Conferința BURSA - Dezvoltarea Romaniei 2018
GAMBLING/BURSA
BURSA 07.03.2017
mărește imaginea
     * (Interviu cu Odeta Nestor, președintele ONJN)
     * "Consider că o modificare a Codului Fiscal în sensul impozitării jucătorilor din online prin reținerea la sursă ar fi mai bună"
     *  "Operatorii au înțeles că fără reglementări stricte nu pot avea un business corect, predictibil, iar jucătorii au înțeles că reguli mai stricte înseamnă, de fapt, un joc lipsit de suspiciuni"
         Cinci dintre cele mai importante societăți de certificare la nivel global au obținut licență de funcționare pe piața noas¬tră, după cum ne-a spus doamna Odeta Nestor, președintele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN). Printre altele, domnia sa ne-a precizat, într-un interviu, că aceste firme au intrat în țara noastră ca urmare a trendului și cerințelor Comisiei Europene de liberalizare a pieței, dar și a cerințelor pieței proprii.

 
     Reporter: Cum a evoluat piața de gambling, mai ales după ce au fost introduse noile norme de reglementare pentru jocurile online?
     Odeta Nestor: Normele pentru organizatorii jocurilor de noroc la distanță au existat încă din decembrie 2010, iar după înființarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc legislația a suferit mai multe modificări, actualizări, în funcție de necesitățile domeniului, constatate pe parcurs. Toți operatorii care au avut drept de operare au aplicat și au obținut licență pentru zece ani, conform noilor reglementări.
     2016 a fost, pentru ONJN, anul în care au fost create premisele unei industrii stabile și puternice, prefigurată încă din 2015. Suntem la nivel european cu reglementările legale, astfel că ne propunem să ajungem la acest nivel și în privința activităților din domeniu, pentru că și operatorii și noi mai avem de lucru la capitolul percepție, imagine a acestei industrii.
     Până la acest moment, avem 14 organizatori de jocuri de noroc la dis¬tanță. Estimările inițiale au fost de circa 20 de operatori și ne așteptăm ca în perioada următoare să atingem acest volum.
     Pe lângă organizatorii de jocuri online, sunt, acum, și 243 de operatori care desfășoară activități conexe, dar lista este tot timpul actualizată în funcție de solicitările noi și de deciziile pe care le dă Comitetul de Supraveghere cu privire la acordarea licențelor clasa a II-a.
     Reporter: Până în ultimele zile ale lunii februarie, operatorii de jocuri de noroc tradiționale aveau obligația să se conecteze la serverul central, administrat de ONJN. Câți au făcut acest lucru?
     Odeta Nestor: Toți organizatorii de jocuri de noroc landbase care au solicitat autorizații de exploatare pentru aparate s-au conectat la un server central propriu, care este, conectat, la rândul său, la terminalul ONJN. Practic, conectarea la acest server este o condiție obligatorie la obținerea autorizației.
     Art. 156, alin. (3) din HG 111/2016 spune: "Organizatorii de jocuri de noroc de tip slot-machine vor asigura interconectarea tuturor mijloacelor de joc prin protocolul de comunicare serial la sistemul informatic unic la nivelul organizatorului și conectarea acestuia la terminalul situat la ONJN sau în locația indicată de acesta, în conformitate cu ordinul președintelui ONJN. Interconectarea se va face în termen de maximum 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice".
     Reporter: Câte aparate tip slot machine sunt autorizate să activeze pe piață?
     Odeta Nestor: La nivelul anului 2016, au existat 65.355 de aparate slot machine cu autorizație de exploa¬tare clasa A, iar pentru clasa B au fost emise autorizații pentru 1.859 posturi de joc. Aceste cifre sunt în schimbare; pe măsură ce operatorii fac solicitări pentru autorizații și depun documentația completă, obțin aceste autorizații sau sunt operatori care pot renunța la un număr anume de aparate și notifică Oficiul. Astfel, numărul sloturilor este în permanență actualizat.
     Reporter: Câte companii de certificare au obținut licență să activeze în România? De ce a fost nevoie de intrarea acestora pe piața noastră?
