Articol publicat pe site-ul BURSA On Line, ediția din 27.08.2018
EDUCAȚIE
Reforme și gafe
click aici
     Educația autohtonă stă sub semnul reformelor, care nu își ating scopul, și a gafelor impardonabile. Cu puțin timp înainte de începerea noului an școlar, ministerul anunță o nouă sesiune de depunere a proiectelor de auxiliare didactice în vederea aprobării/avizării, care se desfășoară până pe 31 august, și face tot mai greu față valului de crititici legate de manualele pline de greșeli publicate în milioane de exemplare.

     Editura Didactică și Pedagogică, singura care mai are dreptul să publice manuale, a reacționat într-un comunicat de presă în legătură cu greșelile impardonabile din manualul de Geografie de clasa a VI-a, tipărit în 1,6 milioane de exemplare: "Proiectul manualului școlar de Geografie pentru clasa a VI-a, autori Fiscutean Mihaela Cornelia, Fiscutean Dorin, Mihai Ciprian, Popa Ionela, a fost clasat pe locul I, cu un punctaj de 91,25 de puncte dintr-un maxim de 100. De asemenea, acest manuscris a primit aviz științific favorabil din partea unui reprezentant al mediului universitar specializat în Geografie. Singura observație negativă a acestui evaluator era aceea că "gradul de dificultate a noțiunilor cuprinse în text este pe alocuri prea ridicat". În rest, din raportul de evaluare se poate constata că "materialul grafic și cartografic este corect din punct de vedere științific, prezentarea conținuturilor este realizată unitar și coerent, activitățile de învățare sunt diverse, bine alese, favorizând utilizarea metodelor didactice activ-participative. În ceea ce privește autorii, trebuie precizat faptul că doi dintre aceștia au însoțit echipa Ro­mâniei la Olimpiada Internațională de Geografie din Canada, unde au participat peste 160 de elevi din peste 43 de țări, iar lotul olimpic român s-a clasat pe locul I la națiuni. Spre deosebire de anii anteriori, când Ministerul Educației Naționale nu avea drept de erată asupra manualelor pe care le achiziționa, acum orice poate fi corectat.

     Tocmai de aceea, în prima parte a săptămânii viitoare va apărea varianta digitală corectată, incluzând și atenționări cu privire la formatul letric. În acest an, există deja tipărite 1.600.000 de exemplare pentru clasa a VI-a, iar conducerea Ministerului Educației Naționale, precum și cea a Centrului Național de Evaluare și Examinare și cea a Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A. își exprimă încrederea că erorile regretabile, de tipul celor din manualul de Geografie, nu sunt recurente."

     Pe de altă parte, potrivit reglementărilor în vigoare, MEN, prin CNEE, efectuează verificarea criteriilor de conformitate și propune pentru aprobare, anual, în două sesiuni, lista auxiliarelor didactice disponibile pentru utilizarea în sistemul de învățământ preuniversitar. Durata maximă pentru derularea procesului de avizare/aprobare este de 30 de zile de la încheierea perioadei prevăzute pentru depunerea solicitărilor. Solicitantul aprobării sau al avizului pentru auxiliare didactice poate fi autor, editor, producător, comerciant/furnizor autorizat sau altă instituție recunoscută ce are ca obiect de activitate învățământul/educația/formarea și colaborează cu cadre didactice și specialiști în domeniul căruia îi este destinat auxiliarul didactic, precizează MEN. Potrivit cadrului normativ aprobat de MEN în 2017, auxiliarele didactice sunt materiale-suport elaborate în sprijinul profesorilor și al elevilor, pentru implementarea adecvată și eficientă a curriculumului național. Aceas­tă categorie de auxiliare poate include: culegeri de texte/cântece, culegeri de exerciții/probleme, culegeri de tes­te/itemi de evaluare, pachete de fișe de activitate independentă, caiete de muncă/activitate independentă, care pot fi prezentate în format tipărit și/sau în format electronic sau digital. 
O.D.
 
     Finanțarea de bază în învățământul antepreșcolar (copiii sub 3 ani care se află în creșe și grădinițe) va fi asigurată de la bugetul de stat, începând cu anul școlar 2019 - 2020, și nu de către autoritățile locale, cum este în prezent, potrivit unei Ordonanțe adoptate săptămâna trecută de Guvern.
     Ordonanța modifică mai multe prevederi din Legea educației naționale nr.1/2011, iar printre cele mai importante modificări se numără și introducerea unui nou alineat cu privire la finanțarea de bază pentru învățământul antepreșcolar. Potrivit Ministerului Educației: "Astfel, finanțarea se va face în baza și în limitele costului standard per antepreșcolar, după metodologia elaborată de Ministerul Educației Naționale. Asigurarea finanțării de bază pentru antepreșcolari atrage după sine aprobarea unui plan de școlarizare de către MEN, în prezent locurile la creșe fiind stabilite de autoritățile locale. În plus, copiii înscriși în unitățile de educație timpurie antepreșcolară vor beneficia și de activități educative desfășurate conform prevederilor curriculumului specific, care va fi aprobat prin ordin al ministrului educației naționale. Activitățile educative vor fi susținute de cadre didactice, respectiv educatori/educatori-puericultori. Organizarea unităților de educație timpurie antepreșcolară, standardele de calitate și metodologia de organizare ale acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Educației Naționale". O altă modificare se referă la posibilitatea personalului didactic de conducere, de îndrumare și de control de a fi degrevat total de norma didactică. De același drept pot beneficia și persoanele desemnate de federațiile sindicale reprezentative din învățământ, ca urmare a participării la procesul de monitorizare și evaluare a calității sistemului de învățământ, aprobate prin ordin al ministrului educației naționale. Prin același ordin, se stabilesc atribuțiile persoanelor degrevate de norma didactică. 

 

.