Articol publicat pe site-ul BURSA On Line, ediția din 16.02.2018
FONDUL PROPRIETATEA (FP) A ÎNREGISTRAT, ÎN 2017, UN PROFIT NET DE 1,289 MILIARDE DE LEI
Franklin Templeton: "Vom continua răscumpărările de acțiuni și distribuțiile de numerar"
click aici
 
    *  Raport FT: "Reducerea discount-ului față de VAN sub pragul de 15% - unul dintre principalele noastre obiective pentru anul 2018"

     *  Raportul administratorului FP: "Creșterea suplimentară a cheltuielilor bugetare și continuarea nerespectării legislației privind guvernanța corporativă pot duce la o deteriorare semnificativă a sentimentului investitorilor"
 
       Fondul Proprietatea (FP) a înregistrat, în 2017, un profit net de 1,289 miliarde de lei, comparativ cu 447 milioane lei în anul 2016, potrivit unui raport al Franklin Templeton referitor la Fondul Proprietatea.

     Raportul Anual al Administratorului Unic precizează: "Conform situațiilor financiare statutare întocmite în conformitate cu IFRS, Fondul a înregistrat un profit net pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2017 în valoare de 1.289.896.039 lei. În conformitate cu Legea Companiilor, Fondul este obligat să transfere în categoria rezerve legale până ce aceste rezerve vor atinge echivalentul a 20% din valoarea capitalului social subscris al Fondului Proprietatea. În urma transferului din 2017, în sumă de 64.494.802 lei, valoarea acestor rezerve este de 330.578.801 lei (reprezentând 7,09% din capitalul social subscris de la data de decembrie 2017)".

     Conform raportului, propunerea administratorului Fondului, ce va fi supusă aprobării AGA în conformitate cu prevederile legale, privind repartizarea profitului net contabil aferent exercițiului financiar 2017 în sumă de 1.289.896.039 lei este următoarea: 64.494.802 lei la rezerva legală; 591.087.324 lei la dividende; 634.313.913 lei rămâne la dispoziția acționarilor Fondului, în rezultatul reportat.

     Raportul administratorului precizează: "În 2017, randamentul total a VAN pe acțiune al Fondului a fost de 13,1%, în timp ce randamentul total al prețului acțiunii a fost de 21,5%. Discount-ul prețului acțiunii Fondului față de VAN a variat între un maxim de 35,7% și un minim de 23,9%, valoarea înregistrată la sfârșitul anului fiind de 29,1%1. Pe LSE randamentul total al GDR-urilor a fost de 35,9% iar discount-ul a variat între un maxim de 35,5% și un minim de 22,4%, valoarea înregistrată la sfârșitul anului fiind de 26,9%1. GDR-urile s-au tranzacționat cu o primă de 2,4% față de acțiuni pentru aproape întregul an. Suntem încântați de randamentele pozitive ale VAN și ale prețului acțiunii pe care am putut să le generăm pentru acționarii, noștri, dar suntem nemulțumiți de nivelul discount-ului. Reducerea discount-ului față de VAN sub pragul de 15% rămâne unul dintre principalele noastre obiective pentru anul 2018, și pentru acesta vom continua acțiunile aflate sub controlul nostru, respectiv răscumpărările de acțiuni și distribuțiile de numerar. Pentru ca acest obiectiv să fie atins, este necesară o mai bună vizibilitate asupra calendarelor de implementare a ofertelor publice inițiale pentru Hidroelectrica SA și Aeroporturi București SA.

      "Noile listări ar contribui semnificativ la promovarea pieței de capital locale, de la statutul actual de piață de frontieră, la cel de piață emergentă"

     România a fost în anul 2017 țara cu cea mai performantă economie din Uniunea Europeană, potrivit Raportului, care mai precizează: "În prezent, creșterea economică este de 6,5%, o creștere mai mare decât cea preconizată inițial, ce se datorează în special consumului domestic. Pentru 2018, se așteaptă ca PIB să mențină un ritm de creștere solid estimat la 4,8%, mai aproape de potențialul real al economiei. Consumul privat ar trebui să rămână principalul motor al creșterii PIB, stimulat de creșterea salariului minim, a salariilor și pensiilor din sectorul public și privat".

     Potrivit documentului, cadrul macroeconomic continuă să fie pozitiv - în 2017 datoria publică a fost mai mică de 40% din PIB, iar deficitul bugetar a fost ținut sub control, sub pragul de 3%. Șomajul a continuat să scadă la mai puțin de 5%. Cu toate acestea, ritmul ridicat de creștere a PIB, alături de fundamentele actuale puternice și de perspectivele pozitive regionale și globale, ar trebui susținut de un mediu politic mai stabil.

     "Creșterea suplimentară a cheltuielilor bugetare și continuarea nerespectării legislației privind guvernanța corporativă poate duce la o deteriorare semnificativă a sentimentului investitorilor, cu implicații nu numai asupra sectorului financiar, ci asupra economiei în ansamblu. Este important ca lupta împotriva corupției să continue, deoarece ar trebui să conducă la îmbunătățirea guvernării și creșterii eficienței instituțiilor de stat, care reprezintă coloana vertebrală a activității economice", se arată în raport.

     Reprezentanții Fondului precizează că sectoarele unde rămân încrezători privind potențialul de creștere sunt cel energetic, al transporturilor, sectorul IT, sectorul bancar, al construcțiilor, cel agricol și cel al sănătății: "Sectorul IT și sectorul agricol, spre exemplu, au o pondere în creștere în PIB datorită puternicei infrastructuri IT, și costurilor reduse, precum și aptitudinilor forței de muncă, în primele și prin absorbția fondurilor europene.

     Listarea companiilor pe bursa de valori reprezintă factorul cheie în dezvoltarea pieței de capital locale. Noile companii listate la bursă nu doar ar stimula lichiditatea și ar atrage noi investitori, ci ar putea asigura, de asemenea, o expunere mai mare a fondurilor de pensii la piața de capital locală, precum și continuarea creșterii sectorului fondurilor mutuale. Noile listări ar contribui semnificativ la promovarea pieței de capital locale, de la statutul actual de piață de frontieră, la cel de piață emergentă". 
Ioana Popa
 

 

.