Conferința BURSA - Dezvoltarea Romaniei 2018
FILE DE ISTORIE
BURSA 26.04.2018

sidex, otel, combinat siderurgic, galati
 
sidex, otel, combinat siderurgic, galati      În anul 1965 a început construcția Combinatului Siderurgic Galați, cel care, în baza legii nr.15/1990 și a H.G. nr.29/1991, a devenit SIDEX SA.
     SIDEX este un combinat complet integrat, având o capacitate proiectată de 10 milioane tone de oțel pe an, reprezentând pe atunci 70% din producția națională de oțel și 95% din cea de laminate plate. Obiectul principal de activitate al companiei este producerea și comercializarea produselor laminate - la cald și la rece - din oțel, a țevilor cu diametre mari, sudate longitudinal, a utilajelor și pieselor de schimb pentru metalurgie și a produselor secundare rezultate din fluxul tehnologic, produse cocso-chimice, oxigen, azot, argon. În anul 2000, când a fost lansată privatizarea, SIDEX domina piața internă, iar exportul reprezenta jumătate din cifra sa de afaceri. SIDEX realiza 5% din produsul intern brut al României, dar influența direct și indirect 25% din PIB.
     În ciuda acestor circumstanțe, în anii '90 SIDEX și-a redus permanent producția, în paralel cu deteriorarea situației sale financiare. Cauzele sunt numeroase, dar la loc de frunte se situează politicile guvernamentale iresponsabile, care au ignorat nevoia stringentă de restructurare tehnologică și de personal a siderurgiei românești. Deși fiecare guvern a adoptat câte o astfel de strategie, nici una nu a fost implementată. Mai grav, hiperinflația a accentuat procesul de decapitalizare a întreprinderilor și a generat condiții optime pentru căpușarea lor. Ca și celelalte combinate din domeniu, SIDEX a rămas la discreția adminis­tratorilor săi, a reprezentanților FPS în AGA și CA și a căpușelor. Fiind cea mai mare companie românească, a fost și cea mai furată. Firmele prin care SIDEX se aproviziona și cele prin care își desfăcea produsele erau de toate dimensiunile, aveau conexiuni în toate partidele, iar cele mai importante dintre ele aveau spatele asigurat de ofițeri superiori din serviciile secrete.
     Un partener privilegiat a fost compania BALLI STEEL, despre care se spune că a fost adusă în România de generalul Victor Atanasie Stăncules­cu. SIDEX INTERNATIONAL Ltd, cu sediul la Londra, avându-i ca asociați pe SIDEX (40%) și BALLI (60%), a ajuns să aibă o pondere majoritară în relațiile comerciale ale combinatului, ceea ce a deranjat pe ceilalți "beneficiari" în așa măsură încât au reacționat. Schimbarea lui Sorin Dimitriu din fruntea Fondului Proprietății de Stat, el însuși considerat ca fiind un apropiat al generalului, s-a produs la presiunea cercurilor de interese legate de SIDEX și deranjate de privilegierea companiei BALLI.
     Cifrele care apar în documentele privatizării se referă la anul 1999 și arată îngrozitor. SIDEX avea un capital social de 290 milioane de dolari, 27.000 de salariați și o producție de 3,234 milioane tone de oțel. Bilanțul contabil arăta o pierdere de 41 milioane dolari, un grad de îndatorare de 328%, datoriile totale fiind de 886 milioane dolari (fără penalități în va­loare de peste 600 milioane!), din care 581 milioane dolari față de bugetele statului, lichiditatea generală era de 0,86%, cea parțială de 0,42% și își acoperea din surse proprii doar 2% din nevoile de capital circulant. SIDEX avea un acces limitat la surse de finanțare externe, în condițiile în care sistemul bancar românesc era incapabil să acopere necesarul său de finanțare, care depășea cu mult 20% din capitalul oricărei bănci românești. Situația sa era agravată de existența unui volum important de plăți restante față de furnizorii majori: ROMGAZ, ELECTRICA, SNCFR, PETROM, porturi etc. Combinatului îi lipseau și 75 milioane dolari pentru investiții de ecologizare.
