Articol publicat pe site-ul BURSA On Line, ediția din 28.08.2018
Erata, marele câștig al "manualului unic"!
click aici
     "Manualul unic", pentru care s-au bătut aprig ultimii doi miniștri ai Educației, a început să nască mari controverse. După scandalul provocat de manualul de Geografie pentru clasa a VI-a, plin de greșeli, reiese, conform ministerului, că marele câștig al aces­tei inițiative - legate de tipărirea manualelor exclusiv la Editura Didactică și Pedagogică - este...erata.

     Lucrurile reies foarte clar din precizările făcute pe această temă de Minis­terul Educației Naționale: "În prima parte a săptămânii viitoare, va apărea varianta digitală corectată a manualului de Geografie de clasa a VI-a, incluzând și atenționări cu privire la varianta din print.Va fi realizată o erată tipărită pentru manualul de Geografie de clasa a VI-a, erată ce va fi trimisă în școli până la începutul anului școlar, astfel încât elevii să primească odată cu manualul și erata în cauză. La nivelul Ministerului Educației Naționale s-a demarat o cercetare amănunțită pentru a vedea în ce etapă a procesului de scriere/evaluare/editare au apărut respectivele erori. Pentru a preîntâmpina reiterarea unor astfel de situații, Ministerul Educației Naționale se va asigura că toți evaluatorii care au avut erori în activitatea desfășurată într-o etapă a procesului de evaluare nu vor mai avea dreptul de a participa la selecția pentru evaluări viitoare. În plus, contractul de colaborare semnat cu evaluatorii de manuale prevede că neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin contract atrage răspunderea părții în culpă. Activitatea redactorului din cadrul Editurii Didactice și Pedagogicecare a lucrat la manualul de Geografie de clasa a VI-a va fi supusă analizei Comisiei de Disciplină. Ministerul Educației Naționale își rezervă dreptul de a acționa în instanță, acolo unde este posibil, autorii/redactorii/evaluatorii manualelor (în funcție de etapa în care s-au produs erorile), pentru daunele aduse. Menționăm că, spre deosebire de anii anteriori, când Ministerul Educației Naționale nu avea drept de erată asupra manualelor pe care le achiziționa, acum are acest drept și poate opera remedierile necesare."

     În toamna anului trecut s-a aprobat Ordonanța de urgență potrivit căreia Societatea Editura Didactică și Pedagogică S.A va fi înființată ca societate comercială pe acțiuni, de interes național, cu capital integral de stat, în subordinea Ministerului Educației, prin reorganizarea Regiei Autonome Editura Didactică și Pedagogică, care va avea ca obiect de activitate editarea de manuale școlare: "Societatea Editura Didactică și Pedagogică S.A. va avea ca obiect principal de activitate editarea de: Manuale școlare pentru învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal și postliceal, în limba română și în limbile minorităților naționale, și alte lucrări pentru învățământul preșcolar și universitar; Manuale pentru școli profesionale și de maiștri; tratate, lucrări de metodică și de pedagogie; lucrări în sprijinul învățământului pentru perfecționarea profesorilor și pentru activități individuale ale elevilor și studenților, originale și traduceri din alte limbi; Materiale grafice în domeniul mijloacelor de învățământ, precum și alte lucrări necesare învățământului. Societatea Editura Didactică și Pedagogică S.A. va realiza manualele școlare la solicitarea directă a Ministerului Educației Naționale, pe bază de contract. Complementar, Societatea Editura Didactică și Pedagogică poate desfășura și alte activități conexe pentru realizarea obiectului său de activitate. Societatea va fi condusă de adunarea generală a acționarilor, constituită din reprezentanții Ministerului Educației Naționale, și de către un consiliu de administrație format din cinci membri. Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor și membrii Consiliului de administrație ai Societății vor fi numiți și eliberați din funcție prin ordin al ministrului Educației Naționale. Conducerea executivă a Societății va fi asigurată de un director general. Finanțarea programelor de investiții și de retehnologizare ale Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A. se asigură din surse proprii și din alte surse atrase. Patrimoniul Regiei Autonome Editura Didactică și Pedagogică se preia de către Societatea Editura Didactică și Pedagogică S..A. prin protocol de predare - preluare în conformitate cu prevederile legale. Personalul Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A. va fi preluat în totalitate de la Regia Autonomă Editura Didactică și Pedagogică fără să le fie afectate drepturile avute la data preluării."

     În luna august 2017, Liviu Pop, ministrul Educației de la acea vreme, anunța revocarea Consiliului de administrație al Editurii Didactice și Pedagogice, acesta fiind primul pas spre revenirea la "manualul unic". Tot atunci s-a anunțat interzicerea materialelor auxiliare în școli și că publicarea manualelor școlare trebuie să fie asumată de către Ministerul Educației Naționale, prin Editura Didactică și Pedagogică. 
Octavian Dan
 
     Ministerul Educației Naționale a decis să solicite Editurii Didactice și Pedagogice retipărirea în totalitate a manualului de Geografie pentru clasa a VI-a la care au fost constatate mai multe erori. Toate costurile vor fi suportate de editură, care își rezervă dreptul de a-i acționa în instanță pe cei vinovați pentru daunele aduse. MEN precizează că decizia de retipărire a manualelor de Geografie pentru clasa a VI-a vine după o "analiză amănunțită", în urma căreia s-a constatat că multiplele erori "nu pot fi corectate printr-o simplă erată". 

 

.