     Odeta Nestor: Sunt cinci societăți care desfășoară activități de certificator pe teritoriul României, care au obținut licență clasa a II-a în acest sens: NMI Metrology&Gaming, Limited eGaming Compliance Services Limited și Gaming Associates Europe din Regatul Unit al Marii Britanii, GLI LLC din Olanda și BMM Spain Testlabs din Spania. Sunt printre cele mai cunoscute firme de profil din Europa și din lume, laboratoare profesioniste care au venit la noi în țară ca urmare a trendului și cerințelor Comisiei Europene de liberalizare a pieței, dar și a cerințelor pieței proprii. Mai exact, numărul angajaților de la Biroul Român de Metrologie Legală a rămas același, dar domeniul a evoluat, piața a crescut, astfel că era o necesitate să existe mai mulți certificatori. În plus, certificatorii fac acele verificări de ordin tehnic ale aparatelor de joc, astfel că este important ca în acst segment, al controlului sloturilor, să avem societăți de prestigiu care lucrează în România.
     Reporter: Care este investiția pe care trebuie să o facă aceste companii și ce demersuri sunt necesare?
     Odeta Nestor: Investițiile unei firme sunt la latitudinea reprezentanților companiei respective, legea nu impune niciun fel de investiții societăților. În funcție de domeniu (tradițional/online/conexe), organizatorii sunt obligați să depună un fond de garanție și să dețină un capital social, atunci când depun documentația pentru obținerea licenței, dar fondul pentru garanție și capital social nu reprezintă investiții. În privința certificatorilor, garanția depusă se ridică la aproximativ 250.000 de euro, care, de asemenea, nu reprezintă o investiție. Cu siguranță, însă, că la astfel de laboratoare investițiile sunt de ordinul milioanelor de euro, pentru că echipamentele tehnice, logistica unor asemenea mari societăți cu laboratoare implică și costuri pe măsură.
     Reporter: Care este, acum, modul de impozitare a organizatorilor de jocuri și ce reglementări considerați că ar mai fi necesare în acest segment?
     Odeta Nestor: Firmele licențiate în domeniu, care sunt din România, plătesc taxele și impozitele conform Codului Fiscal, la ONJN achitând doar taxele specifice activității de jocuri de noroc. Persoanele juridice din spațiul european plătesc taxele și impozitele în țara de origine, conform legislației lor (taxe pe profit, taxe pentru salarii etc), iar în Româ¬nia au obligația să achite taxele specifice activității de jocuri de noroc.
     Consider că o modificare a Codului Fiscal în sensul impozitării jucătorilor din online prin reținerea la sursă ar fi mai bună.
     De altfel, Oficiul a făcut astfel de propuneri de modificare a legislației, pentru că am observat, din funcționalitatea ultimilor ani, că toată lumea ar avea mai mult de câștigat printr-un astfel de sistem de impozitare: jucătorul ar fi impozitat corect, iar statul ar colecta mai mult la buget. În acest moment, pe lângă faptul că există jucători care poate că nu își declară singuri toate veniturile obținute din jocuri de noroc, acest proces este și unul birocratic și greoi.
     Reporter: Care sunt rezultatele controalelor efectuate de ANAF anul trecut, în contextul în care, la vremea respectivă, a fost un adevărat scandal pe marginea acestora?
     Odeta Nestor: Cu privire la verificările ANAF, trebuie să solicitați date și informații la Ministerul Finanțelor Publice. ONJN primește de la această instituție, lunar, lista operatorilor care înregistrează datorii. Conform art. 17 din OUG/2009, Comitetul de supraveghere al ONJN poate dispune, în funcție de consecințele produse, măsura revocării licenței de organizare a jocurilor de noroc în situația în care nu au fost îndeplinite obligațiile de plată față de bugetul general consolidat sau plata acestora, conform prevederilor legale în vigoare, întârzierea fiind mai mare de 30 de zile de la data la care obligațiile respective sunt scadente în condițiile legii.
