Erata, marele câştig al "manualului unic"!

Octavian Dan
Ziarul BURSA #Cultură /

Erata, marele câştig al "manualului unic"!

"Manualul unic", pentru care s-au bătut aprig ultimii doi miniştri ai Educaţiei, a început să nască mari controverse. După scandalul provocat de manualul de Geografie pentru clasa a VI-a, plin de greşeli, reiese, conform ministerului, că marele câştig al aces­tei iniţiative - legate de tipărirea manualelor exclusiv la Editura Didactică şi Pedagogică - este...erata.

Lucrurile reies foarte clar din precizările făcute pe această temă de Minis­terul Educaţiei Naţionale: "În prima parte a săptămânii viitoare, va apărea varianta digitală corectată a manualului de Geografie de clasa a VI-a, incluzând şi atenţionări cu privire la varianta din print.Va fi realizată o erată tipărită pentru manualul de Geografie de clasa a VI-a, erată ce va fi trimisă în şcoli până la începutul anului şcolar, astfel încât elevii să primească odată cu manualul şi erata în cauză. La nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale s-a demarat o cercetare amănunţită pentru a vedea în ce etapă a procesului de scriere/evaluare/editare au apărut respectivele erori. Pentru a preîntâmpina reiterarea unor astfel de situaţii, Ministerul Educaţiei Naţionale se va asigura că toţi evaluatorii care au avut erori în activitatea desfăşurată într-o etapă a procesului de evaluare nu vor mai avea dreptul de a participa la selecţia pentru evaluări viitoare. În plus, contractul de colaborare semnat cu evaluatorii de manuale prevede că neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin contract atrage răspunderea părţii în culpă. Activitatea redactorului din cadrul Editurii Didactice şi Pedagogicecare a lucrat la manualul de Geografie de clasa a VI-a va fi supusă analizei Comisiei de Disciplină. Ministerul Educaţiei Naţionale îşi rezervă dreptul de a acţiona în instanţă, acolo unde este posibil, autorii/redactorii/evaluatorii manualelor (în funcţie de etapa în care s-au produs erorile), pentru daunele aduse. Menţionăm că, spre deosebire de anii anteriori, când Ministerul Educaţiei Naţionale nu avea drept de erată asupra manualelor pe care le achiziţiona, acum are acest drept şi poate opera remedierile necesare."

În toamna anului trecut s-a aprobat Ordonanţa de urgenţă potrivit căreia Societatea Editura Didactică şi Pedagogică S.A va fi înfiinţată ca societate comercială pe acţiuni, de interes naţional, cu capital integral de stat, în subordinea Ministerului Educaţiei, prin reorganizarea Regiei Autonome Editura Didactică şi Pedagogică, care va avea ca obiect de activitate editarea de manuale şcolare: "Societatea Editura Didactică şi Pedagogică S.A. va avea ca obiect principal de activitate editarea de: Manuale şcolare pentru învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi postliceal, în limba română şi în limbile minorităţilor naţionale, şi alte lucrări pentru învăţământul preşcolar şi universitar; Manuale pentru şcoli profesionale şi de maiştri; tratate, lucrări de metodică şi de pedagogie; lucrări în sprijinul învăţământului pentru perfecţionarea profesorilor şi pentru activităţi individuale ale elevilor şi studenţilor, originale şi traduceri din alte limbi; Materiale grafice în domeniul mijloacelor de învăţământ, precum şi alte lucrări necesare învăţământului. Societatea Editura Didactică şi Pedagogică S.A. va realiza manualele şcolare la solicitarea directă a Ministerului Educaţiei Naţionale, pe bază de contract. Complementar, Societatea Editura Didactică şi Pedagogică poate desfăşura şi alte activităţi conexe pentru realizarea obiectului său de activitate. Societatea va fi condusă de adunarea generală a acţionarilor, constituită din reprezentanţii Ministerului Educaţiei Naţionale, şi de către un consiliu de administraţie format din cinci membri. Reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor şi membrii Consiliului de administraţie ai Societăţii vor fi numiţi şi eliberaţi din funcţie prin ordin al ministrului Educaţiei Naţionale. Conducerea executivă a Societăţii va fi asigurată de un director general. Finanţarea programelor de investiţii şi de retehnologizare ale Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică S.A. se asigură din surse proprii şi din alte surse atrase. Patrimoniul Regiei Autonome Editura Didactică şi Pedagogică se preia de către Societatea Editura Didactică şi Pedagogică S..A. prin protocol de predare - preluare în conformitate cu prevederile legale. Personalul Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică S.A. va fi preluat în totalitate de la Regia Autonomă Editura Didactică şi Pedagogică fără să le fie afectate drepturile avute la data preluării."

În luna august 2017, Liviu Pop, ministrul Educaţiei de la acea vreme, anunţa revocarea Consiliului de administraţie al Editurii Didactice şi Pedagogice, acesta fiind primul pas spre revenirea la "manualul unic". Tot atunci s-a anunţat interzicerea materialelor auxiliare în şcoli şi că publicarea manualelor şcolare trebuie să fie asumată de către Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Editura Didactică şi Pedagogică.

Ministerul Educaţiei Naţionale a decis să solicite Editurii Didactice şi Pedagogice retipărirea în totalitate a manualului de Geografie pentru clasa a VI-a la care au fost constatate mai multe erori. Toate costurile vor fi suportate de editură, care îşi rezervă dreptul de a-i acţiona în instanţă pe cei vinovaţi pentru daunele aduse. MEN precizează că decizia de retipărire a manualelor de Geografie pentru clasa a VI-a vine după o "analiză amănunţită", în urma căreia s-a constatat că multiplele erori "nu pot fi corectate printr-o simplă erată".

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

ADRBIwww.agerpres.rowww.hipo.ro
www.dreptonline.rowww.dreptonline.ro
modele cărţi de vizităInvitaţii de nuntăCărţi de vizită