Articol publicat pe site-ul BURSA On Line, ediția din 31.08.2018
EXECUȚIA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT
Deficit de 1,26% din PIB, la șapte luni
click aici
      Veniturile au crescut cu 13,9%, iar cheltuielile cu 18%, față de primele șapte luni din 2017

     

     Deficitul bugetar înregistrat în primele șapte luni ale anului este de 1,26% din PIB, respectiv 11,9 miliarde lei, conform execuției bugetare publicate, aseară, pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice (MFP). Aceas­ta indică venituri la bugetul general consolidat în sumă de 160,8 miliarde lei, reprezentând 17% din PIB, cu 13,9% mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent.

     Nota privind execuția bugetară arată: "Se înregistrează creșteri față de anul precedent în cazul încasărilor din contribuțiile de asigurări (+37,5%) și din veniturile nefiscale (+20,7%). Începând cu luna februarie, încasările din contribuțiile sociale au fost influențate pozitiv de condițiile legislative noi privind transferul contribuțiilor din sarcina angajatorului în sarcina angajatului, reglementate prin OUG nr. 79/2017, iar veniturile nefiscale au fost influențate pozitiv în luna iulie de încasările din dividende".

     MFP arată că, în luna iulie 2018, a fost constatată o îmbunătățire a colectării veniturilor din TVA, după cum urmează: "au crescut cu 35,9% față de realizările aceleiași luni din 2017, ajungând la o valoare de 31,9 miliarde lei pe primele șapte luni ale anului în curs, ceea ce reprezintă o creștere cu 9,8% față de perioada similară a anului precedent".

     Veniturile din accize s-au ridicat la 15,6 miliarde lei (1,7% din PIB), cu 9,2% mai mari comparativ cu perioada similară a anului precedent, mai arată documentul MFP. Ministerul de resort subliniază că încasările din impozite și taxe pe proprietate au crescut cu 6,2%, înregistrându-se scăderi ale încasărilor din impozitul pe salarii și venit, cu 22,7%, pe fondul reducerii, începând cu 1 ianuarie 2018, a cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%, măsură care s-a reflectat în încasări începând cu luna februarie 2018. De asemenea, a avut loc o diminuare cu 32%, în perioada analizată, a taxei pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități ca urmare a aplicării OUG nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, mai arată MFP.

     Conform execuției bugetare, sumele de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate sunt de 7,6 miliarde lei, cu 16,7% mai mari decât cele încasate în anul 2017 în aceeași perioadă.

      Cheltuielile de personal - mai mari cu peste 25%

     Cheltuielile bugetului general consolidat s-au ridicat la 172,8 miliarde lei, cu 18% mai mari față de aceeași perioadă din anul precedent. Cheltuielile de personal sunt cu 25,1% mai mari, creșterea fiind determinată de majorările salariale acordate în temeiul Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cheltuielile cu bunuri și servicii au crescut cu 8,5%. Creșteri semnificative se înregistrează atât la bugetele locale, cât și la bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și la bugetele instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții bugetare. Subvențiile sunt mai mari cu 6,3% față de aceeași perioadă a anului precedent, conform execuției bugetare. Aceasta arată că dobânzile sunt cu 20% mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut, reprezentând 0,9% din PIB, avându-se în vedere cumularea datelor de plată a dobânzilor aferente mai multor titluri de stat de tip benchmark. Cheltuielile cu asistența socială au crescut cu 13,1%, fiind influențate, în principal, de majorarea cu 9% a punctului de pensie de la 1 iulie 2017, ajungând la 1000 lei, respectiv cu 10% de la 1 iulie 2018, ajungând la 1100 lei, de creșterea nivelului îndemnizației sociale pentru pensionari de la 520 lei la 640 lei, precum și de majorarea și modificarea modalității de stabilire a indemnizației lunare pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție. Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și pe cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au fost de 10,9 miliarde lei, cu 29,8% mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut. 
Emilia Olescu
 

 

.