     Statistic, în ultimii ani au fost mai multe societăți de pariuri care au intrat în insolvență, dar cele mai multe și-au continuat activitatea, nu au întrerupt-o, încercând să se organizeze astfel încât să își achite, obligatoriu, taxele și datoriile, dar să nu renunțe la toată activitatea.
     Ne aflăm, în acest moment, după aplicarea unor noi reglementări, așa încât lucrurile au început să se așeze pe făgașul normal. Operatorii au înțeles că fără reglementări stricte nu pot avea un business corect, predictibil, iar jucătorii au înțeles că reguli mai stricte înseamnă, de fapt, un joc lipsit de suspiciuni. În doar 3-4 ani de la înființarea acestei instituții, putem spune că suntem mulțumiți. Este loc și de mai bine, dar rezultatele obținute sunt satisfăcătoare. Numeroasele verificări demarate de ONJN, măsurile dispuse de inspectorii de la control, au făcut ca piața de gambling să ajungă la un nivel european, stabil, astfel că acum putem vorbi de un domeniu controlat.
     Reporter: Spuneți că este loc și de mai bine. Mai exact, ce ar mai trebui făcut în domeniul gamblingului?
     Odeta Nestor: După ce am pus la punct legislația cu privire la obținerea licențelor, ar fi nevoie de alte norme care să stimuleze această industrie și să îi schimbe percepția publică, o strategie de schimbare a imaginii acestui domeniu, atât din partea noastră, cât și a organizatorilor de jocuri de noroc. Dacă legile sunt bune, funcționale, operatorii sunt corecți și oferă servicii de calitate, atunci și jucătorii vor avea un comportament responsabil și ponderat.
     Piața de gambling din țara noastră este una dintre cele mai bine reglementate piețe din Europa, fapt recunoscut la întâlnirile de la Comisia Europeană și de la celelalte evenimente la care ONJN a participat. Legislația a fost construită pe criterii internaționale, dar a fost adaptată, ca în fiecare stat, la specificul pieței de aici.
     Prin modificările legislative recente, cum este prelungirea perioadei de licențiere de la 5 la 10 ani, satul român a oferit agenților economici posibilitatea să își dezvolte un business predictibil, să își propună și să își facă afacerile pe o perioadă previzibilă. Și din alte punc¬te de vedere, care țin de reglementările în vigoare, consider că piața românească este o piață atractivă de jocuri de noroc.
     Reporter: La ce nivel se ridică piața neagră din acest segment?
     Odeta Nestor: Nu deținem date despre piața neagră, dar, din verificările și datele obținute de inspectorii de la control, pe teren, și ca urmare a acțiunilor lor, din an în an se diminuează această parte de activități ilegale.
     Direcția Generală de Supraveghere și Control constituie o verigă importantă din cadrul Oficiului, acționând, așa cum reiese din însăși titulatura sa, atât în zona supravegherii activității operatorilor economici implicați în activitatea de jocuri de noroc, cât și în zona controlului privind modul în care aceștia respectă reglementările specifice din domeniu.
     De exemplu, inspectorii cu atribuții de control au efectuat, în cursul anului 2016, un număr total de 8.921 controale, din care 7.753 la operatori licențiati și autorizați în domeniul jocurilor de noroc și al activităților conexe acestuia. În urma acestor verificări, au fost constatate 1.289 de contravenții, fiind aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de 8.105.000 lei, cuantumul sumelor încasate din aplicarea amenzilor și a măsurilor complementare fiind de 1.336.178, 40 lei. În ocazia acțiunilor de supraveghere și control au fost dispuse măsuri cu privire la confiscarea sumei totale de 476.470 lei și a unui număr total de 200 de mijloace de joc. În momentul în care au fost constatate infracțiuni care țin de Codul Penal, cum este evaziunea fiscală, inspectorii au sesizat poliția și parchetele competente.
     Reporter: Mulțumesc! 

     Principiile de responsabilitate socială ale industriei de jocuri de noroc din România
     Respectarea de către fiecare operator de jocuri de noroc a principiilor enunțate mai jos reprezintă angajamentul voluntar al companiilor de profil în probarea unei reale responsabilități sociale.
     Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc susține și promovează aceste principii, elaborate de echipa "Joc Responsabil", cel mai important program din România de prevenție și tratare a manifestărilor adictive în practicarea de jocuri de noroc.
     - Promovează-ți afacerea ca mijloc de distracție, nu ca pe o modalitate de a câștiga bani.
     - Alocă resursă umană care să aibă drept principală sarcină derularea de acțiuni de responsabillitate socială și protecție a clientului. Asigură și un buget pentru asta!
     - Instruiește-ți permanent angajații referitor la cele mai recente practici în legătură cu Jocul Responsabil.
     - Oferă cu limite băuturi sau servicii care ar putea încuraja jocul excesiv.
     - Informează-ți permanent și cu onestitate clienți i despre pericolele problemelor de joc și cum se tratează acestea.
     - Asigură-te că identifici la timp jucătorii cu probleme.
     - Acționează imediat când ai identificat un jucător cu probleme.
     - Cooperează cu familia în cazul jucătorilor cu probleme.
     - Asigură-te că în sala de joc accesul minorilor este strict interzis!
     - Caută permanent parteneriatul cu autoritățile și participarea benevolă la acțiunile care vizează responsabilitatea socială. (ONJN)

 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 
Trimite părerea ta.
Nume (maxim 50 caractere)
E-mail (optional)
Titlu (maxim 50 caractere)
Mesaj
 
REGULAMENTUL MESAJELOR
Acord
Prin trimiterea opiniei ne confirmați că ați citit regulamentul de mai sus și că vă asumați prevederile sale !
Aceeasi sectiune (Companii Afaceri)
Piaţa de Capital
     Indicii bursieri europeni au închis ședinta de tranzacționare de astăzi în apreciere.  click să citești tot articolul
Piaţa de Capital
     Indicii de pe Bursa de Valori București (BVB) au închis în teritoriu pozitiv, lichiditatea totală fiind de 73,31 milioane de lei (15,7 milioane de euro).  click să citești tot articolul
Piaţa de Capital
     Principalii indici bursieri de pe Wall Street, SUA, au deschis ședința de tranzacționare de astăzi în apreciere.  click să citești tot articolul
Piaţa de Capital
LA MIJLOCUL ȘEDINȚEI:
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a înregistrat, în prima parte a ședinței de tranzacționare de astăzi, o lichiditate de 43,4 milioane lei (9,34 milioane de euro).  click să citești tot articolul
Bănci-Asigurări
     * Dolarul a coborât cu 2,26 bani în fața monedei naționale
     * Francul s-a apreciat la 4,1351 lei
      Banca Națională a României (BNR) a anunțat, astăzi, un curs de referință de 4,6559 lei pentru moneda europeană, în apreciere cu 0,40 bani, comparativ cu ședința anterioară, când euro a fost cotat la 4,6519 lei.  click să citești tot articolul
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
21.09.2018
BVB
     * Rulaj de 47 milioane de lei, peste media anului
     
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a încheiat ședința de tranzacționare de joi preponderent în teritoriul pozitiv, opt dintre...  click să citești tot articolul
20.09.2018
BVB
     * Scădere de 0,53% pentru BET-NG
     
     Volumul de tranzacționare înregistrat în ședința de la mijlocul săptămânii a Bursei de Valori București (BVB) a fost de 33,45 milioane de lei, dintre care...  click să citești tot articolul
20.09.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au urcat ieri, pe fondul câștigurilor din sectorul materiilor prime.  click să citești tot articolul
19.09.2018
BVB
     * Toți indicii bursieri au închis în creștere
     * Tranzacții cu aproape 3% din MedLife, efectuate pe piața "deal"
     
     Lichiditatea înregistrată în ședința de tranzacționare de ieri la...  click să citești tot articolul
19.09.2018
BURSELE DIN LUME
     Piețele europene au urmat un curs mixt ieri, după ce administrația americană a decis să impună taxe vamale de 10% pe importuri chinezești de 200 de miliarde de dolari.  click să citești tot articolul
18.09.2018
BVB
     * Rulaj de 42 milioane de lei, în apropierea mediei acestui an
     
     Cinci dintre cei nouă indici ai Bursei de Valori București (BVB) au încheiat prima ședință de tranzacționare a săptămânii ușor în...  click să citești tot articolul
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 21 septembrie 2018
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sârbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