     Practic, SIDEX se afla în stare de faliment. Atâta doar că nimeni nu îndrăznea să-l declare. Intrarea în incapacitate de plată a combinatului ar fi antrenat prăbușirea BCR, ceea ce - în acel moment - ar fi provocat crahul economiei naționale.
     De această nenorocită stare de fapt au profitat "cercurile de interese" care înlănțuiau SIDEX-ul. Companiile-căpușă finanțau aprovizionarea combinatului cu minereu de fier și cu cărbune, practicând adausuri medii de 2%, la fel ca și la vânzarea produselor finite, cu care erau plătite de către SIDEX în barter. Numai că, mai ales în ultimii ani, marja SIDEX-ului fusese foarte rar de 2%, așa că lucra în pierdere "calculată", spre deosebire de firmele partenere, care aveau profitul asigurat, indiferent de situația mamutului. Uriașul ajunsese să fie înlănțuit și dependent de pitici, la fel ca și Guliver, în celebra poveste. Pentru această situație există responsabili politici, care nu au fost niciodată judecați pentru subminarea economiei naționale!
     SIDEX-ul nu putea fi salvat decât printr-o capitalizare masivă, iar în anii aceia guvernul, care a reușit performanța să achite vârfurile de plată la serviciul datoriei externe și să evite prăbușirea economiei naționale, nu avea banii necesari. Singura soluție era privatizarea, dar și aceasta a fost cu peripeții.
     *  Privatizarea SIDEX
     SIDEX a fost adus în stare de faliment de lăcomia celor care l-au furat, prin căpușare. Oameni foarte influenți, legați de structurile succesoare fostei Securități comuniste, deloc dispuși să accepte pierderea "punguței cu doi bani" care i-a îmbogățit, s-au opus prin toate mijloacele privatizării.
     Au început prin a motiva funcțio­nari superiori din FPS, ca să caroteze privatizarea, prin ofertarea spre privatizare a unui pachet minoritar de acțiuni. Aceștia au angajat o bancă de investiții (FLEMINGS) pentru elaborarea strategiei de vânzare a 35% din acțiuni. Scoțienii au făcut analizele, și-au luat banii, dar era evident că nimeni nu va accepta să fie acționar minoritar, la paritate cu guvernul, într-o companie bolnavă, dintr-o țară în care economicul era atât de mult și de păgubitor influențat de politic. Respectivii, în frunte cu directorul general executiv, au fost destituiți, dar privatizarea a fost întârziată cu un an.
     Apoi, FPS a încercat să instaleze în fruntea SIDEX o echipă de manageri americani, care să întrerupă căpușarea și să pregătească compania pentru privatizare. Negocierile cu USX, subsidiară a lui US Steel, au ajuns până la convenirea salariilor (foarte mari!), FPS a cerut convocarea AGA pentru schimbarea administratorilor, dar - în ultima clipă - americanii ne-au anunțat că renunță. Neoficial, s-a aflat că au fost descurajați de oficiali români...
     În aceste circumstanțe, dată fiind situația combinatului și dificultatea probabilă în găsirea unui investitor adecvat, SIDEX a fost inclus în programul PSAL, încheiat de guvernul României cu Banca Mondială. Banca s-a angajat să finanțeze echipele de consultanți internaționali care urmau să facă efectiv privatizările pentru câteva zeci de întreprinderi. Selectarea consultanților s-a făcut după procedurile transparente ale Băncii Mondiale, de către o comisie formată din nouă experți români, câte trei de la FPS, ministerul finanțelor și BNR. Consultantul desemnat pentru privatizarea SIDEX a fost un consorțiu format din banca americană de investiții FIELDSTONE, specializată în tranzacții cu companii siderurgice, și celebra DELOITTE & TOUCHE. Numai că reprezentantul Băncii Mondiale a refuzat să confirme rezultatul, intervenind în favoarea băncii FLEMINGS, la care fusese angajat înainte de a ajunge la Banca Mondială. Blocajul s-a prelungit atât de mult încât guvernul a acceptat ca privatizarea SIDEX să se facă de către FPS, în afara programului PSAL, dar cu consultantul desemnat după criteriile Băncii Mondiale.
