederi din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, iar printre cele mai importante modificări se numără şi introducerea unui nou alineat cu privire la finanţarea de bază pentru învăţământul antepreşcolar. Potrivit Ministerului Educaţiei: "Astfel, finanţarea se va face în baza şi în limitele costului standard per antepreşcolar, după metodologia elaborată de Ministerul Educaţiei Naţionale. Asigurarea finanţării de bază pentru antepreşcolari atrage după sine aprobarea unui plan de şcolarizare de către MEN, în prezent locurile la creşe fiind stabilite de autorităţile locale. În plus, copiii înscrişi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară vor beneficia şi de activităţi educative desfăşurate conform prevederilor curriculumului specific, care va fi aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Activităţile educative vor fi susţinute de cadre didactice, respectiv educatori/educatori-puericultori. Organizarea unităţilor de educaţie timpurie antepreşcolară, standardele de calitate şi metodologia de organizare ale acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Educaţiei Naţionale". O altă modificare se referă la posibilitatea personalului didactic de conducere, de îndrumare şi de control de a fi degrevat total de norma didactică. De acelaşi drept pot beneficia şi persoanele desemnate de federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ, ca urmare a participării la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Prin acelaşi ordin, se stabilesc atribuţiile persoanelor degrevate de norma didactică.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. cu astfel de manuale vom avea "multe genuche"

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Cybersecurity Romania 2019

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Deleanu
Apanova

ENGLISH SECTION

more articles

Schlumberger
Legestart
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.roRoEnergyOlimpiada ONU 2019
Cabinet de avocatTMPS