2.8801
2.3806
3.0614
4.1351
0.1822
0.6242
0.2206
4.6559
5.2123
1.4386
3.5050
0.2364
0.4852
1.0851
0.0595
0.4496
0.6306
3.9517
0.2773
0.9692
0.5774
0.0547
0.3541
0.2093
2.6455
0.0394
0.1409
1.0759
0.6269
0.1220
153.4508
5.5550
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
14.09.2018
MREPORT BY TRANSPARENCY INTERNATIONAL
     Globalization has also brought with it an unpleasant effect: cross-border corruption. According to the intermediate report Exporting Corruption for the year 2018, a document drawn up by the organization Transparency International, there is a practice among powerful foreign companies of bribing the public servants of another country when they want to enter the local market.  click here to read the entire article
07.09.2018
DEPUTY VIRGIL POPESCU, VICEPRESIDENT OF THE COMMISSION FOR INDUSTRIES AND SERVICES
     The offshore law will once again reach the Commission, in one or two weeks, according to Mr. Virgil Popescu, the vice-president of the Commission for Industries and Services, the Chamber of Deputies.  click here to read the entire article
05.09.2018
MRS. FIREA'S VERBAL BOMBS
     * "There have been attempts for the prefect to be made a scapegoat"
     * "The support from the government wasn't much to talk about, so if it were withdrawn, there wouldn't be much of a difference"
     Bucharest's General Mayor was heard on Tuesday as a witness by the prosecutors of the General Prosecutor's Office in the case concerning the events which happened on August 10th in Victoriei Square. Before going into the Prosecutors' Department building, Gabriela Firea said she stood by her statements made immediately after the meeting of the National Executive Committee of the PSD and said: "I always speak based on facts, not just in this particular case, but in other areas as well, including politics. I will be answering to the questions of the prosecutor who contacted me and told me I was supposed to be heard in the case which is now being investigated concerning the intervention of the gendarmes on August 10th".  click here to read the entire article
31.08.2018
     The particularly hot weather and the conditions of extreme draught in Europe have brought to light terrible warnings from the past.
     Associated Press recently wrote that in the riverbed of the Elba in the Czech Republic have resurfaced the giant stones known as "the hunger stones", which have indicated over time, the coming of hard times.
     "When you see me, weep", is written on one of these stones, which seems to be considered the best hydrological benchmark in Europe. The inscription is in German and dates back to 1616.
     A detailed analysis of the stone inscriptions was published by the Czech researchers in the "Climate of the Past" magazine in 2013 (author's note: "Droughts in the Czech Lands, 1090-2012 AD", April 2013).  click here to read the entire article
29.08.2018
     * Claudiu Cazacu, XTB România: "United States companies have posted results that even exceeded the analysts' expectations, which were already for 2-figure profit increases"
     * Liviu Moldovan, financial analyst: "Currently, investors have a «blind» faith in the stock markets, in general, and in that of the US, in particular"
     For the first time in the history of the American markets, Nasdaq has surpassed the psychological level of 8,000 points.
     In the August 27 session, the Standard & Poor's 500 (S&P 500) index also reached an all time high, ending the trading session at almost 2,897 points.  click here to read the entire article
27.08.2018
     The capital market was marked, last week, by a number of controversial statements tied to the listing of Digi Communications, starting from the statements made recently by Darius Vâlcov, state advisor on the team of the prime-minister, who wrote on his Facebook page that he has asked the Financial Oversight Authority (ASF) if it was true that the book value of the Digi shares was 1 leu and 8 bani, and pointed out that at the time of the IPO, the shares of Digi were listed at 40 lei and are currently priced at 28 lei (30% down) and keep going down.  click here to read the entire article
23.08.2018
     Angela Merkel inaugurated the highway in December 2005, less than a month after she became chancellor of Germany.