     Evaluarea făcută de experții americani a arătat că SIDEX nu poate fi vândut fără o restructurare financiară prealabilă, prin care să se anuleze penalitățile cauzate de neplata datoriilor față de bugetele statului, iar acestea din urmă să fie capitalizate, prin transformare în acțiuni. Valoarea estimată de ei, în cazul restructurării recomandate, se ridica la 211 milioane dolari. FPS și-a însușit punctul de vedere al consultanților și a obținut aprobarea prin hotărâre de guvern a strategiei de privatizare a SIDEX, implicând convertirea în acțiuni a datoriilor față de bugetele statului și anularea penalităților. Era în luna noiembrie a anului 2000, în plină campanie electorală, iar sindicatele, manipulate politic de opoziția pesedistă, au blocat ținerea AGA, astfel încât, pentru a face ireversibilă privatizarea SIDEX, FPS a lansat anunțul publicitar cu oferta de privatizare pe structura nemodificată a acționariatului.
     Au urmat alegerile și schimbarea decidenților. Scandalurile provocate de sindicate au încetat ca prin minune, datoriile au fost convertite în acțiuni, iar privatizarea s-a putut finaliza.
     Depuseseră scrisori de intenție: MARCEGAGLIA SPA, din Italia, EREGLI DEMIR CELIK FABRIKALARI TAS, din Turcia, TATA INTERNATIONAL Ltd, din India și ISPAT în consorțiu cu BALLI STEEL, din Anglia. Dintre toți, ofertă concretă a depus doar ISPAT (devenit LNM Holdings), care a și cumpărat acțiunile deținute de către statul român la SIDEX. LNM Holdings a plătit 70,2 milioane dolari pentru 91,6% din acțiunile SIDEX și s-a angajat să investească cel puțin 351 milioane dolari în următorii 10 ani, din care cel puțin 275 milioane pentru programul de investiții tehnologice și 76 milioane pentru programele de mediu.
     În raport cu estimările consultanților, termenii tranzacției au fost nejustificat de dezavantajoși pentru statul român. Pe lângă faptul că plata prețului (simbolic!) acțiunilor s-a făcut în rate, guvernul Năstase a capitalizat sub formă de acțiuni nu doar creanțele bugetului de stat, ci și creanțele băncilor, ale furnizorilor de energie și transporturi (ROMGAZ, ELECTRICA, SNCFR, PETROM), precum și creanțele AVAB. Transformarea datoriilor în acțiuni s-a făcut la valoarea de 25.000 de lei/acțiune, iar LNM a plătit numai 10 cenți/acțiune. Prețul acceptat a fost de doar o treime din cel evaluat de experții americani.
     În realitate, guvernul Năstase a luat cu o mână 70 de milioane, iar cu cealaltă a dat aproape 1,8 miliarde dolari! Pe lângă anularea penalităților de 600 milioane dolari și vinderea pe nimic a datoriilor de 886 milioane dolari, guvernul a acceptat și alte înlesniri: scutirea de taxe vamale a importului de echipamente pentru investițiile asumate și preluarea de către guvern a costurilor restructurării de personal - 200 de milioane dolari pentru ajutorul de șomaj pe doi ani și alte 20 de milioane dolari pentru indemnizații de completare a ajutorului de șomaj. În plus, guvernul a acordat celui de-al doilea (pe atunci) producător de oțel din lume un credit fiscal enorm față de starea precară a finanțelor naționale: 800 milioane dolari, reprezentând TVA și 200 milioane dolari, reprezentând impozitul pe profit, amânate la plată pentru 5 ani. Tranzacția a contribuit semnificativ la suspiciunile de corupție de care a "beneficiat" guvernul Năstase.
     Când indienii au preluat combinatul, au dat un răgaz de 10 minute direcției comerciale pentru a părăsi birourile. În acest fel au început "curățenia" la SIDEX. A urmat recapitalizarea, plata datoriilor restante față de furnizori și relansarea profitabilă a activității. Parcă pentru a demonstra dimensiunile jafului de până atunci, combinatul a trecut pe profit înainte ca să se facă vreo investiție tehnologică; s-au schimbat doar regulile și motivațiile.