     The highway was built on the territory of the former East Germany, connects Lubeck and the Polish border, after the junction with A11, and goes through the electoral precinct of chancellor Merkel.  click here to read the entire article
20.08.2018
THE NATIONAL MINERAL RESOURCES AGENCY, IN A NOTIFICATION TO THE PRIME-MINISTER:
     The Romanian government has lost over 8 billion lei, between 2006-2018, following the failure to update the royalties paid by the oil and gas companies, says Gigi Dragomir, the president of the National Mineral Resources Agency (ANRM), in a report sent to the prime-minister.  click here to read the entire article
15.08.2018
      * (Interview with Radu Grațian Ghețea, President - CEO of CEC Bank)
     In banking there are many risks and that is why banks need to be flexible and have as diverse an exposure as possible, which take the market circumstances at the time into account, says Radu Grațian Ghețea, President and CEO of CEC Bank. He told us, in an interview: "We have to adapt to what is happening in the market and we need to do things in such a way that the economic activity and that of the bank both function properly. If we're going with the idea that we want to eliminate every risk, then we'll just stop doing anything. For instance, we have been and we are a bank which heavily funds agriculture, which also means animal husbandry. A few years ago, our exposure to the aviculture sector was rather significant, and when the avian flu came we had to cover some non-performing loans on that segment. Now that the avian flu is done, we are facing the swine flu. What should we do, stop lending?"
     Reporter: Lately, there have been opinions from some experts who are saying that there is a wave of non-performing loans of the ones taken out by the First Home Program. What is your comment on these statements?  click here to read the entire article
08.08.2018
     * (Interview with Laszlo Diosi, OTP Bank CEO)
     Reporter: How would you describe the banking market, at the present time?
     Laszlo Diosi: Even though there are plenty of challenges, there are also many opportunities for the Romanian banking system. The lessons of the financial-economic crisis have resulted in a better regulated framework, stable, transparent and predictable. The guiding line of the policies developed by the authorities that are qualified, but in particular by those with a regulatory and oversight role has been characterized by a balance between profitability and systemic safety.
     But there is no shortage of challenges. We are talking here about challenges which concern the digitalization of the banking system and the national and international legislation. The entire system needs to align with complex and sometimes confused regulations.
     Recorded by Emilia Olescu  click here to read the entire article
31.07.2018
     * (Interview with Dan Paul, the president of the Association of Brokers)
     The management of the Bucharest Stock Exchange (BVB) needs to find out from brokers whether Romania truly needs a derivatives market, says Dan Paul, the president of the Association of Brokers, who was kind enough to grant BURSA an interview.  click here to read the entire article
27.07.2018
THE DĂNCILĂ GOVERNMENT AFTER SIX MONTHS
     Now we know why prime-minister Dăncilă was in a hurry to announce the activity report for the first six months at the helm of the Romanian government: the nice tale of the hike of pensions and salaries wasn't supposed to be overshadowed by the evolution of budget expenses, whose increase has led the deficit of the consolidated general budget to 1.61% of the GDP, from 0.88% after the first five months of the year.  click here to read the entire article
23.07.2018
BECAUSE AN AGREEMENT ON THE PRICE COULDN'T BE REACHED,
     The public offer started by Vimetco and Conef for a stake of at most 53.77% of the shares of Alro Slatina (Alro) has been unsuccessful, as the issuer announced that due to the unfavorable market conditions, the shareholders, company and underwriters couldn't agree on a price for the volume of 383.79 million shares put up for sale.  click here to read the entire article
23.07.2018
ECONOMIC ANALYST AURELIAN DOCHIA PREDICTS:
     * According to Eurostat, Romania has the biggest governmental deficit in the EU
     The hike of some taxes, in the near future, is unavoidable, according to economic analyst Aurelian Dochia.
     His statement comes as, in the first quarter, the government's deficit has seen an increase over the last quarter of 2017, according to data by the European Statistics Office (Eurostat).  click here to read the entire article
13.07.2018
Russia World Cup
     The final tournament of the World Football Cup will end with a gala representation, the duel between Croatia and France. France, the with the most expensive players in the tournament, has met the expectations, Croatia is the biggest surprise the of the competition.  click here to read the entire article
.