     SIDEX a ajuns să producă mai mult oțel, cu mai puțini salariați (au rămas 60% față de momentul privatizării), nu are datorii restante și plătește sume importante la bugetele statului și la cele locale. Desigur, creșterea pieței mondiale a oțelului a avut o contribuție importantă la relansarea SIDEX.
     *  SIDEX post-privatizare
     Din păcate, binele nu a ținut mult.
     Concernul LNM Holdings a continuat să se mărească, prin achiziționarea unor companii metalurgice mai performante, între care giganții ARCELOR și ILVA, dar la SIDEX au reînceput restructurările. Uzina cocso-chimică și majoritatea furnalelor au fost demolate, cu consecința diminuării semnificative a producției (cam la un sfert din capacitatea proiectată) și a readucerii combinatului pe pierderi.
     Indienii nu ar fi putut face nimic fără acordul decidenților politici români. În ciuda evidenței faptului că situația SIDEX se va degrada, mai multe acte adiționale la contractul de privatizare au fost acceptate de oficialii români.
     Deținut de un jucător global, care este și cel mai important producător de oțel din lume, din fala industriei românești, SIDEX a ajuns o umbră; o piesă, într-un puzzle care se joacă altundeva, nu în România. Acum, când Comisia Europea­nă condiționează noile achiziții de renunțarea la câteva dintre combinatele pe care le are, ISPAT se pregătește să renunțe la SIDEX și, foarte probabil, cumpărătorul va veni dinspre est...
     Link: 

 link: Axa de oțel: Washington - Bruxelles - Galați
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 
Trimite părerea ta.
Nume (maxim 50 caractere)
E-mail (optional)
Titlu (maxim 50 caractere)
Mesaj
 
REGULAMENTUL MESAJELOR
Acord
Prin trimiterea opiniei ne confirmați că ați citit regulamentul de mai sus și că vă asumați prevederile sale !
Piaţa de Capital
LA MIJLOCUL ȘEDINȚEI:
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a înregistrat, în prima parte a ședinței de tranzacționare de astăzi, o lichiditate de 43,4 milioane lei (9,34 milioane de euro).  click să citești tot articolul
Bănci-Asigurări
     * Dolarul a coborât cu 2,26 bani în fața monedei naționale
     * Francul s-a apreciat la 4,1351 lei
      Banca Națională a României (BNR) a anunțat, astăzi, un curs de referință de 4,6559 lei pentru moneda europeană, în apreciere cu 0,40 bani, comparativ cu ședința anterioară, când euro a fost cotat la 4,6519 lei.  click să citești tot articolul
Piaţa de Capital
     Indicii bursieri europeni au deschis ședinta de tranzacționare de astăzi în apreciere.  click să citești tot articolul
Piaţa de Capital
     Indicii de pe Bursa de Valori București (BVB) au deschis în apreciere ședința de tranzacționare de astăzi.  click să citești tot articolul
Internaţional
     Indicii bursieri europeni au deschis ședinta de tranzacționare de astăzi în apreciere.  click să citești tot articolul
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
21.09.2018
BVB
     * Rulaj de 47 milioane de lei, peste media anului
     
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a încheiat ședința de tranzacționare de joi preponderent în teritoriul pozitiv, opt dintre...  click să citești tot articolul
20.09.2018
BVB
     * Scădere de 0,53% pentru BET-NG
     
     Volumul de tranzacționare înregistrat în ședința de la mijlocul săptămânii a Bursei de Valori București (BVB) a fost de 33,45 milioane de lei, dintre care...  click să citești tot articolul
20.09.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au urcat ieri, pe fondul câștigurilor din sectorul materiilor prime.  click să citești tot articolul
19.09.2018
BVB
     * Toți indicii bursieri au închis în creștere
     * Tranzacții cu aproape 3% din MedLife, efectuate pe piața "deal"
     
     Lichiditatea înregistrată în ședința de tranzacționare de ieri la...  click să citești tot articolul
19.09.2018
BURSELE DIN LUME
     Piețele europene au urmat un curs mixt ieri, după ce administrația americană a decis să impună taxe vamale de 10% pe importuri chinezești de 200 de miliarde de dolari.  click să citești tot articolul
18.09.2018
BVB
     * Rulaj de 42 milioane de lei, în apropierea mediei acestui an
     
     Cinci dintre cei nouă indici ai Bursei de Valori București (BVB) au încheiat prima ședință de tranzacționare a săptămânii ușor în...  click să citești tot articolul
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 21 septembrie 2018
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sârbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
2.8801
2.3806
3.0614
4.1351
0.1822
0.6242
0.2206
4.6559
5.2123
1.4386
3.5050
0.2364
0.4852
1.0851
0.0595
0.4496
0.6306
3.9517
0.2773
0.9692
0.5774
0.0547
0.3541
0.2093
2.6455
0.0394
0.1409
1.0759
0.6269
0.1220
153.4508
5.5550
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
14.09.2018
MREPORT BY TRANSPARENCY INTERNATIONAL
     Globalization has also brought with it an unpleasant effect: cross-border corruption. According to the intermediate report Exporting Corruption for the year 2018, a document drawn up by the organization Transparency International, there is a practice among powerful foreign companies of bribing the public servants of another country when they want to enter the local market.  click here to read the entire article
07.09.2018
DEPUTY VIRGIL POPESCU, VICEPRESIDENT OF THE COMMISSION FOR INDUSTRIES AND SERVICES
     The offshore law will once again reach the Commission, in one or two weeks, according to Mr. Virgil Popescu, the vice-president of the Commission for Industries and Services, the Chamber of Deputies.  click here to read the entire article
05.09.2018
MRS. FIREA'S VERBAL BOMBS
     * "There have been attempts for the prefect to be made a scapegoat"
     * "The support from the government wasn't much to talk about, so if it were withdrawn, there wouldn't be much of a difference"
     Bucharest's General Mayor was heard on Tuesday as a witness by the prosecutors of the General Prosecutor's Office in the case concerning the events which happened on August 10th in Victoriei Square. Before going into the Prosecutors' Department building, Gabriela Firea said she stood by her statements made immediately after the meeting of the National Executive Committee of the PSD and said: "I always speak based on facts, not just in this particular case, but in other areas as well, including politics. I will be answering to the questions of the prosecutor who contacted me and told me I was supposed to be heard in the case which is now being investigated concerning the intervention of the gendarmes on August 10th".  click here to read the entire article
31.08.2018
     The particularly hot weather and the conditions of extreme draught in Europe have brought to light terrible warnings from the past.
     Associated Press recently wrote that in the riverbed of the Elba in the Czech Republic have resurfaced the giant stones known as "the hunger stones", which have indicated over time, the coming of hard times.
     "When you see me, weep", is written on one of these stones, which seems to be considered the best hydrological benchmark in Europe. The inscription is in German and dates back to 1616.
     A detailed analysis of the stone inscriptions was published by the Czech researchers in the "Climate of the Past" magazine in 2013 (author's note: "Droughts in the Czech Lands, 1090-2012 AD", April 2013).  click here to read the entire article
29.08.2018
     * Claudiu Cazacu, XTB România: "United States companies have posted results that even exceeded the analysts' expectations, which were already for 2-figure profit increases"
     * Liviu Moldovan, financial analyst: "Currently, investors have a «blind» faith in the stock markets, in general, and in that of the US, in particular"
     For the first time in the history of the American markets, Nasdaq has surpassed the psychological level of 8,000 points.
     In the August 27 session, the Standard & Poor's 500 (S&P 500) index also reached an all time high, ending the trading session at almost 2,897 points.  click here to read the entire article
27.08.2018
     The capital market was marked, last week, by a number of controversial statements tied to the listing of Digi Communications, starting from the statements made recently by Darius Vâlcov, state advisor on the team of the prime-minister, who wrote on his Facebook page that he has asked the Financial Oversight Authority (ASF) if it was true that the book value of the Digi shares was 1 leu and 8 bani, and pointed out that at the time of the IPO, the shares of Digi were listed at 40 lei and are currently priced at 28 lei (30% down) and keep going down.  click here to read the entire article
23.08.2018
     Angela Merkel inaugurated the highway in December 2005, less than a month after she became chancellor of Germany.
     The highway was built on the territory of the former East Germany, connects Lubeck and the Polish border, after the junction with A11, and goes through the electoral precinct of chancellor Merkel.  click here to read the entire article
20.08.2018
THE NATIONAL MINERAL RESOURCES AGENCY, IN A NOTIFICATION TO THE PRIME-MINISTER:
     The Romanian government has lost over 8 billion lei, between 2006-2018, following the failure to update the royalties paid by the oil and gas companies, says Gigi Dragomir, the president of the National Mineral Resources Agency (ANRM), in a report sent to the prime-minister.  click here to read the entire article
15.08.2018
      * (Interview with Radu Grațian Ghețea, President - CEO of CEC Bank)
     In banking there are many risks and that is why banks need to be flexible and have as diverse an exposure as possible, which take the market circumstances at the time into account, says Radu Grațian Ghețea, President and CEO of CEC Bank. He told us, in an interview: "We have to adapt to what is happening in the market and we need to do things in such a way that the economic activity and that of the bank both function properly. If we're going with the idea that we want to eliminate every risk, then we'll just stop doing anything. For instance, we have been and we are a bank which heavily funds agriculture, which also means animal husbandry. A few years ago, our exposure to the aviculture sector was rather significant, and when the avian flu came we had to cover some non-performing loans on that segment. Now that the avian flu is done, we are facing the swine flu. What should we do, stop lending?"
     Reporter: Lately, there have been opinions from some experts who are saying that there is a wave of non-performing loans of the ones taken out by the First Home Program. What is your comment on these statements?  click here to read the entire article
08.08.2018
     * (Interview with Laszlo Diosi, OTP Bank CEO)
     Reporter: How would you describe the banking market, at the present time?
     Laszlo Diosi: Even though there are plenty of challenges, there are also many opportunities for the Romanian banking system. The lessons of the financial-economic crisis have resulted in a better regulated framework, stable, transparent and predictable. The guiding line of the policies developed by the authorities that are qualified, but in particular by those with a regulatory and oversight role has been characterized by a balance between profitability and systemic safety.
     But there is no shortage of challenges. We are talking here about challenges which concern the digitalization of the banking system and the national and international legislation. The entire system needs to align with complex and sometimes confused regulations.
     Recorded by Emilia Olescu  click here to read the entire article
31.07.2018
     * (Interview with Dan Paul, the president of the Association of Brokers)
     The management of the Bucharest Stock Exchange (BVB) needs to find out from brokers whether Romania truly needs a derivatives market, says Dan Paul, the president of the Association of Brokers, who was kind enough to grant BURSA an interview.  click here to read the entire article
27.07.2018
THE DĂNCILĂ GOVERNMENT AFTER SIX MONTHS
     Now we know why prime-minister Dăncilă was in a hurry to announce the activity report for the first six months at the helm of the Romanian government: the nice tale of the hike of pensions and salaries wasn't supposed to be overshadowed by the evolution of budget expenses, whose increase has led the deficit of the consolidated general budget to 1.61% of the GDP, from 0.88% after the first five months of the year.  click here to read the entire article
23.07.2018
BECAUSE AN AGREEMENT ON THE PRICE COULDN'T BE REACHED,
     The public offer started by Vimetco and Conef for a stake of at most 53.77% of the shares of Alro Slatina (Alro) has been unsuccessful, as the issuer announced that due to the unfavorable market conditions, the shareholders, company and underwriters couldn't agree on a price for the volume of 383.79 million shares put up for sale.  click here to read the entire article
23.07.2018
ECONOMIC ANALYST AURELIAN DOCHIA PREDICTS:
     * According to Eurostat, Romania has the biggest governmental deficit in the EU
     The hike of some taxes, in the near future, is unavoidable, according to economic analyst Aurelian Dochia.
     His statement comes as, in the first quarter, the government's deficit has seen an increase over the last quarter of 2017, according to data by the European Statistics Office (Eurostat).  click here to read the entire article
13.07.2018
Russia World Cup
     The final tournament of the World Football Cup will end with a gala representation, the duel between Croatia and France. France, the with the most expensive players in the tournament, has met the expectations, Croatia is the biggest surprise the of the competition.  click here to read the entire article
.